Visions- og budgetmøde november 2016

Den 8. november holdt vi visions- og budgetmøde, som vi jo gør hvert år. Dette er ikke et referat (det er der en anden, der skriver), men man har spurgt efter oplægget til punktet “Visioner for 2017: City Kirkens DNA”. Her er opsummeringen (taget fra den sidste slide, Per viste):City Kirkens DNA 2016 oversigt

 • Lokalt forankret
  • tjene samfundet omkring os
  • ringe som spreder sig
  • kirkeplantning
 • Udrustende
  • den enkelte til tjeneste i hverdagen
  • som kirke en apostolsk tjeneste
  • arbejde gennem særlige/specifikke kald og tjenester
 • Relationel
  • indadtil i familien og til de vi er i berøring med
  • udad til “ligesindede”
 • Mangfoldig
  • plads til forskellighed
  • for alle aldre
  • på tværs af etnicitet og oprindelse
 • Relevant
  • nutidig udtryksform
  • tilgængelighed
 • Team-baseret
  • En bred og flad ledelsesstruktur
  • Ansvarlighedsrelationer

Fra menighedsledelsen, oktober

Oktober har været en mindre travl måned i menighedsledelsen end de foregående par måneder – på den måde, at vi nu er ved at have fundet rytmen, efter at Claus Mester-Christensen stoppede helt som ansat præst. Men det har også været en travl måned – blandt andet på grund af forberedelser til visions- og budgetmødet den 8. november.

Samtidig har der været arbejdet med planlægning af ungdoms-Alpha, som starter i november og som (bl.a.) skal være optakten til næste gang, vi har ungdomsvelsignelse. Imens ungdoms-Alpha kører, bliver SMOG (hvor vores unge ellers kommer) ændret til at være lidt mere hygge og lidt mindre undervisning. Det er også godt for vores lederkræfter, der ellers ville få alt for travlt!

Vi leder stadig efter en ungdomsleder. Foreløbig har annoncerne ikke givet noget; vi taler også med andre kirker, om de har nogen kandidater til jobbet gående.

I det hele taget prøver vi at holde kontakterne til andre kirker ved lige. Blandt andet har Michael Rask været til præstemøde (!) i Eckernförde med en del præster fra andre Salt & Light-kirker, bl.a. John Herd fra Rødekro, som vi jo kender fra gammel tid i City Kirken.

Der går en del tid med “småting” – administration, økonomi, sørge for, at “nogen” klarer de små praktiske ting i vores hus på Ahornvej, osv. Vi har lært en del om, hvad der (også) skal til, for at alting fungerer.

Fra den 1. december har for øvrigt ingen lejere i Huset. Vi er blevet enige om at at bløde lidt op på retningslinjerne for udlejning og fokusere mindre på at opbygge et ungdomsmiljø. Vi holder dog fast ved kun at leje ud til folk, der har en relation til menigheden.