Nyt fra menighedsmødet 17/6

På menighedsmødet blev to store punkter fremlagt til en åben snak. Der var konstruktiv snak, og mange gode indlæg som er svære at referere kort, men for de, som ikke kunne komme, følger her lidt materiale til “selvstudium”.

Omkring identitetssnakken var der en lang række punkter som umiddelbart er nemme at gøre noget ved. Brian fremlagde en liste af punkter som menighedsledelsen har udvalgt, og som vi tror vi i fællesskab forholdsvis enkelt kan gøre noget ved, også på kort sigt.

Der er naturligvis mange andre ting at arbejde videre med, men de nemme ting er nemme at samle op på.

Listen ser sådan her ud; overvej hvad du kan være med til eller stå for sammen med andre:

 • Start gudstjenesterne med nadver, så børnene kan være med uden at vælte børnekirken.
 • Fællesspisning efter gudstjenesten kan arrangeres, f.eks. en gang om måneden.
 • Sangaftenener – lad nogle af lovsangsøveaftenerne være åbne for alle interesserede.
 • Datoer på diverse aktiviteter (f.eks. frivillighedsdagen) skal på Google-kalenderen i god tid
 • Samtidig ønskes en liste over hvilke dage, vi ikke kan være i Kulturcenteret.
 • Lave en liste over de ting vedrørende lokaler, der er prøvet eller undersøgt, som folk kan få.
 • Omkring gospelkor, så har Rønnevangskirken alligevel ikke sådan et for tiden (modsat hvad nogle mente), men der nok igen til efteråret nogle workshops som man kan melde sig til.
 • Alle tager ansvar for et bestemt barn (eller ung), en at bede for.
 • Cellegrupper, opfølgning på den enkelte, fællesskab.
 • Bøn.
 • Kulturændring/måden at evangelisere på…
 • Undervisning er godt… men måske har vi mere brug for materiale til selvstudium eller andre måder som måske mere er en “konsulenttjeneste” der er mere rettet mod konkrete behov…

Det andet punkt som blev behandlet drejede sig om vores lokalesituation. Lisbeth og Per har udarbejdet et “katalog” over muligheder, og en oversigt over både økonomi og egnethed for hver af disse. Kataloget er tænkt som eksempler, så det er altså ikke konkrete forslag om bestemte ejendomme; disse er blot brugt som regneeksempel.

Materialet kan hentes til gennemsyn her (Adobe Acrobat format).

Der var ikke lagt op til beslutninger omkring dette punkt, men stemningen på mødet gik i retning af at forsøge nok engang at få lov til at købe og bygge på en grund i nærheden af det nuværende hus på Ahornvej.