Det er ikke for sjov, det her!

Apostlenes gerninger 8:24: ”Åh nej!” udbrød Simon. ”Bed for mig til Herren, så det, I har sagt, ikke skal ske med mig.”

I Apostlenes Gerninger kan vi læse om, hvordan der udbrød vækkelse i Samaria, og mange samaritanere kom til tro på Jesus. En af dem var en troldmand ved navn Simon. Da Peter beder for, at de samaritanske troende må modtage Helligånden – og det sker – så tilbyder Simon apostlene penge og siger, ”Giv også mig en sådan magt, så dem jeg lægger mine hænder på, får Helligåndens kraft.” og Peter svarede ”Gid dine penge må gå til grunde – og du selv med – siden du kunne få den tanke, at Guds gave kan købes for penge! Du har ingen andel i det her, for du står ikke i et ret forhold til Gud. Du skal vende om fra dine onde tanker og bede Herren om at tilgive din selviskhed. Jeg kan se, at du er fuld af magtbegær og bundet af synd.” (Apostlenes Gerninger 8:20-23) og da udbryder Simon ”Bed for mig til Herren, så det, I har sagt, ikke skal ske med mig.”

Simon var troende, men med de forkerte motiver. Guds Ånd – Helligånden – har ét formål, og det er at herliggøre Gud og gøre Guds vilje – hverken din eller min vilje (eller samaritaneren Simons). I Fadervor beder vi, ”Ske din vilje, som i Himlen således også på jorden”. Må vores Far i Himlen helbrede os og opfylde alle vores andre bønner, men lad det ske, så han bliver æret og ophøjet!

På søndag er der gudstjeneste klokken 11:00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup, hvor jeg har forberedt en prædiken!

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen

Han oprejser os, så vi kan leve for Guds ansigt!

Hoseas’ bog 6: 1-2: ”Kom!” siger de. ”Vi må hellere vende os til Herren! Når han har sønderrevet os, kan han vel også helbrede os. Når han har slået os, må det være ham, der skal forbinde vores sår. Han giver os nyt liv om to dage, oprejser os på den tredje dag, så vi kan leve for Guds ansigt.”

I onsdags havde vi et rigtigt godt bedemøde i kirkens hus på Ahornvej i Taastrup. Et af de emner, der blev taget op, var situationen omkring abort i Danmark. Vores folkevalgte har netop vedtaget en lov, som yderligere liberaliserer adgangen til fri abort. Vi bad for de ufødte liv og for at Gud måtte sende sin Ånd over landet, så det ikke længere bliver anset som en acceptabel udvej at foretage en abort. Der blev bedt for, at vi måtte blive et samfund, hvor vi reelt tog os af hinanden – også dem, som var blevet gravide og dermed stod i en vanskelig situation socialt. Som, der var en, der bad: Der var jo også engang, at det var socialt acceptabelt at ryge allevegne.

Hoseas profeterede på et tidspunkt hvor både Israel og Judæa var i moralsk forfald. Hoseas profeterer om, hvordan Gud vil straffe landet – men også om, hvordan Gud ønsker at tilgive og genoprette, når folket omvender sig og igen begynder at følge Guds love. Det er også i dette afsnit, at Gud siger: ”Jeg ønsker barmhjertighed frem for slagtofre.” I skriftstedet i indledningen profeteres, at hvis vi omvender os, vil han forbinde vores sår, give os nyt liv om to dage og rejse os på den tredje dag, så vi kan leve for Guds ansigt. Min bøn er, at vi som kirke fortsat må turde forsvare det ufødte liv, fordi ethvert menneskeliv er værdifuldt i Guds øjne – og at vi som land må forstå, hvad der er det rigtige at gøre!

På søndag er der gudstjeneste klokken 11:00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup, hvor Per Eivind Stig har forberedt en prædiken!

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen