Mission, vision og værdier

Mission

City Kirken forstår sin opgave ud fra missionsbefalingen, Matt 28:18-20, hvor Jesus siger: »Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

City Kirken vedkender sig Kristi universelle kirke, og udtrykker lokalt kirkens mission:

  • At forkynde og leve evangeliet ud,
  • at døbe og oplære mennesker som disciple,
  • i stadig afhængighed af Kristus.

City Kirken er tilstede der, hvor kirkens medlemmer er repræsenteret, samlet eller enkeltvis, hjemme eller ude.

Det er City Kirkens hensigt at udbrede Guds Rige gennem levende fællesskaber i én kirke.

Vision

City Kirkens vision at se Guds rige spredes og komme til udtryk

  • på en mangfoldighed af måder
  • i alle kirkens berøringsflader,

gennem

  • en nytestamentlig og kulturelt relevant menighedsmodel,
  • hvor alle de bibelske tjenester virker og supplerer hinanden og
  • hvor fokus er på udrustning af den enkelte.

City Kirken vil gerne være det naturlige frikirkevalg på Københavns vestegn.

 

Værdier

City Kirken er:

For alle

Vi er et fællesskab på tværs af alle generationer, samfundsklasse og oprindelse.

Vi ser hinanden som en del af Guds familie, som indbyrdes brødre og søstre; som disciple der ønsker at følge Jesus.

Vi mødes i både store og små fællesskaber, og giver plads til mange måder at være sammen på.

Vi elsker, respekterer og accepterer hinanden og nyder hinandens selskab.

Alle kan vokse, udvikles og tjene med; hver enkelt med sine særlige gaver og talenter.

 

Åben og ærlig

Vi modtager alle mennesker med en åben favn, ligesom Gud også har taget imod os.

Vi lytter – til Gud og til mennesker – og prøver at forstå og handle herefter.

Vi er naturlige, ligefremme, og autentiske i vores udtryk.

Vi har mod til at sige hvad vi tror på og hvad vi står for, i ydmyghed og respekt for andre.

Vi tænder lys og vil ikke forbande mørket: Vi vil ikke være fordømmende eller påtagede

 

Missional

Vi elsker mennesker omkring os – og ønsker at tjene med det bedste vi har.

Vi forkynder evangeliet og viser det i handling.

Vi er en del af Guds Rige på jorden, og lever det ud som synlige, positive og aktive repræsentanter i lokalsamfundet.

Vi rækker ud til resten af verden gennem vores netværk.

Vi giver af os selv og af vore midler til andre.

 

Trofast overfor sandheden

Vi er trofaste overfor Guds ord og holder fast i Hans uforanderlige løfter.

Vi lægger vægt på sund og afprøvet undervisning og udrustning, og vedkender os den bibelske og historiske tradition.

Vi betoner bøn som et uundværligt åndedræt i den enkelte og i kirkens liv: Gudsnærværet er væsentligt i alt hvad vi er og gør.

Vi lever og tjener under Helligåndens åbenbaring, kraft og vejledning.

 

Tjenende

Vi tjener Gud, hinanden og den verden vi er sat i, uden at forvente noget til gengæld.

Vi leder andre ved at være et eksempel i ord og tjeneste.

Vi praktiserer en tjenende og udrustende ledelse og stil.

Vi lægger vægt på at anerkende og at udvikle de særlige gaver og evner som den enkelte har.

 

I fornyelse og forandring

Vi er forandringsparate og villige til at prøve nye ting, men fastholder Guds uforanderlighed.

Vi værdsætter mangfoldighed og kreativitet.

Vi er innovative og udviklende og går gerne nye veje.

Vi lærer hele tiden, og lever i stadig fornyelse.

 

Reproducerende

Vi er alle disciple som er med til at gøre nye disciple.

Vi lever i, planter og udvikler nye fællesskaber og grupper.

Vi bygger, så Guds Rige kan være i stadig udvikling og vækst.

 

… en levende frikirke på Københavns vestegn