En anden tilgang

Paulus’ første brev til Thessalonikerne 5 v18:
Sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.

Jeg tror, at de fleste kender den amerikanske mærkedag, som hedder ”Thanksgiving”. Én taknemmeligheds-dag? Det er jo i grunden ikke ret meget. Men Gud ønsker da også, at vi skal være taknemmelige hver dag. JA, og under alle forhold. Men er det muligt at være taknemmelig og finde Guds vilje under alle forhold?

Lyder det som en udfordring? MON IKKE, hvordan kan vi være taknemmelige selv under vanskelige forhold? Verset taler ikke om at være taknemmelig for forholdene. Men i dem kan du kan takke Gud, hvis du har tillid til, at han stadig har kontrollen, at han ikke forandrer sig og stadig kan bringe dig igennem dem.

At være taknemmelig under alle omstændigheder/forhold – det er Guds vilje, fordi det skaber fællesskab. Hvad mener jeg med det? Taknemmelighed kan bygge en dybere relation, fordi du kan vælge ikke at vende ryggen til Gud, men søge og prise ham. Prøv at ringe eller sms’e til en ven eller din ægtefælle for at fortælle dem, at du er taknemmelig for dem. Så skal du se, hvad jeg mener.

Salme 100 v4: Gå ind ad hans porte med takkesang, ind i hans forgårde med lovsang, tak ham, pris hans navn!

Guds karakter, hans løfter og vilje er ikke knyttet til dine forhold eller omstændigheder, men igennem dem er der altid mulighed for at lære og opdage noget nyt. Det er også Guds vilje. Bag ethvert stort mirakel er der som regel en stor krise. Ofte er det først bagefter, at vi forstår Guds vilje med det hele og lærer, at hele verden kan forandre sig, men det gør Gud ikke, og det behøver du og din relation til Gud heller ikke at gøre. Det er også Guds vilje, som vi kan sige tak for.

REFLEKSION

 • Under hvilke omstændigheder er det svært for dig at takke lige nu?
 • Hvad er én ting, du kan takke for, midt i den situation?
 • Hvilke ændringer tror du, du vil se i dig selv og din relation til Gud, med en taknemmelig tilgang?

BØN

Kære Gud, jeg bad om styrke, og du gav mig vanskeligheder for at gøre mig stærk.
Jeg bad om visdom, og du gav mig problemer at løse.
Jeg bad om tålmodighed, og du gav mig situationer, hvor jeg var tvunget til at vente.
Herre, jeg har intet modtaget, som jeg bad om eller ønskede, og alligevel fik jeg alt, hvad jeg havde brug for. For dette takker jeg dig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

TEMA: Min lille tro er nok!

Kærlig hilsen
Michael Jensen

 

PS: De første tre søndage i juli måned holder vi gudstjeneste kl. 11:00 i HUSET på Ahornvej 3 i Taastrup.
Se hele sommerens program her: Sommer i City Kirken

Valget i dag skaber din fremtid

At vælge at gøre, hvad andre mennesker ikke er villige til at gøre, er sjældent populært. Bibelen er dog fuld af mennesker, som trods omstændighederne tog et valg om at gå imod strømmen. Ikke umiddelbart det fornuftige eller det rationelle kloge valg, men der var noget ved deres valg, som satte dem udover disse faktorer.

Moses var et godt eksempel på et sådant valg. Hebræerbrevet 11 v27 siger: “Moses forlod Egypten i tro til Gud og uden at frygte kongens vrede”.

Bibelen lærer os ikke om ”BLIND TRO” – det udtryk findes ikke i Bibelen. Bibelen lærer, at tro kommer af det, som høres (Romerbrevet 10 v17). Moses havde hørt fra Gud, og det var det, han handlede på.

Jesus kalder os til at følge ham og til at være kirke midt i en brudt verden. De første kristne gemte sig i frygt for verden omkring dem. Fordi det hele virkede lidt for overskueligt for dem. MEN så kom PINSEN og vendte op og ned på alting. Det var Helligånden, som de havde brug for. Mon ikke det samme er tilfældet i dag.

Min bøn er derfor: Gud styrk min tro, så jeg kan blive ved med at følge dig. For du vil give mig udholdenhed til at fortsætte min vandring, midt i omstændigheder, som virker håbløse. Du vil give mig styrken til at rejse mig, når jeg er faldet eller til at fortsætte, når jeg er på randen af konkurs. Giv mig håb til at bevare min overbevisning, når alt andet omkring mig siger, at jeg skal give op og give efter. Hold dine øjne på Gud, ikke på dit problem. Bed Helligånden om styrke, vejledning og vær så stille, så du kan høre den.

Moses fortsatte med at gøre det, som Gud havde vist ham.

At gå i tro starter med at tilbringe tid alene med Gud, læse hans ord, og så bede, lytte og handle på det. Sådan var det på Moses’ tid, sådan er det stadig.

REFLEKSION

 • Hvilke valg udfordrer din tro?
 • Hvornår har du sidst hørt fra Gud?
 • Hvilke nye vaner kan hjælpe dig med at gå i tro?

BØN

Kære Gud, hjælp mig til at stole på dig og til at tro på, at du har de bedste tanker for mig og for min fremtid. Så jeg beder om, at du vil give mig klar vejledning i mit liv og hjælpe mig til at være stille, så jeg midt i larmen kan høre din stemme og gå i den tro som du giver mig. Amen.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

TEMA: Hvad er der i dine hænder?

Kærlig hilsen
Michael Jensen

 

Torsdag d. 23. juni er vi inviteret til Sankt Hansaften på Klostergården. Bygaden 53, Høje Taastrup. Åbent fra kl. 17:00 – HUSK at medbringe egen mad og drikkevarer.

Se hele sommerens program her: Sommer i City Kirken

Fra Guds vinkel

At se på en udfordring fra Guds perspektiv skaber altid et større perspektiv for mennesker. Når du ikke ser tingene fra Guds synspunkt, kan du ende med at bliver du modløs og ulykkelig.

Uanset hvad der sker i dit liv – det gode, det dårlige og det grimme – er Gud altid i kontrol af situationen. Paulus vidste dette. Han siger i Filipperbrevet 1 v12: “Jeg vil have, at I skal vide, brødre, at forholdene her hos mig snarest har ført til fremgang for evangeliet”. Lige siden Paulus blev kristen på vejen til Damaskus, havde han én stor drøm: Han ønskede at prædike i Rom, universets centrum på det tidspunkt. Hans drøm var at forkynde evangeliet i den vigtigste by i verden.

Men Gud havde en anden idé. I stedet for at sende Paulus til Rom for at prædike, gjorde Gud ham til kongelig fange for Nero, som er Cæsar på det tidspunkt.

Som kongelig fange er Paul lænket til en vagt 24 timer i døgnet i to år, og vagten skiftes hver fjerde time. I over to år i fængsel havde Paulus mulighed for at vidne for tusindvis af vagter. Hvem er den rigtige fange her? Hvem har fanget sit publikum?

Dette er ikke Paulus’ plan, men det var Guds plan hele tiden, og det gav fantastiske resultater, som vi med sikkerhed kender.

Inden for de to år efter Paulus’ fængsling var nogle af Neros egen husstand blevet troende på grund af Paulus’ vidne i det kongelige hof i Rom.

I fængslet var Paulus også tvunget til at være stille, og som følge heraf skriver han det meste af Det Nye Testamente. Jeg spekulerer på, hvad der havde den største indvirkning: Hans prædiken i fængslet eller de breve, han skrev. Disse breve har åbenbaret Jesus for millioner af mennesker gennem årene. Lige meget hvad, så førte det til fremgang for evangeliet. Det vidste Paulus godt. Han vidste, at Gud havde en større plan og at han kunne være glad, fordi han stolede på, hvad Gud kunne gøre igennem hans udfordringer.

Hver gang du møder et problem eller står i en udfordring, som gør dig nedtrykt, skal du gøre, hvad Paulus gjorde: Lær at se det fra Guds synspunkt. Spørg: “Hvad laver Gud her? Hvad er det store perspektiv?” Så vil du være i stand til at møde problemet i tro og tillid til, at Gud er større end problemet.

REFLEKSION

 • Tænk på en udfordring, som du står i lige nu. Hvordan ændrer din modløshed sig, når du ser på det med Guds større perspektiv?
 • Hvorfor tror du, at Gud tillader dig at kæmpe gennem en hård tid?
 • Hvordan har du set Gud arbejde midt i en vanskelig situation i din fortid?

BØN

Kære Gud, du har lært mig, at du har en plan for mit liv. Så jeg beder om, at din hånd vil lede mine skridt og give mig tro til at følge dig. Lær mig at vokse i tillid til, at du altid er med mig på din vej. Jeg beder om, at du vil give mig en forståelse for, hvad du gør i og igennem mit liv. AMEN.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

TEMA: Frimodighed

Kærlig hilsen
Michael Jensen

23. juni – Sankt HansaftenKlostergården. Bygaden 53, Høje Taastrup. Åbent fra kl. 17:00
Se mere i dette program for sommeren.

Gør en forskel

Helligåndens kraft har evnen til at handle og påvirke uendeligt, ubegrænset og evigt.

Åndens kraft til at påvirke menneskers adfærd og begivenhedernes gang ses i hele Bibelen, fordi Helligånden gør mennesker i stand til at gennemføre Guds vilje og planer. Helligånden giver visdom og styrke til at opnå ting, som de ikke selv ville have været i stand til at udrette på egen hånd. I Det Gamle Testamente kom Herrens Ånd over konger, dommere og profeter. Det satte dem i stand til at gøre vidunderlige ting, selv under store udfordringer og forfølgelse.

I Det Nye Testamente kommer Helligånden til alle mennesker, som tror på Jesus Kristus. Jesus lovede disciplene, at Ånden ville komme og leve og styrke dem på en mirakuløs måde. Både i deres tro, karakter og evner.

Det gjorde det muligt for mennesker at vende op og ned på deres verden.

“I skal få kraft, når Helligånden kommer over jer, og I skal være mine vidner i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og til jordens ende” ApG 1 v8. Det sagde Jesus inden sin Himmelfart. Disciplene, som havde været i skjul for romerne efter korsfæstelsen, blev nu fyldt med Helligåndens kraft. Pinsedagen var begyndelsen på Åndens virke i dem, der troede på Jesus Kristus.

Helligånden arbejder stadig i dag og udfører Guds vilje igennem mennesker, som følger Jesus. Hans kraft leder, overbeviser, underviser og udruster os til at følge ham og udbrede evangeliet.

REFLEKSION

 • Er du kørt træt i egen kraft?
 • Kunne Helligånden gøre noget muligt for dig?
 • Hvad kunne udtrykket ”at slippe og lade Gud” betyde for dig?

BØN

Kære Gud, tak at jeg kan bede om dit nærvær i mit liv. Nu beder jeg om, at du vil møde mig med din Ånd, så din vilje kan ske i mit liv. Tak for din hjælp, tak at jeg ikke skal kæmpe alene, men den styrke som du virker i mig til at udrette det, jeg ikke selv er i stand til. Jeg beder om, at jeg må lære at kende dig som min ven og hjælper midt i livet. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til pinsegudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

TEMA: En trofast og mægtig hjælper

Kærlig hilsen
Michael Jensen

 

23. juni – Sankt Hansaften:
Vi hygger og griller sammen med vores venner i FAMILIEKIRKEN. Tag selv kød og drikkevarer med, så sørger vi for resten. Åbent fra kl. 17:00.
Adressen er Klostergården. Bygaden 53, Høje Taastrup.