Et levende fællesskab

Apostlenes Gerninger 2 v44-45:
Men alle de troende var sammen, og de var fælles om alt. De solgte deres ejendom og ejendele og delte det ud til alle efter enhvers behov.

I den første kirke var de gavmilde med alt, hvad de havde. De var radikalt generøse. Gud giver dig ikke kun ressourcer til din egen fornøjelse, men også for at gøre en forskel i verden omkring dig. Gud velsigner dig, så du kan velsigne andre. I Paulus’ brev til Filipperne 2 v4 står der: Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.

Hvordan velsigner du andre? Ved at imødekomme et behov, hvad enten det er fysisk eller følelsesmæssig støtte, økonomisk hjælp eller praktiske råd.

Når du fokuserer på at hjælpe andre mennesker, glemmer Gud ikke dine behov. Lukas evangeliet 6 v28: Giv, så skal der gives jer. Et godt, presset, rystet, topfyldt mål skal man give jer i favnen. For det mål, I måler med, skal I selv få tilmålt med.«

Du er velsignet med at være en velsignelse. Det er en håbefuld, opmuntrende sandhed at huske. I en verden, der ofte bare opfordrer dig til bare at passe på dig selv, kan du finde på måder at være generøs over for de mennesker, Gud har placeret i dit liv. Galaterbrevet 6 v2 siger: Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Gud er kærlighed, og han kalder os til at elske vores næste, som vi elsker os selv. Jeg kan ikke finde en bedre måde at vise verden, at vi hører Kristus til, end ved den kærlighed, som vi konkret viser hinanden i praksis.

REFLEKSION

 • Kan du beskrive følelsen af at få en hjælpende hånd?
 • Hvordan kunne du vise Guds kærlighed i praksis?
 • Hvor langt er der fra tanke til handling?

BØN
Tak, Gud, at du elskede hele verden så meget, at du gav din egen søn. Nu beder jeg om, at vil lære mig at have den samme medfølelse overfor min næste. Hjælp mig med at tage udfordringen op, når du stiller mig foran andre, som har brug for hjælp. Hjælp mig til at se den glæde hos min næste, som du har givet mig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Tror du på mirakler?

Salme 77 v16
Du er den Gud, der gør undere, du viste folkene din styrke.

Der er stor forskel på at ønske og at tro! Personligt, så tror jeg på, at Gud er i stand til at udføre enhver form for mirakel. Jeg tror på, at alt det, vi læser om i hele Bibelen, specielt i evangelierne og i Apostlenes Gerninger, hvor mennesker blev helbredt, sat fri fra fængsler, udfriet fra dæmoner og reddet af Guds hånd fra naturkatastrofer, var sandt dengang og er sandt i dag. For Gud er den samme i går, i dag og til evig tid.

Derfor tror jeg også på, at Gud kan gribe ind i dit liv og i mit liv. Ja, i alle områder af vores liv tror jeg helhjertet på, at intet er umuligt for Gud. Hvad der synes umuligt for mennesker, hvor vi møder en blind vej eller et bjerg af problemer, hvor mennesker siger ”det er er umuligt”, så tror jeg på at INTET ER UMULIGT FOR GUD. Derfor vil jeg gerne opmuntre dig til at have tillid til, at Gud stadig I DAG er miraklernes Gud.

Jeremias’ Bog 32 v27: Se, jeg er Herren, alle menneskers Gud. Er noget umuligt for mig? Lad mig opmuntre din tro på trods af, hvad du ser, der sker i verden eller selv går igennem. Måske har du brug for at sige ”Herre, jeg tror, men hjælp min vantro”, det er OK.

Midt i denne kaotiske verden og lige ind i dit eller venners og kæres liv og situationer kan vi bede: Kære Gud, jeg har brug for din overnaturlige styrke og kærlighed til at bryde igennem svære udfordringer, for intet er umuligt for dig, Gud. Du er miraklernes Gud, som jeg vil vælge at stole på og se dit Rige komme nær. Gud, denne verden ryster, men du kan ikke blive rystet. Mit liv rystes, men intet kan ændre på din kærlighed og barmhjertighed eller hvem du er.

I Johannes-evangeliet kapitel 11 er der en beretning, hvor Jesus opvækker sin ven Lazarus fra de døde. Da Lazarus kommer ud af graven, siger Jesus i vers 44: ”Løs ham og lad ham gå.” Befriet, frelst, og opvakt fra de døde, MEN han havde stadigt brug for at blive løst. Har du også brug for at blive løst fra det gamle ligklæde?

REFLEKSION

 • Hvad er forskellen for dig på et håbefuldt ønske og så tro?
 • Hvad betyder “at blive løst” for dig?
 • Hvad betyder tillid for dig i sætningen ”at slippe og lade Gud komme til”.

BØN
Kære Gud, tak at du er opstandelsen og livet. Jeg beder om, at du vil hjælpe mig til at tro, at den samme kraft, som du brugte til at overvinde døden med, nu også bor i mig. Så jeg beder om, at du vil hjælpe mig med at tro, at du kan bringe et gennembrud i mit liv. Herre, tak at du hører min bøn, og hjælp min tro og tillid til dig. I Jesus’ Kristus’ navn Amen.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Guds rige er nært (3)

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Hører du til?

Paulus’ brev til Efeserne 2 v19
Så er I da ikke længere fremmede og udlændinge. I er de helliges medborgere og hører til Guds husstand.

Dagens kultur med uafhængig individualisme har skabt mange åndeligt forældreløse børn – “kanintroende”, der hopper rundt fra den ene kirke til den anden uden nogen form for tilhørsforhold eller engagement. Det er som at læse tilbudsaviser: ”Hvor skal vi shoppe i dag, hvor er der et godt tilbud?”

Det var aldrig Guds mening.

Mange kan desværre også med rette sige ”vi blev skuffede, ord som enhed, næstekærlighed og inkludering var blot tomme floskler uden indhold eller konsekvens”. En kirkefamilie identificerer sig som et fællesskab om Kristus, som har kærlighed til hinanden. Det er et vidnesbyrd over for alle andre mennesker: Johannes-evangeliet 13 v34-35: »Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple: hvis I har kærlighed til hinanden.«

Derfor er det vigtigt, at når du mødes med din kirke, så får du motivation og opmuntring fra de andre i fællesskabet og at du på samme måde giver motivation og opmuntring til dem.

Måske har du haft en god uge og har masser af overskud, så kan du være der for andre. Eller når det modsatte er tilfældet, så er det dig, der trænger til et opmuntrende ord, et varmt smil, forbøn eller en, som har tid til at lytte. Det kan gøre hele forskellen.

Sandheden er: Vi har alle brug for hinanden. Mange mennesker oplever at stå alene i en rå verden, og mange knækker i stormen. Sådan behøver det ikke at være for dig.

Når vi mødes i kærlighed som en kirkefamilie fra alle mulige forskellige baggrunde, er der plads til forskelligheder med enhed i troen, og her skal ingen kæmpe alene. Det er det vidnesbyrd, vi viser til verden, og det er det allerbedste sted at høre til.

REFLEKSION

 • Hvad kan du gøre for at forbedre kirkens fællesskab?
 • Hvordan ville du reagere på en kristen, der ikke kommer i kirke på grund af skuffelser fra fortiden?
 • Hvordan kan du gøre dit hjerte klar til kirken i denne uge?

BØN
Tak Gud, at du vil hjælpe mig til at leve, så det svarer til det kald, jeg fik. Så jeg med al ydmyghed og mildhed, med tålmodighed, bærer over med andre i kærlighed og stræber efter at fastholde Åndens enhed med fredens bånd i ét legeme og én ånd, til ét håb; én Herre, én tro, én dåb; én Gud og alles fader, som er over alle, gennem alle og i alle. Amen

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Guds rige er nært (2)

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Snakker du med Gud?

Lukas 11 v1-4: Og det skete, da han var et sted og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede: »Herre, lær os at bede«.

Mennesker kan tale med Gud, men bare tanken om at tale med Gud kan være overvældende, og mange spørger sig selv: Hvordan kan jeg overhovedet tale med Gud? Ved han, hvem jeg er? Hvad skal jeg sige til ham? Vil han overhovedet gide lytte til mig?

Kommunikation med Gud kaldes bøn. I generationer har folk undret sig over, hvordan man beder. Jesu disciple bad ham også om at lære dem at bede.

Hvordan man taler/beder man til Gud?

I mønsterbønnen ”FADER VOR” lærer vi, at vi først og fremmest, når vi kommer til Gud, så kommer til en, som vi kan kalde FAR.

Når vi begynder at tale med vores himmelske far, er det som at tale med en kærlig, omsorgsfuld far – for det er, hvad han er. Vær ikke nervøs for Gud, han vil lytte til dine ord og tanker, uanset hvordan du udtrykker dine behov for dig selv og andre.

Gud ønsker at høre fra dig om alt, hvad der sker i dit liv. Gud ønsker ikke, at vi skal stå alene. Apostlen Peter fortæller os, i 1. Peters brev 5 v7 “kast al jeres bekymring på ham, for han har omsorg for jer”.

Gud ved, at vi igennem livet oplever op- og nedture. Når vi står over for hverdagens prøvelser og udfordringer, så er det vigtigt at være ærlig med Gud. Der er mange eksempler på mennesker i Bibelen, som delte deres problemer med Gud og søgte hans hjælp i svære situationer. I Salmernes bog kan du læse nogle af dem (Salme 3:1-4; Salme 6:2-3; Salme 23:4; Salme 51:1-2).

Det er måske den vigtigste ting, som vi kan lære: Vær ærlig med Gud, fortæl ham, hvordan det hele står til.

Så skal vi bare begynde at snakke med Gud? Er det alt, hvad der er til det? Svaret er JA. Men så du har også mulighed for at lytte til ham.

REFLEKSION

 • Hvor naturligt er det for dig at tale med Gud?
 • Kan du tale med Gud om alt?
 • Hvor sikker er du på, at Gud også hører din bøn?

BØN
Tak Gud, for muligheden for at kunne tale med dig. Jeg beder om, at du vil udvide min forståelse for bønnens mulighed. Tak fordi du guidede mig gennem dette og lære mig at bede og lytte til dig. Så vil jeg lægge alt mit håb og frygt over til dig og bede om, at jeg må lære dig at kende som min far. AMEN.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til fællesgudstjeneste på søndag kl. 14:00 med forskellige kirker i Taastrup. Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Håb, der holder.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: Bemærk, at gudstjenesten på søndag først starter kl. 14:00, se indbydelsen her.