Forandringsprocessen i Baptistkirken

På menighedsmødet den 26. maj havde vi en længere debat om de forandringer, der er igang i Baptistkirken (kaldet “BiD” blandt venner). Vi har tidligere talt om de økonomiske vanskeligheder, BiD står i, og der er sat en del tiltag i gang for at rette op på disse problemer. Det arbejde fortsætter, men nu tager vi fat på at diskutere de mere grundlæggende ting, såsom:

Hvilke opgaver og hvilken mission har vores menighed brug for at løfte i fællesskab med andre menig­he­der?

Helt konkret er der allerede for et par måneder siden kommet en “forandringsrapport”, som handler om de ændringer, der bliver nødt til at ske i BiD. Den er temmelig lang, men nu – faktisk samme dag som menighedsmødet – er der kommet en kortere udgave, som vi vil opfordre alle til at læse igennem og tænke over. Den blev delt ud på menighedsmødet, og der vil ligge nogle stykker på infobordet ved gudstjenesterne, som man er velkommen til at tage. Når nu du sidder ved computeren alligevel, er det måske nemmere at hente den selv; linket er: På vej ind i en forandringstid KORT.pdf. (Den findes også i en udgave som A5-folder: På vej ind i en forandringstid KORT folder.pdf) Der er flere informationer at finde på BaptistKirken i en forandringstid.

Oplægget fra BiD er, at vi skal holde en “fremtidsworkshop” i vores menighed, hvor vi igennem en kreativ proces kan være med til at skabe fremtiden for BID. Vi har i menighedsledelsen besluttet at lade dette være en del af større visionsproces op til vores visionsmøde i november. Det vil derfor komme til at forløbe på en lidt andet måde end foreslået fra BiD – detaljerne vil blive udarbejdet i løbet af den næste måned.

Sådan en proces løber ikke af sig selv, og der er brug for nogle personer, der vil være med til at løfte opgaven sammen med menighedsledelsen. I “forandringsrapporten” kaldes disse mennesker for “forandringsagenter”. I vores sammenhæng bliver opgaven som sagt lidt anderledes, men hvis det er noget, du vil hjælpe til med, så henvend dig til Per Eivind eller til Arne Christensen snarest. Og hvis du bare overvejer, om det er noget for dig, så sig også til. Så kan vi snakke nærmere om det.

Menighedsledelsesmøde nr. 2 i april, 2008

På menighedsledelsens ordinære “sidste-tirsdag-i-måneden”-møde i april var der flere nyheder:

Vi har en kandidat til posten som kasserer! Lise Jørgensen har sagt ja til tjansen, og er ved at blive sat ind i arbejdsgangene. Nu er det jo menighedsmødet, der vælger en kasserer, så der vil snart komme en indkaldelse ud med dette vigtige punkt.

Lyle og Jette Hall har fundet en ny ramme for det arbejde, de brænder for i Afrika. De går ind i et samarbejde med en afrikansk organisation, der hedder Pro Christo, og som har en vision, der meget ligner den, som Lyle og Jette tog afsted på. Missionsgruppen og menighedsledelsen er enige om at fortsætte med at støtte dem som hidtil, men nu i den nye ramme.

Vi havde også den årlige samtale mellem menighedsledelsen og tjenestelederen for det kreative område, Arne Gertsen. Det er en anledning til at snakke om de forskellige problemer, der er i arbejdet, og drøfte ændringer og nye initiativer. Der er mange ideer til, hvad man også kunne gøre – men desværre tager det jo ofte noget længere tid at føre end idé ud i livet end at få den! Området udvikler sig stille og roligt, og vi glæder os over, at der nu er stablet en lille dramagruppe på benene.

Vi følger på hvert møde op på lokalesituationen. Vi er stadig i gang med at skitsere et projekt på en del af den ledige grund på den anden side af Ahornvej. Det går langsomt fremad, der er mange ting at afklare både fra vores side og fra kommunens.

Et andet vigtigt emne, vi har taget hul på, er en drøftelse af visionen. Vi tror, at vi både som menighedsledelse og som menighed har brug for at holde os målet for øje. Jeg kan kun opfordre til, at man grunder lidt over den missionserklæring og de værdier, der hænger i en pæn ramme i gangen på Ahornvej!