Midlet til evigt liv

Johannes-evangeliet 3 v14-15
Ligesom Moses ophøjede slangen i ørkenen, sådan skal Menneskesønnen ophøjes, for at enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.

Vi nærmer os påske og bliver igen mindet om det paradoksale, at en måtte give sit liv for at vi andre kan få et liv, JA et evigt liv.

Versene i Johannes-evangeliet står i relation til beretningen om jødernes ørkenvandring. En fortælling om et folks vandring fra en slavetilstand under en ond hersker til et liv i frihed i fællesskabet med Gud. Men i ørkenvandringen mister folket tålmodigheden og ønsker sig tilbage til Ægypten. De tabte troen og begyndte at tage de forkerte valg; følgerne for dem blev skæbnesvangre. Læs 4. Mosebog 21 v4-9. Når vi vender os fra Gud, åbner vi os op for det onde. Folk blev nu ramt af dødbringende slangebid. Men i dette kaos ser vi igen Guds nåde og kærlighed. Gud greb ind og der skabtes et middel til at modstå døden. Man lavede en kobberslange og satte den på en stang; hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt man livet.

Historien kaster lys over påskens evangelium. Jesus blev hængt op på et kors, dødsmærket af syndens gift og døde for hele menneskeheden, men i denne død knuste han slangens dødbringende gift, så du og jeg kan få livet igen. At se og tro på den korsfæstede er at gå fra døden til livet. Kun ved at fastholde blikket (TROEN) på ham finder vi livet, for i det fællesskab finder jeg Gud.

Johannes-evangeliet 3 v16-17
For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham.

REFLEKSION

 • Er der tidspunkter, hvor dit fokus kommer væk fra Jesus?
 • Hvad er årsagen til dette?
 • Hvad kan du gøre for at få dit fokus tilbage på Jesus igen?

BØN
Kære Gud, tak at du har givet mig en mulighed for at have et fast fokus livet igennem. Så jeg beder om, at du vil hjælpe mig med at holde mit fokus på dig. Hjælp mig med at forstå, hvordan du er en klippefast grund under mit liv og hvordan dit ord er en lygte for min fod og et lys på min sti. Tak, at jeg i det fokus må opleve det evige liv. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Vores kollekt på søndag er målrettet mission.

Hvis du har mulighed for at tage noget kaffe med til gudstjenesten på søndag, ville det være fint.

Skærtorsdag den 6. april kl. 12:00-14:00 holder vi agapemåltid i huset på Ahornvej. Tilmelding til Anita og Rigmor Pedersen. Pris 50 kr. pr. person.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

MEN GUD

Dommerbogen 7 v18: Når jeg og alle de, der er sammen med mig, støder i hornene, skal I andre også støde i jeres horn rundt om hele lejren og råbe: For Herren og for Gideon!

Mange mennesker beder til Gud om, at han må garantere deres succes, men glemmer at spørge om hans vilje og ledelse. Tro er altid forbundet med tillid.

Det betyder, at du handler, enten ved at du venter i bøn, eller ved at du begynder at tage nogle skridt i den retning som Gud leder dig, selv når du ikke forstår alting helt tydeligt.

Ordsprogenes bog 3 v5 siger: Stol på Herren af hele dit hjerte, og stol ikke på din egen forstand. Man kender aldrig hele billedet, men det gør Gud.

Bibelen giver et godt eksempel på dette i historien om Gideon i Dommerbogen 7. Gideon tog 300 israelitter med for at kæmpe mod 135.000 fjendtlige soldater. Oddsene var 450 til 1. Gud lod soldaterne tage fakler, trompeter og krukker med – en befaling, jeg er sikker på, at Gideon ikke kunne se logikken i.

Så bad Gud Gideon om at sætte krukker over faklerne, så lyset ikke kunne ses om natten, og omringe fjendens lejr. Guds anvisninger var noget i retning af dette: “Når jeg siger til, så blæs i trompeterne, knæk krukkerne, og lad fakkellyset pludselig skinne ud i mørket. Det vil se ud som om en kæmpe hær omgiver lejren. Det vil skabe masseforvirring, og fjendens soldater vil ende med at kæmpe mod hinanden.”

Gideon adlød, Israelitterne blæste i deres trompeter, knuste deres krukker og viste lyset fra deres fakler. Fjendens soldater vågnede i chok og begyndte at kæmpe mod hinanden i stedet for israelitterne. Fordi Gideon gjorde, hvad Gud sagde til ham at gøre – selv når han ikke forstod det – vandt israelitterne slaget.

Gideon lærte, at Gud gør forskellen, det var ikke menneskelig styrke eller visdom, MEN GUD. Troen må aldrig blive en menneskelig anstrengelse eller præstation. Troen er en gave; at tro, at Gud er til og at hans ord er sandhed, er et stort privilegium for os mennesker. Troen åbner op for Guds tanker og indgriben i vores liv. Det starter med, at man anerkender sine udfordringer.

REFLEKSION

 • Hvordan fungerer menneskelig logik og Guds handlemåde?
 • Har du sat ord på dine udfordringer?
 • Hvad taler Gud til dig om?

BØN
Kære Gud, hjælp mig til at tro på dig i denne tid. Jeg beder om din hjælp, fordi du elsker mig; jeg beder om, at du vil hjælpe mig til at tro, at du vil give mig den styrke, jeg har brug for. At jeg må stole på, at du vil hjælpe mig i min situation og svare på mine bønner om din vilje og indgriben. Amen

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Onsdag den 29. marts er der årsmøde i City Kirken kl. 19:00 på Ahornvej 3 i Taastrup.

Lørdag den 1. april holder Bedehus Danmark i samarbejde med Næstved Bykirke, Familiekirken og City Kirken en minikonference i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Se indbydelsen her.

Skærtorsdag den 6. april kl. 12:00-14:00 holder vi agapemåltid i huset på Ahornvej. Tilmelding til Anita og Rigmor Pedersen. Pris 50 kr. pr. person.

Forventningens glæde

At evne, at kunne leve i forventning, er ikke blot en kunst, men også en kæmpe øvelse i tålmodighed. Heri ligger der en vigtig forståelse, fordi tålmodighed er en forudsætning for åndelig vækst og fornyelse. Uden tålmodighed bliver ens forventning til ønsketænkning, som jo kan gå i alle retninger. Der er ingen ”fastfood” i Guds rige.

Det er måske ikke det mest populære budskab i vores ”feel good”-samfund, når Jesus siger i Matthæusevangeliet 5 v4: Salige er de som sørger, men det at vente på den måde udtrykker jo bare hvor meget, man ønsker at noget skal ske. Bare spørg en gravid kvinde, så vil hun forklare dig alt om den kompleksitet, som det er at have det hårdt, mens man venter lykkeligt på det barn, som skal komme.

Det er vigtigt i denne periode, at man ikke giver op. I situationen kan der være en masse forhindringer, men der kan komme en vej igennem dem. I Esajas’ bog 43 v19 siger Gud, at han vil lægge en vej i ørkenen. Gud kan gøre, hvad der for mennesker kan synes som en stopklods, til en dør. En dør, som kan åbne op for noget helt nyt, også kaldet Guds vilje. Hvad der i menneskelig forstand kan se fuldstændig mislykket ud, kan i Guds plan blive til noget sundt og stærkt, fordi det nu bliver bygger op på et klippefast fundament.

Jesus er forvandlingens mester. Tanker – relationer – hele liv, ja selv kirker, byer og samfund kan og er i historien blevet forvandlet ved Guds suveræne indgriben. MEN det starter ofte med, at nogle trofaste mennesker bringer deres sørgen frem for Gud, og så med forventningens glæde gør sig parat til at tage imod den glæde, som venter.

Salmernes Bog 30 v12-13: Du forvandlede min klage til dans, du tog min sørgedragt af mig og klædte mig i glæde. Derfor vil jeg lovsynge dig uden ophør Herre min Gud, for evigt vil jeg takke dig.

REFLEKSION

 • Hvad længes du efter?
 • Har du haft øjeblikke, hvor du fik lyst til at give op?
 • Hvordan kan du gøre dig parat til at tage imod den glæde, som venter?

BØN
Kære Gud, tak fordi du hører mine bønner. Lær mig at bede efter din vilje og med en forventning om, at din vilje vil ske i mit liv og i de situationer og mennesker, som jeg beder for. Hjælp mig med at vente og stole på dit svar og din perfekte timing. Hjælp mig til at tro, at du virkelig også har al magt i himlen og på jorden. I Jesu navn, Amen.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: ”Hvad Oliventræet lærer os”

Onsdag d. 29. marts er der årsmøde i City Kirken kl. 19:00 på Ahornvej 3 i Taastrup.

Lørdag den 1. april holder Bedehus Danmark i samarbejde med Næstved Bykirke, Familiekirken og City Kirken en minikonference i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Se indbydelsen her.

Skærtorsdag 6 april kl. 12:00-14:00 holder vi agapemåltid i huset på Ahornvej. Tilmelding til Anita og Rigmor Pedersen. Pris 50 kr. pr. person.

Redningsstationen

Esajas’ bog 60 v1: Rejs dig, bliv lys.

På en farlig kyst, hvor der ofte opstår skibbrud, var der engang en rå lille redningsstation. Bygningen var ikke mere end en hytte, og der var kun én båd; men de få hengivne medlemmer holdt konstant vagt over havet. Uden at tænke på sig selv gik de ud dag og nat og søgte utrætteligt efter de fortabte. Nogle af dem, der blev reddet, og forskellige andre i det omkringliggende område, ønskede at blive tilknyttet stationen og give deres tid, penge og kræfter til at støtte arbejdet. Nye både blev købt og nye besætninger uddannet. Den lille livredningsstation voksede.

Nogle af disse nye medlemmer af redningsstationen var utilfredse med, at bygningen var så rå og dårligt udstyret. De mente, at et mere behageligt sted skulle tilvejebringes som det første tilflugtssted for dem, der blev reddet fra havet. De udskiftede nødsengene med senge og satte bedre møbler i den udvidede bygning. Nu blev redningsstationen et populært samlingssted for sine medlemmer, og de indrettede den smukt og udsøgt, fordi de brugte den som en slags klub. Flere medlemmer var ikke interesserede i at tage til søs på livredningsmissioner, så de hyrede redningsbådsbesætninger til at udføre dette arbejde. Livredningsmotivet var stadig fremherskende i denne klubs udsmykning, og der var en minderedningsbåd i det lokale, hvor klubindvielserne blev holdt.

Omtrent på dette tidspunkt gik et stort skib på grund ud for kysten, og de lejede besætninger bragte bådladninger af kolde, våde, halvt druknede mennesker ind. De var beskidte og syge, og nogle af dem var udlændinge. Den smukke nye klub var i kaos. Straks hyrede ejendomsudvalget én til at rigge et brusehus op uden for klubben, hvor ofre for skibbrud kunne komme i bad, inden de kom indenfor.

Ved næste møde var der splittelse i klubbens medlemsskare. De fleste af medlemmerne ønskede at stoppe klubbens livreddende aktiviteter, fordi de følte, de var ubehagelige og en hindring for klubbens normale sociale liv. Et lille antal medlemmer insisterede på livredning som deres primære formål og påpegede, at de stadig blev kaldt en livredningsstation. Den lille gruppes medlemmer blev nedstemt og fik at vide, at hvis de ville redde liv, kunne de begynde deres egen redningsstation nede langs kysten. Det gjorde de så.

Som årene gik, oplevede den nye station imidlertid de samme ændringer, som var sket på den gamle station. Den udviklede sig til en klub, og endnu en livredningsstation blev grundlagt. Historien fortsatte med at gentage sig selv, og hvis du besøger den kyst i dag, vil du finde en række eksklusive klubber langs kysten.

Skibbrud er hyppige i disse farvande, og de fleste af passagererne drukner.

Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene. Matthæusevangeliet 6 v16

REFLEKSION: Hvad taler til dig i denne lille historie?

BØN: Kære Gud, hjælp mig til at høre dig.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: En hjælpende hånd (2)

Torsdag d. 16. marts mødes vi til bedemøde kl. 19:00 på Ahornvej 3 i Tåstrup.

Onsdag d. 29. marts er der årsmøde i City Kirken kl. 19:00 på Ahornvej 3 i Tåstrup.

Lørdag den 1. april holder Bedehus Danmark i samarbejde med Næstved Bykirke, Familiekirken og City Kirken en minikonference i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Her vil der blive sat fokus på vægtertjenesten, som er en del af den profetiske gave og tjeneste i menigheden. Samlingen henvender sig både til vægtere / profeter og ledere i menigheden.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Medmennesker

Markus-evangeliet 12 v31: Elsk din næste

Jesus talte disse ord under en samtale, som han havde med en skriftlærd, som ønskede at vide det første bud, han skulle følge.

Jesus svarede, at det var at elske Gud og elske din næste, som du elsker dig selv.

Det, Jesus delte her er, at vores ord og handlinger, hvad enten de er offentlige eller private, for Gud og mennesker, er meget vigtige. Hvis vi elsker Gud og deler den kærlighed med mennesker, som er omkring os, så er det det største. Denne sandhed er fortsat sand i dag. Når vi sætter Gud over alt andet og deler hans kærlighed med dem omkring os, så har vi forstået det vigtigste.

Hvem kvalificerer sig så som din næste i sætningen “Elsk din næste som dig selv”?

Hvem er inkluderet som min næste i dag?

I dag med fordelene af samfundet, teknologi og rejser, så er vores næste globale, der kommer fra alle forskellige baggrunde, kulturer, religiøse overbevisninger og menneskelige livsanskuelser. I Jesu øjne er min næste ethvert levende menneske, som Gud skabte og Jesus døde for. De er de mennesker, der vandrer tæt sammen med Kristus, såvel som dem, hvis hjerter og tanker er langt fra Gud.

“Vores medmennesker.” Så det er sikkert at sige, at enhver, som har en puls, er din næste og har brug for at blive elsket, som du elsker dig selv. Det egentlige spørgsmål er, hvordan elsker du din næste? Skal du overøse dem med gaver, eller smigre dem med komplimenter, eller altid være enig med dem?

Gud har kaldet os til at række ud til andre ved at de ikke forbliver anonyme. Ved at lade dem vide, at de er set og elsket. Det giver os en mulighed for at hjælpe en anden igennem ord og handling i det omfang, som man har mulighed for. Intet er for stort eller småt, når det kommer fra et ærligt hjerte. Måske til en du kender, eller en som du aldrig vil kende.

At elske sin næste er at elske, fordi du selv er elsket.

REFLEKSION

 • Hvem er din næste?
 • Hvad er din indstilling overfor din næste?
 • Hvad kan du konkret gøre, for at din næste kan mærke din kærlighed?

BØN
Kære Gud, du har sagt, at hvis jeg virkelig elsker dig, så skal jeg også elske min næste. Det kan være svært, når vi er uenige og vores liv støder sammen. Så jeg beder om, at jeg må se det mirakel, at du elsker mig som jeg er, også før jeg elskede dig. Så jeg beder for at ______________ også må mærke din kærlighed igennem mine ord og handlinger. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: En hjælpende hånd (1)

Tirsdag d. 7 marts mødes vi til bedemøde kl. 19:00 på Ahornvej 3 i Tåstrup

Kærlig hilsen
Michael Jensen