Vær velkommen Herrens år

Klokken 12 nytårsaften synger mange mennesker med på denne sang “Vær velkommen Herrens år”. En dejlig anledning til at indvie det nye år til Gud og sige: Gud, dette år et dit, lad din vilje ske i og igennem mit liv.
Gud har en plan for dit liv i 2021 og han har også en tidsplan for den plan. Alligevel forklarer Gud aldrig sin tidsplan. Det behøver han ikke – han er Gud, og du kan stole på, at han har de bedste interesser i sine tanker for dig.

Tillid og tålmodhed er derfor vigtige elementer, når vi går ind i det nye år på Guds betingelser og sætter Gud foran alt andet; altså vi velkommer Herrens år.
Utålmodighed er grundlæggende manglende tillid. Når du er utålmodig, siger du, “Gud, jeg stoler ikke rigtig på dig og din timing, så jeg bliver nok nødt til at hjælpe dig lidt.”
Ud af bekymring begynder man så at skynde sig, tage hurtige beslutninger, fordi man ikke stoler på, at Gud handler på det rigtige tidspunkt eller på den rigtige måde.
Når børn vokser op, så lærer de forskellen mellem “nej” og “endnu ikke.” En forsinkelse er ikke at Gud vil fornægte dig noget, eller at han har glemt dig. Gud kender det rigtige tidspunkt og den rigtige vej. Han har en plan og en tidsplan og hans timing er perfekt.
I Hab. 2 v2-3 står der: Herren svarede mig: »Skriv synet tydeligt på tavler, så det er let at læse. For synet gælder først den fastsatte tid, det vidner om enden, og det bedrager ikke. Hvis det trækker ud, så vent, for det kommer, det udebliver ikke.«
Som menneske er det let at spekulere over en masse ting. Hvordan skal det gå osv. Vi kender møllen, og alligevel har bekymring aldrig bragt noget godt med sig eller løst nogens problemer. Faktisk er det ok at sige, at der er meget, som jeg i virkeligheden ikke har styr på eller kontrol over. Det fantastiske er så bare, at jeg som kristen også kan sige, at jeg kender en, som har styr på det hele. Både i 2021 og helt til endens tid, som Habakkuk skrev. Han hedder Jesus Kristus og han er Alpha og Omega i mit liv.

Prøv at overveje disse refleksioner: Hvornår var det nødvendigt at lære forskellen mellem Guds ”nej” og hans ”endnu ikke” i dit liv? Hvilken tanker, løfter eller visioner har Gud givet dig, som du stadig venter på, at han skal opfylde? Hvad tror du, at Gud vil have dig til at gøre, mens du venter på ham og hans timing?
Et godt nytår er at gå ind i det nye år med den vished, at Gud har styr på det, og derfor kan du og jeg være trygge og hvile i, at han, som er i jer, er større end han, som er i verden. 1 Joh.br. 4 v4.

Bøn
Tak Gud, at du altid bringer håb og glæde. Nu beder jeg om, at jeg må lære at tage imod dine løfter til mig og stole på dem i min hverdag. Tak, at jeg kan lægge det nye år over til dig. Hjælp mig til at holde fast i, at når du er for mig, hvem kan da være imod mig eller skille mig fra din kærlighed i 2021 og resten af mit liv. Amen

Må Gud velsigne dig med et rigtig godt nyt år! Vi ses den 3. januar til årets første søndagsgudstjeneste – igen online på https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Søndag d. 27. december 2020

Velkommen til en kort online gudstjeneste 3. juledag/27. december 2020 i City Kirken Taastrup!

Klik på playlisten nedenfor for at se gudstjenesten, eller på dette link for at se gudstjenesten i YouTube app’en.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se hele gudstjenesten

Klik på videoen ovenfor for at se hele linket som en playliste, eller klik på dette link for at åbne playlisten i YouTube app’en.

Du kan også se de enkelte elementer separat ved at klikke nedenfor på det, du gerne vil se med det samme. Sangtekster er også anført nedenfor.

Indledende Lovsang

Lovsang v/Marlene og Lars Gertsen, med Samuel Gertsen på Klaver.

O kom lad os prise

O kom lad os prise himlens søn med ære
o kom til hans krybbe i Betlehem.
Kongernes konge, tak vi vil frembære.
:/Kom lad os ham tilbede /:
Kom lad os ham tilbede i evighed.

Hør englene synger højt om fred og glæde
nu hyrderne iler til barnet ind.
Himlenes herre mægtig er til stede.
:/ Kom lad os ham tilbede /:
Kom lad os ham tilbede i evighed.

Al verden skal juble – barnet vi tilbede
se frelsen er kommet på herrens ord.
Lille barn Jesus, lyset vil os lede.
:/Kom lad os ham tilbede /:
Kom lad os ham tilbede i evighed.

Vi priser dig herre for frelsen du sendte
for håbet og freden du gav vor jord.
Mørket i verden til glæde du vendte.
:/Kom lad os ham tilbede /:
Kom lad os ham tilbede i evighed.

(Fra engelsk: Oakeley/Brooke: O come alle ye faithful. Dansk Tekst: Ole Bækgaard 1982)

 

Salige vished

1
Salige vished, Jesus er min!
Han er min Hyrde, kalder mig sin.
Salige vished, alting er vel,
Jesus har købt mig, legem og sjæl!

Han er min glæde, han er min sang,
ham vil jeg prise livsdagen lang!
Ham skal jeg evigt love hos Gud,
han, som fra synden fried mig ud!

2
Alting jeg gav ham, alting jeg vandt,
Evighedsdagen herlig oprandt:
Himlen er åben, engle fra Gud
bringer til jorden kærligheds bud.

3
Nu kan jeg hvile fuldkommen glad,
sjælen kan nyde Himmelens mad.
Hjertet er renset, skylden betalt,
selv er jeg intet, Jesus mit alt.

(Tekst: Fanny Crosby. Melodi: Phoebe Palmer Knapp)

Læsning, prædiken og bøn

Læsning og Prædiken v/Lissette og Michael Jensen.

Afsluttende sang

Du er min fred

Du har kaldt på mit hjerte igen
Du har søgt og fundet mig her
Selv i den mest fortumlede tid
er jeg din præcis som jeg er

Fra din favn strømmer kærlighed ud
med en kraft så stærk, dog så blid
I dit blik er den varmeste glød
den har brændt sig ind i min sjæl

Du er min fred! Mit tindrende håb!
Herre jeg ved at du har hørt mine råb
Tillid til dig uanset s ted

Der hvor tidens vinde blæser med forandring over mig
der hvor stormene kan præge min sjæl
der er du mit livs forankring, selv i prøvelser og savn
og hvad der end vil ske, så er mit liv i din favn

(Hanne Vinsten)

Juleaften, 24. december 2020

Velkommen til juleaftensgudstjeneste 2020 i City Kirken Taastrup!

Klik på playlisten nedenfor for at se gudstjenesten, eller på dette link for at se gudstjenesten i YouTube app’en.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se hele gudstjenesten

Klik på videoen ovenfor for at se hele linket som en playliste, eller klik på dette link for at åbne playlisten i YouTube app’en.

Du kan også se de enkelte elementer separat ved at klikke nedenfor på det, du gerne vil se med det samme.

Indledning

 

Lovsang

Lovsang v/Marlene og Lars Gertsen, med Samuel Gertsen på klaver.

Det kimer nu til julefest

Det kimer nu til julefest,
det kimer for den høje gæst,
som steg til lave hytter ned
med nytårsgaver: fryd og fred.

O, kommer med til Davids by,
hvor engle sjunge under sky;
o, ganger med på marken ud,
hvor hyrder høre nyt fra Gud!

Og lad os gå med stille sind
som hyrderne til barnet ind,
med glædestårer takke Gud
for miskundhed og nådebud!

Nu kom han, patriarkers håb,

med flammeord og Himmel-dåb;
og barnet tyder nu i vang,
hvad David dunkelt så og sang.

Kom, Jesus, vær vor hyttegæst,
hold selv i os din julefest!
Da skal med Davids-harpens klang
dig takke højt vor nytårssang.

(Martin Luther 1535 / N.F.S. Grundtvig 1817)

Dejlig er jorden

Dejlig er jorden!
Prægtig er Guds Himmel!
Skøn er sjælenes pilgrimsgang!
Gennem de favre
riger på jorden
går vi til Paradis med sang.

Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang;
aldrig forstummer
tonen fra Himlen
i sjælens glade pilgrimssang.

Englene sang den
først for markens hyrder;
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd dig,
os er en evig frelser fød!

( B.S. Ingemann 1850)

 

Prædiken

Prædiken v/Michael Jensen.

Postludium (musik)

En rose så jeg skyde

En rose så jeg skyde
op af den frosne jord,
alt som os fordum spå’de
profetens trøsteord.
Den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.

For rosen nu jeg kvæder
om kap med Himlens hær.
En jomfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Betlehem.

Den rose fin og lille
har dejlig duft og skær;
den lyse for os ville
og sprede mørket her;
i sandhed mand og Gud;
af syndens nød og pine
han nådig hjalp os ud.

(Michael Praetorius/Thomas Laub/Uffe Hansen/Per Bækgaard 1609/1920/1844/2008-2020)

Frygt ikke

Jul handler om gode nyheder, om Guds kærlighed. Alle mennesker har brug for Guds kærlighed. Faktisk er du fortabt uden den. Pga. af Guds kærlighed til dig kunne han ikke sidde stille, men han var nødt til at handle på den. Bibelen siger i Joh. 3 v16: For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.

I kirken har du sandsynligvis hørt ordet “frelse” mange gange. Ordet er som en diamant; du kan se på det fra mange forskellige vinkler og stadig opdage nye facetter.

Du kan være fanget i andres forventninger og leve for deres godkendelse af dine præstationer. Du kan være fanget i afhængighed eller relationelle udfordringer eller bare den virkelighed, at denne verden er et temmelig usikkert sted at leve i. Du har prøve at ændre på det, men har måske erfaret, at du ikke har de nødvendige værktøjer eller styrke til det, og derfor du er måske begyndt at flygte fra det hele.
Jesus kom for at give dig den styrke, du har brug for. Jesus kom for at genoprette dig i den verden som du lever i. Alle mennesker længes efter at få genoprettet ting i deres liv, som er gået i stykker, men Jesus kan gøre det.

Mange mennesker tror, at Gud vil skælde ud, hvis de kommer til ham. Men Gud er ikke sur på dig. Gud elsker dig, derfor handler han. Jesus kom til Jorden den første jul for at forene dig og mig med Gud, for at give os mennesker fred med ham igen.
Når du kigger dig omkring i denne jul, vil du se en masse gode ting i juletiden. Men husk, at det hele peger på et sted. En lille stald, hvor der ligger et lille nyfødt barn. Bibelen siger: Hun skal føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus; for han skal frelse sit folk fra deres synder.« Alt dette skete, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger: »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os. Gud ønsker også at være med dig.

Gennem Jesus kan du opleve frelse, genopretning og personligt fællesskab og fred med Gud. Hvis du har tro og tillid til Jesus, hvorfor så vente længere? Hvis du er klar til at træffe en beslutning om at tro på Jesus Kristus og følge ham, så bed denne bøn:

”Kære Jesus, du har lovet, at hvis jeg tror på dig, så vil alt, hvad jeg nogensinde har gjort forkert, blive tilgivet og at du vil acceptere og have fællesskab med mig for evigt. Jeg bekender min synd, og jeg tror på, at du er min frelser. Tak, at jeg ikke skal være alene med min frygt, men opleve din kærlighed i stedet. Amen.”

Må Gud rigt velsigne dig, du er altid velkommen til at kontakte mig på 6046 0380. Vi ses til julegudstjeneste online den 24. december på https://www.citykirken.dk/online-soendage . Der er også online-gudstjeneste søndag den 27. (brug samme link).

Kærlig hilsen og rigtig god JUL,
Michael Jensen

Søndag d. 20. december 2020

Velkommen til online gudstjeneste 4. søndag i advent 2020 i City Kirken Taastrup!

Klik på playlisten nedenfor for at se gudstjenesten, eller på dette link for at se gudstjenesten i YouTube app’en.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se hele gudstjenesten

Klik på videoen ovenfor for at se hele linket som en playliste, eller klik på dette link for at åbne playlisten i YouTube app’en.

Du kan også se de enkelte elementer separat ved at klikke nedenfor på det, du gerne vil se med det samme.

Indledning

Indledning v/Lissette Jensen.

Lovsang

Lovsang v/Marlene og Lars Gertsen, med Samuel Gertsen på Cahun.

Jeg vil ophøje dit navn

Jeg vil ophøje dit navn

Det er godt at prise dig

Du er glæden i mit liv

Tænk at jeg må kaldes din

Du kom fra himlen her ned

Du gav dig selv

På et kors i vores sted

Du tog min gæld

Ned i graven blev du lagt

Men du brød den ondes magt

Jeg vil prise dig, min Gud

(Rick Founds)

 

Adventssang

Nu er det jul igen, og håb bli’r født til verden,

selv i en mørke-tid, kan glæden være nær ved.

Vi vil tænde julelys, som aldrig brænder ud:

det er det lys, der spejler Gud.

 

Her er det første lys, det minder os om freden,

den kom med englene: de sang – og væk var vreden.

Vi vil tænde julelys, som aldrig brænder ud:

det er det lys, der spejler Gud.

 

Her er det andet lys, det skal forkynde håbet!

Verden har brug for det: Fortæl det højt, ja råb det!

Vi vil tænde julelys, som aldrig brænder ud:

det er det lys, der spejler Gud.

 

Her er det tredie lys, det sendte Gud med glæde.

Åben dit hjerte op, og tag imod hans nåde.

Vi vil tænde julelys, som aldrig brænder ud:

det er det lys, der spejler Gud.

 

Her er det sidste lys, som kom fra Gud i natten.

Jesus blev født for os; det sande lys er kommet!

Vi vil tænde julelys, som aldrig brænder ud:

det er det lys, der spejler Gud.

(Per Bækgaard, 2008)

Prædiken

Prædiken v/Michael Jensen.

Afsluttende sang

Sangen her er en ny sang fra Stille Stunder som du også kan følge på YouTube. Akkord-ark kan du hente her.

Der løber en flod

Der løber en flod

fra din tronstol

ud i mørkets tomme rod (1 Mos 1,2)

Den giver os liv

Vi, de skabte

Os der bærer dit motiv

 

Fra den flod strømmer al himlens velsignelse (Ef 1,3)

Ud over os din menighed på jord (X2)

 

Der løber en flod

fra dit hjerte

ud i verden med dit blod

Den renser den jord

Som har knust dig

Du, som ejer livets ord (Joh 6,68)

 

Fra den flod strømmer al himlens velsignelse

Ud over os din menighed på jord

 

Der løber en flod

Det er ånden

Som du dengang efterlod

Den baner en vej

For din kirke

Os der drikker dybt af dig

Fra den flod strømmer al himlens velsignelse

Ud over os din menighed på jord

(Peter Højlund)

En stærk hånd

Salme 31 v16: Mit livsløb er i din hånd

Da mine børn var små, tog jeg dem med til Møns klint. Jeg holdt fast i deres hænder, da vi gik ud til kanten, men de ville gerne give slip og komme tættere på kanten. Men der var absolut ingen måde, hvor det kunne komme på tale, at jeg ville slippe deres hænder. Som deres far elskede jeg dem for meget til at lade dem gå.
Når du har lagt din hånd i Guds hånd, vil der være tidspunkter, hvor du vil have lyst til at give slip, eller du tror, at Gud har givet slip på dig. Men uanset hvordan dine følelser, tanker eller omstændigheder er, så er Gud uforanderlig, sikker og trofast. Når du bliver kristen, så lover han at holde dig i sin hånd, så længe du lever.
I Joh Ev. 10 v28 siger Jesus: Jeg giver dem evigt liv, og de skal aldrig i evighed gå fortabt, og ingen skal rive dem ud af min hånd.
Der har været tider i mit liv, hvor jeg har sagt: ”Gud, det er ikke praktisk at være en tilhænger af Jesus lige nu. Jeg vil gerne give slip, bare en lille smule.” Gud siger: ”Nå, du vil måske give slip på mig, men jeg giver ikke slip på dig. Du er i min hånd, og ingen kan rive dig ud af den.”
Hvor stor tror du Guds hånd er? Hans hænder er større end universet. Du kommer aldrig til kanten af Guds hænder, du kommer aldrig til slutningen af hans kærlighed eller nåde.
Nogle tror, at man som menneske kan handle på en sådan måde, at Gud siger stop. Nu er det nok, denne gang er du gået for vidt. Når du først er født på ny, kan du ikke være ufødt. Men når dit navn er skrevet i livets evige bog, med Kristi blod, så handler det ikke om hvad du har gjort eller ikke gjort.
I 2 kor. 5 v21 står der: Ham, der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham.
Gud ser ikke på, hvad du har gjort eller gør, men han ser på hvad hans søn Jesus Kristus, har gjort for dig. Derfor kan intet nogen sinde skille dig fra hans kærlighed.

Du ved ikke, hvad din fremtid bringer, det har 2020 så rigeligt lært os. Denne verden kan godt blive tosset, og det kan godt påvirke os mennesker. Men du har en kærlig far, der aldrig mister overblikket og som altid er hos dig.
Derfor kan du have al tillid til, at i dit liv i denne verden er der en forsikring om, at der er en, som holder dig i sin hånd, en som aldrig giver slip.

Hvad betyder dette vers for dig, i denne JUL og for dine tanker for det kommende nytår?
Matt. 1 v23 »Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet Immanuel« – det betyder: Gud med os.

Bøn
Tak Gud for dit løfte til mig, jeg beder om, at jeg må vokse i tillid til din sandhed, og at du må minde mig om den i hverdagen, specielt når jeg føler mig alene. Tak fordi du forstår mig, og du kender til alle mine kampe. Jeg vil takke dig for, at midt i min afmagt, så har du al magt. Amen

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig glædelig JUL, vi ses online på søndag på https://www.citykirken.dk/online-soendage
HUSK at kontakte mig, hvis der er noget som du har brug for i denne tid eller hvis du gerne vil have en at tale med. 6046 0380

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Søndag d. 13. december 2020

Velkommen til den den først online gudstjeneste i City Kirken efter December 2020 nedlukningen!

Klik på videoen nedenfor for at se gudstjenesten.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se gudstjenesten

Sangtekster:

Hvem er som du

Hvem er som du?
Hvem er din lige?
Du skabte stjernerne for mig.
Du er mit værn
hvem skal jeg frygte?
Jeg har mit håb i dig.

Du er min Gud, vid underlig,
ingen ord kan helt beskrive hvem du er.
Almægtig Gud i evighed,
synger Himlen om dit underfulde navn, Jesus

Du er så god,
svigter mig aldrig.
Du gav dit eget li v for mig.
Her står jeg nu
fuld af beundring
for alt jeg har i dig.

Som en mægtig vind

Som en mægtig vind
Kommer Guds ånd
Fylder atmosfæren med renhed
En ånd af forventning
Fra Himmelen
Gi’r os åbenbaring om Guds vilje med os

Kom Helligånd med din styrke
Kom Helligånd med dit liv
I Dig har vi vor tilflugt
I Dig er alt jeg trænger til

En rose så jeg skyde

En rose så jeg skyde
op af den frosne jord,
alt som os fordum spå’de
profetens trøsteord.
Den rose spired frem
midt i den kolde vinter
om nat ved Betlehem.

For rosen nu jeg kvæder
om kap med Himlens hær.
En jomfru var hans moder,
Maria ren og skær.
I ham brød lyset frem
midt i den mørke vinter
om nat ved Betlehem.

Den rose fin og lille
har dejlig duft og skær;
den lyse for os ville
og sprede mørket her;
i sandhed mand og Gud;
af syndens nød og pine
han nådig hjalp os ud.

SYMBOLER

Matt. 1 v23: Se, jomfruen skal blive med barn og føde en søn, og de skal give ham navnet »Immanuel« – det betyder: Gud med os.

For en del år siden skrev nu afdøde sanger Kim Larsen sangen ”Det er en kold tid som vi lever i, alle går rundt og fryser.” En stadig meget god samfundsanalyse og nok gældende for de fleste mennesker, efter dette noget specielle og en hel del anderledes år, som det vi snart siger farvel til 2020. Intet er, som det var, og så skal vi pludselig være glade fordi det er JUL.

For mig er julen er forbundet med mange traditioner og symboler, som peger hen mod den ene, som giver mening til alt det, som symbolerne illustrerer. Hygge og varme i lysets skær, mætheden og fællesskabet rundt om bordet, for ikke at tale om glæden ved at give eller modtage en gave. Jo, julen står for mange skønne og dejlige ting. Der må da være en årsag til, at vi mennesker forbinder julen med alle disse gode ting. Selv i et år med Covid-19, restriktioner, som betyder, at vi nu igen må holde online gudstjeneste og hvor folk stadig går rundt og fryser i mangel på nærhed. Så er der i julen et håb til os alle, fordi Gud ikke har glemt os mennesker. I fejringen i, at Jesus blev født, bliver vi mindet om, at Gud er med os. Han er med dig lige nu, og han er med dig ind i det nye år, som ligger og venter på os.

Når Bibelen så klart fortæller os, at Gud er med os, altså ikke imod os, kunne det så tænde et lys for dig midt i mørket? Kunne det møde de behov, som ikke engang det rige julebord kan dække? Der er en gave til dig, og som kun du kan åbne, for det er dit navn, som står skrevet på den. Alt for mange mennesker går stadig rundt og fryser, de lever kun med symbolernes begrænsede strejf af den ægte vare. GUD ER MED DIG. Tag imod den største og bedste gave, som du nogen sinde kunne ønske dig, eller måske er det for dig tiden at kommer tilbage til fællesskabet med Gud og hans kirke igen.

I den første julenat var der en flok hyrder, som fik en kæmpe overraskelse. Men deres frygt blev vendt til glæde, da de gik ind til Jesus. Lukas 2 v20 fortæller os, at efter dette møde vendte hyrderne tilbage og priste og lovede Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem. Må dette også være din erfaring.

Bøn
Kære Gud, det med julen har kun sjældent levet op til mine håb og forventninger. Så jeg beder om hjælp, til at tro på din virkelighed og hvad den kan gøre for mig. For mange relationer har vist sig ikke at holde, så jeg beder om hjælp til at tro på, at du holder, når du siger, at du er med mig. Amen

Må Gud rigt velsigne dig og kære kirke, vi ses online på søndag. Vi starter kl. 11 på https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Trængsel og alarm

2 Kor. 1 v8: Om den trængsel, som ramte os i provinsen Asien, vil vi have, at I skal vide dette, brødre: Den var så tung, at det var langt mere, end vi kunne bære, så vi endog opgav håbet om at bevare livet.

Lige så meget som vi elsker juletiden, så er der også mange, som frygter den. Forventninger og alt det, vi skal nå for at opfylde dem, kan tage pusten fra de fleste.
Når du møder noget svært i livet, så har du et valg. Du kan løbe til Gud, eller du kan løbe fra Gud.
Hvis du løber væk fra Gud, hvad løber du så til? Hvem eller hvad sætter du din lid til kan hjælpe dig i din situation, som er bedre end Gud?
Du kan også vælge Gud. Hvordan kommer du tættere på Gud, når du møder udfordringer i tilværelsen? Den første ting du gør, er at fortælle ham nøjagtigt, hvordan du har det, når du står i en situation, som er svær at overskue. “Åh Gud!” Jeg kan ikke lide dette. Jeg er vred, jeg er ked af det og kan ikke finde ud af dette her. Med andre ord, så bruger du bøn til at udtrykke chok, sætte ord på din sorg eller udtrykke dine følelser.
Du overgiver det til Gud, i stedet for at stå alene med det, som overvælder dig. Du fortæller Gud nøjagtigt, hvad du føler og tænker, ved at delagtiggøre ham i din situation.
Du gør, hvad Paulus gjorde, han var virkelig knust og overvældet og så, hvor magtesløs han var. Han kunne ikke klare den selv, men han kunne lægge det i Guds hænder.
Jeg har set så mange mennesker blive forvandlet i processen i at lære at stole på og nærme sig Gud, når man står i svære situationer. Gud er tæt på en i de svære tider. Spild ikke din smerte. Lad den få dig til at komme til Gud og bruge mere tid med ham og blive mindet om hans løfter til dig. Du behøver ikke at stå alene og forsøge at klare alting selv.

Hvad eller hvem løber du oftest til, når du oplever noget svært?
Hvordan kunne Guds ord hjælpe dig med din situation?
På hvilke måder kunne Gud forvandle din smerte til noget godt i dit liv eller i en andens liv?

Bøn
Tak Gud, at du altid har tid til mig, og tak fordi intet i mit liv er for stort eller småt for din opmærksomhed. Tak at du er med mig alle dage og i alt det, som de dage vil møde mig med. Hjælp mig med at huske, at jeg i disse dage ikke er alene. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig, vi ses til gudstjeneste på søndag kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup.

TEMA FOR gudstjenesten er: ”BEVAR JULEFREDEN”

Vi skal også fejre nadver, advent og tænde det andet lys.

Kærlig hilsen
Michael Jensen