Bibelen

Den daglige vitaminpille

“Bøn er den kristnes åndedræt” siges der ofte: En naturlig del af livet, og vigtigt for at opretholde livet (med Gud)!

På tilsvarende vis kan man måske sige at daglig bibellæsning er som en vitaminpille; essentiel for at vokse og for at komme til nye erkendelser.

Der er mange måder at læse i bibelen på. Det handler nok mest om at finde en daglig rytme som passer den enkelte. Her på siden kan du finde lidt baggrundsinformation og materiale som måske kan hjælpe dig.


Læseplaner

Det kan være en hjælp at bruge en læseplan, så man kommer igennem hele bibelen med jævne mellemrum, og får varieret hvad man læser, så man ikke i lange perioder kun læser én type bøger.

Hvis man bruger ca. 30 minutter her dag, så kan man læse bibelen igennem på et år (3-4 kapitler hver dag). I givet fald er det en god idé at læse i både det gamle og det nye testamente jævnligt, og at veksle mellem de forskellige typer litteratur. Læs gerne mere i det nye testmente end i det gamle; læs det f.eks. to eller gange for hver gang du læser det gamle testamente. Overvej også at læse en hel bog færdig før du påbegynder den næste, på samme måde som du sikkert gør med andre bøger.

For nogle kan det være for meget at læse 3-4 kapitler om dagen, så man ikke har tid til at reflektere over hvad man har læst. Derfor kan det også være godt at læse et kortere stykke hver dag, og bruge lidt mere tid på at dvæle ved det i stedet!

Du finder sikkert din egen rytme, og den vil med stor sandsynlighed undergå forandringer i forhold til din livssituation i øvrigt.

Måske kan en plan hjælpe dig? Enten din egen daglige plan, en rækkefølge af bøger du vil læse efter hinanden så meget ad gangen du synes den dag, eller måske en plan som andre har lavet? Der findes mange bibellæseplaner, og også nogle som er udvalgt med specifikke formål, så det er helt sikkert muligt at finde en som passer til dig, som du kan bruge som udgangspunkt for din egen læsning.

Gennem bibelen på et år

City Kirken har en “gennem bibelen i 2013” kalender, som du kan bruge. Du kan se den her online (også herunder), eller du kan importere den/vise den/abonnere på den i din kalender via et link til google kalender (xmlical). Den kan også fås i papirformat om søndagen, eller du kan download’e en pdf fil som du selv kan printe ud.

Du kan også finde en anden plan med samme formål på bibelweb.dk, hvor du yderligere kan bede om at få tilsendt en email dagligt med skriftsteder du kan læse denne dag. Du kan også bare gå ind på den linkede side hver dag, og klikke direkte på dagens tekst for at læse den.

Planer på papir

Bibelselskabet har også en bibellæseplan som de tilsender gratis, én gang om året, i papirformat. Gå ind på dette link for at bestille den. Den tager læseren igennem mindre udvalgte stykker hver dag, og kan være mere overkommelig at bruge.

Andre muligheder

På YouVersion findes også en lang række planer, og tilmed en app som du kan installere på din tablet/telefon. Desværre kan man ikke download’e den danske bibel herfra (af moderne versioner er Bibelen på hverdagsdansk tilgængelig), så det kræver at man er online for at læse bibelen.

På nettet findes mange andre udgaver — f.eks. her, hvor du også kan finde en kronologisk gennemlæsning af bibelen.


Bibeler

Bibelen er forfattet over en lang periode, og er primært blevet til på to sprog: Det gamle testamente på hebraisk (og lidt aramæisk) og det nye testamente på græsk. Det gamle testamente blev også oversat til græsk meget tidligt (nogle hundrede år før Kristus).

Vores oversættelser til dansk er baseret på en rekonstruktion af grundteksten, baseret på mange fund af manuskripter og fragmenter heraf. De ældst bevarede fragmenter af det gamle testamente stammer fra ca 2. århundrede før Kristus. Det nye testamente er den bedst bevarede bog fra oldtiden vi har. Der er fundet over 5.800 komplette eller delvise udgaver på græsk, mere end 10.000 på latin og yderligere 9.300 andre oversættelser.

Principper for oversættelse

Når man oversætter fra et andet sprog og en anden tid og kultur kan man lave en mere eller mindre bogstavelig eller ordret udgave. Den vil være svær at forstå; mange talemåder eller begreber giver ikke mening for læseren. Derfor retter man ofte til, så teksten bliver nemmere at læse og forstå.

Nogle bibeloversættelser er mere ordrette end andre. For eksempel er den autoriserede oversættelse fra 1992 mere ordret end den forrige oversættelse af NT fra 1948, selvom sproget er opdateret. Men de autoriserede danske oversættelser har været ordrette siden 1647, hvor de kirkelige autoriteter forkastede Luthers ellers udmærkede oversættelse, der kom på dansk i 1550.

Man kan også bruge det dynamiske oversættelsesprincip, som vægter læsevenligheden højere og forsøger at komme læseren i møde. Oversætterne har ved denne metode en større frihed til at få meningen klart igennem. Det kræver selvfølgelig at oversætteren har forstået den “rette” mening for at kunne gengive den — og endnu mere når man laver en fri oversættelse, som vel nærmest er en gendigtning at teksten. Professionelle oversættere af alt andet end bibelen bruger denne metode.

Danske oversættelser

På dansk har vi “den autoriserede oversættelse” udgivet af Bibelselskabet i 1992. Det er den tekst, som er autoriseret til brug i alle folkekirker, og også benyttes i mange andre kirker. Den er lavet af teologer under hensyntagen til den ordrette tradition for bibeloversættelser fra 1647 (Den Resen-Svaningske tradition, opkaldt efter biskopperne Hans Poulsen Resen og Hans Svane). Målgruppen er mennesker, som er vant til og ofte foretrækker et traditionelt, lidt højtideligt kirkesprog. Dens styrke er, at den kan give et indtryk af de originale, fremmede udtryk og begreber. Den er især egnet til bibelstudier og ordstudier, selv om den slags studier ideelt burde ske på grundlag af de originale tekster på hebraisk eller græsk. Ole Wierød har lavet en oversættelse, der er endnu mere ordret end den autoriserede. Men jo mere ordret en oversættelse er, jo vanskeligere er den at forstå.

Vi har også “Bibelen på hverdagsdansk” fra 2007 (opr. 1992), som lægger vægt på læsevenligheden og bruger det dynamiske oversættelsesprincip. Den er foretaget af det internationale bibelselskab IBS (som nu hedder BIBLICA), men trykt og distribueret af forlaget Scandinavia. Den oprindelige udgave fra 1992 var inspireret af og byggede fortrinsvis på den engelske oversættelse “Living Bible” samt den engelske Good News Bible, dog med hensyntagen til dansk bibeltradition. Udgaven fra 2007 (3. udgave) er en gennemgribende revision ud fra grundteksten, men også inspireret at den engelske New Living Translation, som er en tilsvarende revision af Living Bible.

“Bibelen på hverdagsdansk” er meget læsevenlig og kan være god at bruge i hverdagen for mange, men hvis man gerne vil arbejde i dybden med en tekst, bør man bruge mere end én oversættelse og gerne suppleret med en studiebibel. Det er altid godt at læse flere forskellige oversættelser for bedst muligt at få indtryk af den oprindelige mening på hebraisk/græsk.

Bemærk at “Bibelen på hverdagsdansk” bliver revideret løbende med mindre opdateringer. Den sidste trykte, reviderede udgave er fra 2009 (4. udgave), og den seneste udgave finder man altid på bibelweb.dk, hvor den bliver opdateret med jævne mellemrum.

Der er også andre oversættelser. “Den nye aftale” fra 2007 (revideret udgave 2011) er Bibelselskabets bud på en nudansk udgave. Dens målgruppe er de kirkefremmede, og derfor har man bevidst søgt at undgå det traditionelle kirkesprog. Den er meget letlæselig, og er en god introduktion til bibelen for dem, der ikke kender til kristent sprogbrug. Seidelins udgave fra 1974 blev tidligere brugt som alternativ til den autoriserede udgave.

Særligt når man læser længere afsnit ad gangen, så er de mere læsevenlige oversættelser rigtigt gode at bruge. “Den autoriserede udgave” kan naturligvis også bruges i hverdagen hvis man foretrækker det, men den har sin særlige styrke til studiebrug.

Engelske oversættelser

På engelsk findes utallige bibeler, baseret på mange varianter af oversættelsesprincipperne. Hvis man gerne vil have en anden oversættelse at læse som alternativ til de danske, så er New International Version (NIV) den mest anvendte i mange kirkesammenhænge. Det er en modificeret ordret oversættelse, som nærmer sig det dynamiske oversættelsesprincip uden dog at følge det. Den blev revideret i 2011. Der er en række dynamiske oversættelser på engelsk, såsom New Living Translation, Good News Bible, God’s Word, New Century Version og særligt Contemporary English Version som er letlæst også for de som har engelsk som 2. eller 3. sprog. Et af mange steder på nettet, hvor man kan læse disse oversættelser er www.biblegateway.com.

Ofte støder man på referencer til King James Bible fra 1611. Den var en milepæl i bibeloversættelses-historien, og har været brugt bredt i flere århundreder. Den er meget ordret, men er svær at læse for en nutidig dansker. Den er baseret på de tekster man kendte dengang, så grundlaget for oversættelsen adskiller sig på en række punkter fra de fleste andre nutidige oversættelser.

Nogle oversættelser knytter sig mere til enkelte kirkesamfund eller grupper, eller betoner særlige principper. Hvis man vælger en anden oversættelse er det godt at sætte sig ind i dens særlige udgangspunkt, så man kender det på forhånd. Gå uden om oversættelser som kommer fra sekteriske grupper eller ikke-kristne samfund.

Formater

Næsten alle bibeler fås som almindelige bøger, på papir. De kan købes mange steder og i mange udgaver til mange forskellige priser.

Nogle fås også som eBog og kan læses på en tablet, telefon eller computer. Den autoriserede udgave er udstyret med et system til kopibeskyttelse som også skal installeres, mens Bibelen på hverdagsdansk er nemmere at installere på forskellige enheder (kan også købes direkte på iTunes). Der findes også en særlig app version til iPhone/iPad af den autoriserede udgave.

Online findes Den autoriserede udgave her, mens Bibelen på hverdagsdansk (2009 udgaven, som er en let revideret udgave af 2007 udgaven) findes flere steder (altid seneste revision). Den udgave som findes på YouVersion var tidligere fejlbehæftet (en del vers manglede slutningen), men denne fejl er nu rettet så man kan roligt benytte YouVersion som hjemmeside eller via en app (Android/iOS/Windows Phone/Blackberry) i sin daglige læsning. En tidligere udgave af Bibelen på hverdagsdansk fandtes også via Udfordringens hjemmeside og kan stadig dukke op hvis man søger via google, men det kan anbefales at bruge en af de senere udgaver linket ovenfor. Det er også dertil Udfordringens hjemmeside nu linker.

Der findes også lydbøger med indlæste udgaver på CD eller USB stik.


Din egen rytme

Uanset hvilken udgave du vælger at læse (eller skifter imellem) og hvordan du læser igennem bibelen, så handler det om at finde din egen rytme og få en regelmæssighed ind i hverdagen, så Guds ord kan få lov at påvirke dig, inspirere dig, opmuntre dig, udfordre dig og udruste dig.

 

Tak til bibeloversætter Iver Larsen for hjælp til udarbejdelse af denne artikel.
Alle fejl er dog alene forfatterens ansvar (Per).

2 tanker om “Bibelen”

Der er lukket for kommentarer.

… en levende frikirke på Københavns vestegn