Alle mennesker fortjener respekt

1 Pet. 3 v17 Ær alle, elsk brødrene, frygt Gud og ær kongen!
Jeg kender ikke et menneske, som ikke mener, at de fortjener eller har ret til, at blive behandlet med respekt. Alligevel opleves det som om, at respekt er blevet en mere og mere truet værdi. Det er da klart nok, at mene, at man selv fortjener respekt, udfordringen melder sig på en helt anden måde, når det handler om, at give respekten videre.
Bibelen taler tydeligt om, at stabile familier og relationer er bygget op omkring respekt. Bibelen fortæller os om at ære vores forældre, respektere civil myndighed og elske din næste. Bare for at gøre det klart, at Gud ikke udelader nogen, siger Bibelen til os, vis den rette respekt for ALLE MENNESKER, uanset hvor meget anderledes de end måtte være, i tankegang, baggrund, værdinormer, tro, adfærd eller kultur.

Hvorfor? Gud skabte alle. Salme 8 v6 siger: Du (Gud) har gjort det (mennesket) kun lidt ringere end Gud, med herlighed og ære har du kronet det. Gud laver ikke skrammel. Ingen er værdiløse. Folk kan tage forkerte beslutninger og handle dumt men de er stadig værdifulde for Gud. Selv den mest foragtede person i verden er elsket af Gud.

Jesus døde for alle mennesker.
Bibelen fortæller os, at Gud er kærlighed. Hvis du kender Gud, vil du fylde dit liv med hans kærlighed. (1 Johannes 4 v8). Kærlighed behandler altid mennesker med respekt. Bibelen siger, ”Gud betalte en løsesum for at redde dig. Han betalte for dig med Kristi dyrebare livsblod” 1 Peter 1 v18-19. Det vil sige, at enhver person, du møder, er værd at dø for.

Nogle gange kan oplevelser og erindringer præge ens tankegang og handlemåde. Bibelen er opmærksom på dette. Hebr. 12 v15 Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den. Fokus er her på, at ingen går glip af Guds nåde. Det er den som forvandler, genopretter, tilgiver og åbner vores hjerter igen. Når det sker, så er der ingen bitter eller skadelig rod, som får lov at sætte sine skadelige og ødelæggende skud.

City kirken er et sted for alle mennesker, der står VELKOMMEN på døren i Kulturcentret. Vi ønsker for alle, at budskabet om Guds vidunderlige kærlighed og nåde, må få en praktisk konsekvens vores tankegang og handlemåde i alle sammenhæng. Vi vil være en kirke, hvor der er et inkluderende fællesskab og plads til forskellighed.

Tænk over dette

Som du fortjener respekt, gør enhver person, du møder det også. Hvad kunne denne udtalelse, gøre din tankegang og adfærd?
Hvorfor kan det være svært at vise respekt for nogle enkeltpersoner?
Hvad kunne du have brug for, for at have dette overskud?

Bøn
Tak Gud, at du kom ned til min virkelighed, så jeg kunne komme op til dig. Tak at jeg med dig kan møde den virkelighed, som bor inden i mig. Du kender til det, som kan lukke mit hjerte, så jeg beder om lægedom, så jeg igen kan tage imod din kærlighed og være tryg i fællesskabet. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste, på søndag kl. 11.00 Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, i Taastrup  Tema ”Du hører også til”

Kærlig hilsen Michael Jensen