At leve med sin overbevisning

Hebr 11 v23 – 26: I tro blev den nyfødte Moses holdt skjult af sine forældre i tre måneder, fordi de så, at den lille dreng var dejlig, og de lod sig ikke skræmme af kongens befaling. I tro nægtede Moses, da han var blevet voksen, at lade sig kalde søn af Faraos datter. Han ville langt hellere lide ondt sammen med Guds folk end for en kort tid opnå en syndig nydelse og han regnede Kristi forhånelse for en større rigdom end Egyptens skatte, for han havde lønnen for øje.

Hvad kan vi lære af Moses? Måske dette:
At der er et klart formål med alles liv og derfor er det vigtigt at vælge at være den, som Gud har skabt dig til at være, og leve i det Gud viser dig. Der vil altid komme nogle udfordringer men det vil oftest være kortvarigt. Gud havde et formål med Moses liv, det har Gud med os alle sammen, også med dig.
Moses fandt ud af, hvad der betød mest for ham. At der var en dybere mening med hans liv og det ændrede hans værdier og valg.
Hvad betyder mest i dit liv? Hvad er de øverste tre eller fire værdier som du kan få øje på?
At leve med en overbevisning kan hjælpe en igennem svære tider, det giver fokus og fundament og retning. I tilværelsen kan meget hurtigt ændres eller vise sig at være skrøbeligt. Derfor er at vigtig have nogle stærke holdepunkter i ens liv. Ting du kan holde fast i, når tilværelsen bliver udfordret.
Moses valgte Guds værdier. Han blev overbevist om, at Gud havde noget langt mere holdbart og værdifuld for ham, end al den rigdom og position, som Ægypten kunne tilbyde ham.
Hvis du ikke bestemmer, hvad der er vigtigst i dit liv, vil andre mennesker altid forsøge at beslutte det for dig. De vil skubbe dig i deres retning og forsøge at overbevise dig om, hvordan du skal leve dit liv. Men du er alt for vigtig og værdifuld til at eksperimentere med, dit liv har formål og mening.

Jeg tror, at personen, som skrev salme 139 havde fanget det, når han skriver i vers 16 – 18:

Da jeg endnu var foster, havde du mig for øje; alle dagene stod skrevet i din bog, de var formet, før en eneste af dem var kommet. Hvor er dine tanker dyrebare for mig, hvor stor er dog summen af dem, Gud! Tæller jeg dem, er de flere end sandet, bliver jeg færdig, er jeg stadig hos dig.

Prøv at overveje dette.

  • Hvad er de tre vigtigste værdier i dit liv?
  • Hvordan former disse tre værdier den måde, du tænker og lever dit liv på
  • Er dine værdier i overensstemmelse med Guds sandhed om dig?

En bøn

Tak Gud, at jeg kan søge dig midt i kaos. Jeg beder om hjælp til stole på din hjælp og indgriben. Tak at der er frihed i din sandhed, men hjælp mig med at forstå, hvad det betyder i min situation.

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup. Tema ”Ingen skal stå alene”.

Kærlig hilsen Michael Jensen

Alle mennesker fortjener respekt

1 Pet. 3 v17 Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud og ær kongen!
Jeg kender ikke et menneske, som ikke mener, at de fortjener eller har ret til, at blive behandlet med respekt. Alligevel opleves det som om, at respekt er blevet en mere og mere truet værdi. Det er da klart nok, at mene, at man selv fortjener respekt, udfordringen melder sig på en helt anden måde, når det handler om, at give respekten videre.
Bibelen taler tydeligt om, at stabile familier og relationer er bygget op omkring respekt. Bibelen fortæller os om at ære vores forældre, respektere civil myndighed og elske din næste. Bare for at gøre det klart, at Gud ikke udelader nogen, siger Bibelen til os, vis den rette respekt for ALLE MENNESKER, uanset hvor meget anderledes de end måtte være, i tankegang, baggrund, værdinormer, tro, adfærd eller kultur.

Hvorfor? Gud skabte alle. Salme 8 v6 siger: Du (Gud) har gjort det (mennesket) kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet det. Gud laver ikke skrammel. Ingen er værdiløse. Folk kan tage forkerte beslutninger og handle dumt men de er stadig værdifulde for Gud. Selv den mest foragtede person i verden er elsket af Gud.

Jesus døde for alle mennesker.
Bibelen fortæller os, at Gud er kærlighed. Hvis du kender Gud, vil du fylde dit liv med hans kærlighed. (1 Johannes 4 v8). Kærlighed behandler altid mennesker med respekt. Bibelen siger, ”Gud betalte en løsesum for at redde dig. Han betalte for dig med Kristi dyrebare livsblod” 1 Peter 1 v18-19. Det vil sige, at enhver person, du møder, er værd at dø for.

Nogle gange kan oplevelser og erindringer præge ens tankegang og handlemåde. Bibelen er opmærksom på dette. Hebr. 12 v15 Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den. Fokus er her på, at ingen går glip af Guds nåde. Det er den som forvandler, genopretter, tilgiver og åbner vores hjerter igen. Når det sker, så er der ingen bitter eller skadelig rod, som får lov at sætte sine skadelige og ødelæggende skud.

City kirken er et sted for alle mennesker, der står VELKOMMEN på døren i Kulturcentret. Vi ønsker for alle, at budskabet om Guds vidunderlige kærlighed og nåde, må få en praktisk konsekvens vores tankegang og handlemåde i alle sammenhæng. Vi vil være en kirke, hvor der er et inkluderende fællesskab og plads til forskellighed.

Tænk over dette

Som du fortjener respekt, gør enhver person, du møder det også. Hvad kunne denne udtalelse, gøre din tankegang og adfærd?
Hvorfor kan det være svært at vise respekt for nogle enkeltpersoner?
Hvad kunne du have brug for, for at have dette overskud?

Bøn
Tak Gud, at du kom ned til min virkelighed, så jeg kunne komme op til dig. Tak at jeg med dig kan møde den virkelighed, som bor inden i mig. Du kender til det, som kan lukke mit hjerte, så jeg beder om lægedom, så jeg igen kan tage imod din kærlighed og være tryg i fællesskabet. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste, på søndag kl. 11.00 Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup  Tema ”Du hører også til”

Kærlig hilsen Michael Jensen

Kan der komme noget godt ud af min situation?

I svære tider, kan man føle sig glemt og overset, som en brik i mængden, et nummer i systemet. Men du er ikke glemt, du er kendt af Gud, som siger til dig!
Es. 45 v3 Jeg giver dig mørkets skatte, de bortgemte rigdomme, for at du skal vide, at jeg er Herren, Israels Gud, som kalder dig ved navn.

Gud er personlig og relationel og han kalder dig ved navn.
Der er intet mere intimt end at være fuldt kendt. Al svaghed, hvad der får dig til at grine og græde, din frygt, håb og drømme, er kendt af Gud. Ingen vil kende dig fuldt ud på jorden, men det gør Gud. Han er den eneste, der ser igennem lagene i din personlighed til kernen i dit væsen og helt ind i dit hjerte. Gud er interesseret i din reaktion på det du står i og hvordan, det påvirker din relation til ham godt eller skidt.

Han er den Gud, der kalder dig ved dit navn og har skjult rigdom i det, som du står i her og nu. Han ønsker være tæt på dig i alle livets forhold og har som den eneste, al magt til at vende din sorg til dans.
I Bibelen er der en beretning om en mand, der mistede alt. Hans respons til Gud var, at han faldt på sit ansigt og sagde: Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet.

Måske står du i en svær situation, måske savner du et gennembrud, måske er det dig, som har brug for at sige: Gud, jeg ved ikke, hvad der foregår, men jeg forstår, du har givet, og du har taget. Lovet være dit navn.

Tillid og tilbedelse i sig selv, er en skat i mørket. Selv med smerter kan du vide, at Gud stadig er  god og kærlig. Gud er ikke ophavsmand til ondskab eller ulykker. Han er i kontrol og i sin tid har en vej igennem det hele. Vi lever i en tid, hvor alt er forandret men Gud forandres aldrig.
Du kan være åben, overfor, at Gud har guld og diamanter skjult på skjulte steder og være klar til at modtage og omfavne disse skatte, når han viser dem til dig. Uanset på hvilken måde, han griber ind, kan du vide, at han er den samme personlige Gud, der altid vil være dig nær, hvad du end går igennem.
Job sagde midt i sin nød: Gud kender min færd, prøver han mig, kommer jeg ud som guld. Job 23 v10

I svære tider har jeg gået mange gåture med Jesus. Jeg har lært at stole på ham, i de mørkeste steder, jeg nogensinde har været. Igennem mine lidelser har jeg også lært, at trøste og forstå mennesker i deres lidelse med den trøst Gud har givet mig.
Dette er det guld, de skatte, som Gud har produceret i mit liv. Han kan gøre det samme i dit liv, når du tillader ham at bruge din smerte til sin ære.

Bøn
Kære Gud, hjælp mig til at holde fast i troen på dig. Hjælp mig til, forsats at stole og have tillid til dine løfter. Jeg beder om hjælp, til at se de bortgemte rigdomme og tage imod de skatte du har til mig. Hjælp mig til at forstå, at du Gud, stadig er almægtig til at vende min situation, så jeg kan slippe min angst og usikkerhed.
I Jesus navn Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup

Kærlig hilsen Michael Jensen

Hvad er meningen?

Rom. 5 v2 – 4
Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det; vi er også stolte af vore trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed, og fastheden håb.

Når du har udfordringer i livet og du beder men ikke ser svarene eller løsninger, hvad er så din respons? Skal du give op? Blive sur på Gud eller bitter og lade det gå ud over andre mennesker? Nej. Fortsæt med at bede og fortsætte med at stole på Gud for at svaret kommer. Mange mennesker taber modet, fordi de mister tilliden til, at Gud enten ikke hører dem eller ved hvad han gør. Paulus siger her, at han er stolt over sine trængsler, det er nærmest provokerende. Hvad Gud tillader i dit liv, vil han bruge til noget godt. Fordi Gud er stadig og altid en god far, selv når du har det svært. Vi lever i lidt af en fast food mentalitet. Det hele må gerne gå lidt stærkt og tålmodighed, ja det må du gerne give mig nu og med det samme Gud.

Når Gud ikke straks afslutter dine udfordringer, så har han et formål med det. I stedet for at fjerne problemet, siger han til dig: ”Min nåde er tilstrækkelig for dig, og du kan håndtere det og kommer igennem den tid eller situation, fordi jeg er med dig og jeg vil bruge dette til dit bedste.” Det var det, som Paulus oplever og også beskriver i 2 Kor 12 v9 – 10, når han skriver Guds svar til ham, under svære forhold. Der står: »Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.

Personligt har jeg har haft masser af udfordringer mit liv og altid, jeg har lært nogle vigtige lektier igennem det. Det har givet mit en større forståelse for livet som kristen og gjort mig bedre i stand til at håndterer de udfordringer, som jeg møder her i livet. Målet er ikke lidelse men Gud er mere interesseret i at gøre dig og mig til en mand og en kvinde med en karakter som er karakteriseret af udholdenhed, fasthed, og håb, end at han vil gøre dig komfortabel på kort sigt. Det vil du være, i al evighed i himlen. Gud har lovet, at være med os alle dage også i vore trængsler. Går du igennem en svær tid nu, så har hans kærlighed og omsorg for dig ikke ændret sig, han elsker dig stadig, med en evig og uforanderlig kærlighed. Men måske er det tid til at søge dybere ind i fællesskabet med Gud og din kirke, ingen behøver at stå alene.

Når du beder på et niveau, tænker Gud på dit liv på et meget højere niveau og fra et meget større perspektiv. Han ønsker altid noget godt for dit liv men handler ikke altid i overensstemmelse med vores tankegang eller ønsker. Gud ved, hvad vi har brug for, han ønsker sunde og stærke børn. Beskrevet på denne måde i salme et. Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid og dets blade visner ikke. Altså noget solidt, frugtbart og som får sin styrke fra Gud.

Må jeg spørge dig, har du brug for at komme tilbage til Gud og lukke ham ind i den situation, som du står i her og nu. Her du brug for igen at komme tilbage til et fællesskab med din kirke og opleve, at du ikke står alene.
Hvad har du lært af de udfordringer som du har oplevet eller oplever i dit liv?
Hvordan kan du selv være til opmuntre eller trøste nogen, der oplever svære tider, mens de venter på, at Gud besvarer deres bøn?

En bøn: Tak Gud, du kender til det hele, lidelser, sorg, frygt og ensomhed. Hjælp mig til at søge dig i de svære tider og mærke, at jeg ikke er alene. Tak at du ikke er afhængig af min tro på dig men lær mig at forstå, at du altid tror på mig. Tak at du aldrig giver slip på mig. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til Gudstjeneste, på Søndag kl. 11.00 Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup

Kærlig hilsen Michael Jensen