Frihed

Jesus siger i Joh. Ev. 8 v32:
I skal lære sandheden at kende, og sandheden skal gøre jer frie

Frihed er vel et af de største ønsker for alle mennesker. Ingen har lyst til at være bundet eller fanget. Derfor har det enorm betydning at finde ind til det, som frigøre. Verset i Johannes Ev. taler om, at der er en sandhed, som kan sætte mennesker i frihed. Måske tænker du, at der er mange ting, der er sande men de frigør dig ikke. Du kunne læse alle de nyeste selvhjælpsbøger, men det frigør dig heller ikke.

Den eneste sandhed, der frigør dig, er sandheden i Guds ord: “Du vil kende sandheden, og sandheden vil frigøre dig” siger Jesus til os. Mange mennesker kan citere dette vers, men ikke alle forstår, at det, det taler om og som gør mennesker frie, er en personlig erfaring med den sandhed, som står beskrevet i Guds ord.

Kong David forstod, hvor vigtigt Guds ord er. Der var en tid, hvor han havde så mange fjender, at han faktisk var en flygtning. Han løb for sit liv og gemte sig i huler. Men uanset hvad der skete, fodrede han sig selv med Guds sandhed.
Salme 119 v105 er en af salmerne, som han skrev i løbet af denne tid, hvor han skriver:
“Dine ord er en lygte for min fod, et lys på min sti”.

Når du ser dig omkring på ting i verden, er det let at blive modløs, hvis du ruller gennem nyhederne. Men når du fylder dit sind og tanker med sandheden i Guds ord, vil du få et større håb og et bedre perspektiv på dit liv og den verden som du er en del af. Selv når du er i en krise og løber fra dine fjender.
David siger i salme 119 v97, “hvor elsker jeg din lov, jeg tænker over det hele dagen.” Det kan være lidt af en udfordring at prøve at tænke på Guds ord hele dagen. Det jeg tror, David siger til os er, hav Guds sandhed med dig overalt, hvor du er i din hverdag. Det kommer naturligt for nogen, men ikke for alle. Hvis du har det ligesom mig, ja så glemmer du alt for hurtigt Guds løfter og sandhed til dig. Kæmper du med at huske på Guds sandhed, så kan du starte et sted.

Prøv at starte din dag med Guds ord. Brug 10 minutter på at læse Bibelen om morgenen, og så kan du bede Helligånden om at hjælpe dig med at huske hvad du har læst, når du har brug for det.

Prøv at overveje dette:
Hvordan tror du, at det at kende Guds sandhed kan få en frigørende effekt på dig?
Kunne du finde 10 minutter om morgenen til at læse om Guds sandhed?
Hvad betyder det, at du fodrer dit sind og tanker med Guds ord? Med hvilke andre ting – godt eller dårligt – fodrer du dit sind og tanker med og hvilken effekt har det på dit liv?

Bøn
Kære Gud, der er så mange, der har sagt, at de fortalte mig ”sandheden”. Desværre viste det sig ikke altid at være sandt. Derfor kan det være svært at tro på din sandhed til mig. Jeg ville ønske, at jeg kunne tage imod din sandhed til mig og opleve den frihed som du taler om, i mit liv. Så jeg beder om at kunne tage imod den et lille skridt ad gangen. Amen

PS: Kender du, den bibel-app, som hedder youversion? På den finder du bl.a. også danske oversættelser af bibelen samt dagens vers m.m.

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup – hvor vi bl.a. skal fejre nadver sammen.

I Kulturcenteret skal man nu bære mundbind/visir, når man bevæger sig rundt. Man må først tage mundbindet af, når man sidder ned. Der er nogle undtagelser: Børn under 12 år er undtaget, ligesom der kan være medicinske årsager til undtagelser. Dem, der medvirker “oppe foran” ved gudstjenesten (lovsangsgruppen/præsten) er også undtaget, og vil holde særlig god afstand imens. Vi er fælles om at huske og overholde de nye restriktioner.

Kærlig hilsen Michael Jensen

Modgift

Joh. 16 v32 – 33
»Der kommer en time, ja, den er kommet, da I skal spredes hver til sit og efterlade mig alene. Men jeg er ikke alene, for Faderen er med mig. Sådan har jeg talt til jer, for at I skal have fred i mig. I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.«

Den største modgift mod ensomhed er at have et fællesskab med sin far i himlen, som Jesus havde det. Så vil du være i stand til, ligesom ham, at sige: “Jeg er ikke alene, fordi jeg ved, at Faderen altid er med mig.” Hvordan kan du altid være opmærksom på Guds konstante omsorg? Jesus gjorde bøn til en daglig vane: ”Jesus tog ofte et sted, hvor han kunne være alene og bede” Luk 5:16. Bemærk dette vers siger, at Jesus ofte trak sig tilbage, så han kunne bede. Jesu bønsliv var kontinuerligt. Han prioriterede sin tid at være hos sin far, dette var en vane. Hvilken indflydelse tror du dette ville have på din situation, hvis du havde sådan et fællesskab med din far i himlen? Det er ikke Guds vilje for dig at være for travl for ham. Gud længes efter at være sammen med dig, han har al tid og vil gerne tale med dig om hvad som helst, som du går og tænker over, er optaget af eller bekymrer dig om.
Jesus var altid opmærksom på Guds nærvær, han vidste at han ikke var alene men at han i alle ting og alle steder kunne have Gud med sig. Du og jeg kan også være opmærksom på, at Gud er med os alle dage og i alle situationer.

Jeg ved ikke, om bøn altid skal være planlagt eller vare meget længe? Måske handler det mere om at have et tillidsfuldt fællesskab sammen med Gud og at kunne tale med Gud, som til ens bedste ven. I dette rum tør jeg være mig selv og åbne mig op for Gud, lige som jeg er og har det. Det er her, at man kommer i kontakt med sig selv og med Gud, for det er her, jeg er ærlig. I dette rum kommer jeg ikke med en agenda, andet end den at søge min far i Himlen. Her begynder Gud at tale til mig og befrier mig fra forventninger, målestokke og løsninger. Her befrier Gud mig fra mig selv og alle de billeder og forestillinger, som jeg har om ham. Her tager han mig ind i sin vilje og viser mig vejen igennem alt det jeg ikke kan forstå.

Bøn
Kære Gud, hjælp mig til at blive stille, så jeg kan søge dig. Tak at du kender til det hele, også det jeg frygter allermest. Tak at du ikke er afhængig af min tro eller mit humør, men at du glæder dig over at vi kan være sammen. Nu beder jeg om, at kunne være så stille, så jeg kan høre din stemme. Amen

Es. 55 v9
For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og mine planer over jeres planer.

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup. Tema: ”Når frygten lammer min tilværelse.”

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Accepteret

1 Kor. 1 v30:
Men ham skyldes det, at I er i Kristus Jesus, som er blevet visdom for os fra Gud, både retfærdighed og helligelse og forløsning, for at den, der er stolt, skal være stolt af Herren.

Mennesker bruger meget af deres liv på at blive accepteret. Det tøj du har på, eller den bil du kører, de venner du vælger, den mad du spiser, og hvad de siger på Internettet er ofte motiveret af et stort behov for accept. En har en gang forklaret mig, at det var som om at han var blevet sat uden for døren at vente og håbe på at blive lukket ind igen.
Jeg tror, at det for mange mennesker handler om en grundlæggende mangel, der er noget som ikke er på plads. Lad mig starte med at sige, du er allerede accepteret af den, der skabte dig. Du optjente ikke Guds accept. Gud gav den frit til dig. Han alene gjorde det muligt for dig at være accepteret. Jesus er den, der gjorde dig acceptabel for Gud.
Hvordan gjorde Jesus dig acceptabel for Gud? Gud er perfekt, så hvordan kunne en perfekt Gud lade ufuldkomne mennesker komme ind i fællesskabet med ham? Der skulle ske noget.

Gud tog sig af problemet. Han kom til jorden som et menneske i form af Jesus Kristus og døde for mennesket synd, altså det som skilte os fra kontakten til Gud og som gav os følelsen af at være uaccepteret.
Der er et udtryk i bibelen som hedder retfærdiggørelse. Her ser Gud dig fuldkommen perfekt (alt ved dig er godt og rigtigt), uanset din fortid. Da Gud sendte sin søn for at dø for dig, blev du acceptabel for ham. Så hvis Gud har accepteret dig, hvorfor har du så brug for godkendelse fra andre mennesker eller for dig selv? Alt for mange mennesker har oplevet, at andre peger på dem. Du er ikke god nok, der er det og det i vejen med dig. Det er jo til at blive vanvittig af. En af de mest befriende ting i livet er derfor endelig at vide, at du ikke har brug for andre menneskers godkendelse for at blive accepteret og være lykkelig. Du elsket, og du accepteres ligesom du er. Lad denne sandhed føre dig ind i et lykkeligt og formålsrettet liv.

Lad Guds sandhed om dig fylde dig med glæde og tryghed, du er ligesom du skal være, med alt hvad du har brug for. Lad INGEN fortælle dig noget andet, hverken fra din fortid eller nutid, heller ikke dig selv. Men træd ind i hver en ny dag med den vished, at du kan gøre en forskel, fordi du er en gave som er perfekt skabt for den tid du lever i.

Bøn
Tak du fordi du sendte Jesus til at dø for alt det, som skilte os fra hinanden.
Nu beder jeg om at lære at forstå, hvad dette i virkeligheden betyder, for mit liv og min hverdag. Tak Gud for din kærlighed og din accept. Hjælp mig til, at kunne tage imod det og stole på at det er sandt, så jeg accepterer mig selv og ikke være styret af andres meninger og holdninger om, hvad der rigtigt eller forkert, hvad der er ”in” eller ”yt”. Amen


Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup. Tema: Guds utrolige men også ulogiske kærlighed.

Kærlig hilsen Michael Jensen

Alt er forandret, men Gud er stadig den samme

Rom 8 v35 – 39: Hvem kan skille os fra Kristi kærlighed? Nød eller angst? Forfølgelse, sult eller nøgenhed? Fare eller sværd? – som der står skrevet:
På grund af dig dræbes vi dagen lang, vi regnes for slagtefår. Men i alt dette mere end sejrer vi ved ham, som har elsket os. For jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

Er der nogen, som vil være enige med mig i, at livet kan have sine op- og nedture? At have en op- eller nedtur er vel bare en del af livet, og det sker vel for alle mennesker. Men hvad hvis nedturen bliver ved? Og hvad hvis der kommer flere end en eller to eller tre osv… Det er ofte her, tvivlen kan melde sig: Er Gud ligeglad eller har han glemt mig? Den klassiske tanke er, at jeg må have gjort noget forkert, og nu er det slut med Guds kærlighed. Bibelen lærer os at vandre i lyset, 1 Joh. 1 v7, i virkeligheden kunne der lige så godt have stået være ærlig. Alt for mange mennesker har en idé om, at det at være kristen betyder, at her går det godt. Vi er jo Guds børn, så hvad kan gå galt? Måske er det på tide at være ærlig med Gud og sige: ”Jeg forstår ikke, hvorfor alt det her rammer mig, og hvorfor du ikke griber ind. Ærligt Gud, jeg oplever mig meget alene, jeg synes du er meget langt væk, og jeg er ved at miste modet.” Bibelen kalder os aldrig til at forstå Gud, men til at stole på ham. Hvis det er svært, så fortæl ham det. Jeg tror, at der er mange i denne tid, der savner at mærke Guds kærlighed, opleve hans omsorg og stærke indgriben. Måske er det på tide at sige som Peter ude på vandet, da han begyndte at synke:
Matt. 14 v30  »Herre, frels mig!«

Gud har ikke glemt dig, han ser dig i alle situationer, dine højdepunkter, når det er svært, hvert bjerg, hver dal, enhver glæde og hver en tåre.
Han er stadig Gud, og du kan ikke adskilles fra hans kærlighed, af to grunde: Den er evig, og den er ubetinget. Gud siger aldrig ”jeg elsker dig hvis …” Han siger ikke “jeg elsker dig fordi …” Gud siger “jeg elsker dig.” Gud giver dig en evig, ubetinget kærlighed, fordi Gud er kærlighed. Guds kærlighed til dig er baseret på, hvem han er. Det er ikke baseret på din præstation eller svære situation, men på hans karakter.

Gud har aldrig lovet et nemt liv. Joh. 16 v33 »I verden har I trængsler; men vær frimodige, jeg har overvundet verden.« I samme vers siger han også, at vi skal have vores fred i ham.

Hvornår har du sidst været hudløst ærlig med Gud og fortalt ham, hvordan du har det? Er det på tide at smide de fine floskler over bord og bare fortælle ham, hvordan det står til, og hvad du er ked af og har brug for?
Prøv at læse Salme 6 v3 – 8.

Bøn
Kære Gud, hjælp mig til at stole på din kærlighed og at hvile i det faktum, at intet kan skille mig fra den. Men ærligt, så gør det mig frustreret, og til tider sur, at vide, at du elsker mig og er almægtig og så ikke har grebet ind i min situation endnu. Der er meget, som er svært at forstå, så jeg beder dig om at hjælpe mig med at stole på dig og være åben for, at du måske er ved at lære mig noget helt nyt. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup. Tema: ”Image is everything” eller værdier du er skabt med. Husk også, at der er informationsmøde efter gudstjenesten.

Kærlig hilsen Michael Jensen

”Du er du og du duer”

2 Kor. 3 v5 – 6. En sådan tillid har vi til Gud ved Kristus. Ikke at vi af os selv duer til at udtænke noget, som kom det fra os selv; at vi duer til noget, skyldes Gud, som også har gjort os duelige til at være tjenere for en ny pagt, ikke bogstavens, men Åndens; for bogstaven slår ihjel, men Ånden gør levende.

Succes er noget, som mange stræber efter, men hvad betyder det egentlig? ”At lykkes”. Dette er en måde at definere succes på, men hvordan gør jeg det? Bibelens bud er, at være den, som Gud skabte dig til at være. At vide dette, er at forstå, at det du er og har fået af Gud, det holder og er super godt og gør dig duelig. Fordi måden, som du lever dit liv på, er i overensstemmelse med den identitet og de ressourcer Gud har skabt dig med. Mange mennesker er ikke særlig selvsikre, ofte fordi de det meste af tiden forsøger at være noget eller nogen, som de ikke er. Måske kender du til denne usikkerhed. Du kan fremstå og opføre dig som om du er sikker, udadtil, men inderst inde, så er der en helt anden virkelighed. Der er to grundlæggende grunde, hvorfor mangler man selvtillid.

For det første prøver man at være noget, som Gud ikke skabt en til at være. Det er faktisk ret skræmmende, fordi du ikke kan være nogen anden end den du er. Du får kun selvtillid, når du opdager din kapacitet – hvordan Gud har formet dig. Det inkluderer dine åndelige gaver, hvad du har hjerte for, dine talenter, personlighed og dine erfaringer livet igennem. At leve med den forståelse og en accept af, hvem man er, giver en stor frihed og ro til at ikke skulle præstere noget, som man ikke er i stand til eller leve op til, et ideal man ikke er i stand til. Den anden grund til, at man ofte mangler selvtillid er, at du er afhængig af din egen styrke alene, i stedet for Guds. Det er en garanti for fiasko! Selvom Gud har lagt en vis kapacitet i dig, har han ikke gjort dig i stand til at gøre det hele alene. Gud mente aldrig, at du skulle gennemgå livet på din egen kraft. Han mente, at du skulle stole på ham og hvad han kan gøre igennem dig. En blender er designet til at blande ting, men den er værdiløs, medmindre den er tilsluttet strøm. Hvis blenderen bare sidder der og aldrig er tilsluttet kontakten, er den ubrugelig og kan ikke opfylde sit formål.
Gud har givet dig evner, men de er værdiløse, medmindre du er tilsluttet hans kraft gennem Helligånden. Med Gud i dit liv har du en uudtømmelig kilde til alt, hvad du har brug for.
Bibelen siger i Fil. 4 v13: Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.

Ting til overvejelse

  • Lever du i overensstemmelse med den du er, som Gud har skabt dig til at være?
  • Hvad er de specifikke måder, Gud har givet dig kapaciteten til at opfylde dit formål?
  • På hvilke praktiske måder kan du blive tilsluttet Guds kraft?

Bøn

Kære Gud, tak at jeg kan komme til dig med det, som gør mig usikker og hæmmer mig. Jeg beder om mod til fuldt ud at kunne acceptere mig selv og sige dig tak for den, du har skabt mig til at være. Jeg beder dig om hjælp til at have tillid til dig og herigennem at erfare, at du kan vende det, jeg oplever som begrænsninger, til succes. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup, hvor vi også vil sige tak til Per Eivind for den ekstra indsats, han har gjort de sidste 2½ år. Husk også informationsmødet efter gudstjenesten søndag den 11/10.

Kærlig hilsen Michael Jensen.