”To” giganter

Hebr. 11 v27: I tro forlod han Egypten uden at frygte kongens vrede; han holdt ud, for det var, som om han så den usynlige.

Det er en ærlig sag at sige, jeg er bange. Det er en ærgerlig sag at være styret af frygt igennem sin tilværelse.

Livet igennem kommer du til at stå over for det samme valg som Moses, vil du vælge at leve i tro eller frygt?

Moses gik til den mest magtfulde mand i verden og sagde: “De slaver, der bygger alle dine pyramider, dem tager jeg fra dig og sammen tager vi afsted til et andet land. Du kommer ikke til at styre dem længere. LAD MIT FOLK GÅ.”

Moses havde al mulig grund til at være bange og måske slog pulsen også lidt hurtigere, da han stod overfor den mægtige Farao. I de dage blev Farao betragtet som en gud og hvad Farao sagde var lov. Hvad Moses sagde, kunne derfor koste ham livet.

Hvilken gigant lytter du til? At overvinde sin frygt er at have tillid til noget andet og større end den man frygter?

Tilliden er nøglen, jo tættere du kommer på Gud og lærer ham at kende, jo mere vil du blive fyldt med tro og tillid. Det er som et godt venskab, som bygges op. Gud har altid været til at stole på, han har altid været almægtig og intet er umuligt for ham, MEN vores erfaring, så vi tør tro på det, kan godt tage tid.

At lægge sit liv i Guds hænder og have tillid til hans indgriben i forskellige situationer, er noget som vokser igennem ens liv med Gud. Sådan var det også med Moses. Det tog ham 40 år, inden han kunne stå foran Farao. I den tid havde han lært Gud at kende, som Gud er. NU stolede han mere på Gud og kunne med andre ord sige. “Vi vil ikke længere gøre, hvad du siger, Farao. Jeg er ikke bange for dig, fordi jeg kender en, som er langt større end dig og han regerer med kærlighed”. Det krævede noget mod at gøre det!

Her er tricket: Det der betyder noget, er ikke størrelsen af din tro, men at Gud er stor og din tillidsfulde relation til ham.

REFLEKSION

 • Har frygt afholdt dig fra at vælge Guds sandhed og løfter til dig?
 • Hvad kan du gøre for at vokse i din relation til Gud?
 • Hvilken forskel kunne tillid til Gud gøre for dig?

BØN

Tak, Gud, at du er større end min frygt og de udfordringer som jeg står overfor i dag. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe mig til at vokse i den tillid, at du ikke glemmer mig. Nu beder jeg om, at jeg må lære at tro, at du er med mig alle dage og alle steder hvor jeg er, også selv om jeg ikke kan se dig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Vi fejrer anden søndag i advent.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: Et liv, uden skam?

PS: Efter gudstjenesten bliver der holdt orienteringsmøde om kirkens situation og vision for det nye år. Vi kommer noget senere hjem den dag, end vi plejer, så det vil sikkert være en god ide at tage lidt frokost med, en sandwich eller noget, så dagen ikke bliver for lang.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

En lille baby med en stor fortælling!

Kol. 1 v15 Han (Jesus Kristus) er den usynlige Guds synlige billede.

Hvis du vil vide, hvordan Gud er, så tag et kig på Jesus. Folk over hele verden fejrer den lille baby i krybben, fordi det barn er Gud, der kom for at bo hos sit folk.

Han kom ikke som en avatar, en engel eller energi, Gud kom som et menneske. Han blev barnet og derefter manden Jesus Kristus. På den måde gjorde han det muligt for os mennesker at kunne relatere til Gud personligt.

Jesus levede her på jorden i 33 år. Han mærkede tilværelsen på sin krop og i sine følelser. Bibelen siger, at han både blev træt, sulten og at han græd over en vens død.

Men Jesus kom ikke bare for at leve sammen med os mennesker, han kom også for at dø for os mennesker. Alt det, som skiller os fra Gud, tog han på sig, så du og jeg kan tilbringe evigheden sammen med Gud.

Hvorfor var dette nødvendigt?

Gud er kærlighedens Gud, men er han også retfærdighedens Gud. Retfærdighed kræver, at uretfærdighed bliver rettet.

Gud er perfekt, himlen er perfekt, men det er mennesker ikke.

Julens gode nyhed er, at Gud gav sin søn som en gave til os mennesker og ved at give sit liv genoprettede han alt, hvad mennesker nogensinde har gjort og som har skabt afstand til Gud. For rigtig mange mennesker er det med Gud noget tågesnak, som ikke giver mening. Dette er jo klart nok, når der er afstand til Gud; når kontakten er afbrudt, så er der jo heller ikke noget fællesskab. Men Gud ønsker fællesskab med dig, han ønsker, at du skal opleve hans glæde, fred og kærlighed. Derfor gjorde han noget ved den afstand.

Bibelen siger i Rom. 6 v23: Syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.

At lære Gud at kende og have fred i, at evigheden skal du tilbringe i himlen – det fås ene og alene ved at tage imod Guds gave til dig i troen på Jesus Kristus. I Joh. Ev. 14 v6 siger Jesus ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig”.

REFLEKSION

 • Er julens budskab en tradition eller en konkret hændelse for dig?
 • Hvordan kunne du gøre Guds gave til en mere personlig del af din julefejring?
 • Kunne julen blive til gode nyheder for en, du kender?

BØN

Tak, Gud, for altid at have mig med i dine tanker. Tak, at du ikke forblev passiv, men at du handlede på din kærlighed og kom mig i møde. Nu beder jeg om, at jeg må lære dig at kende, som du er i virkeligheden. Så jeg beder dig om hjælp til at slippe mine forestillinger, så jeg kan tro på det fællesskab og tage imod den gave, som du rækker til mig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00. Vi fejrer første søndag i Advent.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: Når vand bliver til vin – for dig?

PS: Den 5. december efter gudstjenesten bliver der holdt orienteringsmøde om kirkens situation og vision for det nye år.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

OVERBEVISNING

Hebr. 11 v1
Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.

De fleste vil definere ordet “overbevisning” som noget urokkeligt, en sandhed som ikke er til diskussion. En overbevisning fortæller en historie, om ens holdninger, værdier, forpligtelser og motivationer. Det kalder på nogle stærke følelser og reaktioner i os, hvad enten det er positivt eller negativt.

En har beskrevet det på følgende måde: ”Tro er noget, du kan diskutere, en overbevisning er noget, du vil dø for.” Måske er det ikke så voldsomt for dig, men hvis du ligger mærke til det, så vil dine overbevisninger ofte bestemmer din adfærd fordi de motiverer dig til at tage stilling og handle efter hvad det er, som du er blevet overbevist om at gøre eller mene.

Der er mange mennesker, som har mange stærke overbevisninger om fodbold, politik, eller hinanden og sig selv. Dette er ofte styret af oplevelser, som vi har haft i livet eller stærke autoriteter som stadig dominerer ens tankegang. Noget af det sværeste at bryde med er derfor, når man har oplevet skuffelser over at blive svigtet. Nogen, som man troede på, viste sig ikke at holde, og det kan gøre det rigtigt svært at blive tillidsfuld igen. Dette gælder også i troen på Gud. MEN, i Hebr. 13 v8 står der: Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Midt i en verden, som konstant forandrer sig, og blandt mennesker, som siger et og så gør noget andet, kan du have fast tillid til ham (Jesus Kristus) og til at det ord, han har talt, aldrig forandres. 2 Tim. 2 v13 Er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke. Guds natur og handlemåde ændrer sig aldrig.

Bibelen taler derfor om, at når du bygger sit liv på den overbevisning, at Jesus Kristus og hans ord er sandt, så er det som om du bygger dit liv på noget solidt, noget som ikke forandres uanset omstændighederne. Matt. 7 v24 – 25 Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.

REFLEKTION

 • Hvordan har dine overbevisning påvirket de beslutninger, du har truffet?
 • Har du truffet en beslutning, der var baseret på din ”TRO”?
 • Hvad var resultaterne af det?

 

BØN

Tak Gud, fordi din kærlighed overbeviste dig om at blive menneske og om at give dit liv for os mennesker. Nu beder jeg om at få en tillid til, at dette også gælder for mig og til at stole på din sandhed. Jeg beder om at dit lys må afsløre, hvad der har været løgn i mine overbevisninger, så kan stole på dig, også selv om du ikke kan ses. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Det næste skridt

Markus 10 v52: Jesus sagde til ham: »Gå bort, din tro har frelst dig.« Og straks kunne han se, og han fulgte med ham på vejen.

At tage nye skridt i sit liv er en spændende udfordring: At flytte, begynde et nyt arbejde, få nye venner eller at begynde at lære noget nyt udvikler os altid som mennesker. Gud ved det og Bibelen giver os en masse muligheder for at prøve noget nyt.

Dit næste skridt kunne være at blive en del af en cellegruppe eller selv starte en ny. Du kunne finde en tjeneste i kirken, invitere en ven med til gudstjeneste, begynde at give økonomisk eller noget helt andet, mulighederne er mange.

For alle starter det med at acceptere Jesus Kristus som Herre og frelser i sit liv og så blive døbt.

Hvis du beder Gud om at hjælpe dig med noget eller tænker “hvordan skal det mon gå? Kan jeg klare det” eller “det har jeg aldrig prøvet før”, så er svaret:

Ef. 2 v10: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.

Gud har skabt dig og forberedt dig til at træde ud i noget, som er din opgave.

Bartimæus var en mand, der kaldte på Jesus i tro og troede, at Jesus kunne helbrede ham. Før Bartimæus mødte Jesus sad han ved siden af vejen. Efter at han havde fået sit syn igen fra Herren, “begyndte han at følge ham på vejen”, Mark 10 v46 – 52.

Hvilken af disse to sætninger beskriver dit liv: At sidde ved siden af vejen, eller følge Jesus på vejen?

Jesus er den vej, vi skal følge, og på den vej kan der komme til at ske en masse spændende ting. Tro er mere end at tro. Tro er mere end at tænke, tale eller have overbevisninger. Tro er også handling, det er bevægelse og aktiviteter som vi træder ud i. Tro er også noget, man gør. faktisk siger Bibelen i Jak. 2 v14: “Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger?”

Her tales der om den tro, som følger med i det at vandre med Jesus og være hans hænder og fødder.

Bartimæus havde ingen anelse om, at Jesus Kristus ville komme forbi hans vej den dag. For ham var det bare endnu en dag. Men Gud gav ham en uventet mulighed og tilbød ham en ny start.

Gud giver dig den samme mulighed. Tag dit næste skridt i troen, før muligheden går forbi dig.

REFLEKSION

 • Sidder du ved siden af vejen eller følger du Jesus på vejen?
 • Hvad udfordrer dig i at tage det næste skridt i tro i dit liv?
 • Hvilket “næste skridt” kalder Gud dig til?

BØN

Tak Gud, at du har skabt mig med et formål, tak for de evner, som du har lagt ned i mig og at jeg er med i dine planer. Hjælp mig til at tro dine ressourcer i mit liv og at jeg er god nok til, at du vil bruge mig. Nu beder jeg om, at du vil åbne mine øjne, så jeg kan se og forstå mit næste skridt. Tak, at du er med mig hele vejen. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig god weekend. Velkommen til gudstjeneste på søndag
kl. 11:00. Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: ”SUK”

Kærlig hilsen
Michael Jensen

”TOTAL KONTROL”

Har du oplevet, at der er noget eller nogen, som påvirker dig i en sådan grad, så du reagerer på en måde, som du på et andet tidspunkt ikke selv ville vælge?

Har du nogensinde sagt: “Du gør mig så sur”? Det er en indrømmelse af, at den anden person har en indflydelse, som kan komme til at styre din adfærd. Den eneste måde at få denne person ud af dit sind og dit hjerte er at få gjort op med det, før hændelsen sætter sig fast i dig og begynder at styre din adfærd.

Hebræerbrevet 12 v15 siger: Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den.

Du kender måske til familier eller andre fællesskaber, hvor en bitter person forgiftede hele atmosfæren? Bitterhed smitter, og nogen må bryde med det, hvis bitterhed har fået lov at slå rod i din familie, i relationer eller i kirken.

Kære ven, hvis du ikke får Guds nåde i dit liv, vil livet gøre dig bitter. Hvorfor? For der er synd i verden. Vi lever på en ødelagt planet. Dette er ikke himlen. Onde mennesker slipper af sted med onde ting hele tiden. Livet er ikke fair og det påvirker os alle.

Hvad er midlet, så du og jeg kan leve som frie mennesker, i kontrol af omstændighederne og ikke omvendt? TILGIVELSE

Tilgivelse handler ikke om fairness eller retfærdighed. Det handler ikke om at blive lige, det handler om nåde.

Du tilgiver ikke en person, fordi det er retfærdigt at gøre eller at det betyder, at nu vi slår en streg over det som hændte og bare glemmer det, som om det aldrig var sket. Du tilgiver en person, fordi du vil ikke have, at dit eget hjerte bliver fyldt med bitterhed. Du ønsker ikke at holde fast i såret og hadet. Men i stedet overgiver din sag til Gud. Rom. 12 v17 – 19: Gengæld ingen ondt med ondt; tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet: »Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,« siger Herren.

Tilgivelse er gratis, men den er ikke billig og aldrig nem. Det kostede Jesus livet. Det kostede Gud hans Søn.

Da Jesus døde på korset, med sine arme udstrakt, sagde han: “Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør Luk 23:34. Faktisk sagde han med andre ord: “De fortjener det ikke. De ved ikke engang, hvad de laver. Men far, tilgiv dem alligevel, for jeg elsker dem.” Jesus var i fuld kontrol af situationen hele tiden.

At følge Jesu eksempel og leve i tilgivelse i dag, er selv at opleve hans nåde, kærlighed og tilgivelse. Dette er midlet til at helbrede bitterheden, så den ikke får lov at slå rod i os.

REFLEKSION

 • Har du oplevet bitterhed over for nogen, som var svært at tilgive?
 • Hvad har været resultatet af det?
 • Hvad har du brug for, for at overgive din sag til Gud i dag?

BØN

Kære Gud, tak fordi du ikke handler retfærdigt, når du tilgiver mig, men i nåde og kærlighed. Nu beder jeg om, at jeg må kunne tage din lægedom til mig og fuldt ud leve i den tilgivelse, som du viser mig. Tak at du så vil hjælpe mig til at overgive mine sager til dig og gøre mig fri for det, som kan forgifte mine relationer. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: ”Var der noget du glemte?”

Vi glæder os til at se dig og rigtig god weekend.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

En positiv tankegang

Fil. 4 v8: I øvrigt, brødre, alt, hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt: det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde.

Bekymr dig om ingenting men bed om alt, det kunne lyde som en nem og typisk kristen formulering. Når bekymring eller negative tanker rammer en, og det gør de jo for de fleste af os, hvad gør vi så med dem?

En praktisk måde at holde tankerne positive er, at være opmærksom på ens indstilling. Undgå at blive kritisk, specielt over for andre mennesker. Tænk i stedet på gode ting om andre og på Guds muligheder i det, som menneskeligt set virker uoverskueligt.

Nu forstår vi formelen bedre: Bekymr dig om ingenting, bed om alting.

Det er her, at vi begynder at opleve Bibelens løfte om at Guds fred, der overgår al forstand, vil bevare dit hjerte og tanker i Kristus Jesus – Fil. 4 v7. Her tager jeg den negative byrde af mine skuldrer og giver den til ham, for hvem intet er umuligt.

Hvem er hovedingrediensen i denne formel? Det er Jesus Kristus. Uden ham ville det bare være ønsketænkning. Sand lykke er resultatet af at have et tillidsfuldt forhold til Jesus og at hvile i hans vilje.

Er det nemt? Det kender jeg ingen, som kan sige.

REFLEKSION

 • Hvad udfordrer dig mest i at forblive positiv?
 • Hvad gør bekymringer ved dig?
 • Hvor kunne du have brug for Guds fred lige nu?

BØN
Tak Gud, at du overhovedet gider beskæftige dig med mine tanker. Nu beder jeg dig om hjælp til at få tømt hele den skraldespand af negativitet og bekymring, som fylder mit hoved. Hjælp mig til at kunne stole på dine muligheder og vente med tålmodighed på, at det sker. For jeg længes så meget efter den fred, som overgår al forstand.  AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: HOVSA

Vi glæder os til at se dig og rigtig god weekend.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Bed om ALT

Fil. 4 v6-7: Vær ikke bekymrede for noget, men bring i alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak. Og Guds fred, som overgår al forstand, vil bevare jeres hjerter og tanker i Kristus Jesus.

Jeg har igennem livet mødt rigtig mange mennesker. De mest tilfredse mennesker, jeg har mødt, er de mennesker, som taler med Gud om alting. Mennesker, der har et stærkt bønsliv, tager alting til Herren – deres glæder, bekymringer, behov og ønsker mm.

Det er en lykke at kunne gå et sted hen med det, som fylder i ens tanker.

Formlen for lykke er ”Bekymr dig om ingenting men bed om alting”. Det er selvfølgelig nemmere sagt end gjort. MEN det hjælper faktisk at tale med Gud. Oplevelsen af ikke at stå alene kan være utroligt forløsende. Fortæl Gud, hvad du har brug for, også når du ikke synes, at han svarer dig, så fortæl ham det. Bemærk, at det ikke siger: “Bed kun om store ting” eller “Bed kun om ting, du synes er åndelige.” Det siger heller ikke: “Bed om alt undtagen din karriere og sjove ting.” Det siger, at du kan bede om ALT.

Nogle mennesker har en logik, der siger: ”Gud har ting i tankerne ud over mine små problemer. Han er en travl Gud og har fokus på de store ting. Så hvordan skulle han dog have tid til at lytte til mig?” De tror endda, at Gud ville blive fornærmet af deres små anmodninger.

Men sådan er det ikke, Gud har omsorg og plads til alle mennesker, også dig. Du har måske for travlt til Gud og for travlt til at bede, men Gud har aldrig for travlt til dig. Det betyder, at du kan tale med ham om alt i dit liv: Relationer, arbejde, sundhed, økonomi, både de gode og de svære ting. Kort sagt, så elsker Gud at tale med dig.

REFLEKSION

 • Er bøn en samtale eller en pligt for dig?
 • Er der ting, som du tøver du med at tale med Gud om?
 • Hvad gør det ved dig, at kunne bede?

BØN
Tak Gud, at der ikke er noget, som du ikke vil lytte til. Gud, jeg har brug for din fred, som dit ord taler om, så jeg beder om at kunne have tillid til, at du har omsorg for mig og alle mine forhold. Herre, du kender til mine ønsker og til mine bekymringer, så jeg beder til dig med taknemlighed, fordi du har en løsning på det hele. AMEN

 

Må Gud velsigne dig med en rigtig god weekend og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11.00
Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup

Kærlig hilsen
Michael Jensen

SOS

Kære City Kirke
På søndag samles vi til gudstjeneste og efterårshygge i HUSET på AHORNVEJ 3 i Tåstrup kl. 11:00. Kom gerne med et friskt vidnesbyrd.

Har du nogensinde stået i situation, som du ikke vidste, hvordan du skulle kunne komme ud af eller tackle?

Men må jeg spørge dig, hvor let er det for dig at bede om hjælp?

Bibelen er fuld af situationer, hvor mennesker havde brug for hjælp. Adam og Eva efter paradisets have, for nu at nævne nogle, som vi alle kender. Igennem Bibelens mange beretninger ser vi, at det ikke altid er lige nemt for mennesker at bede om hjælp og derfor ser vi også mennesker, som så forsøger at klare tingene selv og resultatet deraf. Abraham, som fik et barn udenfor sit ægteskab, Moses, som slog et andet menneske ihjel, eller en lang række af jødernes konger, som i svære tider mistede kontakten til Gud. Hvorfor?

Du tænker måske, at hvis du beder om hjælp eller forbøn, så tror folk, at du er svag eller på en eller anden måde er mindre perfekt end det image, som du kan lide at projicere. Dette kan ofte hindre os i at bede om hjælp og gør så, at vi sidder fast og ikke kommer videre.

Men Bibelen siger, at Gud altid er parat til at gribe ind og komme os til hjælp. I Salme 18 v28 – 30 står der: Du frelser de hjælpeløse, du ydmyger de hovmodiges blik. Du lader min lampe lyse, Herre, min Gud spreder lys i mit mørke. Ved din hjælp stormer jeg volde, ved min Guds hjælp springer jeg over mure.

Det betyder, at vi som mennesker må erkende, at vi har brug for hjælp. Det kræver ærlighed og ydmyghed at indrømme sine behov, og så vilje til at handle på Guds vejledning.

REFLEKTION

 • Hvor let eller svært har du ved at bede andre om hjælp?
 • Hvordan har du oplevet, at Gud har hjulpet dig før?
 • Har du brug for at få tilliden genoprettet igen?

BØN
Kære Gud, tak at du er den, jeg altid kan komme til. Jeg beder om, at du vil sprede dit lys ind i mit mørke i dag. Tak, Gud, at du ser, hvad jeg har brug for og tak, at jeg med din hjælp kan springe over den mur, som jeg står overfor. Nu beder jeg om, at du vil hjælpe mig til at have tillid til, at alt, hvad jeg behøver at sige til dig, er HJÆLP. AMEN

 

På søndag samles vi til gudstjeneste og efterårshygge i HUSET på AHORNVEJ 3 i Tåstrup kl. 11:00. Kom gerne med et friskt vidnesbyrd.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Hvad i alverden er jeg her for?

Mange mennesker har igennem historien stillet sig selv dette spørgsmål. Der må da være en årsag til, at jeg er til. Bibelen siger: Ved ham (Jesus Kristus) og til ham er alting skabt. Kol. 1 v16

Hvad sker der, når du ikke kender dit formål her i livet, eller hvem du var skabt til at være? Risikoen er, at man begynder at lede efter mening alle de forkerte steder og retninger. Man kan også leve efter værdier eller valg, der ikke kan føre til tilfredsstillelse og et meningsfuldt liv. Tomrum i tilværelsen kan få en til at begå ugennemtænkte handlinger. Det kan have store konsekvenser, eller sagt på en anden måde: Hvis du ikke står for nogen, så kan du falde for hvad som helst. De fald kan gøre ondt og det kan være svært at komme op igen. Har man faldet for mange gange, kan frygt eller angst for at fejle igen komme til at hæmme ens tankegang og dermed også ens liv.

Sådan behøver det ikke at være. Når du baserer din eksistens og beslutninger på baggrund af de værdier og sandheder. som du finder i Guds ord, vil du opdage det liv, du var skabt til at leve. Du vil også finde ud af, hvordan du kan leve dem ud i dine sammenhæng. Gud har skabt dig med mange formål. Du skabt til at være elsket, du er skabt til at være hans barn, og skabt til gode gerninger, som han har begavede dig til at håndtere. Det er ikke så underligt, at personen der skrev Salme 139, siger i vers 14: Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt. Sikke en opdagelse. Tænk at hver morgen, når du kigger dig i spejlet, så kan du sige: Jeg takker dig Gud, fordi jeg er underfuldt skabt. Dette kan du sige med den forståelse, at du er unik og der er mening med den dag, som du skal til at begynde.

Hvad sker der, når man kender sit formål med sit liv? Du vil finde en langt større lykke og harmoni og glæde i tilværelsen end din egne ambitioner nogen sinde vil kunne give dig. Tillid til Gud og hans sandhed om dig, er en accept af dig selv. Du behøver ikke at tigge om den hos andre. Gud har allerede givet dig den og Janteloven, ja den bliver du nødt til at lukke ud ad bagdøren. Den er der jo nok heller ikke nogen som vil savne. Du kan erstatte det selvkritiske med selvværd og gå livet i møde med selvtillid. Din identitet og formål er baseret på den måde, Gud har skabt dig, og hans vilje for dig. Må Gud velsigne dig på din nye rejse.

REFLEKTION

 • Hvad kunne det vildeste formål være med dit liv?
 • Hvad kunne ”underfuldt skabt” betyde om dig?
 • Hvilken kontrast finder du i Guds udtale om dig og i det, du selv eller andre har sagt om dig?

BØN
Kære Gud, hjælp mig med at forstå, at jeg er skabt af dig og til dig og hvad det betyder for mit liv. Hjælp mig med at lære dig og mig selv endnu bedre at kende igennem dit ord til mig. Tak at jeg ikke er nogen tilfældighed, men at der er formål med mit liv. Jeg vil bede dig om, at være med mig på denne rejse, at opdage endnu mere af meningen med mit liv, og om modet til at træde ud i det. AMEN

 

Må Gud velsigne dig med en rigtig god weekend, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11.00.
Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup

Kærlig hilsen
Michael Jensen

OPMÆRKSOMHED

Salme 25 v15
Mine øjne er altid rettet mod Herren.

Gud elsker at være sammen med dig. Han elsker, at du taler med ham og at han kan tale med dig, om alting.

Jeg tror, at alle i en ung alder har prøvet at være forelsket i en filmstjerne eller et rock/sports-idol. De var naturligvis totalt uvidende om dig og det er derfor nemt at forstå, at de ikke var opmærksomme på dig i deres tanker. Værre var det, hvis det var en, som man kendte godt, som man tit så eller var sammen med måske i et klasselokale eller i en klub. Man vidste, at de godt kendte en og så alligevel ikke gav respons på ens forsøg på at skabe kontakt.

Gud ønsker din opmærksomhed! Ikke på afstand men hjerte til hjerte.

En af grundene til, at Gud havde særlig kærlighed til kong David, var fordi David hele tiden gav Gud sin opmærksomhed. Når man læser igennem salmernes bog, fornemmer man, at David delte sit liv med Gud, med alle de op- og nedture, som fulgte med i hans liv.

Bibelen siger i Sl. 105 v4: Søg Herren og hans styrke, søg altid hans ansigt!

Hvor ofte skal du søge Gud? ALTID. Bøn er ikke noget, der skal markeres fra en liste. Det er en løbende samtale. Når der i 1. Thess. 5 v17 står bed uophørligt, så betyder det jo ikke, at du skal ligge på dine knæ 24/7 og holde bedemøde, men at du har Gud med i dit liv 24/7. Bliv ved med at søge Gud, efter hans vejledning, styrke og hjælp. Kort sagt, del livet som det er med ham, i op- og nedture. Du kan grine og græde med Gud, for han elsker din opmærksomhed og han elsker, når du vil hans.

 

REFLEKSION

 • Vi har en tendens til at være mest vedholdende i vores bønner, når vi har store problemer. Hvorfor tror du, at det er sådan?
 • Hvordan er det muligt at altid søge Gud? Hvad er en praktisk måde at gøre dette på?
 • Hvordan kan bøn blive en mere naturlig del af dit liv?

BØN
Tak Gud, at du aldrig vender ryggen til mig. Tak at du glæder dig over hvert et øjeblik, som vi kan dele sammen. Nu beder jeg om at kunne være tryg i, at din opmærksomhed til mig ikke er noget farligt, og at jeg derfor i alle situationer kan rette min opmærksomhed til dig. Tak Gud, at vores forhold kan vokse lige så tæt, som jeg selv tillader det. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til nadvergudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: Passer tøjet?

Vi glæder os til at se dig, og rigtig god weekend.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

… en levende frikirke på Københavns vestegn