FAQ

FAQ – Ofte stillede spørgsmål

På denne side kan du finde svar på en række af de spørgsmål som vi ofte bliver stillet.

Hvad er forskellen på baptister og Folkekirken?

Både baptistkirken og den lutherske kirke (Folkekirken) hører til samme »familie« af kristne, som sætter Guds ord (Bibelen) som højeste norm.

Der er mange flere ligheder end forskelle, men en af de væsentligste forskelle er i dåbssynet. I den lutherske kirke praktiserer man barnedåb, hvorimod baptistkirken udelukkende har troendes dåb (“voksendåb”), hvor den enkelte selv skal tage personlig stilling til sin tro i dåben. En anden forskel er infrastrukturen, altså den måde menighederne er bygget op på. Hver baptistkirke er en fri og uafhængig menighed, som har tilsluttet sig et netværk af andre baptistkirker, i modsætning til en apostolsk eller biskoppelig kirke.

 

En anden forskel (i Danmark) er at Folkekirken er financieret via skattebilleten, hvorimod alle frikirker er selvfinancierende, d.v.s. finansieres gennem frivillige bidrag.

Hvis Gud er til, hvorfor er der så meget ondt i verden?

Da Gud skabte mennesket, så ønskede han at det kunne vise og tage imod kærlighed. Men kærlighed kræver en vilje. Ingen ville kunne finde på at sige at en marionet-dukke kan vise kærlighed. På samme måde med mennesker i almindelighed; hvis vi ikke har en fri vilje, så kan vi ikke tale om ægte kærlighed. Men efter at Gud havde skabt verden, så brugte mennesket sin frie vilje til at vende sig mod Gud – og mod hinanden. Det er den beretning som bibelen kalder for syndefaldet.

Det onde i verden i dag er en konsekvens af at vi som mennesker har vendt os væk fra fællesskabet med Gud. Det onde som sker i dag er ikke Guds vilje. Gud ønsker fred med os, og mellem os, men han vil ikke tvinge os. Derfor eksisterer det onde stadigvæk.

Retfærdigvis skal det siges at dette er et meget kort svar på et vanskeligt spørgsmål. Mange har gennem tiden beskæftiget sig med dette, og det kan ikke lade sig gøre at give et mere fyldestgørende svar på denne korte plads.

Jeg er ved at skrive en opgave om baptister. Kan I sende mig noget materiale?

Hvis du kigger på Baptistkirken i Danmarks hjemmeside kan du finde meget mere materiale om baptister i særdeleshed.

Hvis du har konkrete spørgsmål er du meget velkommen til at sende os en mail eller ringe til os. Du er naturligvis altid velkommen til at komme på besøg og overvære en gudstjeneste.

Skal man betale for at være med i City Kirken?

City Kirken er selvfinancierende. Det vil sige at menighedens egne medlemmer betaler alle udgifter forbundet med kirkens drift. Mange giver et fast beløb hver måned, men beløbets størrelse er naturligvis stærkt afhængigt af den enkeltes økonomi.

Det kan være gratis at være med i City Kirken. Om man giver (og hvor meget man giver) til kirken, er nemlig frivilligt. Vi opfordrer alle til at bidrage til kirkens økonomi, men hvad den enkelte giver er der kun en kasserer der ved (så der kan udarbejdes en kvittering for det donerede beløb).

Sidste år samlede vi ca. 800.000 kr. ind i frivillige bidrag

Hvorfor hedder det »baptist«?

Baptist kommer af et græsk ord som betyder dåb. Baptisterne var den første frikirke som skilte sig ud fra den lutherske lære på grund af dåbssynspunktet, og derfor var det naturligt at bruge ordet baptist eller andre varianter af samme som navn for denne gruppe af kristne.

Ordet kristen kommer forresten af Kristus, og betyder nærmest noget med »små kristusser«, det vil sige mennesker som forsøger at efterligne Kristus (Jesus).

Er Gud ikke død?

Nietche fremsagde for omtrent hundrede år siden, sit berømte udsagn: »Gud er død«. I kristne sammenhænge er det meget populært at citere en grafitti, hvor der oprindeligt stod: »Gud er død. — Nietche«, og hvor nogen sidenhen havde tilføjet »Nietche er død. — Gud«.

Det var nu ikke Nietche som erklærede Gud for død. Han sagde primært, at vi i den måde vi lever sammen på, har fjernet Gud fra vores begrebsapparat, og at vi dermed ikke længere har en absolut reference uden for os selv til at afgøre f.eks. hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Meningen med Nietches udsagn var snarere at stille spørgsmålet, om vi er parate til at leve sådan!

Nogle vil måske hævde at videnskaben eller filosofien har erklæret Gud for død. Det er selvfølgelig altid muligt at finde en eller flere personer som siger sådan, men som hovedregel ligger Gud udenfor videnskabens område, og i den moderne filosofi er spørgsmålet om tro blevet en privatsag. Videnskaben beskæftiger sig primært med hvordan ting sker, hvorimod troen beskæftiger sig med hvorfor.

Som kirke tror vi selvfølgelig at Gud eksisterer, og at Jesus er en virkelig person som gik omkring på jorden for omkring 2000 år siden.

Spørgsmålet er derfor ikke om Gud er død eller ej, men snarere – hvis vi nu antager at Gud rent faktisk findes – hvordan dit forhold til ham er.

Når man er baptist (eller hvad I kalder det), hvad er det så man ikke må?

»Man må naturligvis hverken ryge eller drikke eller gå med piger…«

– sådan tænker mange måske om de kristne, men svaret er lidt mere kompliceret end som så.

Hvis man skal sige det kort, så er det sådan at mange ting er tilladt – men det er ikke alt som er gavnligt, hverken for mig selv eller mine medmennesker. Mange kristne afstår f.eks. fra at drikke sig berusede af denne årsag. Ting kan være gavnlige og godt i nogle sammenhænge, men virke forkerte i andre. Sex er skabt af Gud, i forholdet mellem mand og kvinde. Men den rette sammenhæng for sex er ægteskabet, med de rammer og forpligtelser det giver.

Endelig kan man sige, at mange af bibelens bud kan begrundes ud fra hvilke konsekvenser en given handling ville have for mig selv, mine medmennesker, eller mit forhold til Gud. På den måde har vi også en rettesnor til at forstå hvad der er godt og hvad der er dårligt i sammenhænge som bibelen ikke udtaler sig direkte om.

Nogle kristne ryger – men de får, statistisk set, kortet 10 år af deres liv, lige som alle andre. Mange kristne kan godt drikke en øl eller et glas vin, men de færreste drikker sig berusede. Og langt de fleste kristne drenge finder sig en pige bliver gift med hende og får børn med hende 🙂

… en levende frikirke på Københavns vestegn