Hvad i alverden er jeg her for?

Mange mennesker, har igennem historien stillet sig selv dette spørgsmål. Der må da være en årsag til, at jeg er til. Bibelen siger Ved ham (Jesus Kristus) og til ham er alting skabt.

Hvad sker der, når du ikke kender dit formål her i livet, eller hvem du var skabt til at være?

Risikoen er, at man begynder at lede efter mening alle de forkerte steder og retninger. Man kan også lever efter værdier eller valg, der ikke kan føre til tilfredsstillelse og et meningsfuldt liv. Tomrum i tilværelsen kan få en til at begå ugennemtænkte handlinger. Det kan have store konsekvenser, eller sagt på en anden måde. Hvis du ikke står for nogen, så kan du falde, for hvad som helst. De fald kan gøre ondt og det kan være svært, at komme op igen. Har man faldet for mange gange, kan frygt eller angst for at fejle igen, komme til at hæmme ens tankegang og dermed også ens liv.

Sådan behøver det ikke at være. Når du baserer din eksistens og beslutninger på baggrund af de værdier og sandheder som du finder i Guds ord, vil du opdage det liv, du var skabt til at leve. Du vil også finde ud af, hvordan du kan leve dem ud i dine sammenhæng. Gud har skabt dig med mange formål. Du skabt til at være elsket, du er skabt til at være hans barn, og skabt til gode gerninger, som han har begavede dig til at håndterer. Det er ikke så underligt, at personen der skrev salme 139, siger i vers 14: Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Sikker en opdagelse. Tænk hver morgen, når du kigger dig i spejlet, så kan du sige, jeg takker dig Gud, fordi jeg er underfuldt skabt. Dette kan man sige, med den forståelse, at du er unik og det er mening med den dag, som du skal til at begynde.

Hvad sker der, når man kender sit formål med sit liv? Du vil finde en lang større lykke og harmoni og glæde i tilværelsen, end din egne ambitioner nogen sinde vil kunne give dig. Tillid til Gud og hans sandhed om dig, er en accept af dig selv. Du behøver ikke at tigge om den hos andre. Gud har allerede givet dig den og Janteloven, ja den bliver du nød til at lukke ud af bagdøren. Den er der jo nok heller ikke nogen som vil savne. Du kan erstatte det selvkritiske med selvværd og gå livet i møde med selvtillid. Din identitet og formål er baseret på Gud og hans vilje for dig. Gud velsigne dig på din nye rejse.

Måske kunne du starte med denne bøn.

Kære Gud, hjælp mig med at forstå, at jeg er skabt af dig og til dig og hvad det betyder for mit liv. Hjælp mig med at lære dig og mig selv endnu bedre at kende, igennem dit ord til mig. Tak at jeg ikke er nogen tilfældighed men at der er formål med mit liv. Jeg vil beder dig om at være med mig på denne rejse, at opdage endnu mere af meningen med mit liv og eksistens.

I Jesus navn, Amen

Velkommen til Gudstjeneste, på søndag kl. 11.00
Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup

Hvad holder dit liv sammen?

Matt. 6 v33
Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift.

Vi bygger alle vores liv omkring de ting, vi sætter vores tillid til. Spørgsmålet er så, hvad er dit holdepunkt i livet? Vil det være din familie? Din karriere? Penge? Eller indflydelse?
Hvis du vil leve et liv, hvor det du bygger på, holder også i stormvejr, kan du kun se på en person i hele historien som din model: Jesus Kristus.
Tænk på dit liv som et hjul. Hjulets centrum er et nav. Alle dine eger i dit liv (repræsenterer dine forhold, relationer, arbejde, uddannelse, mål osv.)

Hvordan ved du, hvad du bygger dit liv omkring? Se på hvad du synes mest om. Det er det, der driver dig? Optager dig? Ja hvad inviterer du i og prioriterer?

Et solidt centrum fører til et solidt liv. Et svagt eller spinkelt centrum fører til et skrøbeligt liv. Når jeg hører folk fortælle mig om deres udfordringer, betyder det normalt en ting: Der er et defekt center. Noget andet end Gud, har været holdepunktet og det holdt desværre ikke.
Navet skaber ikke kun stabilitet, men det kontrollerer og påvirker også alt andet omkring sig.
Uanset hvad du sætter som centrum i dit liv, så vil det også være din kilde til inspiration og styrke eller ikke. Hjulets kraft kommer altid fra centrum og udad – aldrig omvendt.

Med Jesus som centrum i dit liv, vil du opleve stabilitet, inspiration og styrke, Alt det som mennesker søger og har brug for.

Når du vælger at sætte Jesus i centrum, finder alle de andre områder i dit liv – fra din familie til din karriere til dine mål og fremtid, deres fred i ham. Han vil lede dit liv, påvirke det, give det ro og overskud.
Tillid til Jesus giver livet et stærkt fundament. Alt omkring os kan bryde sammen eller forandres, men Jesus er den samme i går, i dag, ja til evig tid.

  • Hvis du så på dit liv som et hjul, hvad ville der da være i centrum?
  • Hvad tror du er den største hindring for at sætte Jesus i centrum af dit liv?

Matt. Ev. 7 v24 – 25
Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen.  Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.

Bøn

Kære Jesus, det med tillid er ikke nemt. Jeg er blevet skuffet før, så jeg beder dig om at hjælpe mig til at tro på dig og prioritere det, som hører dit rige til først. Tak at du forstår mig men også at du vil lede mig, for jeg beder i Jesus navn. Amen.

Velkommen til Gudstjeneste på søndag d. 23/8 kl. 11:00. Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup.

Gud bruger alle mennesker, også dig

Hvis Gud kun brugte perfekte mennesker, ville der ikke ske noget, fordi perfekte mennesker ikke findes! Hvis du er villig til at blive brugt af Gud, vil han bruger dig, uanset hvem du er eller hvordan din historie har været. Din mission er ikke ændret. I bibelen læser vi om en mand, som hed Jonas. Han var en almindelig fyr, der ikke engang ville gøre, hvad Gud bad ham om at gøre. Alligevel gav Gud ham en ny chance og han gjorde, hvad han var blevet kaldt til.
Gud gav Jonas en opgave. Den var ikke enkelt, gå til Nineve og sig “Om fyrre dage vil Nineve blive ødelagt!” Jonas 3 v4. Denne enkle besked førte til en af ​​de største åndelige genoplivninger i historien. En enorm by vendte ydmygt sig mod Gud. Det er virkelig et større mirakel end at få Jonas ud af maven på en stor fisk. Gud brugte denne ufuldkommen, tilbageholdende profet til at føre en utrolig genoplivning. Gud var tålmodig med Jonas og opgav ham aldrig.
Bibelen siger: Herren er ikke sen til at opfylde sit løfte, sådan som nogle mener, men han har tålmodighed med jer, fordi han vil, at ingen skal gå fortabt, men at alle skal nå til omvendelse.  2. Peter 3 v9. Hvis du vågner op i morgen, betyder det, at Gud giver dig endnu en dag og endnu en mulighed, for at blive brugt at Gud. Så forvent at Gud vil bruge dig.

I 30 år har Gud brugt mennesker her i Citykirken og vi skylder, at sige er kæmpe tak til alle, der har været med og plante kirke, her på vestegnen. Alle slags mennesker, har været med til at gøre en forskel, med de gaver og den personlighed som Gud gav dem.

På søndag, vil vi fejre Guds trofasthed over Citykirken igennem 30 år. KOM og vær med. Vi oplever, at Gud stadig bruger Citykirken i dag, til at nå mennesker, så de/vi bliver mødt med hans store kærlighed, at liv og relationer bliver genoprettet på forskelligt måde. Guds mission er stadig den samme, Gud elsker og ser værdien i alle mennesker i dig og i mig.

Bøn
Tak Gud, at du greb ind i midt liv, tak for din kærlighed, din omsorg og trofasthed. Tak at jeg altid kan komme til dig, med alting, fordi jeg ved, at du altid har tid og ønsker det bedste for mig. Tak at jeg må kalde dig min far, for jeg er dit barn og tak at du har lovet at være med mig alle dage også i dag. Tak også at du har kaldet mig, med et formål, at der er mening med min eksistens.

I Jesus navn amen

Ef. 2 v10 For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.

Velkommen til Gudstjeneste på søndag d. 16/8 kl. 11:00. Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup. Temaet er ”VARIG GLÆDE”

Når tilværelsen bliver udfordret

Som de skiftende årstider, har vi dage der er solrige og lyse og vi har også tider, der er fyldt med storme. Livsstorme tester ofte vores tro og udfordrer vores tilværelse.
Når man har oplevet et grimt uvejr, som storm eller tordenvejr. Så kan det ske, at sikringerne springe i huset og pludselig sidder du der i mørket.

Måske har du prøvet, at have det ligesom Jesu disciple, når de i Markus 4 v38, siger »Mester, er du ligeglad med, at vi går under?«

Livet kan være sådan og Gud kan føles langt borte. Vores egne valg eller de ting, andre mennesker har eller gør os, kan være ødelæggende. Begivenheden kan passere, men den indre storm fortsætter, som frygt, fortrydelse, usikkerhed, skam og fortvivlelse. Når disse følelser og tanker præger os, kan det være svært at modtage Guds kærlighed eller at elske vores naboer, som vi elsker os selv. Problemet er jo netop, at det er det, som vi kan have svært ved at gøre.

Gud tilbyder os en vej gennem stormen. Fra skam til kærlighed. Skam er en af ​​de mest ydmygende, tunge byrder, som en person kan opleve. Bare det at tænke på de ting, man skammer sig over, kan sende os ind i et mørkt hjørne hvor man, forsøger at skjule sig.

I søndags hørte vi fortællingen om den Samaritanske kvinde og vi så, hvordan et møde med Jesus forvandlede denne kvinde. Vi kender ikke engang hendes navn, men kvinden fra Samaria blev et overbevisende vidne, efter at hun oplevede den livsændrende kraft i Jesu kærlighed.

Paulus siger i Rom 8 v38 – 39 Jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.

Refleksion

Paulus laver her en liste over ting, der ikke kan adskille os fra Guds kærlighed. Hvad ville du tilføje til Paulus liste? Er nogle ting, som du undertiden frygter, kan adskille dig fra Guds kærlighed?

Bøn
Kære Gud, din kærlighed er uendelig stor og evig. Den overgår al skam og negative tanker. Du kender mit liv og ved alt også alt hvad andre har gjort imod mig. TAK, at du i din kærlighed, sendte din søn for at fjerne skammen over disse ting. I dig er jeg ren og der er intet at skjule. Hjælp mig med at stole på din kærlighed og behandle mig selv og andre med den samme kærlighed, som du elsker mig med. I Jesu navn, Amen.

Markus 4 v39 Han rejste sig, truede ad stormen og sagde til søen: »Ti stille, hold inde!« Og stormen lagde sig, og det blev helt blikstille.

Må Gud rigt velsigne dig og velkommen til gudstjeneste, hvor emnet er Et liv uden skam. På søndag d. 9 august kl. 11:00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup.

Kærlig hilsen
Michael Jensen