“Regionalt møde” i BiD

I denne uge er det det går løs med de 5 regionale møder i Baptistkirken, som jeg nævnte på vores årsmøde. Vi var 4 mand fra City Kirken med på mødet i Roskilde igår, og det var et positivt møde.

Jan Kornholt og Finn Basnov indledte, og derefter havde hver menighed 3 minutter til at fortælle om deres perspektiv på situationen. Jeg citerede Thomas Paine: “Lead, follow, or get out of the way!” Som jeg ser det, har vi ikke i City Kirken kræfterne til at gå foran i denne situation, så vi må følge efter, hvor andre leder, eller i hvert fald sørge for ikke at være i vejen for dem. Der har været megen snak i Baptistkirken (også fra vores side) om, hvad vi hver især ikke vil — nu må det være tiden til at samles om det, vi vil. Jeg understregede følgende ting som væsentlige for os:

  • At være en del af et større fællesskab; også et, hvor vi har taleret ind i hinandens liv som menigheder. Denne omsorg giver tryghed.
  • At have en fælles ramme for kontakten til f.eks. myndighederne.
  • At have en ramme for uddannelse af medarbejdere.

Fra andre menigheder blev både disse og andre emner trukket frem, men det allervigtigste var, at alle slog fast, at det var vigtigt at holde fast i det fællesskab og samarbejde, vi har.

Efter denne runde blev der debatteret omkring bordene og udformet sedler med “pejlemærker”, dvs. emner, som vi syntes, var væsentlige. Disse blev sat op på en tavle og sorteret/grupperet og vil indgå i det fremtidige arbejde.

Derefter udspandt sig en debat i plenum. Emnet gled hurtigt over på at fokusere på åndeligt fællesskab og lederskab snarere end foreningsstrukturer — formuleret som en ændring i Baptistkirkens kultur. Denne del blev afsluttet med, at vi gik på knæ for at bede sammen for vores kirkesamfund og vejen frem.

Slutteligt skulle vi finde 3 personer, der kunne bære indtrykkene fra mødet videre i en arbejdsgruppe sammen med tilsvarende valgte repræsentanter fra de næste 4 møder, der holdes i denne uge. Det var lidt vanskeligt fordi vi var mange til stede, og fordi der jo ikke var nogen fastlagt valgprocedure. Løsningen blev, at repræsentanter fra menighederne (en fra hver) gik sammen for at vælge de 3. Det tog kun 5 minutter at blive enige om at udpege Jan Johannsen, Thomas Willer og Lasse Åbom.

Konstituering af menighedsledelsen

Efter valget af den nye menighedsledelse den 18/3 har vi haft vores første møde den 23/3. Vi brugte det meste af tiden på at vende diverse aktuelle emner for vores menighed — i høj grad for at “finde hinanden”.

Men vi fordelte også de forskellige poster og opgaver. Rimeligt nok ville de to, som ikke har været med før, gerne lige se, hvordan arbejdet i menighedsledelsen fungerer, inden de stillede op til bestemte opgaver. Vi aftalte derfor, at vi gentager fordelingen lige efter sommerferien.

Med det udgangspunkt blev der ikke lavet de store ændringer. Vores sekretær var udtrådt, så Per Bækgaard blev valgt som ny sekretær, og ellers er alt ved det gamle:

Formanden hedder stadig Arne Christensen. Gert Eriksen er næstformand, og Per Bækgaard er som nævnt sekretær. Forretningsudvalget og økonomiudvalget er sammenfaldende og udgøres af Brian Lund-Hansen og Arne Christensen, mens Per Bækgaard og Gert Eriksen er personaleudvalg.

Anders Hyldgaard på fuld tid

I forbindelse med Per Eivind Stig’s sygemelding og deraf følgende nedsatte arbejdstid, så har menighedsledelsen midlertidigt ændret Anders Hyldgaards ansættelse til fuld tid.

For at aflaste Per Eivind har Anders overtaget det koordinerende ansvar, hvorfor henvendelse til menigheden fortrinsvis bør rettes til Anders.