Orienteringer fra november-december

Der er sket meget den sidste måned, og jeg vil prøve at samle lidt op på tingene her.

Vi havde jo et temmelig langt visions- og budgetmøde i november: 3½ time tog det, og vi var vist allesammen lidt trætte til sidst. Referatet er allerede klar og kan fås på kontoret, så jeg vil nøjes med nogle hovedpunkter:

Lise gav sin første økonomiske orientering i sin nye rolle som kasserer: Økonomien går godt; i forhold til budgettet er vi er nogenlunde med på indtægtssiden, men vi har brugt mindre end planlagt.

Menighedsledelsen kunne fortælle, at Anders Hyldgård vil stoppe i løbet af foråret, da familien gerne vil flytte til Jylland. Menighedsledelsen går i gang med at finde ud af, hvad vi så skal gøre med hensyn til arbejdet med de store børn og de unge, som Anders har stået for.

Der var også andre orienteringer: Der starter et projekt gade- og natkirke i København, som City Kirken ikke deltager i, fordi menighedsledelsen vurderer, at det vil fjerne fokus fra vores vigtige opgave her på Vestegnen. Der har været (nu) to møder sammen med ledelserne fra de øvrige Baptistkirker i København angående samarbejde; for eksempel har vi haft to ungdomslejre med deltagelse fra nogle af de andre kirker.

Det store punkt på mødet var forslaget om at sælge Huset på Ahornvej til familierne Bækgaard og Lund-Hansen, som vil indrettet det til ungdomsboliger for kirkens unge. Efter en meget lang debat blev vi enige om at gå videre med forslaget, således at forstå, at vi nu skal finde ud af, hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre: Kan vi som kirke finde andre lokaler i en periode indtil vi kan bygge noget, hvad skal Huset koste osv. osv. Der er altså lagt op til et nyt menighedsmøde i foråret.

Nu hed mødet jo et “visions- og budgetmøde”, så efter en kaffepause gik vi i gang med de to punkter. Per Bækgaard gav et overblik over vores fælles baggrund og identitet, og gik videre med en række visionspunkter under overskrifterne “ved slutningen af 2009 kunne vi tænke os…” og “ved slutningen af 2009 ønsker vi at du…” Disse punkter giver nogle gode pejlemærker at styre efter i 2009, og menighedsledelsen er ved at lægge sidste hånd på nogle meget konkrete ting, vi kommer til at arbejde med i løbet af året. Et vigtigt aspekt af dette er, at vi hver især har at ansvar. “Det, du gør, er det, kirken gør”. Du kan finde Pers præsentation her: Vision 2009 (kræver, at du har en PDF-læser installeret).

Budgettet blev vedtaget som foreslået, og det blev besluttet at indfri lånene i Huset til næste termin, eftersom vi har pengene til det i banken. I forbindelse med budgettet blev der spurgt, om Lyle og Jette Hall var forsikret f.eks. gennem missionsselskabet Pro Christo. I det tilfælde ville det jo ikke være nødvendigt, at vi betaler en udstationeringsforsikring for dem. Det er blevet undersøgt, og de er ikke forsikret undtagen gennem os.

Der var valg til valgbestyrelsen: Bente Kirschner Hansen og Lili Gertsen blev valgt.

Det sidste punkt på en lang aften var en debat om de principper for håndtering af medlemsprotokollen, som menighedsledelsen havde stillet. Forslaget blev vedtaget uden ændringer.

Ugen efter var der så møde i menighedsledelsen, og vi har nedsat nogle udvalg til at arbejde med de forskellige ting, der allerede er nævnt: En arbejdsbeskrivelse for Anders’ afløser, en lokaleløsning så Ahornvej 3 kan blive til ungdomsboliger, og færdigpudsning af de konkrete initiativer, der skal virkeliggøre visionen for 2009.

Den 10. december sprang der så en mindre bombe i BiD (Baptistkirken i Danmark): Den forandringsproces, vi tidligere har fortalt om, er gået helt i stå, og BiDs ledelse har givet op og vil gå af til sommer. Der står mere om dette på http://www.baptistkirken.dk/index.php?id=655. Det er slet ikke klart, hvad der nu kommer til at ske, og der er al mulig grund til at bede for BiD og samarbejdet mellem Baptistkirkerne.