Fra menighedsledelsens møde i marts

I menighedsledelsen har vi (endnu en gang!) aftalt, at vi vil prøve at komme ind i en fast rytme med at skrive lidt her på bloggen, når vi har haft møde. Man kan i øvrigt finde ud af, hvornår vi holder møder, ved at kikke på den “interne kalender” på http://www.citykirken.dk/aktiviteter/intern-kalender/

På møderne har vi jævnligt ting oppe, der falder ind under tavshedspligt. Det er altså ikke et egentligt referat, man kan læse her, men forhåbentlig vil det gøre det lettere at følge med. Nok om det, til sagen!

De længe ventede nye vinduer vil efter planen blive sat op i uge 14 (og ja, de gamle bliver taget ud først, der var een, der jokede med, om det var forsatsruder!). Tagrenoveringen bliver først sat igang, når finansieringen er godkendt på årsmødet den 30. marts. Vores 2 lejere får dog ikke meget fornøjelse af nogen af tingene, for de flytter ud i første halvdel af april – de har fundet en god lejlighed sammen. Det vil så sige, at vi for første gang i mange år ikke har nogen beboere i Huset. Vi lejer værelserne ud til unge mennesker under uddannelse, der er med i kirkens arbejde.

Da Claus Mester-Christensen går kraftigt ned i tid (ned til 25%) i de sidste måneder han er hos os, blev en god del af vores møde brugt på at tilrettelægge overdragelse af opgaver til (primært) medlemmer af ledelsen. Det drejede sig bl.a. om at udpege kontaktpersoner til de forskellige arbejdsgrene og missionsprojekter. Det skal ikke forstås sådan, at der kommer nye ledere af arbejdsgrenene; men de ledere, vi allerede har, kommer til at have et medlem af menighedsledelsen som primær kontakt i stedet for Claus. En ting, der særligt blev fulgt op på, er den lille gruppe, der blev nedsat for nogle måneder siden med fokus på hyrdetjenesten. Anne Bolvig-Christensen står nu i spidsen for denne gruppe, og hun fortalte om gruppens arbejde. Ledelsen fik også en rapport fra det ansættelsesudvalg, der er nedsat til gøre benarbejdet med at finde en ny forstander. Det bliver også et emne på årsmødet den 30. marts.

Der var også nogle konkrete emner lidt ude i fremtiden at tale om: Til sommer er der valg til ledelsen i Baptistkirken – vi havde dog ikke nogen forslag til kandidater til de to pladser, der bliver ledige. Før og efter sommerferien er der flere arrangementer i byen: Callisto, Frivillighedsdag, og Vestegnens Kulturuge. Som sædvanligt – ja i endnu højere grad end sædvanligt – kommer det meget an på de frivillige kræfter, om vi kan deltage!

Til sidst skal nævnes, at vi fik fastlagt tid og sted for næste års menighedslejr: Den bliver på Birkedal den 5-7/5-2017.

Undervisning med Beth & Dave Limmer

Lørdag 16. april er der undervisning med Beth og Dave Limmer.

Beth og Dave LimmerBeth og Dave Limmer, kommer fra Casper i Wyoming, hvor de gennem flere år har været præstepar i Restoration Church. De arbejder i en hyrde og og omsorgstjeneste og er kendt for deres ‘encounter weekends’ og helbredende forbøn.

De har stor erfaring i at bede for og med mennesker og træner og underviser i indre helbredelse og forbøn.

Lørdag 16. april 2016 kl. 10-15

Ahornvej 3, 2630 Taastrup

Pris kr. 50,-

Medbring frokost eller køb den på en af de nærliggende cafeer.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Individuel forbønssessioner

Torsdag 14. april og fredag 15. april er der tider til personlig forbøn. Det foregår på Ahornvej 3 og er fortroligt.

Bestil tid her: tidsbestillling