Din eller Guds kamp?

2. Krønikebog 20 v12
Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig.

Når du står i en vanskelig situation, hvad gør du så? Bliver du angst eller bekymrer du dig? Hvordan ville du have det, hvis Gud sagde til dig: “Vær ikke bange; Jeg vil tage mig af det.” Det lyder meget godt MEN er det nu ikke også lige nemt nok?

Det var, hvad Gud sagde til kong Josafat, da tre fjendtlige nationer kom imod ham.

Josafat vendte sig straks til Gud og bad: »Vi er magtesløse over for denne store skare, som kommer imod os; vi ved heller ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig.« Ingen tvivl om, at hvis du har været i situationer, der virkede håbløse, og hvor du følte dig magtesløs, så kan du opleve det hele uoverskueligt. Sådan føler du det måske lige nu. Du beder desperat om et gennembrud og hvad skal du så gøre?

Mens du venter og beder til Gud for at bryde igennem den vanskelige situation, er der fem ting at huske. Du kan finde dem i 2. Krønikebog 20 v15 – 16 – 17 – 18:

 • Gud er større end dine problemer.
 • Kampen er ikke din, men Guds.
 • Stå fast.
 • Vent og se, hvad Gud gør.
 • Tilbedelse.

Det hele vil med garanti udfordre din tro og tillid til Gud. At du stoler på Gud og forventer at Gud besvarer dine bønner, er på en eller anden måde aldrig nemt for os mennesker.

Der er så mange ting i livet, som man ikke har kontrol over. Men de er under Guds kontrol. Du kan gå i panik eller gå til Gud.

Din tro bliver dybere, når du lærer at forvente hans forsørgelse, selv når du står over for dine største problemer.

REFLEKSION

 • I svære tider, hvad er dine øjne rettet imod?
 • Kan du starte med at fortælle Gud, hvis det er svært at tro?
 • Har du prøvet i afmagt at tilbede?

BØN
Kære Gud, tak for al det. som dit ord giver mig løfte om. Lige nu har jeg brug for at vide, at du elsker mig, at du er mit tilflugtssted, min fred og min styrke. Jeg føler mig svag og har svært ved at fortsætte. Hjælp mig til at stole på dit ord; stole på, at du altid er med mig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Tema: ”AT VÆRE ELLER IKKE VÆRE, I GUDS NÆRVÆR”

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Frokostmøde på onsdag d. 5 juli kl. 12:00 i huset på Ahornvej 3 i Taastrup.

Menighedsdag på LINDENBORG torsdag d. 20 juli. Borrevejlevej 26, Lejre 4000 Roskilde. For mere information om tid og mødested kontakt Anita Pedersen.

Guds Ord

Josva-bogen 1 v8
Denne lovbog skal du altid have på dine læber; du skal grunde på den dag og nat og omhyggeligt gøre alt, hvad der står i den; da vil det gå dig godt, da vil du have lykken med dig.

Jeg kan huske, at jeg som ny kristen hørte gode prædikener og dybdegående bibelundervisning, hvor jeg ofte undrede mig over, hvordan læreren havde fundet alle de guldkorn frem i Guds ord. Dette gav mig inspiration til selv at gå dybere i studiet af Bibelen. Jeg fandt dog hurtigt ud af, at viden ikke er alt, men at Guds ord er levende og derfor må fordøjes og praktiseres for at få den fulde mening med det. For at det kunne ske, måtte jeg ”grunde” over det. Bibelen bruger ordet “grunde” til at beskrive en troendes bearbejdelse af ordet. Det er “hagah” på hebraisk, som betyder det “at knurre i glæde eller vrede”. Underforstået, at vi må lade ordet arbejde i os.

Så hvordan gør man det? Måske kender du ordet “drøvtygning”? Det beskriver, hvordan en ko bearbejder sin føde. Køer spiser græs og sender det ned i maven, hvor det ligger og opsuger syrer og kemikalier. Så, efter et stykke tid, bøvser koen det op igen og får en fornyet smag på det. Koen gentager dette flere gange og får hermed al næring ud af græsset.

At ”grunde” er lidt på samme måde. Det er en fordøjelse af det, du læser. Gud ønsker, at du skal få al åndelig ernæring ud af hans ord. Han vil have dig til at tygge på det, fordøje det og så tygge lidt mere på det, og så praktisere det i den hverdag, som møder dig.

Paulus andet brev til Timotheus 3 v16-17: Ethvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så at det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksent, udrustet til al god gerning.

REFLEKSION

 • Har du et sted og en tid for, hvordan du bruger tid med Gud og hans ord?
 • Hvordan kan det at ”grunde” udvikle din forståelse af Guds ord?
 • Hvilket skriftsted vil du ”grunde” over i dag?

BØN

Kære Gud, tak at du har givet mig dit ord for at vejlede, opbygge og trøste mig. Jeg tror, at dit ord er liv og sandhed for mig og ønsker at modtage alt det, som du ønsker at tale til mig om. Tak, at jeg også må opleve, at dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Tak Herre, at du kender min situation, hjælp mig til at høre, hvad du taler ind i den. Amen

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

HUSK Sankt Hans-aften i Huset på Ahornvej 3 i Taastrup, fra kl. 17:00

KOLLEKT på søndag, hvor vi samler ind til Exit, som er et projekt udsprunget fra KIT (Kirkernes Integrationstjeneste), som har fokus på menneskehandel af kvinder fra især Nigeria. De organiserer ”Safe-houses” i Nigeria og uddannelse til kvinderne.

Gør det igen!

Habakkuks bog 3 v2
Herre, jeg har hørt dit ry, Herre, jeg har set din gerning. Lad den ske igen, før årene går.

“Der var engang”, sådan starter mange historier. Måske er det også overskriften på en tid i dit liv, som var en tid, du længes efter i dag.

Fornyelse refererer til en åndelig opvågning fra en tilstand af dvale eller stagnation i ens liv. Det omfatter genoplivningen af en kærlighed til Gud, en påskønnelse af hans hellighed, en passion for hans ord og fællesskabet med hans kirke.

Fornyelse styrker ens tro og åbner vores øjne for sandheden på en ny og frisk måde. Det betyder en frisk start med en ren tavle, der markerer en ny begyndelse.

Fornyelse gentager i mange henseender ens oplevelse, da man blev frelst og kom til tro på Jesus for første gang.

Det er initieret af en tilskyndelse fra Helligånden, der skaber en bevidsthed om noget, der mangler eller ikke er på plads i ens liv i fællesskab med Gud eller i kirken.

Gud kalder os igennem Helligånd til fornyelse, for at løfte os op og give nyt håb og tro i vores liv. Kun Gud kan genoprette og genskabe det, som var. Til gengæld kan Gud også gøre det.

Læg mærke til bønnen i verset fra Habakkuk. Bøn er en respons på en længsel efter, at noget skal blive anderledes og en tillid til at Gud kan gøre det igen, som han har gjort det før. Hele Habakkuks bog er en dialog mellem Habakkuk og Gud om, hvordan Gud vil bringe orden i landet og bringe folket tilbage til Gud igen. MEN bogen slutter med Habakkuks egen oplevelse af fornyelse, for det er der, det altid starter: Jeg vil juble over Herren og fryde mig over min frelses Gud. Gud Herren er min styrke, han gør min fod let som hindens og lader mig løbe over højderne. Habakkuks bog 3 v18-19.

REFLEKSION

 • Har du brug for fornyelse?
 • Hvad længes du efter?
 • Hvordan kan Helligånden hjælpe dig?

BØN
Kære Gud, tak at du ønsker fornyelse i mit liv. Du, som har skabt mig, kender mine tanker og handlinger. Du, som gennemskuer mine hensigter og valg. Så i dag bekender jeg mit desperate behov for dig. Herre, jeg har virkelig brug for din tilgivelse og din Ånd. Jeg vil vende om og gå i en anden retning – tilbage til dig, Herre. Men jeg har brug for din hjælp. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Den 23. juni holder vi Sankt Hans-aften i Huset på Ahornvej 3 i Taastrup, fra kl. 17:00

Lær os at bede

Lukas-evangeliet 11 v1: Herre, lær os at bede.

Mange mennesker kender ”Fader vor”, for nogen som en remse og for andre et ritual.

Men Fader vor er Jesu respons på disciplenes ønske om, at han må lære dem at bede. Det er ikke bønnen, for Jesus beder mange andre bønner igennem evangelierne. Så hvad er det, som Jesus lærte sine disciple?

Han lærte dem, at bøn er at søge Gud og hans vilje. Bøn er derfor ikke et spørgsmål om mange ord, men om en tillidsfuld relation til vores Far, som er i himlene, og til hans gode og fuldkomne vilje for os. Tillid til, at han vil se til vores behov, bringe orden i vores relationer og beskytte os fra det onde. Alt sammen i en forståelse af, at Guds Rige også kan blive en del af din og min tilværelse her på jorden. Så bliver Guds navn æret nu og i al evighed. Jesus lærte os om bøn, at Gud har et rige, hvor tingene er markant anderledes end det, vi oplever her på jorden, og at vi er skabt til at være en del af det rige. Derfor oplever vi et naturligt ubehag der, hvor Guds vilje ikke sker. Dette føder en naturlig bøn frem i os efter at komme tilbage til Guds originale plan. ”Komme dit rige, ske din vilje”. Så bliver vi løst fra vores egen begrænsning og træder ind på Guds territorium. Så giver vi plads til, at Gud kan handle, og dermed også mulighed for hans genoprettelse.

Så hvad er Guds vilje for os og hvordan kan vi bede efter den? Romerbrevet 8 v26-27: Ånden kommer os til hjælp i vor skrøbelighed. For hvordan vi skal bede, og hvad vi skal bede om, ved vi ikke. Men Ånden selv går i forbøn for os med uudsigelige sukke, og han, der ransager hjerterne, ved, hvad Ånden vil, for den går i forbøn for de hellige efter Guds vilje. Der ligger en stor hemmelighed i disse vers om bøn, for at lære at bede er også at lære at være stille og lytte.

REFLEKSION

 • Er bøn for dig en ønskeliste? Eller et ønske om at finde Guds vilje?
 • Hvordan er din tillid til Guds vilje?
 • Hvad bruger du mest tid på, når du beder, ord eller at lytte?

BØN
Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Tema: Bønnens hensigt og magt

Kærlig hilsen
Michael Jensen

På søndag d. 11. juni vil vi afholde informationsmøde efter gudstjenesten.

Den 23. juni holder vi Sankt Hans-aften i Huset på Ahornvej 3 i Taastrup, fra kl. 17:00

Elsk dine fjender

Lukas-evangeliet 6 v27-29
Men til jer, som hører mig, siger jeg: Elsk jeres fjender, gør godt mod dem, der hader jer. Velsign dem, der forbander jer, bed for dem, der mishandler jer. Slår nogen dig på den ene kind, så vend også den anden til.

Hvem gør det? Ikke mange mennesker, og det står endda i bydeform. Den reaktion, versene taler om, er at leve i en modsat ånd end den, man møder. Den er anderledes end det naturlige, populære eller nemme. Men det er det, som stopper konflikter, splittelser og vold og krig. Det kræver meget mod at svare med en velsignelse, enhver kan hævne sig, sige noget ondt eller give igen med samme mønt. Dette eskalerer bare konflikten.

Når Gud ønsker, at du skal elske dine fjender, er det fordi, at det er det mest kraftfulde virkemiddel til forandring i en hård og kold verden. Du kan gøre en forskel med Guds kærlighed. Det betyder ikke, at man som menneske skal finde sig i hvad som helst. Det er OK at sætte grænser. Men det betyder, at man er i kontrol af, hvordan ens reaktion er.

Martin Luther Kings tilgang til hans kamp for borgerrettigheder var inspireret af dette. Hans ikke-voldelige modstand gav ham Nobels fredspris i 1964. Fordi verden aldrig havde oplevede noget lignende.

Det er et stort valg at svare med kærlighed, når du nægter at gengælde og i stedet reagerer i en modsat ånd. I din familie, på dit arbejde eller over for nogen, som ikke kan lide dig. MEN der følger også en stor velsignelse med, når du gør det.

Matthæus-evangeliet 5 v9: Salige er de, som stifter fred, for de skal kaldes Guds børn.

REFLEKSION

 • Er du opmærksom på dine reaktioner, når du møder modstand?
 • Hvad ville udtrykket, ”AT VENDE DEN ANDEN KIND TIL” betyde for dig?
 • Hvilken påvirkning ville det have på situationen?

BØN
Kære Gud, tak at du mødte mig i en modsat ånd. Tak at jeg hos dig altid er elsket og tilgivet. Nu beder jeg om at du vil lære mig at leve i den ånd. Led mit hjerte til at elske mine fjender og tilgive dem, der har såret mig. Tak, at hos dig finder jeg den ånd, som kan elske, tilgive, men også helbrede. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

På søndag får vi besøg af Morten Patrzalek, som leder det danske team i Salt and Light.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Nu på lørdag d. 3 juni, er der FRIVILLIGHEDSDAG i Taastrup. City Kirken deltager sammen med de andre kirker i byen i en fælles pavillon. Det bliver fra kl. 10:00 til kl.16:00 på Taastrup Hovedgade overfor biblioteket.

Den 11. juni vil vi afholde informationsmøde efter gudstjenesten.

Den 23. juni holder vi Sankt Hans-aften sammen med ”Københavns Familiekirke” i Huset på Ahornvej 3 i Taastrup.