Guds nærvær

4 Mosebog 6 v25: Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig.

Adam og Eva havde intimt fællesskab i Guds nærhed før syndefaldet. Som kristne har vi pga. troen på Jesus Kristus også Guds nærvær i os i kraft af Helligånden.

Det er vigtigt at være opmærksom på virkeligheden af Guds tilstedeværelse i vores liv.

Vi tilhører Gud og er hans børn, og Gud elsker at være sammen med os.

Selvom vi aldrig vil miste virkeligheden af Guds nærvær, kan vi miste “fornemmelsen” af hans nærvær.

Alle går igennem tider, hvor man i større eller mindre grad føler Gudsnærværet. Det er aldrig et Incitament til at tvivle på Guds trofasthed, selv om mange gør det. Men det kan være en god refleksion at mærke efter i sit liv, om man er begyndt at gå sine egne veje og dermed har bevæget sig væk fra Gudsnærværet. Det behøver ikke at være den store synd, men bare det faktum, at der er for mange andre ting, som fylder i ens liv og som tager ens opmærksomhed. STANDS OG FORSTÅ, AT JEG ER GUD, står der i Salmernes bog 46 v11. Denne indtrængende opfordring er ikke til at misforstå.

Det konkrete resultat af at standse lidt op i den travle hverdag og bruge tid med Gud, vil ofte være FRED, RETNING OG GLÆDE. Men det forudsætter også evnen til at lytte til Guds stemme. Guds nærvær er ikke bare en forbigående følelse eller oplevelse. Det er en kraft, som støtter os, især under svære tider, for Herrens glæde skal være din styrke (Nehemias’ bog 8 v10). David taler om den glæde i forbindelse med Gudsnærværet, i Salmernes bog 16 v11: Du lærer mig livets vej, du mætter mig med glæde for dit ansigt, du har altid herlige ting i din højre hånd.

Glæden er forbundet med det at være i Guds nærvær og under Guds ledelse, hvor du oplever Guds ansigt lyse over dig. Alt sammen pga. hans nåde over dit liv.

REFLEKSION

 • Er det tid for dig til at stoppe op og søge Guds nærvær?
 • Er Guds nærvær et ønske eller en erfaring for dig?
 • Hvad gjorde/sagde Gud til dig, sidste gang du mærkede hans nærvær?

BØN

Kære Gud, tak at du altid er til stede, så jeg kan finde dig, lige meget hvor jeg er eller hvordan jeg har det. Tak at du også ønsker mit nærvær, hvor jeg end kan gå eller hvor jeg end er. Tak at du vil tale ind i mit liv og give mig den retning og styrke, som du ved jeg har brug for. Hjælp mig til at blive i dit nærvær også i dag. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

 

Se også annonceringen andetsteds her på siden om

 • besøg af Amy Lee Kemp den 12. november, og om
 • fællesgudstjeneste den 19. november (NB! Kl. 14:00)

Indre kvalitet

1 Samuels bog 17 v32
David sagde til Saul: »Herre, du skal ikke tabe modet på grund af denne filister; nu går jeg hen og kæmper med ham.«

I 1. Samuels bog 17 står David ved siden af kong Saul og taler om, at der er et kæmpe problem, som truer landet. Der er ingen som ved hvordan eller har mod til at prøve at gøre noget ved det.

Så David siger til Saul: »Herre, du skal ikke tabe modet på grund af denne filister; nu går jeg hen og kæmper med ham.«

Saul svarer David: »Du kan ikke bekæmpe denne filister. Du er bare en dreng.« Nogle gange kan man stirre sig blind på de små resurser, man har til rådighed, og så glemmer man, hvad Gud kan gøre med dem. Tænk bare på beretningen om drengen med de to fisk og fem brød, som endte med at mætte tusindvis af mennesker.

Hvor fik David sit mod fra? David havde lært det helt alene, i sit fællesskab med Gud. David er et virkeligt menneske, et menneske, der forblev ansvarligt, når ingen kiggede.

Goliat var derfor ikke nogen stor sag for David. Hvorfor? Fordi David havde dræbt løver og bjørne, mens ingen var i nærheden. Han havde stået i øjenhøjde med virkeligheden længe før han tog kampen mod Goliat. MEN han havde gjort det sammen med Gud. Det kan godt være, at David levede for mange århundreder siden, men de ting, vi kan lære af ham, er lige så aktuelle i dag, som de var dengang.

For det første, er det på de ensomme steder sammen med Gud, at vi lærer at håndtere livets udfordringer.

For det andet, er det vigtigt at forstå, at når Gud udvikler vores indre kvaliteter, så har han aldrig travlt.

Det er i livets skolestue, at vi lærer at vandre i tro og tillid med Gud. Gør vi det, så bliver vi ligesom David, mennesker efter Guds eget hjerte.

Paulus’ brev til Flipperne 4 v13: Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft.

REFLEKSION

 • Har du tid til at lære og udvikle indre kvalitet?
 • Har du tillid til egne eller Guds ressourcer i dig?
 • Hvad er din første reaktion, når du møder en udfordring?

BØN

Tak Gud, at jeg altid kan komme til dig. Ingen er som du fuld af visdom og styrke. Tak, at når jeg kommer til kort, så er du den, som kan give håb og mod igen.
Så jeg beder om, at jeg må lære at tage imod dine ubegrænsede ressourcer og hente min styrke og visdom igennem din Ånd. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Nyd rejsen

Kærlig hilsen
Michael Jensen

 

Se også annonceringen andetsteds her på siden om

 • besøg af Amy Lee Kemp den 12. november, og om
 • fællesgudstjeneste den 19. november (NB! Kl. 14:00)

Bliv en del af historien

2. Mosebog 3 v1-2
Moses vogtede får for sin svigerfar Jetro, præsten i Midjan. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg Horeb. Dér viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk.

Dette var dagen, hvor Gud besluttede at bryde en 40-årig stilhed. Gennem fire årtier i Midjan har vi ingen beskrivelser om, at Guds talte til Moses. Ikke en eneste gang. Dagen, der skulle bryde den stilhed, oprandt dog, en dag som alle andre dage i ørkenen. Aftenen før, da Moses sov ude under disse klare ørkenstjerner med en flok får omkring sig, så han ingen meteorer blinke hen over himlen. Han hørte ingen stemme eller engel som prikkede ham på skulderen og sagde: ”Vær opmærksom, Moses. Gud vil tale til dig i morgen.”

Gud taler til almindelige mennesker på almindelige dage.

Gud virker ved simpelthen ved at træde ind i en almindelig dag i livet og sige, hvad han vil sige. Her er, hvad der skal gøres, og du er den person, der skal gøre det.

Gud har en vej og en vilje, som han også har magt til at gennemføre. Hvordan han vil, og hvornår han vil, er i hans hænder. MEN han har valgt at inddrage os mennesker i processen. Det store spørgsmål er derfor altid, hvad er din og min respons? Moses kunne havde rendt skrigende bort og råbt: ”Der er en busk som brænder og den taler til mig”, men han valgte at lytte til Gud. Moses havde passet får i 40 år, nu kaldte Gud ham til at passe en ny og større flok. Hermed blev han en del at HISTORIEN. Gud taler stadig til os mennesker den dag i dag. Jesus siger: ”Kom og følg mig og bliv en del af en ny fortælling om Guds Riges historie.” Johannes-evangeliet 10 v27: Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig.

REFLEKSION

 • Tror du på, at Gud også kan tale til dig?
 • Er du opmærksom på, at Gud taler til dig?
 • Hvad har Gud talt til dig om?

BØN

Kære Gud, tak at du ikke er tavs, men at du vil tale med mig. Hjælp mig med at kende din stemme og ikke blive bedraget af nogen anden stemme. Så jeg beder om at kunne høre din stemme og retning for mit liv. Led mig, lær mig og råd mig Herre til at kende din vilje om alt, hvad du kalder mig til. AMEN.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: En frisk start

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: City Kirken holder bedemøde onsdag d. 11 oktober kl. 19:30 på Ahornvej 3 i Taastrup.

Bedemøder

Der vil være bedemøde onsdag den 4. oktober kl. 19:30 på Ahornvej 3 i Taastrup, og igen onsdag den 11. oktober, samme tid og sted.

Bedemøderne vil handle om at søge vejen fremad, sådan som vi talte om på informationsmødet den 24. september.