Dét tror vi på

Dét tror vi på…

City Kirken er en baptistkirke, og har (som de fleste andre frikirker iøvrigt) ikke en decideret trosbekendelse.

Imidlertid er der mange fællestræk for de kristne kirker i dag, og tendenser går på at betone ligheder frem for forskelle. Rundt om på nettet er der mange gode links, der giver en god introduktion til (eller endda mere dybdegående forklaring på) mange kristne »dogmer«.

Nogle væsentlige kendetegn for os er følgende:

Bibelen er Guds ord

Bibelen er Guds ord, og er normativ for os. Erfaringen, generationers opsamlede overleveringer, følelser, og mange andre ting er alle sekundære i forhold til bibelen, og kan aldrig tillægges større vægt end Bibelen.

Personligt forhold til Gud

Den enkelte må have et personligt forhold til Gud, som baserer sig på troen på Jesus som Guds opstandne søn. Det er dermed også den enkeltes eget ansvar at forstå Guds ord, og bestandig at forsøge at leve derefter – så godt som vi hver især formår.

Dåb

Når en person kommer til erkendelse af sandheden, så er det rigtigt og bibelsk at denne bliver døbt på sin personlige bekendelse.

Troen afspejler sig bl.a. i vore gerninger

Frelsen baserer sig ikke på gerninger; troen og dåben er det afgørende. Imidlertid vil enhver overbevisning før eller siden også give sig udtryk i den måde vi handler på, og derfor vil troen også afspejle sig i vore »gerninger«.

Fællesskab med andre troende

Menigheden er et fællesskab som er indstiftet af Gud selv. Den er ikke perfekt, men repræsenterer Guds fællesskab på jorden. Enhver kristen har derfor behov for at høre til i en kirke. Mellem kirken og den enkelte eksisterer der derfor en gensidig forpligtelse.

Andre referencer

Ellers kan du f.eks. klikke på Baptistkirken i Danmarks hjemmeside hvis du vil vide mere om baptister generelt.

Du kan også klikke på nogle af disse fælles-kristne links: www.jesus2000.dk, www.netkirken.dk.

… en levende frikirke på Københavns vestegn