Nyt fra menighedsledelsen (Nov ’09)

Menighedsledelsen har holdt sit månedlige møde igen i slutningen af november 2009. [Og ja… der mangler en del opdateringer her på blog’en for de sidste måneder. Det er ikke fordi der ikke har været afholdt møder. Det skyldes alene referentens manglende opdateringer af blog’en…]

På november-mødet var der en opfølgning på et tema der har været snakket en del om, nemlig hvordan vi bedre organiserer os og får flere inddraget i de mange arbejdsgrene.

Menighedsledelsen har besluttet at udvide de forskellige teams/arbejdsgrupper der allerede eksisterer og sætte dem alle ind i en overordnet sammenhæng. Nogle af disse teams, gamle som nye, er nævnt nedenfor. Indenfor hvert område vil flere personer deltage i teamets planlægning og arbejde. De enkelte teams ledes af nedenfor nævnte personer, der også har ansvar for at samle teamet:

 • Praktisk udvalg (som har fungeret et stykke tid) bliver ledt af Kalle Larsen.
 • Det kreative team (som også har været i funktion i en periode) ledes af Arne Gertsen.
 • Helle Christensen har stadig ansvar for børnekirke og børneklubber.
 • De unge har nedsat en ungdomsledelse, og når en ny ungdomsmedarbejder bliver ansat vil han/hun sandsynligvis blive det koordinerende omdrejningspunkt. Men indtil da, så fungerer Brian Lund-Hansen og Per Bækgaard som kontaktpersoner.
 • Per Eivind Stig har fortsat ansvar for gudstjenester og undervisning, i tæt samarbejde med udvalget herfor.
 • Som noget nyt, så har Jytte Skov-Pedersen nu ansvar for omsorg og netværk i menigheden.
 • Og til at koordinere vækstgrupper, så har Lili Gertsen påtaget sig denne opgave.
 • Brian Lund-Hansen har ansvar for missionsgruppen.
 • Og i praktiske sager omkring IT og kommunikationssystemer, så har Per Bækgaard og Gert Eriksen ansvaret.

Som nævnt vil der komme en rækker yderligere teams når de er klare til at blive annonceret.

Menighedsledelsen har derudover (gen)konstitueret sig som følger:

 • Formand: Arne
 • Næstformand: Gert
 • Sekretær: Per (med Gert som stand-in)
 • Forretningsudvalg: Arne, Brian og Per Eivind
 • Økonomiudvalg/Underskriftsberettigede: Brian og Arne
 • Personaleudvalg: Gert, Per og Jytte

Derudover nedsættes et ad-hoc ansættelsesudvalg der består af følgende: Per, Arne, Lili, samt derudover Lisbeth Lund-Hansen og Rolf Andersen (de to sidstnævnte er ikke med i menighedsledelsen). Dette ansættelsesudvalg vil få ansvar ikke bare for at ansætte en ny ungdomsmedarbejder, men ligeledes forestå arbejdet med at finde en ny forstander. Som de fleste allerede er klare over, så er Per Eivind stadig sygemeldt og arbejder på meget nedsat tid. I tæt samarbejde med Per Eivind har vi derfor besluttet at igangsætte arbejde med at finde en ny forstander, der på fuld tid kan drive menigheden videre. Der er dog en kraftig gensidig forventning om at Per Eivind fortsætter i menigheden, i det omfang han er i stand til at bidrage, med fokus på udvalgte områder, også når en ny forstander er fundet.

Og så en sidste ting, som sikkert vil have manges interesse: Vi regner med at Selva kommer til Danmark igen til foråret, og vi planlægger at han besøger os for at undervise og prædike. Nærmere information følger senere.