En anden vej til lykke

Gud indrettede verden med universelle principper. Et af disse principper er, at jo mere du hjælper andre mennesker, jo lykkeligere bliver du. Lykke kommer ikke fra at leve for dig selv. Lykke kommer fra at give og være barmhjertig.

Ordsprogene 11:17 siger: En venligtsindet mand gavner sig selv,
en ubarmhjertig mand styrter sig selv i ulykke.

Det største eksempel på dette i Bibelen er historien om Job, der tabte alt, sit helbred, familie, job og rigdom. Hans venner kom til ham i hans største nød. Men viste de ham barmhjertighed? De dømte og kritiserede ham. De fortalte ham, hvad han havde gjort forkert. “Det er din egen skyld,” sagde de. Job kunne nemt være blevet hård over for dem og sig selv. MEN den store vending i Jobs liv skete, da han barmhjertigt bad for de mennesker, der kritiserede ham.

Job. 42 v10 Da Job gik i forbøn for sine venner, vendte Herren hans skæbne og gav ham dobbelt så meget, som han før havde haft.

At vise barmhjertighed over for andre – også dem der kritiserer og dømmer dig – er en tilstand af frihed og overskud. ”Ingen skal tage min glæde eller formørke mit sind og tanker.” Her er ikke plads til, at en bitter rod kan slå rødder. Du kan gå gennem livet som en dømmende person, eller du kan leve livet som en barmhjertig person. Måske tænker du, at det er naivt, alle bliver jo påvirket negativt af kritik. Derfor siger Bibelen: Vend den anden kind til og bed for dem, som forfølger dig.
Det er dit valg. Når du vælger barmhjertighed, vil livet få en rigdom, som ikke kan købes og som altid vil påvirke mennesker omkring dig.

Jesus siger i saligprisningerne, Matt. 5 v7: Salige (det betyder lykkelig), er de barmhjertige, for de skal møde barmhjertighed.

Vil du opleve lykke? Så vær barmhjertig og se, hvad der sker.

Refleksion

 • Hvordan har du selv brug for at blive mødt med barmhjertighed?
 • Hvad har du brug for, for at kunne tage et valg om at vise barmhjertighed?
 • Hvordan ville en barmhjertig livsstil påvirke din livsstil?

Bøn
Kære Gud, det er en rigtig hård verden, at leve i. Tak at du forstår de udfordringer som jeg har, med at vise og være barmhjertig. Tak, at du kan møde mig barmhjertigt, der hvor jeg ikke selv blev mødt med barmhjertighed. Jeg beder om hjælp til at tage imod din forvandling. Så den salige lykke må kendetegne min livsstil i alle forhold. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig god weekend. Velkommen til gudstjeneste med nadver på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Styrke

“I får styrke ved at være stille og stole på mig.” Disse ord er sagt til Israels folk i forbindelse med, at de har vendt Gud ryggen og søgt råd alle andre steder. Til trods for det står der, at Herren længes efter at være nådig og barmhjertig, efter at svare og vejlede og vise vej . “Kun ved at vende jer til mig og søge min hjælp, kan I blive reddet.” Esajas 30:15-22.

Vi møder ting i vore liv hvor vi i vor afmagt kun kan sige: “Herre jeg vælger at stole på dig og overgive min sag til dig uanset udfaldet og hvad der sker!” Gud er større end alt og alle. Intet er bedre end at overgive vores byrde til ham og slippe byrden hos ham! Den tillid giver styrke til LIVET.

 

Søndag den 25.juli mødes vi til gudstjeneste kl. 11 i Kulturcenteret på Poppel Alle, Taastrup. Per Eivind Stig taler.

Med hilsen
Ellinor Q. Stig

En hjælpende hånd

Har du nogensinde følt, at nogen var i en håbløs situation? Folk med udfordringer, problematikker som er svære at overskue, eller som står i fastlåste ting som bare er gået i hårdknude. Det kan hurtigt sætte tanker i gang som ”hvordan skal det dog gå” eller ”det bliver aldrig bedre”. Men Galaterne 6 v9 siger: Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret; vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op.

Gud ønsker at bruge dig til at bringe tro, håb, helbredelse, visdom, Gudsnærvær, ja de gode nyheder til dem uden håb, dem, som har brug for en hjælpende hånd. Når du selv går igennem svære tider eller du tænker tilbage på tider, da du havde det svært, hvilke erfaringer lærte du da i livets skole? Erfaringer, som du nu kan give videre. Alle kristne er missionærer, alle kan lytte til en anden, række en hjælpende hånd eller åbne sit hjem for en, som står alene.

Den tid, som du har på jorden, har eet formål: At gøre Guds vilje. Med andre ord, så tænk på, hvor eller for hvem du kan gøre en forskel. For hvem kunne du bringe lidt lys ind i en mørk tid? At gøre kærligheden konkret er en spændende mission, som alle kan deltage i. Hvem tror du, at Gud vil have dig til at fokusere din tid og dine kræfter på? Det er en overvejelse, som kan gøre kristenlivet meget spændende og værdifuldt. Kan Gud bruge dit liv og dine erfaringer til hjælp for en anden? JA, også i den grad, for du er den bedste til at kunne forstå en anden, som nu står i en svær situation.

Refleksion

 • Hvad er de vigtigste lektier, som du lærte og kan give videre fra svære tider i dit liv?
 • Hvordan var det dengang at få hjælp af andre, eller oplevelsen af at stå alene?
 • Hvor og hvordan kunne du, med din erfaring, gøre en konkret forskel for en anden?

Bøn
Kære Gud, tak at du aldrig så mig som håbløs, tak at der aldrig er noget i mit liv, som er for stort eller for meget for dig. Hjælp mig til at forstå, at min skrøbelighed og mine svære erfaringer herigennem kan hjælpe en anden i en lignende situation. AMEN

 

Kære City Kirke, på søndag holder vi gudstjeneste i Glumsø. Som kirke tager vi på udflugt, hvor vi starter med at holde gudstjeneste kl. 11:00. Herefter spiser vi en let frokost sammen, som Dorte har forberedt, hvorefter vi tager ned til et meget smukt naturområde. Bagefter vil der blive serveret kaffe og kage.
Lad os hjælpe hinanden med kørelejlighed, så alle kan være med.

ADRESSEN ER: Østergårdsvej 25, 4170 Glumsø.

Vel mødt, kærlig hilsen
Michael Jensen

Forandringens kunst

Forandring tager tid, hvad enten det er åndeligt, fysisk eller mentalt. Ingen knipser med fingrene, og så sker det med det samme. Gud ønsker, at vi vokser og modnes som mennesker, men i sin godhed giver han os tid til det.
Når Helligånden vil foretage ændringer i dit liv, som kan gå langt ud over alt, hvad du troede var muligt, så sker det ikke fra den ene dag til den anden.
Min bøn for dig er, at du i denne tid vil vokse i åndelig modenhed og i det formål, som Gud har skabt dig til. Men også at du vil være tålmodig til at lade det være mere end en spontan handling.
Bibelen siger i Ef.-brevet 4 v23-24: I skal fornyes i sind og ånd og iføre jer det nye menneske, skabt i Guds billede med sandhedens retfærdighed og fromhed.

At blive mere lig Jesus er at ændre på de gamle adfærdsmønstre, og så at vi tager vores nye selv på med Helligåndens hjælp. Det sker, når vi lader Gud udføre sit arbejde i os uanset hvor lang tid, det tager. Gud er tålmodig, han giver ikke op, men glæder sig over hvert et lille eller stort skridt, du tager. Så længe du tager et skridt, så er det positivt, også selv om du har taget dem mange gange før. Gud ved, at så længe du holder fokus på ham og det, han ønsker at gøre i dit liv, så sker forvandlingen.
2 Kor. 3 v18 Alle vi, som med utilsløret ansigt i et spejl skuer Herrens herlighed, forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den Herre, som Ånden er.

Reflektion

 • Hvilke adfærdsmønstre trænger til fornyelse i dit liv?
 • Hvad er nogle praktiske måder, hvor du kan tage nogle nye skridt?
 • Hvilke fordele kunne det have, hvis du blev fornyet i dit sind og ånd?

Bøn
Kære Gud, tak at dit ønske for mig er, at jeg må være den bedste udgave af mig selv. Hjælp mig til at kunne høre, når du taler ind i mit liv og peger på områder, som kunne trænge til forandring. Fri mig fra fordømmelse, og tak at du rækker mig den hjælp, som jeg har brug for og at du går sammen med mig hele vejen. AMEN

Kære City Kirke, VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Temaet er: HVORDAN OVERVINDER JEG MODGANG? Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen og rigtig god weekend
Michael Jensen

PS: Husk at vi på næste søndag d. 18 juli tager på skovtur til Glumsø, hvor vi også holder gudstjeneste. Mere information om dette følger.

At være elsket eller elsket fordi, det er spørgsmålet?

Jeremias bog 31 v3
Med evig kærlighed har jeg elsket dig, derfor bevarer jeg min troskab mod dig.

Siden jeg var et lille barn, har jeg hørt jeg orderne neeeeej hvor er du dygtig, hvor er du god, det var flot. Det lyder måske meget godt, men i et samfund, som appellerer til vores præstationer, hvor man konstant bliver vurderet efter hvordan man klarer sig, melder spørgsmålet sig hurtigt: Jamen, hvad så hvis jeg ikke klarer mig så godt? Er jeg så stadig OK og holder de mon stadig af mig? Svære tider i livet, når troen bliver prøvet, eller hændelser, som bare ikke giver mening, rammer en, giver ofte tanker, om det der med Guds kærlighed nu også holder. Er der mon sket noget med mig, som har ændret på Guds tilgang til mig? Har jeg gjort noget, som har fået Gud til at sige “nu er det nok?”

Gud har et vidunderligt svar til os. Hvor lang er evigheden? Den stopper aldrig, og sådan er det også med Guds kærlighed. Du kan ikke få Gud til at holde op med at elske dig; han vil elske dig for evigt. Hans kærlighed er ikke baseret på, hvad du gør eller hvad du oplever, på trods af eller hvad du ikke oplever, at han gør. Det er baseret på, hvem han er. Gud er kærlighed, står der i 1. Joh. Brev 4 v8 og v16, det betyder, at alt, hvad Gud gør, tænker og siger, har sit udgangspunkt i kærlighed. Du kan lukke af eller vende ryggen til Guds kærlighed, du kan betvivle eller holde helt op med at tro på Guds kærlighed, men det vil stadig ikke ændre på det faktum, at GUD ELSKER DIG. Måske svarer det ikke på alle tilværelsens svære spørgsmål og mange udfordringer, men det fortæller os, at midt i det hele, så er der en, som aldrig vil slippe dig og altid vil bevare sin troskab mod dig.

Reflektion

 • Hvorfor kan svære tider få en til at tvivle på Guds kærlighed?
 • Hvad tror du, forskellen er på menneskelig kærlighed og Guds kærlighed?
 • Hvad har du brug for, for at blive mere tryg i Guds kærlighed?

Bøn
Tak Gud, at du er helt anderledes end både mine erfaringer og den måde, som jeg tænker på. Der er så meget som kan få mig til at tvivle, så meget som er svært at forstå. Jeg beder dig derfor om hjælp til at kunne tage imod din kærlighed og stole på din trofasthed, som en gældende sandhed i mit liv. AMEN

 

Kære City Kirke, VELKOMMEN TIL GUDSTJENESTE på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen og rigtig god weekend
Michael Jensen

 

Kære alle i City Kirken

Lørdag d. 3 juli har vi været gift i 12½ år, vi skulle gerne møde jer på denne dag, til vores kobberbryllup. Vi begynder kl. 15:00, med kaffe og kage. Bagefter skal vi sammen synge mange gammeldags sange. Vi holder det enkelt og alt skal foregå på Frederiksholmsvej 1 i Sengeløse udenfor. Hvis det er muligt, så tag din egen stol med, hver eneste er hjertelig velkommen.

Kærlig hilsen
Henning og Nelie Madsen