Overvind det onde med det gode

Jeg ved ikke, om der er noget mere modkulturelt i verden i dag, end at reagere på ondskab med noget godt i stedet. Men fordi det er så anderledes og strider imod menneskelig natur, kan det være en af de sværeste ting at gøre.

Bibelen siger i Rom. 12 v21: Lad dig ikke overvinde af det onde, men overvind det onde med det gode.

Det er meget nemt at blive overvældet af det onde og uretfærdige, og alt i os mennesker vil sandsynligvis overvinde det onde med det onde og give igen med samme mønt. Det er, hvad vi ofte ser eller oplever i samfundet, på TV, på nettet osv. Derfor kræver det tro at gå imod strømmen, hvad dit ego og din kultur fortæller dig at gøre, og i stedet stole på Gud og svare på mørket med hans lys. Du bekæmper mørket med lys. Du bekæmper had med kærlighed. Du bekæmper uvenlighed med venlighed. Du lader ikke ondskab overvinde dig. Du overvinder det onde med det gode.

I Matt. 5 v44 siger Jesus: Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer.

Det er så let? Nej. Det er usædvanligt. Er det et valg? Absolut. Det er dit og mit valg at vælge en anden vej end den eller det, du møder. At vælge lys frem for mørke betyder at gå på Jesu vej.
Gengældelse er ikke en del af Guds plan. NEJ, vend den anden kind til og gør noget godt i stedet. Gud vil have os til at vise kærlighed til selv de hårdeste hjerter ved at bede for dem. Det er midlet for at hele relationer og løse konflikter.
Jesus gav os det største eksempel på at reagere i kærlighed ved at bede for sine fjender på korset, her lagde han sit liv ned for os alle. På korset gjorde han op med ondskaben og fjendskabet. I mødet med hans nåde, kærlighed og tilgivelse sker forvandlingen. Det, jeg som menneske får lov at opleve i mødet med Jesus, kan jeg nu leve ud i praksis, der, hvor jeg er, og med dem, jeg er sammen med.
Når du følger hans eksempel, vil du skille dig ud fra denne verden, i adfærd, holdning og mening.
Det er ikke altid let at tage troens skridt for at overvinde det onde med det gode, i en verden hvor polarisering er ved at blive en norm.
Når Gud vil have os til at bede for de mennesker, der mobber eller chikanerer os, eller som vi er lodret uenige med, så er det fordi det også gør en forskel i vores eget liv. Har du nogensinde prøvet at bede konsekvent for en person, som du ikke kan lide? Det vil ændre dit hjerte og tankegang overfor denne person.

Bøn
Kære Gud, der er meget i denne verden, som gør ondt at se på eller at opleve helt personligt. Jeg beder dig derfor om, at du vil bevare mig i den kærlighed, som du altid har elsket mig med. Tak, at du har givet mig et middel og et eksempel jeg kan følge. Tak at du altid har elsket mig først.

Må Gud rigt velsigne dig! Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

Velkommen til undervisningsaftener. Over 3 onsdagsaftener fra kl. 19:30 – 21:30 vil jeg gennemgå endetidens tegn. Datoerne og emnerne er:
20/1 Mens vi venter (på Jesu genkomst)
27/1 Midt i tiden (omkring Jesu genkomst)
 3/2 Tilbage til fremtiden (efter Jesu genkomst)

Undervisningen vil foregå over Zoom, og de undervisnings-slides, der hører til hver aften, vil kunne hentes på dagen. Du kan få oplysninger om hvordan, ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular. Vel mødt.

Kærlig hilsen Michael Jensen

Søndag den 10. januar 2021

Velkommen til gudstjeneste den 10. januar 2021 i City Kirken Taastrup!

I dag er gudstjenesten online på en anden måde, nemlig over Zoom. På den måde kan vi se og høre hinanden og alle kan bidrage. Du kan få oplysninger om hvordan, ved at ringe til Arne på 2093 7410 eller ved at skrive til os på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Selve gudstjenesten starter kl. 11, men der er åbent på Zoom allerede fra 10:30.

Lev stærkt

Gud ønsker, at vi vokser i vores tro og så omsætter den tro i praksis. Bibelen siger i
Kol. 2 v6–7: Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrømmende i jeres tak.

At leve i tro kan til tider udfordre ens livsstil og kontrol. Hvis Gud vil have dig til at så i tro og blive generøs, så er det fordi der i livet med Kristus kommer et overskud, som du kan dele ud af. Dette kan også være en måde at vise sin overstrømmende taknemlighed på.
Bibelen siger i 2 Kor 9 v6: Husk dette: Den, der sår sparsomt, vil også høste sparsomt, og den, der sår generøst, vil også høste generøst.
Dette er loven om såning og høst, og det er sandt i alle livets områder. Hvis du sår kærlighed, høster du kærlighed. Du høster altid mere, end du sår. Når du planter en kartoffel i jorden, får du ikke en kartoffel tilbage, du får en hel plante fuld af kartofler tilbage. Man kan også sige, at du i livet altid vil have muligheder for at dele ud af de velsignelser, som du selv har modtaget. Jamen, Michael, er du ikke klar over, at vi lever i en svær tid, en hård verden hvor det er let at blive såret, hvis man deler ud og er sårbar?

Jeg skriver dette velvidende om den tid, vi lever i. (Pandemi – politisk uro – menneskelige opgør.) Det er absolut heller ikke let at være kirke i disse tider. Der er i den grad brug for, at vi som kristne deler ud af vores overskud, af det liv, som vi har modtaget af Jesus Kristus. Her er ikke tale om en menneskelig anstrengelse, men at leve Gud nær og leve i tro med det, vi har fået, og gøre, hvad Gud taler til en om.
Hebr. 11 v8 I tro adlød Abraham kaldet til at bryde op og drage til et sted, som han skulle få i eje, og han drog af sted uden at vide, hvor han kom hen.

Hvad ville du gøre? Abraham var i sin pensioneringsfase, han var lige ved slå sig ned. Så sagde Gud: “Nej, ryst støvet af dig og gør dig klar til den største rejse i dit liv.” Når du lever i tro, kan det indebære at gå til steder, hvor du aldrig havde planer om at gå hen, eller at gøre ting, man ikke selv havde fantasi eller lyst til. Dette kan både være i små eller store ting. Men er det vigtigt for os at udvikle vores tro? Bibelen siger i Hebr. 11 v6: Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer til Gud, må tro, at han er til og lønner dem, som søger ham.

Hvordan er du vokset i din tro i det sidste år?
Har Gud bedt dig om at tage i skridt i tro?
Hvordan har du det med det?

Bøn
Kære Gud, tak at jeg må tro på dig, Jeg beder om hjælp til at forstå, hvad det vil sige i mit liv, at jeg leve i dig. Tak at du også giver mig mulighed for, at kommer til dig hverdag med alle mine behov. Nu beder jeg din om hjælp til at i tro møde de behov, som kommer til mig. Amen.

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses (virkelig!) på søndag kl. 11, hvor vi vil mødes online til gudstjeneste på en lidt anderledes måde, nemlig over Zoom. På den måde kan vi se og høre hinanden og alle kan bidrage. Du kan få oplysninger om hvordan, ved at ringe til Arne på 2093 7410 eller ved at skrive til os på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Vær velkommen Herrens år

Klokken 12 nytårsaften synger mange mennesker med på denne sang “Vær velkommen Herrens år”. En dejlig anledning til at indvie det nye år til Gud og sige: Gud, dette år et dit, lad din vilje ske i og igennem mit liv.
Gud har en plan for dit liv i 2021 og han har også en tidsplan for den plan. Alligevel forklarer Gud aldrig sin tidsplan. Det behøver han ikke – han er Gud, og du kan stole på, at han har de bedste interesser i sine tanker for dig.

Tillid og tålmodhed er derfor vigtige elementer, når vi går ind i det nye år på Guds betingelser og sætter Gud foran alt andet; altså vi velkommer Herrens år.
Utålmodighed er grundlæggende manglende tillid. Når du er utålmodig, siger du, “Gud, jeg stoler ikke rigtig på dig og din timing, så jeg bliver nok nødt til at hjælpe dig lidt.”
Ud af bekymring begynder man så at skynde sig, tage hurtige beslutninger, fordi man ikke stoler på, at Gud handler på det rigtige tidspunkt eller på den rigtige måde.
Når børn vokser op, så lærer de forskellen mellem “nej” og “endnu ikke.” En forsinkelse er ikke at Gud vil fornægte dig noget, eller at han har glemt dig. Gud kender det rigtige tidspunkt og den rigtige vej. Han har en plan og en tidsplan og hans timing er perfekt.
I Hab. 2 v2-3 står der: Herren svarede mig: »Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. For synet gælder først den fastsatte tid, det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det udebliver ikke.«
Som menneske er det let at spekulere over en masse ting. Hvordan skal det gå osv. Vi kender møllen, og alligevel har bekymring aldrig bragt noget godt med sig eller løst nogens problemer. Faktisk er det ok at sige, at der er meget, som jeg i virkeligheden ikke har styr på eller kontrol over. Det fantastiske er så bare, at jeg som kristen også kan sige, at jeg kender en, som har styr på det hele. Både i 2021 og helt til endens tid, som Habakkuk skrev. Han hedder Jesus Kristus og han er Alpha og Omega i mit liv.

Prøv at overveje disse refleksioner: Hvornår var det nødvendigt at lære forskellen mellem Guds ”nej” og hans ”endnu ikke” i dit liv? Hvilken tanker, løfter eller visioner har Gud givet dig, som du stadig venter på, at han skal opfylde? Hvad tror du, at Gud vil have dig til at gøre, mens du venter på ham og hans timing?
Et godt nytår er at gå ind i det nye år med den vished, at Gud har styr på det, og derfor kan du og jeg være trygge og hvile i, at han, som er i jer, er større end han, som er i verden. 1 Joh.br. 4 v4.

Bøn
Tak Gud, at du altid bringer håb og glæde. Nu beder jeg om, at jeg må lære at tage imod dine løfter til mig og stole på dem i min hverdag. Tak, at jeg kan lægge det nye år over til dig. Hjælp mig til at holde fast i, at når du er for mig, hvem kan da være imod mig eller skille mig fra din kærlighed i 2021 og resten af mit liv. Amen

Må Gud velsigne dig med et rigtig godt nyt år! Vi ses den 3. januar til årets første søndagsgudstjeneste – igen online på https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Søndag d. 27. december 2020

Velkommen til en kort online gudstjeneste 3. juledag/27. december 2020 i City Kirken Taastrup!

Klik på playlisten nedenfor for at se gudstjenesten, eller på dette link for at se gudstjenesten i YouTube app’en.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se hele gudstjenesten

Klik på videoen ovenfor for at se hele linket som en playliste, eller klik på dette link for at åbne playlisten i YouTube app’en.

Du kan også se de enkelte elementer separat ved at klikke nedenfor på det, du gerne vil se med det samme. Sangtekster er også anført nedenfor.

Indledende Lovsang

Lovsang v/Marlene og Lars Gertsen, med Samuel Gertsen på Klaver.

O kom lad os prise

O kom lad os prise himlens søn med ære
o kom til hans krybbe i Betlehem.
Kongernes konge, tak vi vil frembære.
:/Kom lad os ham tilbede /:
Kom lad os ham tilbede i evighed.

Hør englene synger højt om fred og glæde
nu hyrderne iler til barnet ind.
Himlenes herre mægtig er til stede.
:/ Kom lad os ham tilbede /:
Kom lad os ham tilbede i evighed.

Al verden skal juble – barnet vi tilbede
se frelsen er kommet på herrens ord.
Lille barn Jesus, lyset vil os lede.
:/Kom lad os ham tilbede /:
Kom lad os ham tilbede i evighed.

Vi priser dig herre for frelsen du sendte
for håbet og freden du gav vor jord.
Mørket i verden til glæde du vendte.
:/Kom lad os ham tilbede /:
Kom lad os ham tilbede i evighed.

(Fra engelsk: Oakeley/Brooke: O come alle ye faithful. Dansk Tekst: Ole Bækgaard 1982)

 

Salige vished

1
Salige vished, Jesus er min!
Han er min Hyrde, kalder mig sin.
Salige vished, alting er vel,
Jesus har købt mig, legem og sjæl!

Han er min glæde, han er min sang,
ham vil jeg prise livsdagen lang!
Ham skal jeg evigt love hos Gud,
han, som fra synden fried mig ud!

2
Alting jeg gav ham, alting jeg vandt,
Evighedsdagen herlig oprandt:
Himlen er åben, engle fra Gud
bringer til jorden kærligheds bud.

3
Nu kan jeg hvile fuldkommen glad,
sjælen kan nyde Himmelens mad.
Hjertet er renset, skylden betalt,
selv er jeg intet, Jesus mit alt.

(Tekst: Fanny Crosby. Melodi: Phoebe Palmer Knapp)

Læsning, prædiken og bøn

Læsning og Prædiken v/Lissette og Michael Jensen.

Afsluttende sang

Du er min fred

Du har kaldt på mit hjerte igen
Du har søgt og fundet mig her
Selv i den mest fortumlede tid
er jeg din præcis som jeg er

Fra din favn strømmer kærlighed ud
med en kraft så stærk, dog så blid
I dit blik er den varmeste glød
den har brændt sig ind i min sjæl

Du er min fred! Mit tindrende håb!
Herre jeg ved at du har hørt mine råb
Tillid til dig uanset s ted

Der hvor tidens vinde blæser med forandring over mig
der hvor stormene kan præge min sjæl
der er du mit livs forankring, selv i prøvelser og savn
og hvad der end vil ske, så er mit liv i din favn

(Hanne Vinsten)

Juleaften, 24. december 2020

Velkommen til juleaftensgudstjeneste 2020 i City Kirken Taastrup!

Klik på playlisten nedenfor for at se gudstjenesten, eller på dette link for at se gudstjenesten i YouTube app’en.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se hele gudstjenesten

Klik på videoen ovenfor for at se hele linket som en playliste, eller klik på dette link for at åbne playlisten i YouTube app’en.

Du kan også se de enkelte elementer separat ved at klikke nedenfor på det, du gerne vil se med det samme.

Indledning

 

Lovsang

Lovsang v/Marlene og Lars Gertsen, med Samuel Gertsen på klaver.

Det kimer nu til julefest

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.

O, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunge under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder høre nyt fra Gud!

Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!

Nu kom han, patriarkers håb,

med flammeord og Himmel-dåb;
og barnet tyder nu i vang,
hvad David dunkelt så og sang.

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.

(Martin Luther 1535 / N.F.S. Grundtvig 1817)

Dejlig er jorden

Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

( B.S. Ingemann 1850)

 

Prædiken

Prædiken v/Michael Jensen.

Postludium (musik)

En rose så jeg skyde

En rose så jeg skyde
op af den frosne jord,
alt som os fordum spå’de
profetens trøsteord.
Den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.

For rosen nu jeg kvæder
om kap med Himlens hær.
En jomfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Betlehem.

Den rose fin og lille
har dejlig duft og skær;
den lyse for os ville
og sprede mørket her;
i sandhed mand og Gud;
af syndens nød og pine
han nådig hjalp os ud.

(Michael Praetorius/Thomas Laub/Uffe Hansen/Per Bækgaard 1609/1920/1844/2008-2020)

Frygt ikke

Jul handler om gode nyheder, om Guds kærlighed. Alle mennesker har brug for Guds kærlighed. Faktisk er du fortabt uden den. Pga. af Guds kærlighed til dig kunne han ikke sidde stille, men han var nødt til at handle på den. Bibelen siger i Joh. 3 v16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

I kirken har du sandsynligvis hørt ordet “frelse” mange gange. Ordet er som en diamant; du kan se på det fra mange forskellige vinkler og stadig opdage nye facetter.

Du kan være fanget i andres forventninger og leve for deres godkendelse af dine præstationer. Du kan være fanget i afhængighed eller relationelle udfordringer eller bare den virkelighed, at denne verden er et temmelig usikkert sted at leve i. Du har prøve at ændre på det, men har måske erfaret, at du ikke har de nødvendige værktøjer eller styrke til det, og derfor du er måske begyndt at flygte fra det hele.
Jesus kom for at give dig den styrke, du har brug for. Jesus kom for at genoprette dig i den verden som du lever i. Alle mennesker længes efter at få genoprettet ting i deres liv, som er gået i stykker, men Jesus kan gøre det.

Mange mennesker tror, at Gud vil skælde ud, hvis de kommer til ham. Men Gud er ikke sur på dig. Gud elsker dig, derfor handler han. Jesus kom til Jorden den første jul for at forene dig og mig med Gud, for at give os mennesker fred med ham igen.
Når du kigger dig omkring i denne jul, vil du se en masse gode ting i juletiden. Men husk, at det hele peger på et sted. En lille stald, hvor der ligger et lille nyfødt barn. Bibelen siger: Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.« Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os. Gud ønsker også at være med dig.

Gennem Jesus kan du opleve frelse, genopretning og personligt fællesskab og fred med Gud. Hvis du har tro og tillid til Jesus, hvorfor så vente længere? Hvis du er klar til at træffe en beslutning om at tro på Jesus Kristus og følge ham, så bed denne bøn:

”Kære Jesus, du har lovet, at hvis jeg tror på dig, så vil alt, hvad jeg nogensinde har gjort forkert, blive tilgivet og at du vil acceptere og have fællesskab med mig for evigt. Jeg bekender min synd, og jeg tror på, at du er min frelser. Tak, at jeg ikke skal være alene med min frygt, men opleve din kærlighed i stedet. Amen.”

Må Gud rigt velsigne dig, du er altid velkommen til at kontakte mig på 6046 0380. Vi ses til julegudstjeneste online den 24. december på https://www.citykirken.dk/online-soendage . Der er også online-gudstjeneste søndag den 27. (brug samme link).

Kærlig hilsen og rigtig god JUL,
Michael Jensen

Søndag d. 20. december 2020

Velkommen til online gudstjeneste 4. søndag i advent 2020 i City Kirken Taastrup!

Klik på playlisten nedenfor for at se gudstjenesten, eller på dette link for at se gudstjenesten i YouTube app’en.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se hele gudstjenesten

Klik på videoen ovenfor for at se hele linket som en playliste, eller klik på dette link for at åbne playlisten i YouTube app’en.

Du kan også se de enkelte elementer separat ved at klikke nedenfor på det, du gerne vil se med det samme.

Indledning

Indledning v/Lissette Jensen.

Lovsang

Lovsang v/Marlene og Lars Gertsen, med Samuel Gertsen på Cahun.

Jeg vil ophøje dit navn

Jeg vil ophøje dit navn

Det er godt at prise dig

Du er glæden i mit liv

Tænk at jeg må kaldes din

Du kom fra himlen her ned

Du gav dig selv

På et kors i vores sted

Du tog min gæld

Ned i graven blev du lagt

Men du brød den ondes magt

Jeg vil prise dig, min Gud

(Rick Founds)

 

Adventssang

Nu er det jul igen, og håb bli’r født til verden,

selv i en mørke-tid, kan glæden være nær ved.

Vi vil tænde julelys, som aldrig brænder ud:

det er det lys, der spejler Gud.

 

Her er det første lys, det minder os om freden,

den kom med englene: de sang – og væk var vreden.

Vi vil tænde julelys, som aldrig brænder ud:

det er det lys, der spejler Gud.

 

Her er det andet lys, det skal forkynde håbet!

Verden har brug for det: Fortæl det højt, ja råb det!

Vi vil tænde julelys, som aldrig brænder ud:

det er det lys, der spejler Gud.

 

Her er det tredie lys, det sendte Gud med glæde.

Åben dit hjerte op, og tag imod hans nåde.

Vi vil tænde julelys, som aldrig brænder ud:

det er det lys, der spejler Gud.

 

Her er det sidste lys, som kom fra Gud i natten.

Jesus blev født for os; det sande lys er kommet!

Vi vil tænde julelys, som aldrig brænder ud:

det er det lys, der spejler Gud.

(Per Bækgaard, 2008)

Prædiken

Prædiken v/Michael Jensen.

Afsluttende sang

Sangen her er en ny sang fra Stille Stunder som du også kan følge på YouTube. Akkord-ark kan du hente her.

Der løber en flod

Der løber en flod

fra din tronstol

ud i mørkets tomme rod (1 Mos 1,2)

Den giver os liv

Vi, de skabte

Os der bærer dit motiv

 

Fra den flod strømmer al himlens velsignelse (Ef 1,3)

Ud over os din menighed på jord (X2)

 

Der løber en flod

fra dit hjerte

ud i verden med dit blod

Den renser den jord

Som har knust dig

Du, som ejer livets ord (Joh 6,68)

 

Fra den flod strømmer al himlens velsignelse

Ud over os din menighed på jord

 

Der løber en flod

Det er ånden

Som du dengang efterlod

Den baner en vej

For din kirke

Os der drikker dybt af dig

Fra den flod strømmer al himlens velsignelse

Ud over os din menighed på jord

(Peter Højlund)

En stærk hånd

Salme 31 v16: Mit livsløb er i din hånd

Da mine børn var små, tog jeg dem med til Møns klint. Jeg holdt fast i deres hænder, da vi gik ud til kanten, men de ville gerne give slip og komme tættere på kanten. Men der var absolut ingen måde, hvor det kunne komme på tale, at jeg ville slippe deres hænder. Som deres far elskede jeg dem for meget til at lade dem gå.
Når du har lagt din hånd i Guds hånd, vil der være tidspunkter, hvor du vil have lyst til at give slip, eller du tror, at Gud har givet slip på dig. Men uanset hvordan dine følelser, tanker eller omstændigheder er, så er Gud uforanderlig, sikker og trofast. Når du bliver kristen, så lover han at holde dig i sin hånd, så længe du lever.
I Joh Ev. 10 v28 siger Jesus: Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.
Der har været tider i mit liv, hvor jeg har sagt: ”Gud, det er ikke praktisk at være en tilhænger af Jesus lige nu. Jeg vil gerne give slip, bare en lille smule.” Gud siger: ”Nå, du vil måske give slip på mig, men jeg giver ikke slip på dig. Du er i min hånd, og ingen kan rive dig ud af den.”
Hvor stor tror du Guds hånd er? Hans hænder er større end universet. Du kommer aldrig til kanten af Guds hænder, du kommer aldrig til slutningen af hans kærlighed eller nåde.
Nogle tror, at man som menneske kan handle på en sådan måde, at Gud siger stop. Nu er det nok, denne gang er du gået for vidt. Når du først er født på ny, kan du ikke være ufødt. Men når dit navn er skrevet i livets evige bog, med Kristi blod, så handler det ikke om hvad du har gjort eller ikke gjort.
I 2 kor. 5 v21 står der: Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.
Gud ser ikke på, hvad du har gjort eller gør, men han ser på hvad hans søn Jesus Kristus, har gjort for dig. Derfor kan intet nogen sinde skille dig fra hans kærlighed.

Du ved ikke, hvad din fremtid bringer, det har 2020 så rigeligt lært os. Denne verden kan godt blive tosset, og det kan godt påvirke os mennesker. Men du har en kærlig far, der aldrig mister overblikket og som altid er hos dig.
Derfor kan du have al tillid til, at i dit liv i denne verden er der en forsikring om, at der er en, som holder dig i sin hånd, en som aldrig giver slip.

Hvad betyder dette vers for dig, i denne JUL og for dine tanker for det kommende nytår?
Matt. 1 v23 »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os.

Bøn
Tak Gud for dit løfte til mig, jeg beder om, at jeg må vokse i tillid til din sandhed, og at du må minde mig om den i hverdagen, specielt når jeg føler mig alene. Tak fordi du forstår mig, og du kender til alle mine kampe. Jeg vil takke dig for, at midt i min afmagt, så har du al magt. Amen

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig glædelig JUL, vi ses online på søndag på https://www.citykirken.dk/online-soendage
HUSK at kontakte mig, hvis der er noget som du har brug for i denne tid eller hvis du gerne vil have en at tale med. 6046 0380

Kærlig hilsen
Michael Jensen

… en levende frikirke på Københavns vestegn