NÆRHED

At komme tæt på en anden er også at åbne sig op og vise sin skrøbelighed. Men du kan ikke komme tæt på nogen, hvis der er frygt i forholdet. Usikkerhed gør alle forhold svære. Men når du åbner dit liv for andre, bliver din relation levende på måder, som du aldrig har oplevet før, fordi du kan være den, som du virkelig er.

Hvad er udfordringen i ens forhold? Måske vil du ikke have folk til at finde ud af, hvem du virkelig er, og så skjuler du dig selv. Dette er den ældste frygt, helt tilbage til Adam, det første menneske som eksisterede her på jorden. Han sagde i 1 Mosebog 3 v10: ”Jeg var bange, fordi jeg var nøgen; så jeg skjulte jeg mig.”

Når man er bange, bliver man usikker og skjuler, hvem man er. Så man begynder at dækker over ens fysiske og følelsesmæssige virkelighed. Man bygger mure omkring sig selv og foregiver at være en anden, end den man er.

Det fungerer hverken i ægteskaber, venskaber, i forholdet til Gud og slet ikke overfor en selv.

Bibelen har et svar på dette universelle problem. I 1. Johannes Brev 4 v18 står der at den fuldendte kærlighed fordriver frygten.

Den eneste måde at virkelig være sig selv på er at indse, at Gud elsker dig mere, end du nogensinde kunne forestille dig. Så behøver du ikke bevise dig selv for nogen længere, og din identitet og selvværd er ikke fanget af, hvad andre synes om dig og dine præstationer. Det bygger på dit forhold til Jesus og det fantastiske billede, som du er skabt i.

Men for igen at åbne op for andre og bekæmpe usikkerheden, så ønsker Gud, at du først åbner dig for Jesus og lader ham fylde dig med sin kærlighed, så du kan være tryg i alle andre forhold.

 

Refleksion

 • Hvordan har du set usikkerhed skade et forhold i dit liv?
 • Hvordan har du set kærlighed opbygge et forhold op igen?
 • Er der noget, som forhindrer dig i at åbne dig for Guds kærlighed?

Bøn
Tak Gud, at din kærlighed er så fuldstændig anderledes end hvad jeg nogen sinde har oplevet før. Så jeg beder om hjælp til at stole på, at du aldrig svigter og at jeg må lære dig at kende dig og erfare endnu mere af din kærlighed. Tak at du ved præcis, hvordan jeg har det, og du ved præcis, hvad jeg har brug for. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: Tillid

Vi glæder os til at se dig, og rigtig god weekend.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Gennembrud = afmagt

2. Krønikebog 20 v12: Vor Gud, fæld dom over dem, for vi står afmægtige over for denne store hær, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig.«

I bønnen siger du: ”Gud, jeg kan umuligt gøre dette. Det ligger udenfor min evne. Jeg har brug for dig til at kunne gøre dette eller se et eller andet ske.” Det er den bøn, vi beder, når vi føler os magtesløse overfor en eller anden situation.

I bønnen indser jeg, at jeg ikke er Gud; jeg erkender, at jeg er magtesløs til at kontrollere mine omstændigheder og indrømmer, at mit liv er uoverskueligt.

I bønnen har du tillid til at fortælle Gud præcis, hvordan du har det. Hvad du oplever dig magtesløs overfor og det, som om du konstant har kæmpet med uden at se nogen form for ændringer. Fortæl Gud om det!

Nogle gange betyder tro ikke at gøre noget. Du står bare stille, du venter, og du stoler på. Hvis du prøver at gøre noget ved det, sætter det kontrollen tilbage i din domstol.

Sådan så troen ud i 2. Krønikebog 20 v13: Alle Judæerne stod for Herrens ansigt, også deres kvinder og børn, store og små. Ved ganske enkelt at stå, sagde de til Gud, at det, de stod overfor, var for stort for dem, men de stolede på, at Gud var større end det, som de stod overfor.

Når du har brug for et gennembrud, skal du følge deres eksempel. Vent i tillid.

Refleksion

 • Hvorfor tror du, at du kan have en tendens til at forsøge at holde på kontrollen, selvom du ved, at du ikke kan ændre noget alligevel?
 • Hvad er blevet uoverskueligt i dit liv og gør det svært for dig at vente på, at Gud udfører det arbejde, som du ikke selv kan udføre?
 • Kan du italesætte dit forhold til Gud, sidste gang hvor du så et gennembrud i dit liv?

Bøn
Tak Gud, at du er Gud og jeg er ikke. Jeg beder om, at du vil bevare mig i troen og tilliden til dig og din indgriben. Tak at du kender mig og hvordan jeg har det, i den situation som jeg er i lige nu. Nu beder jeg om, at du vil hjælpe mig til at bede om, at din og ikke min vilje må ske. Amen

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: Gud helbreder også i dag.

Vi glæder os til at se dig, og rigtig god weekend.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

TAKNEMMELIGHED

1. Thess. 5 v18 Sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.

Mange mennesker vil gerne vide, hvad Guds vilje er for deres liv. Men at være taknemmelig under alle forhold er som regel ikke det første, som man tænker på. Gud vil gerne vise os det næste skridt, men ønsker, at vi lærer det første, før han viser os det næste. Her er trin eet: Vær taknemmelig, det er Guds vilje.

Vær først taknemmelig for det, Gud allerede har givet dig – dit liv, frihed, mad, et fællesskab, evner osv. Alt hvad vi har er en gave fra Gud og vi kan være taknemmelige for det hele.

Når Bibelen så siger, at vi kan sige tak under alle omstændigheder, så bemærk, at det ikke er det samme, som at sige tak for alle omstændigheder. Der er en stor forskel. Der er da mange ting i livet, som du ikke skal være taknemmelig for. Der er da rigtig mange ting, som der sker i denne verden og i ens tilværelse, som aldrig har været Guds vilje.

Der er meget ondt i verden, og i disse tider kan du se eller opleve mere af det, end du har lyst til. Men Gud er større end alle disse ting tilsammen, han kan løfte os ud af smerte eller igennem den. Gud kan forvandle omstændigheder og bringe velsignelser ud af lidelse. Han forvandlede korsfæstelsen til opstandelse.

Svære tider vil ikke vare evigt. Paulus siger i Rom. 8 v18 Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os.

Taknemmelighed er at vide, at i troen på Jesus Kristus som din personlige Herre og frelser, så er Gud med dig i og under alle dine forhold her og nu.
Du kan bede til Gud med taknemmelighed, for han vil aldrig slippe eller forlade dig. Den tid, som er her og nu, er ikke konstant, men det er evigheden.

Refleksion

 • Midt i dine omstændigheder lige nu, hvad kunne du takke Gud for?
 • Har du før set, at Gud har vendt dårligt i dit liv til det gode?
 • Hvordan former taknemmelighed den måde, du ser dit liv på?

Bøn
Kære Gud, tak at jeg, her og nu, kan tale med dig. Tak, at jeg kan være ærlig med dig og at jeg aldrig behøver at være alene i mine omstændigheder. Tak for alt det, som du allerede har gjort og for alt det som du kommer til at gøre. Så jeg beder om, at du vil hjælpe mig til at få øje på de ting, som jeg kan være taknemmelig for. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: FANGET AF FORTIDEN

Vi glæder os til at se dig og rigtig god weekend.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Ud af blindgyden

Ordspr. Bog 2 v5 – 6
Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.

Selv med en GPS kan jeg i nogle områder af Danmark køre forkert. Det samme kan også ske i mit liv, og lige pludselig havner jeg i en blindgyde og har svært ved at finde den rigtige vej igen. Måske står du over for en blindgyde lige nu – åndeligt, økonomisk, følelsesmæssigt, relationelt eller noget helt andet.
At stole på Guds ledelse i disse situationer kan være en svær udfordring, ofte forsøger man selv at finde løsninger. Men det, som Gud inviterer os til, er at tage ham med på råd. At tage Gud med i sine tanker betyder måske, at du bliver stille et øjeblik og får renset ud i dine egne tanker. Jeg ved, at mine tanker kan være fyldt med frygt og uro, og derfor er det at stole på Gud og blive ved med at gå fremad i tro, selvom man ikke ser en vej, ikke så enkelt. Men Guds løfte til os er, at han vil jævne vores stier. Det betyder, at Guds plan vil blive mere og mere tydeligt og forståelig, når du går ned ad den vej/sti, som han lægger for dig.

Ordspr. Bog 4 v18
Retfærdiges sti er som lysskæret, der bliver lysere, til dagen er på sit højeste.

En dag vil du se det store billede og du vil opdage Guds hensigt bag den vej, som han specifikt lagde for dig. Vær tålmodig, Gud ved, hvad han gør. Han ved, hvad der er bedst for os mennesker, og du kan stole på ham, fordi han er god.
Du kan ikke se slutresultatet her og nu, men det kan Gud. Alle problemer og vanskeligheder og forsinkelser – alle de ting, der får dig til at spørge “hvorfor” – vil en dag være klare i lyset af Guds visdom og ledelse og vi vil se hans kærlighed i det.
Men lige nu, så lærer du og jeg at stole på Gud og finde ind i hans veje for os.

Refleksion

 • Har du tidligere oplevet, at har Gud ”skabt en vej” for dig, da du troede, at der ikke var nogen vej?
 • Hvilke udfordringer kan der være i at stole på Herren “af hele dit hjerte”?
 • Hvad kunne du begynde med i dag, selvom destinationen ikke er helt klar?

Bøn
Tak Gud, at jeg ikke behøver at stå alene med mine udfordringer her i livet. Tak, at jeg kan finde visdom hos dig. Nu beder jeg om, at du vil hjælpe med til at være tålmodig, så lyset fra dig kan nå min sti. Tak at du er den vej/sti som jeg sikkert kan følge. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: Jesus, et opgør med religiøsitet

Vi glæder os til at se dig og rigtig god weekend.

Kærlig hilsen
Michael Jensen