Arbejdsgrene

Præsentation af nogle af kirkens arbejdsgrene

I City Kirken har vi en række forskellige arbejdsgrene, som spænder fra børne- og ungdomsarbejde, mission i fjerne lande, musik til gudstjenesterne og praktisk arbejde (f.eks. at slå græsset omkring kirkens hus i Tåstrup).

Alt sammen er hver især arbejdsgrene som er vigtige for at få en menighed til at hænge sammen, som Paulus skriver i 1. Korinterbrev, kapitel 12:

»Et legeme består heller ikke kun af én del, men af mange. Siger foden: ‘Jeg er ikke hånd, altså hører jeg ikke til legemet,’ er den dog alligevel en del af legemet, og siger øret: ‘Jeg er ikke øje, altså hører jeg ikke til legemet,’ er det dog ligefuldt en del af legemet. Var hele legemet øje, hvad blev så af hørelsen? og var det hele hørelse, hvad blev så af lugtesansen? […] I er Kristi legeme og hver især hinandens lemmer.«

På denne hjemmeside er nogle af »lemmerne« præsenteret, og vi vil efterhånden få udbygget med alle vores aktive arbejdsgrene.

At opbygge denne del af City Kirkens hjemmeside er en dynamisk proces. Naturligvis er der arbejdsgrene, der vil være til stede hele tiden, mens andre vil opstå og siden blive nedlagt, hvis der ikke længere er behov, eller hvis der måske mangler folk til at stå for arbejdsgrenen.

I City Kirken ønsker vi ikke at opretholde en aktivitet for aktivitetens egen skyld, eller fordi »sådan noget har alle andre«. Nogle aktiviteter opstår som projekter med en afgrænset tidshorisont. Det er vigtigt at vi hele tiden forstår at udvikle os. City Kirken i dag er bestemt ikke det samme som City Kirken for 10 år siden!

På missionsmarken

City Kirken har i mange år samarbejdet med kirker andre steder i verden, og har gennem årene bl.a. været engageret (direkte eller indirekte) i arbejde i det nordlige Indien og Himalaya, Pakistan, Mellemøsten, Afrika og Kina.

Lige inden Jesus forlod jorden sagde han de berømte ord: »Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple…«

For alle kristne har det lige siden været en væsentlig opgave: at fortælle det glade budskab til så mange som muligt.

I City Kirken vil vi også gerne fortælle om Jesus, men ikke bare i det nære; også til mennesker som er langt væk og som måske ellers ikke ville have mulighed for at høre evangeliet.

Vi har derfor valgt at støtte mission i andre lander, og støtter for tiden arbejde i Afrika, Indien og Papua Ny Guinea. Som udgangspunkt vil vi gerne give 10% af de midler vi samler ind til formål der ligger udover menighedens egne, herunder specielt mission.

Men vi gør det ikke kun ved at sende penge, også ved at sende og støtte mennesker vi har personlig tilknytning til.

For at få forvaltet vore midler bedst muligt vælger vi mere erfarne samarbejdspartnere i de områder vi arbejder. Det vigtigt for os at være følsomme overfor den lokale kultur, og kan vi f.eks. støtte lokale arbejdere gør vi hellere det end at sende andre mennesker den halve jord rundt.

… en levende frikirke på Københavns vestegn