Menighedsmøde

Bare en kort notits fra menighedsmødet: Der var fint besøgt på menighedsmødet, hvor hovedtemaet var en snak om forventninger, ønsker, krav, kvalifikationer m.m. til den menighedsledelse, som om kort tid skal sammensættes og vælges.

Der var en meget positiv stemning og et godt engagement, og en forventning også til fremtiden.

Ud fra diskussionen på mødet vil udvalget (Rolf Andersen, Anders Hyldgård, Kirsten Nielsen, Gert Eriksen og Karin Rask) arbejde videre med at lave et forslag. Kandidatforslag er naturligvis stadig velkomne — få gerne et skema og udfyld dette.

En anden ting som kom op på mødet, og som måske har almen interesse, var spørgsmålet om nabohuset, Ahornvej 5, der jo er til salg. Der har været en gruppe fra menigheden inde for at besigtige det, men det er ikke umiddelbart velegnet til vores formål. Det vil kræve meget store ændringer hvis det skulle kunne bruges sammen med Ahornvej 3 til f.eks. kontorer og klub-lokaler.