Tid til at mærke efter

Prædikerens bog 5 v19:
De skal ikke altid tænke på deres levedage, for Gud giver dem glæde i hjertet.

Glæde er ofte målt på baggrund af noget andet. Hvad der lykkes, opnås eller bliver givet. Den slags glæde er betinget og kan komme og gå. Gud er ikke afhængig af omstændigheder, han giver os ikke på baggrund af anstrengelser, men han har allerede lagt noget ned i dit hjerte, nemlig evnen til at kunne glæde dig. Hemmeligheden bag glæden er at lære at nyde det, som Gud allerede har givet dig. Det er en gave fra Gud.

I stedet for at blive ved med at gribe efter mere, så vær opmærksom på, hvad du har nu. Åbn dine øjne og værdsæt det, Gud allerede har givet dig, og nyd det, du har.

Du kan spørge dig selv: “Hvad er det, som jeg ikke nyder lige nu?” De fleste af os kommer ind i det, jeg kalder “når og derefter”, ved at tænke: “Altså, når eller hvis det her sker, så vil jeg blive glad.”

En dag tog jeg mig selv i at bruge 20 minutter på at iagttage et pindsvin og en kat i vores have. Det var vældigt underholdende og helt gratis. Bagefter kunne jeg tydeligt mærke glæden i mit hjerte.

Jeg ved ikke, hvad der gør dig glad, men jeg ved, at du har evne til at blive det.
Er det tid til at stoppe lidt op og mærke den glæde, som Gud har lagt ned i dit hjerte?
Jeg tror, at det gælder for alle mennesker, men det er de færreste som ved, at det kommer fra Gud.

REFLEKSION

 • Hvad har Gud velsignet dig med, som du endnu ikke har nydt fuldt ud?
 • Hvad venter du på for at blive glad?
 • Hvornår har du sidst mærket glæden i dit hjerte?

BØN
Kære Gud, tak at der er mere til øjet og øret, end som jeg oplever tilværelsen her og nu. Jeg beder om, at du vil vise mig alt det, som kan bringe glæde frem i mit hjerte. Hjælp mig med at finde glæden i små ting, så jeg kan finde det, som jeg søger. Så jeg beder om, at jeg må lære at se et lykkeligt liv i alle dets uendelige varianter. AMEN

 

På søndag d. 31. juli fejrer vi dåb i City Kirken.
Vi mødes på Ishøj strand og holder dåbsgudstjeneste Kl. 11:00 foran ARKEN, ved ”JÆGERSØEN”.

Vi opmuntrer alle til at tage kaffe / forfriskninger med, samt tæpper og standstole, så vi kan få en hyggelig formiddag sammen. Vel mødt!

Se hele sommerens program her: Sommer i City Kirken

 

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Taksigelse til Gud

Ordsprogenes bog 11 v24: Den ene strør ud og får stadig mere, den anden er urimeligt sparsommelig, det fører kun til mangel.

Hvis en landmand går ud og sår korn på en mark, hvad forventer han så, at der kommer ud af det? Vandmelon? Agurker? Nej, korn. Hvad end du planter eller sår, så er det det, du vil få tilbage. Hvor stor høsten er, afhænger af den jord, som du planter i.

Dette er loven om reproduktion, og den gælder for hvert eneste område af dit liv. Lige fra relationer, tjeneste, oplevelser eller økonomi m.m. En anden måde at forklare reproduktionsloven på er denne: Du høster, hvad du sår.

Multiplikationsprincippet siger, at man også altid høster mere, end man sår.

Når du putter et frø i jorden, får du ikke et frø tilbage. Du får et aks med mange korn tilbage. Dette er den eksponentielle kraft, som Gud har etableret i skaberværket. Du får altid mere ud af det, end du lægger i det.

Derfor er derfor altid en overvejelse værd, at tænke på sine handlinger. Hvad sår du?

Prøv at reflektere lidt over denne tekst fra 2 Korinterbrev 9 v6-12:

For husk, at den, der sår sparsomt, skal også høste sparsomt, og den, der sår rigeligt, skal også høste rigeligt. Men enhver skal give, som han har hjerte til – ikke vrangvilligt eller under pres, for Gud elsker en glad giver. Gud magter at give jer al nåde i rigt mål, så I altid i alle måder har nok af alt og endda overflod til at gøre godt som der står skrevet: Han strøede ud, han gav til de fattige, hans retfærdighed består til evig tid. Og han, der forsyner sædemanden med udsæd og med brød til at spise, skal også forsyne jer rigeligt med udsæd, forøge det med mange fold og lade jeres retfærdighed bære rige frugter, så I får rigeligt af alt til al gavmildhed, og det en gavmildhed, som fører til taksigelse til Gud gennem os. Den hjælp, som ligger i denne tjeneste, udfylder nemlig ikke kun de helliges mangler; den er også en rigdom ved at fremkalde manges taksigelse til Gud.

REFLEKSION

 • Hvordan har du set multiplikationsprincippet aktivt i dit liv?
 • Hvad sår du, så du kan modtage det, du gerne vil høste?
 • Hvordan kan din investering fremkalde taksigelse til Gud?

BØN

Tak Gud, at du beskriver dig selv som en god far, som har omsorg for sine børn. Nu beder jeg om, at jeg må have tillid til, at dette også gælder for mig. Tak, at jeg kan sætte min lid til dig og stole på, at du er min forsørger og at du vil møde mig der, hvor jeg har allermest brug for det. Må mine handlinger så til gengæld bringe taksigelse til dig. AMEN

 

Søndag d. 24. juli – Udflugt og fællesgudstjeneste i Nyrup Baptistmenighed
Gudstjenesten starter kl. 10:30, Michael Jensen prædiker.
Efter gudstjenesten vil vi spise frokost sammen.
Nyrup Baptistmenighed står for frokosten og kaffe mm. PRIS 35 kr.
Adressen er Kirkestræde 4, 4296 Nyrup.
Kontaktperson for dagen er: Michael Jensen

Se hele sommerens program her: Sommer i City Kirken

Kærlig hilsen
Michael Jensen

“Meningen med livet”

Paulus’ brev til Filipperne 3 v8: Ja, jeg regner så vist alt for tab på grund af det langt større at kende Kristus Jesus, min Herre.

For enden af regnbuen finder du en krukke med guld, mange leder stadig, men kun få har fundet den.

Paulus forstod, at der her i verden ikke findes noget, som har mere værdi end at kende Gud. Ja, han går så vidt, at han kalder det LANGT STØRRE end alt andet.

Gad vide, hvad det var, som Paulus havde opdaget – en ultimativ rigdom, som fik alt andet til at blegne? Paulus havde opnået meget og havde både status og position, men det kunne heller ikke gøre det for Paulus.

Paulus skriver, at han kender Kristus Jesus. Ordet “kender” betyder indsigt på baggrund af en erfaringsbaseret viden, som leder til forståelse. Der er med andre ord tale om en viden, som var hele hans eksistentielle grundlag for at være menneske og formålet med hans liv. Det var det, som Paulus nu havde fået en forståelse for. ”MENINGEN MED LIVET”. Hvorfor er jeg til? – Hvorfor er du til? Svaret er til at finde. Her er ikke tale om en filosofis spekulation eller litterær kundskab. Paulus udtrykker en total forståelse for, hvordan livet og verden hænger sammen, i det at kende Jesus Kristus.

Salme 46 v11: Stands, og forstå, at jeg er Gud.

Som i alle relationer, så er det noget, som man skal investere tid i.

Travlhed, hvor alle mulige andre ting får fokus, kan ødelægge dine relationer også til Gud. Jeg har for øvrigt aldrig læst noget sted i Bibelen, at det er smart eller et udtryk for at være en god kristen, at have travlt.

For at vokse i dit forhold til Gud og kende ham på et dybere plan, skal du give dig tid til ham og “være stille”. Jeg taler ikke timer men 15-20 minutter kan gøre en forskel, hvor du søger ham. Så skal du se, hvordan alt andet begynder at falde på plads.

REFLEKSION

 • Har du brug for en plan for at være sammen med Gud?
 • Hvilke distraktioner kan holde dig for travl til at have tid med Gud?
 • Hvad tror du, at din fremtidige dig vil få ud af og være taknemmelig for, hvis du giver dig tid til at standse lidt op og begynde at forstå Gud?

BØN

Kære Gud, tak at du har tid til at standse op og lytte til min bøn. Nu vil jeg bede dig om at du vil hjælpe mig til at være stille, så jeg kan lære dig en lille smule bedre at kende, og til at finde ind i din plan og mening med det hele. Tak, at selvom jeg ikke forstår hvad der sker, så er du stadig i kontrol. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 på Ahornvej 3 i Tåstrup.

21. juli – Sommerstævnet på Lindenborg. Vi mødes på Lindenborg ved pølsevognen til frokost og eftermiddagskaffe og tilbringer dagen sammen på sommerstævnet Adressen er Borrevejlevej 26, 4000 Roskilde.
Kontaktperson for dagen er Anita Pedersen.

24. juli – Udflugt til Nyrup Baptistmenighed
Vi kører til Nyrup på Midtsjælland og holder gudstjeneste, Michael Jensen prædiker. Efter gudstjenesten vil vi spise frokost sammen. Nyrup Baptistmenighed står for frokosten og kaffe mm. PRIS 35 kr. Adressen er Kirkestræde 4, 4296 Nyrup.
Gudstjenesten starter Kl. 10:30.
Kontaktperson for dagen er: Michael Jensen

Se hele sommerens program her: Sommer i City Kirken

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Et eksempel til efterfølgelse

Filipperbrevet 2 v5-7
I skal have det sind over for hinanden, som var i Kristus Jesus, han, som havde Guds skikkelse, regnede det ikke for et rov at være lige med Gud, men gav afkald på det, tog en tjeners skikkelse på og blev mennesker lig.

Det er modkulturelt – at opgive sin ret til noget! Jesus havde sin ret til at være Gud, men valgte pga. kærlighed til os at opgive det ret. Han valgt en tjenende tilgang, uden krav om ret. Det blev din og min frelse.

At gå i det fodspor, som Jesus eksempel viser os, er en skole i at tjene. Det er en vane, vi kan udvikle, i både små og store ting. Det vil med garanti udfordre ens ydmyghed hver dag i alle de situationer, man møder.

At vælge, hvad der er rigtigt, frem for bare at gøre hvad man har ret til, var præcis, hvad Jesus gjorde, da han ydmygede sig i lydighed mod Guds vilje og døde en forbryders død på et kors. Med andre ord, så giver Gud os ikke hvad vi fortjener, men hvad vi har brug for: Nåde og barmhjertighed.

Det er den indstilling, som han beder os om at efterfølge, og at have det sindelag overfor hinanden. Hvad det vil sige at opføre sig som Jesus? Han var forstående og krævede ikke, hvad han fortjente, men tjente i enhver situation. Det kostede ham en ultimativ pris, MEN:
Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne, for at i Jesu navn hvert knæ skal bøje sig, i himlen og på jorden og under jorden og hver tunge bekende: Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders ære. Filipperbrevet 2 v9-11

REFLEKSION

 • Hvad udfordrer dig mest i det, du har læst?
 • Hvilken forskel kunne Jesus eksempel gøre i din situation?
 • Hvordan kan du tjene nogen i dag uden at blive spurgt?

BØN

Herre, gør mig til redskab for din fred. Hjælp mig at sprede kærlighed, hvor hadet hersker, tro, hvor tvivlen råder, håb, hvor der er angst og nød. Hjælp mig at bringe forsoning, hvor der er begået uret, at skabe enighed, hvor der er strid, at sprede lys, hvor der er mørke, at bringe glæde, hvor sorgen tynger. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 på Ahornvej 3 i Tåstrup.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

 

På søndag den 10. juli er der fælles frokost efter gudstjenesten.
Kontaktpersoner er Debbie og Simon Svarre.

Se hele sommerens program her: Sommer i City Kirken

Eftersyn

Paulus’ brev til Filipperne 3 v12: Ikke at jeg allerede har grebet det eller allerede er blevet fuldkommen; men jeg jager efter det, om jeg virkelig kunne gribe det, fordi jeg selv er grebet af Kristus Jesus.

At se indad og være selvbevidst om, hvor man er i livet, er både klogt og nødvendigt.

Tager du regelmæssigt et check-up på dig selv? Dette kræver ydmyghed, men det er en vane, der vil føre til lykke.

Paulus vidste vigtigheden af ​​ydmygt at vokse og lære.

Da han skrev dette skriftsted, var han en ældre mand, som sad i fængsel i Rom. Han var ved slutningen af sit liv og var vel det, man på alle måder kalder for en utrolig moden person. Alligevel sagde han, at han ikke havde styr på det hele. Hvis nogen havde ret til at sige: “Jeg har lært, hvad der skal læres,” ville det så ikke være ham? Han, der havde skrevet så meget af Det Nye Testamente og havde ca. 30 års tjeneste bag sig. Men Paulus sagde: “Nej, jeg er ikke færdig med at lære. Jeg vokser stadig i min tro og vandring med Jesus Kristus”.

Ydmyghed fører til lykke, fordi det gør dig lærenem og i stand til at udvikle dig som menneske. Det er altid spændende at lære nyt om sig selv, ens verden og den måde, man kan navigere i den, sammen med Gud.

Lykke og ydmyghed går sammen, fordi de får dig til at spørge: “Hvordan kan jeg udvikle mig åndeligt blive en bedre ven, ægtefælle eller kollega mm.?” Når du stiller disse spørgsmål, vinder du meget, fordi du bliver ved med at vokse. Gud har så meget mere til os.

Tag et skridt mod lykke i dag ved ydmygt at bede: Ransag mig, Gud, og kend mit hjerte, prøv mig, og kend mine tanker, se efter, om jeg følger afgudsvej! Led mig ad evigheds vej! Salme 139 v23 – 24.

REFLEKSION

 • Har du lyst til at vokse åndeligt?
 • Er der noget konkret, som Gud taler til dig om?
 • Er det tid til et eftersyn?

BØN

Kære Gud, tak for, at jeg i dette liv har mulighed for at lære mere om dig og opleve din kærlighed. Hjælp mig, så jeg ikke bliver selvtilfreds, men lad mig have et stadigt ønske om at vokse i det liv, som du har betroet mig. Fyld mit liv med din Ånds glæde og lad mig tage nye skridt, igennem Jesus Kristus, min Herre. Amen.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 på Ahornvej 3 i Tåstrup. De første tre søndage i juli måned holder vi gudstjeneste der. Se hele sommerens program her: Sommer i City Kirken

Kærlig hilsen
Michael Jensen