Gudstjenesten 29/3-2020 Stol på Gud

Velkommen til endnu en “Gør-det-selv” gudstjeneste i City Kirken!

Selvom Danmark holder sig hjemme, og vi ikke kan mødes fysisk, så kan vi alligevel have en vis form for fællesskab ved at samles om de samme ting.

Nedenfor kan du finde elementer du kan bruge til at stykke din egen gudstjeneste sammen med, incl. en prædiken af Per Eivind Stig.

National bededag

Denne søndag er også national bededag i forbindelse med Coronakrisen, arrangeret af Evangelisk Alliance sammen med sognemenigheder og frikirker, missionsbevægelser og den katolske kirke. Vi opfordrer alle til at stå sammen og bede for Danmark og resten af verden. Det kan gøres når du vil i løbet af dagen, f.eks. ved at bruge denne bedebog. eller ved at være med til et  online bedemøde kl. 12 på Zoom (deltag via dette link).

Du kan også læse mere om dagen og arrangementet på facebook siden eller på http://www.evangeliskalliance.dk/bededag/.

Indledning

Start med at lytte til dette præludium, som er en meditation (lavet og indspillet til i dag) over sangen “Herre gør det stille i mit indre”:

Teksten er her:

Herre, gør det stille i mit indre.
Sænk din dybe fred i sjæl og sind!
Send mig så i verden ud at lindre
deres nød, som tårer har på kind.

Herre, gør det stille i min tanke,
så den kun kan rumme dig og dit.
Lad mig så til bange sjæle vandre
for at sige dem, hvad du har lidt.

Herre, gør det stille om min færden.
Lad mig være en af dine små,
som kan ydmygt vandre frem i verden
med lidt sol, hvor dagene er grå.

Herre, gør mig stille!
Herre, tag mig som den mindste tjener i din flok.
Da, når alt mit eget ligger bag mig,
i din nåde har jeg mer’ end nok.
(Tilskrives Ludvig Rasmussen 1919)

Du kan måske derefter bede denne bøn:

Min Gud, jeg behøver ikke at klatre op til himlen for at tale med dig. Jeg behøver ikke hæve stemmen for at du skal høre mig.
Selvom jeg bare hvisker ganske tyst, hører du mig allerede, for du er i mig. Jeg bærer dig i mit hjerte.
Der kan jeg finde dig.
Teresa af Avila (1515-1582)

Brug lidt tid på at minde dig selv om at du tilhører Gud, ved at lytte til/synge med på sangen “Jeg er din, o Gud”:

Teksten kommer fra endnu en Fanny Crosby salme, og lyder sådan her:

Jeg er din, o Gud, jeg har hørt din røst
Hørt dit nådekald til mig;
O, men drag mig nu ved din milde ånd
Altid nærmere til dig!

Drag mig, drag mig nærmere til dig
Til dit kors, o Herre kær
Drag mig, drag mig nærmere til dig
Til jeg ser dig som du er

Du må salve mig til din tjeneste
Med din nådes olie Gud
Så min vilje helt må gå op I din
At jeg lyder kun dit bud
Drag mig, drag mig …

Hvilken salig fryd at på denne jord
Have almagts Gud til ven
At I nødens stund sende bud til ham
Og få svar fra ham igen
Drag mig, drag mig …

Al din nådes dyb, al din kærlighed
Dog jeg fatter ej fuldt ud
Førend der hos dig du skal slutte mig
I din favn, min frelses Gud
Drag mig, drag mig …

Tale, bøn og velsignelse

Lyt til Per Eivind’s tale, vær med i bønnen og tag imod velsignelsen til  slut:

Afslutning

Som afslutning på gudstjenesten kan du synge med på sangen “Oceans”, som handler om at selv når Gud kalder os ud på dybt vand og bølgerne slår ind imod os, så er han med os, og vi kan rette blikket mod ham og have tro og tillid til ham:

Teksten er her:

You call me out upon the waters
The great unknown where feet may fail
And there I find You in the mystery
In oceans deep
My faith will stand

And I will call upon Your name
And keep my eyes above the waves
When oceans rise, my soul will rest in Your embrace
For I am Yours and You are mine

Your grace abounds in deepest waters
Your sovereign hand
Will be my guide
Where feet may fail and fear surrounds me
You’ve never failed and You won’t start now

So I will call …

Spirit lead me where my trust is without borders
Let me walk upon the waters
Wherever You would call me
Take me deeper than my feet could ever wander
And my faith will be made stronger
In the presence of my Savior

I will call upon …

 

Det er forår!


I denne uge har vi haft et skønt forårsvejr. Sol og helt blå himmel. Træer og buske kryber ud af skjul! Bøgen er sprunget ud på Nordfyn. Der er en eksplosion af farver! Er det ikke livsbekræftende?
Vi ved at pandemien hærger land og riger. Vi kan, om vi vil, se død og elendighed hele døgnet på nyhederne. WHO og de danske sundhedsmyndigheder fokuserer nu også på den mentale tilstand midt i denne krise.
Vi har behov for at “løfte vores blik”, tage “time out” fra al elendigheden, sætte ord på hvad denne tid gør ved os.
Høre fuglene synge og mærke solens varme!
En gammel sang toner i mit indre lige nu: ”Sig det til Jesus, sig det til Jesus …” . Det har været min ventil mange gange, og det virker.
Når vi læser Salmernes bog i Bibelen så hører vi mange vidnesbyrd om, at Gud var der midt i krisen. Jeg er så taknemlig for at Gud er min tilflugt, at jeg er i Herrens hænder og at Han er min FRED. Løft dit hjerte og dine suk til Himmelens Gud! Han hører dig og ser dig!

Info:
Der vil blive lagt ud en minigudstjeneste her på hjemmesiden, nærmere besked via Facebook og mail.
Per Eivind Stig kommer med en kort prædiken.

Menighedslejren i midten af april må vi desværre aflyse.

Gudstjenesten 22/3-2020

Foråret er lige begyndt, dagene er nu længere end nætterne, og det burde være en lys og varm tid vi ser ind i. Men Danmark er som store dele af resten af verden lukket ned i hidtil uset omfang, og mange opholder sig hjemme og indenfor, isoleret fra normal social omgang med andre mennesker.

Tiden alene er ikke selvvalgt, og kan være frustrerende for både den enkelte og for familien — men det er trods alt ikke første gang vi mennesker står i en vanskelig og utryg situation.

Brug derfor lidt tid denne formiddag på at reflektere over Guds ord til kirken, og måske til dig personligt.

Indledning

Start med at lytte til denne sang, som vi også har sunget i fællesskab:

Syng gerne med. Teksten er her:

Tag det inderste, det bitreste
Det jeg ikke selv kan gi’
Rens mit hjerte, fyld mig med din ånd
Tag det yderste, det sødeste
Det jeg gerne selv vil se
Rens mit hjerte, fyld mig med din ånd
Rens mit hjerte, fyld mig med din ånd
Hold mig tæt til dig
Lad mig ikke gå
Der er intet her, som du ik’ må få
Jeg gi’r dig alt, det bitre og det søde
Du er hellig, du er god, du er nær
Du er hellig, du er god, du er her
Jeg er intet uden dig
Kom Jesus, fyld din Ånd i mig
Jeg er intet uden dig
Kom Jesus, fyld din Ånd i mig

Tale

Lyt til talen her (det tager knap 14 minutter):

Bøn

Vi bønfalder dig, Herre, hjælp og beskærm os alle!
Befri de undertrykte,
Forbarm dig over de oversete,
Rejs de faldne,
Kom til dem, der lider nød,
Helbred de syge,
Bring de vildfarne tilbage,
Giv mad til de sultne,
Styrk de svage,
Løs de fangnes lænker.
Lad ethvert folk på jorden kende, at du er Gud,
Og at Jesus er din Søn,
Og at vi er dit folk og den hjord, du leder.
Amen

(Biskop Clemens af Rom, ca år 100)

Afslutning

Du kan synge med på denne sang, som oprindeligt er skrevet af Fanny Crosby i 1873. Selve sangen stopper lidt efter 9 minutter og efterfølges af en omtale af et fællesskab der nok primært har relevans for lovsangsledere; du kan stoppe videoen når sangen stopper, og slutte med din egen bøn og reflektion i stedet.

Den danske tekst er her:

1. Salige vished! Jesus er min!
Han er min hyrde, kalder mig sin.
Salige vished! Alting er vel!
Jesus har købt mig, legem og sjæl.

Han er min glæde, han er min sang.
Ham vil jeg prise livsdagen lang.
Ham skal jeg evigt love hos Gud.
Han er min brudgom, jeg er hans brud.

2. Alting jeg gav ham, alting jeg vandt.
Evighedsdagen herlig oprandt.
Himlen er åben, engle fra Gud
bringer til jorden kærlighedsbud.

3. Nu kan jeg hvile fuldkommen glad,
sjælen kan nyde Himmelens mad.
Hjertet er renset, skylden betalt,
selv er jeg intet, Jesus mit alt.

Velsignelsen

Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.
(4. Mos. 6:24-26)

Gud er midt iblandt os

GOD FREDAG OG GOD WEEKEND!

“At tro på Gud
betyder ikke at jeg er fritaget fra at vaske hænder eller isolere mig…

At tro på Gud
betyder at jeg ikke skal bekymre mig.
Det betyder at når jeg står og vasker hænder kan jeg også bede Gud om at ‘vaske’ mine tanker og følelser, så de bliver renset for bekymringens og utryghedens bakterier og virus.

At tro på Gud
betyder at jeg kan spørge Gud om hvordan jeg, på trods af isolation, fortsat kan være til opmuntring for nogle… Er der en jeg skal bede for, en jeg skal ringe til…”

(Citat Maria Skytt Fajsburg, med tilladelse.)

 

I Zefanias’ bog kap. 3:5 (BPH) står der: “Men Herren er dog stadig i byen, det er ikke ham der gør uret. Hver morgen viser han sin godhed, ved hver solopgang er han til stede. “ I vers 16-17: ”Frygt ikke. Opgiv ikke modet. Herren, jeres Gud, bor midt i blandt jer. Han er jeres mægtige Frelser. Han elsker jer, og glæder sig over jer, han fornyer jer med sin kærlighed, han synger af glæde over jer som på højtidsdagene.”

Vor Gud er midt i blandt os. Vi kan i denne tid strække os ud mod ham og opleve FRED midt i denne svære tid. Lad os sammen bede den bøn som Graham Kendrick sang:
“Gud vær nådig mod os, kom og helbred vort land.”

Bøn kan forandre liv, situationer og nationer. Lad os bede for Afrika som oplever sultkatastrofer og nu coronavirus. Lad os også specielt huske på missionærerne Lyle og Jette med familie, og baptisternes missionærer og arbejdere i Burundi og Rwanda.

Gudstjenesten 15/3-2020

Det er en underlig tid, vi lige nu gennemlever. Det er lidt barokt at blive opfordret til at tjene hinanden ved ikke at være for meget sammen og risikere at bringe coronavirus videre! Men som efterfølgere af Jesus tjener vi gerne hinanden på mange måder, også på denne måde for en tid. Vi ved jo, at vi er i vores himmelske fars hånd, og at vi derfor ikke har noget at være bange for. Det er også i den bevidsthed, at vi får overskud til at tjene vores næste.

Lad os derfor være ivrige i bønnen for vores land, for dem, der er syge, og for hinanden, og dermed være med til at forkorte denne tid.

Om søndagen samles vi under normale omstændigheder til gudstjeneste i City Kirken. Det gør vi så ikke lige nu, men vi kan gøre noget, der ligner lidt: Sætte os derhjemme sammen og holde “mini-gudstjeneste” ved at lovsynge Gud og bede sammen. Spil evt. nogle kristne sange, du har eller kan finde på nettet. Leon Have Thomsen, som skulle have prædiket til gudstjenesten, har lagt sin prædiken på YouTube: https://youtu.be/gACCg764llA så vi ikke skal undvære den.

Menighedslejren den 17.-19. april er stadig under planlægning, men det er noget usikkert, om vi vil gennemføre den. Det kommer an på, hvordan billedet ser ud til den tid mht. corona-virus. Hvis der stadig er smitterisiko, vil vi ikke samles så mange mennesker tæt under samme tag i en weekend. Men hvis situationen tillader det, vil det være alletiders at være sammen på menighedslejr igen! Aht. planlægningen er det vigtigt, at man tilmelder sig allerede nu; der skal ikke betales før det er afgjort, om lejren bliver til noget. Det sker på sidste tilmeldingsdato, den 5. april. Se alt om lejren på: City Kirkens menighedslejr 2020 og tilmeld dig der.

Coronavirus og gudstjenester på nettet

På grund af den spredning af corona-virus/covid-19, som i øjeblikket sker i Danmark, har regeringen i går kraftigt opfordret alle foreninger og trossamfund til at lukke for alle indendørs aktiviteter. Opfordringen gælder lige nu for de næste 2 uger, men man kan godt forestille sig, at det bliver for en længere periode end det. Regeringen tager situationen så alvorligt, at arrangementer med over 100 personer indendørs bliver direkte forbudt.

I City Kirken tager vi opfordringen alvorligt, også selv om vi sjældent samler 100 personer. Vi aflyser derfor alle de sædvanlige aktiviteter i relation til kirken foreløbig for de næste 2 uger (længere hvis det bliver aktuelt). Det gælder både gudstjenesterne, Healing Rooms, morgenbøn, Gadekirken og MOG-aktiviteter, ligesom Teen Challenge er lukket ned. Det planlagte årsmøde udsættes.

Dette er på linie med Høje Taastrup kommunes håndtering af situationen, hvor Kulturcenteret og de andre kulturhuse i kommunen nu er låst helt af.

Tanken bag disse drastiske skridt er jo at begrænse smittespredningen kraftigt, og vi vil derfor opfordre alle til at være meget opmærksomme på de hygiejneanvisninger, der er blevet givet. Vi vil også opfordre til at begrænse private sammenkomster og aflyse at mødes fysisk, hvis det ikke er nødvendigt.

Men vi vil ikke opfordre til at begrænse fællesskabet i menigheden! Tværtimod vil vi opfordre til, at alle er meget opmærksomme på hinanden, men at vi for en tid dyrker fællesskabet på afstand, f.eks. ved at ringe, skype, eller gennem de sociale medier. Vær også opmærksom på andre, der har behov for hjælp til f.eks. indkøb mm., incl. dem, der ikke er en del af menigheden! Vi vil også opfordre alle i menigheden til at bede for hinanden, for kirken og for landet.

Vi er i gang med at arrangere anderledes måder at holde gudstjeneste på – over nettet. Vi vil løbende informere om dette og om andre tiltag, og generelt om alt der påvirkes af situationen.

Forår og Guds skaberkraft

Et ældre ægtepar ringede på min dør og ville gerne tale med mig om fremtiden. Jeg takket pænt nej og fortsatte med at pleje min forkølelse. Jeg tænkte efterfølgende på alt jeg kunne sagt til dem, at min fremtid er i Herrens hænder, at jeg tilhører Jesus enten jeg lever eller jeg dør, at jeg er tryg og Gud er min far.
I disse dage spøger Coronaviruset over alt. Folk kikker på en dersom man hoster, selv om det foregår i albuebøjningen eller i et lommetørklæde. Frygten lurer.
Vi skal være vise, vaske vores hænder, tænke på hygiejnen, ikke give krammer og håndtryk, men vi skal ikke lade frygten overtage vores liv.
Det er forår! Det er ikke lige før lukketid! Smag på de to udsagn og mærk hvad de gør med dig. Ord skaber. Slip foråret løs i dit indre og lad Guds skaberkraft få plads i dit liv midt i en coronavirustid, eller hvad du personligt end måtte stå i.

Søndag den 8. marts kl. 11: Gudstjeneste. Arne Christensen taler.
Onsdag den 11. marts kl. 17: Bøn på Herstedhøje.

City Kirkens menighedslejr 2020

Opdatering: Vi må desværre aflyse menighedslejren i år pga. corona-virus. Vi holder lejr næste år i St.Bededagsferien den 30. april til 2. maj!

Birkedalslejren
Vi glæder os til at være sammen på menighedslejr igen i år. Blok tiden ud i kalenderen den 17. – 19. april, hvor vi har en hel weekend med masser af tid til fællesskab med hinanden og med Jesus i Birkedalslejren midt på Sjælland. Vi regner med (og beder om!) godt udevejr, så vi kan gå tur i skoven, sidde på terrassen med en kop kaffe, spille fodbold, osv.

I år kommer Palle Flyger fra Kirken i Kulturcenteret på besøg. Palle har lang erfaring med at række ud til andre befolkningsgrupper og bygge bro til det omgivende samfund, og vi kan se frem til en spændende tid sammen på lejren!

Opdatering: Det er noget usikkert, om lejren kan gennemføres. Det kommer an på, hvordan billedet ser ud til den tid mht. corona-virus. Hvis der stadig er smitterisiko, vil vi ikke samles så mange mennesker tæt under samme tag i en weekend. Men af hensyn til planlægningen er det vigtigt at man tilmelder sig allerede nu; der skal ikke betales før det er afgjort, om lejren bliver til noget. Det sker den 5. april.

Praktisk:

Tid og sted:

 • Ankomst fredag den 17. april 2020, kl. 18:00 (tag madpakke med!)
 • Afrejse søndag den 19. april 2020, kl. 15:00

Birkedalslejren
Overdrevsvej 10
4340 Tølløse

Tilmelding:

http://www.citykirken.dk/kontakt/tilmelding/
hvor du skriver hvem (både børn+alder og voksne), du vil tilmelde til lejren. Skriv også, hvis du f.eks. vil bage en kage at tage med, det vil vi glæde os til!

Tilmeldingsfrist:

Søndag den 5. april 2020

Tilmeldingen er først gyldig, når betaling for deltagelse er modtaget!

Først når tilmeldingsfristen er udløbet, bliver det afgjort, om lejren kan gennemføres aht. coronavirus. Der kommer besked, og der skal først betales på det tidspunkt.

Pris for deltagelse:

 1. Børn 0-5 år: Gratis
 2. Børn og unge 6-18 år: 200 kr.
 3. Voksne: 350 kr.

Maks. pris for én familie 900 kr.

Prisen dækker leje af lejren, mad og drikke samt undervisning hele weekenden.

Betaling:

Man kan betale ved overførsel til City Kirkens bankkonto nr. 2275 – 3205 622 224
eller via MobilePay nr. 34 44 17
I begge tilfælde: Skriv ”lejr” og dit navn som tekst til modtageren!

Huskeliste:

 • Madpakke til fredag aften
 • Hjemmesko (man må ikke gå med udesko indenfor)
 • Tøj, toilettaske og håndklæde
 • Dyne og pude eller sovepose (ikke kun sengelinned) og lagen
 • Tøj og sko til en gåtur i skoven/fodbold og lignende
 • Din Bibel og måske en notesblok
 • Kage hvis du gerne vil bage (skriv det på tilmeldingen)