Hvad er meningen?

Rom. 5 v2 – 4
Ved ham har vi i troen fået adgang til den nåde, som vi står i, og vi er stolte af håbet om Guds herlighed. Og ikke alene det; vi er også stolte af vore trængsler, fordi vi ved, at trængslen skaber udholdenhed, udholdenheden fasthed, og fastheden håb.

Når du har udfordringer i livet og du beder men ikke ser svarene eller løsninger, hvad er så din respons? Skal du give op? Blive sur på Gud eller bitter og lade det gå ud over andre mennesker? Nej. Fortsæt med at bede og fortsætte med at stole på Gud for at svaret kommer. Mange mennesker taber modet, fordi de mister tilliden til, at Gud enten ikke hører dem eller ved hvad han gør. Paulus siger her, at han er stolt over sine trængsler, det er nærmest provokerende. Hvad Gud tillader i dit liv, vil han bruge til noget godt. Fordi Gud er stadig og altid en god far, selv når du har det svært. Vi lever i lidt af en fast food mentalitet. Det hele må gerne gå lidt stærkt og tålmodighed, ja det må du gerne give mig nu og med det samme Gud.

Når Gud ikke straks afslutter dine udfordringer, så har han et formål med det. I stedet for at fjerne problemet, siger han til dig: ”Min nåde er tilstrækkelig for dig, og du kan håndtere det og kommer igennem den tid eller situation, fordi jeg er med dig og jeg vil bruge dette til dit bedste.” Det var det, som Paulus oplever og også beskriver i 2 Kor 12 v9 – 10, når han skriver Guds svar til ham, under svære forhold. Der står: »Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed.« Jeg vil altså helst være stolt af min magtesløshed, for at Kristi magt kan være over mig. Derfor er jeg godt tilfreds under magtesløshed, under mishandlinger, under trængsler, under forfølgelser og vanskeligheder for Kristi skyld. For når jeg er magtesløs, så er jeg stærk.

Personligt har jeg har haft masser af udfordringer mit liv og altid, jeg har lært nogle vigtige lektier igennem det. Det har givet mit en større forståelse for livet som kristen og gjort mig bedre i stand til at håndterer de udfordringer, som jeg møder her i livet. Målet er ikke lidelse men Gud er mere interesseret i at gøre dig og mig til en mand og en kvinde med en karakter som er karakteriseret af udholdenhed, fasthed, og håb, end at han vil gøre dig komfortabel på kort sigt. Det vil du være, i al evighed i himlen. Gud har lovet, at være med os alle dage også i vore trængsler. Går du igennem en svær tid nu, så har hans kærlighed og omsorg for dig ikke ændret sig, han elsker dig stadig, med en evig og uforanderlig kærlighed. Men måske er det tid til at søge dybere ind i fællesskabet med Gud og din kirke, ingen behøver at stå alene.

Når du beder på et niveau, tænker Gud på dit liv på et meget højere niveau og fra et meget større perspektiv. Han ønsker altid noget godt for dit liv men handler ikke altid i overensstemmelse med vores tankegang eller ønsker. Gud ved, hvad vi har brug for, han ønsker sunde og stærke børn. Beskrevet på denne måde i salme et. Han er som et træ, der er plantet ved bækken; det bærer frugt til rette tid og dets blade visner ikke. Altså noget solidt, frugtbart og som får sin styrke fra Gud.

Må jeg spørge dig, har du brug for at komme tilbage til Gud og lukke ham ind i den situation, som du står i her og nu. Her du brug for igen at komme tilbage til et fællesskab med din kirke og opleve, at du ikke står alene.
Hvad har du lært af de udfordringer som du har oplevet eller oplever i dit liv?
Hvordan kan du selv være til opmuntre eller trøste nogen, der oplever svære tider, mens de venter på, at Gud besvarer deres bøn?

En bøn: Tak Gud, du kender til det hele, lidelser, sorg, frygt og ensomhed. Hjælp mig til at søge dig i de svære tider og mærke, at jeg ikke er alene. Tak at du ikke er afhængig af min tro på dig men lær mig at forstå, at du altid tror på mig. Tak at du aldrig giver slip på mig. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til Gudstjeneste, på Søndag kl. 11.00 Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup

Kærlig hilsen Michael Jensen