Han er som ingen anden

Esajas 40 v26:

»Med hvem vil I sammenligne mig, så vi skulle være lige?« siger den Hellige. Løft jeres øjne mod himlen, og se! Hvem skabte den? Han, som fører dens hær talstærkt ud og kalder dem alle sammen ved navn. På grund af hans vældige kraft og mægtige styrke mangler der ikke en eneste.

Hvor mange mennesker kender du? Igennem dit liv har du sikkert mødt rigtigt mange forskellige mennesker, som har givet dig mange indtryk. Det kan præge vores adfærd næste gang, vi møder et menneske, hvilke oplevelser vi har haft med andre mennesker. Når du kommer til Gud, så er det en helt anden oplevelse. Du kan ikke sammenligne Gud med noget som helst. Der er ingen eller noget, som kommer i nærheden af Gud. Hans styrke, vilje, karakter eller handlemåde er i en helt anden liga end hos os mennesker.
Det skønne er, at din Skaber er der for dig – med den samme kraft, som han skabte himlen med. I salme 8 v4 – 5 står der: Når jeg ser din himmel, dine fingres værk, månen og stjernerne, som du satte der, hvad er da et menneske, at du husker på det et menneskebarn, at du tager dig af det? I vers 6 kommer svaret: Du har gjort det kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet det.
Du er noget helt specielt i Guds øjne, og der er ikke noget, som Gud ikke ønsker eller kan gøre for dig. MEN – Gud er også klog og vis, så Gud giver os ikke altid, hvad vi ønsker, men han giver os, hvad han ved, vi behøver. At stole på Gud er at have tillid til at det, han gør i vores liv – oftest igennem de omstændigheder, som vi er i – er godt og rigtigt.

Er noget for stort eller svært for Gud? Gud, som kalder hver stjerne ved navn, han har styr på dem, og der mangler ingen. Han ved også, hvem du er, og han kender din situation og han ved, hvad han gør.
Jeg ved ikke, hvilke byrder du bærer, hvilken sorg, frygt, eller forvirring du måske føler lige nu. Jeg ved dette, at du ikke behøver at stå med det alene, og at du kan dele det med ham, som skabte alting. Han har hele verden i sin hånd, som en gammel sang lyder.
Derfor er du heller ikke glemt.

Prøv at læse og reflektere lidt over salme 18 i Bibelen. Det er den relation, Gud ønsker med os mennesker. David kunne skrive, at sådan blev hans erfaring også i livet med Gud.

Reflektion

  • Har du brug for at få tillid til Gud og hans omsorg for dig igen?
  • Når du ser op mod himlen og kikker på stjernerne, hvad kunne du så tænke dig at sige til Gud?
  • Er der noget, som kunne bringe dig tættere på ham?

Bøn
Kære Gud, hjælp mig til at lære dig at kende som du er, og at have tillid til, at dine tanker for mig kun er de bedste. Når jeg kikker op mod stjernerne, kan jeg sommetider føle den samme afstand til dig, Gud. Så jeg beder om, at du vil hjælpe mig til at forstå, at dit nærvær er lige ved min side. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig god weekend, vi ses online på søndag på https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Stærk som en løve – blid som et lam

Esajas bog 40 v10 – 11

Gud Herren kommer i styrke, han hersker med sin arm. Hans løn er med ham, hans fortjeneste går foran ham. Som hyrden vogter han sin hjord, han samler dem med sin arm; han løfter lammene op i sin favn, han leder moderfårene.

Bibelens store ord om Gud og hans mægtige styrke kan til tider godt få os mennesker til at føle os meget små og tænke, at når Gud er så stor, så har Gud nok vigtigere ting at tage sig til, end at tænke på mig.
De store ord kan gøre det svært at relatere personligt til Gud, som for øvrigt også er usynlig, hvilke ikke gør det nemmere.
Men Gud er ikke en god energi, en oplevelse eller en abstrakt tanke om noget helt fantastisk men også noget helt uforklarligt. Gud er personlig.
I versene beskrives Gud som en omsorgsfuld hyrde med en stor styrke.
Gud viser os her sin personlige side, som både er stærk nok til at hjælpe os med alt, men også kærlig nok til at vise omsorg til alle tider. Styrke og mildhed går hånd i hånd i det udtryk, som Gud beskriver på.

Gud vidste for tusinder af år siden, hvad du og jeg, ja alle mennesker havde brug for.
Gud vidste, at vi alle havde brug for ekstra styrke og en hjælpende hånd til vores liv her på jorden. Gud vidste også, at vi som mennesker kunne have det svært ved at relatere til Gud personligt og tage imod hans kærlighed til os, hvad enten den er udtrykt i styrke eller omsorg. Så Gud måtte komme til os personligt, for at vi herigennem kunne lære Gud personligt at kende.

Gud blev derfor i Jesus Kristus menneske, så vi i ham kunne relatere og have et personligt forhold til Gud. I Jesus Kristus lærer vi Gud at kende, Både hans styrke og milde omsorg.

Refleksion

  • Hvordan vil du beskrive din relation til Gud i dag?
  • Hvor godt vil du sige, at du kender Gud som Gud er, eller som du tror Gud er?
  • Hvor i dit liv har du brug for Guds styrke og mildhed?

Bøn

Kære Gud, til tider kan du godt virke lidt langt væk og svær at relatere til. Ærligt, så ved jeg ikke, hvor godt jeg i grunden kender dig. Jeg beder dig derfor om, at jeg må lære dig at kende som du er, og gøre op med mine forestillinger om dig. Tak, at du hører denne bøn og hjælper mig til at tage det til mig, når du møder mig igen. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig! Rigtig god weekend, vi ses til online-gudstjeneste på søndag.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

At leve med vished

At leve med vished

Lukas 23 v42 »Jesus, husk mig, når du kommer i dit rige.«

Det er aldrig sjovt at stå alene, specielt ikke i svære situationer. Heldigvis er der ingen af os, som har prøvet at blive hængt op på et kors, tak og lov. Alligevel tror jeg, at vi alle kan forstå hvilken forfærdelig situation, røveren på korset befandt sig i. På det tidspunkt var Jesus berømt for at gøre mirakler. Men manden bad ikke Jesus om at stoppe hans smerte, selvom han ville have haft ulidelige smerter. Han bad heller ikke Jesus om at redde ham fra døden.

Han sagde: “Jesus, husk mig.” Hvorfor? Fordi hans dybeste behov var ikke at møde det ukendte alene. Manden var tæt på døden, og hans dybeste behov var vished om ikke at være forladt. At leve med vished om, at hvad der end måtte ske eller hvad der møder en i livet, så er der en, som husker på dig og at man ikke er alene, er en fantastisk viden som giver ro og tryghed. Både i livet og i døden møder Gud os med hans forsikring om hans nærvær. Gud vender aldrig ryggen til nogen. Jesus svarede en kriminel, der hang på et kors, fordi han var dødsdømt Lukas 23 v43. »Sandelig siger jeg dig: I dag skal du være med mig i Paradis.« Din og min forsikring om Guds trofasthed er den samme. Hvem du end er, eller hvad din baggrund end måtte være. Så er Guds løfte til dig er ”jeg husker dig”, du er ikke alene, Jesus er med dig.

I disse tider er der mange, som med god grund oplever ensomhed og bekymring. Guds løfter er givet til os mennesker for at give os vished. Hans løfter er nemlig baseret på Gud selv. Gud alene er vore garanti for, at det holder. I Salme 23 v4 står der: Selv om jeg går i mørkets dal, frygter jeg intet ondt, for du er hos mig, din stok og din stav er min trøst. Stokken og staven var de redskaber hyrden brugte til at holde sammen på fårene. Ikke til at slå med, men for at guide fårene. På samme måde er det med Guds løfter, de holder os på sporet, så vi ikke kommer væk fra vores hyrde. Jesus siger i Joh. 10 v11: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Jesus lover, at du en dag vil være sammen med ham for altid, hvis du tror på ham og det, som han har gjort for dig, da han gav sit liv på korset. Det gjorde røveren på korset, og Jesus svar til ham var: I dag skal du være med mig i Paradis.

Refleksion
Hvad har du brug for at kunne sige til Jesus i dag?
Hvordan du har du det med at stole på og Guds løfter?
Kan du stole på Guds løfte om frelse?

BØN
Ærligt Jesus, i de svære øjeblikke, så føler jeg mig lidt alene. Jeg beder dig derfor om, at jeg må få den vished, at du altid husker på mig. Tak Jesus, for din kærlighed og dit offer, der gør det muligt for mig at møde dig nu og en dag i himlen. Jeg beder dig derfor om, at du vil hjælpe mig til at holde fast i dine løfter til mig. Amen

Må Gud rigt velsigne dig, og rigtig god weekend. Velkommen også til online-gudstjeneste på søndag på https://www.citykirken.dk/online-soendage og til den sidste undervisningsaften om Åbenbaringsbogen på onsdag kl. 19:30. Du kan få linket til Zoom ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Hvad gør jeg med min frustration?

Hvis nogen nogensinde havde en grund til at være frustreret og vred, så var det Job. Han var en gudfrygtig mand, der havde alt, hvad han ønskede – rigdom, berømmelse og en stor familie. En dag mistede han det hele. Hans husdyr, alle hans børn døde i en frygtelig storm og han fik frygtelige sygdomme.
Han mistede bogstaveligt talt alt, hvad han havde, undtagen sin kone, sine venner og sin tro. De var dog ikke til megen hjælp i hans situation. I sit mørkeste øjeblik sagde hans kone til ham: »Holder du stadig fast ved din retsindighed? Forband Gud, og dø!« Job 2 v9 WOW…
Senere så kom en gruppe af hans venner sammen og sagde: “Job, det er alt sammen din egen skyld.”

Men midt i en masse dårlige input delte en af hans venner et visdomsord. Han insisterede over for Job på, at det var en dårlig idé at blive vred. Han sagde i Job 5 v2: Ærgrelse slår den dumme ihjel, ophidselse dræber den uerfarne.
Jobs ven var en klog mand. Han vidste, at selv midt i så stor en hjertesorg ville vrede ikke hjælpe. Faktisk ville det bare gøre tingene værre. Prøv at læs hele kapitel 5 i Jobs bog, det er en fantastisk vejledning i at håndtere sin frustration.

Hvis du tænker tilbage gennem oplevelser i dit eget liv, er du sandsynligvis enig. Ligesom jeg, så har du måske også gjort ting, du fortryder, da du blev frustreret eller vred.
Når man giver efter for vrede, ender man med at handle på en ukonstruktiv måde. Problemet er, at man i øjeblikket glemmer fornuften. Hvis man trækker vejret og bevarer overblikket, vil man sikkert handle anderledes, end hvis man bare handler i affekt.
Tilværelsen eller relationer kan godt skabe vrede og frustration, det løser bare ikke problemet. Så hvorfor holde fast i noget, som kun skaber ærgrelse?
At have et personligt forhold til Gud betyder, at du kan være ærlig overfor Gud. Du kan fortælle Gud præcis, hvordan du har det og hvad der er svært, uden at pakke noget ind. Så kan du også fortælle Gud, hvad det er, som du har brug for i enhver situation.
Den gamle profet Habbakuk hjælper os lidt på vej i svære tider. Hab. 3 v17 – 18:
For figentræet sætter ikke blomst, vinstokken bærer ikke frugt; olivenhøsten slår fejl, marken giver ingen afgrøde. Fårene er forsvundet fra folden, der er intet kvæg i indhegningen. Jeg vil juble over Herren og fryde mig over min frelses Gud. Gud Herren er min styrke, han gør min fod let som hindens og lader mig løbe over højderne. Jo tak, der var nok at være frustreret over. Man at vælge at lægge tingene over til Gud og fokusere på ham kan skabe mirakler og medføre en helt ny start.

Refleksion
På hvilke måder har du set vrede skade dig eller nogen, du holder af?
Hvilken fortid har du brug for at tilgive, for at give slip på langvarig vrede?
Hvordan har du brug for, at Gud møder dig i din situation i dag?

Bøn
Kære Gud, tak at du forstår, når jeg er vred eller frustreret. Tak at du forstår hvorfor, og at du altid lytter til mig. Herre, jeg har brug for at du griber ind i min situation med din nåde, styrke og helbredelse. Hjælp mig til at tro på, at du kan løfte mig op fra den situation, som jeg sidder fast i. Tak at du formår det, jeg ikke selv kan, hjælp mig til at holde fast i den tro. Amen

Må Gud rigt velsigne dig, og rigtig god weekend. Vi mødes på søndag på Zoom og holder nadvergudstjeneste sammen. Husk også, at vi igen på onsdag d. 10/3 kl. 19:30 har en undervisningsaften over Johannes’ Åbenbaring. Du kan få linket til Zoom for begge dele ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Kærlig hilsen
Michael Jensen