En lille baby med en stor fortælling!

Kol. 1 v15 Han (Jesus Kristus) er den usynlige Guds synlige billede.

Hvis du vil vide, hvordan Gud er, så tag et kig på Jesus. Folk over hele verden fejrer den lille baby i krybben, fordi det barn er Gud, der kom for at bo hos sit folk.

Han kom ikke som en avatar, en engel eller energi, Gud kom som et menneske. Han blev barnet og derefter manden Jesus Kristus. På den måde gjorde han det muligt for os mennesker at kunne relatere til Gud personligt.

Jesus levede her på jorden i 33 år. Han mærkede tilværelsen på sin krop og i sine følelser. Bibelen siger, at han både blev træt, sulten og at han græd over en vens død.

Men Jesus kom ikke bare for at leve sammen med os mennesker, han kom også for at dø for os mennesker. Alt det, som skiller os fra Gud, tog han på sig, så du og jeg kan tilbringe evigheden sammen med Gud.

Hvorfor var dette nødvendigt?

Gud er kærlighedens Gud, men er han også retfærdighedens Gud. Retfærdighed kræver, at uretfærdighed bliver rettet.

Gud er perfekt, himlen er perfekt, men det er mennesker ikke.

Julens gode nyhed er, at Gud gav sin søn som en gave til os mennesker og ved at give sit liv genoprettede han alt, hvad mennesker nogensinde har gjort og som har skabt afstand til Gud. For rigtig mange mennesker er det med Gud noget tågesnak, som ikke giver mening. Dette er jo klart nok, når der er afstand til Gud; når kontakten er afbrudt, så er der jo heller ikke noget fællesskab. Men Gud ønsker fællesskab med dig, han ønsker, at du skal opleve hans glæde, fred og kærlighed. Derfor gjorde han noget ved den afstand.

Bibelen siger i Rom. 6 v23: Syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.

At lære Gud at kende og have fred i, at evigheden skal du tilbringe i himlen – det fås ene og alene ved at tage imod Guds gave til dig i troen på Jesus Kristus. I Joh. Ev. 14 v6 siger Jesus ”Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig”.

REFLEKSION

 • Er julens budskab en tradition eller en konkret hændelse for dig?
 • Hvordan kunne du gøre Guds gave til en mere personlig del af din julefejring?
 • Kunne julen blive til gode nyheder for en, du kender?

BØN

Tak, Gud, for altid at have mig med i dine tanker. Tak, at du ikke forblev passiv, men at du handlede på din kærlighed og kom mig i møde. Nu beder jeg om, at jeg må lære dig at kende, som du er i virkeligheden. Så jeg beder dig om hjælp til at slippe mine forestillinger, så jeg kan tro på det fællesskab og tage imod den gave, som du rækker til mig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00. Vi fejrer første søndag i Advent.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: Når vand bliver til vin – for dig?

PS: Den 5. december efter gudstjenesten bliver der holdt orienteringsmøde om kirkens situation og vision for det nye år.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

OVERBEVISNING

Hebr. 11 v1
Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.

De fleste vil definere ordet “overbevisning” som noget urokkeligt, en sandhed som ikke er til diskussion. En overbevisning fortæller en historie, om ens holdninger, værdier, forpligtelser og motivationer. Det kalder på nogle stærke følelser og reaktioner i os, hvad enten det er positivt eller negativt.

En har beskrevet det på følgende måde: ”Tro er noget, du kan diskutere, en overbevisning er noget, du vil dø for.” Måske er det ikke så voldsomt for dig, men hvis du ligger mærke til det, så vil dine overbevisninger ofte bestemmer din adfærd fordi de motiverer dig til at tage stilling og handle efter hvad det er, som du er blevet overbevist om at gøre eller mene.

Der er mange mennesker, som har mange stærke overbevisninger om fodbold, politik, eller hinanden og sig selv. Dette er ofte styret af oplevelser, som vi har haft i livet eller stærke autoriteter som stadig dominerer ens tankegang. Noget af det sværeste at bryde med er derfor, når man har oplevet skuffelser over at blive svigtet. Nogen, som man troede på, viste sig ikke at holde, og det kan gøre det rigtigt svært at blive tillidsfuld igen. Dette gælder også i troen på Gud. MEN, i Hebr. 13 v8 står der: Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Midt i en verden, som konstant forandrer sig, og blandt mennesker, som siger et og så gør noget andet, kan du have fast tillid til ham (Jesus Kristus) og til at det ord, han har talt, aldrig forandres. 2 Tim. 2 v13 Er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke. Guds natur og handlemåde ændrer sig aldrig.

Bibelen taler derfor om, at når du bygger sit liv på den overbevisning, at Jesus Kristus og hans ord er sandt, så er det som om du bygger dit liv på noget solidt, noget som ikke forandres uanset omstændighederne. Matt. 7 v24 – 25 Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.

REFLEKTION

 • Hvordan har dine overbevisning påvirket de beslutninger, du har truffet?
 • Har du truffet en beslutning, der var baseret på din ”TRO”?
 • Hvad var resultaterne af det?

 

BØN

Tak Gud, fordi din kærlighed overbeviste dig om at blive menneske og om at give dit liv for os mennesker. Nu beder jeg om at få en tillid til, at dette også gælder for mig og til at stole på din sandhed. Jeg beder om at dit lys må afsløre, hvad der har været løgn i mine overbevisninger, så kan stole på dig, også selv om du ikke kan ses. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Det næste skridt

Markus 10 v52: Jesus sagde til ham: »Gå bort, din tro har frelst dig.« Og straks kunne han se, og han fulgte med ham på vejen.

At tage nye skridt i sit liv er en spændende udfordring: At flytte, begynde et nyt arbejde, få nye venner eller at begynde at lære noget nyt udvikler os altid som mennesker. Gud ved det og Bibelen giver os en masse muligheder for at prøve noget nyt.

Dit næste skridt kunne være at blive en del af en cellegruppe eller selv starte en ny. Du kunne finde en tjeneste i kirken, invitere en ven med til gudstjeneste, begynde at give økonomisk eller noget helt andet, mulighederne er mange.

For alle starter det med at acceptere Jesus Kristus som Herre og frelser i sit liv og så blive døbt.

Hvis du beder Gud om at hjælpe dig med noget eller tænker “hvordan skal det mon gå? Kan jeg klare det” eller “det har jeg aldrig prøvet før”, så er svaret:

Ef. 2 v10: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.

Gud har skabt dig og forberedt dig til at træde ud i noget, som er din opgave.

Bartimæus var en mand, der kaldte på Jesus i tro og troede, at Jesus kunne helbrede ham. Før Bartimæus mødte Jesus sad han ved siden af vejen. Efter at han havde fået sit syn igen fra Herren, “begyndte han at følge ham på vejen”, Mark 10 v46 – 52.

Hvilken af disse to sætninger beskriver dit liv: At sidde ved siden af vejen, eller følge Jesus på vejen?

Jesus er den vej, vi skal følge, og på den vej kan der komme til at ske en masse spændende ting. Tro er mere end at tro. Tro er mere end at tænke, tale eller have overbevisninger. Tro er også handling, det er bevægelse og aktiviteter som vi træder ud i. Tro er også noget, man gør. faktisk siger Bibelen i Jak. 2 v14: “Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, han har tro, men ikke har gerninger?”

Her tales der om den tro, som følger med i det at vandre med Jesus og være hans hænder og fødder.

Bartimæus havde ingen anelse om, at Jesus Kristus ville komme forbi hans vej den dag. For ham var det bare endnu en dag. Men Gud gav ham en uventet mulighed og tilbød ham en ny start.

Gud giver dig den samme mulighed. Tag dit næste skridt i troen, før muligheden går forbi dig.

REFLEKSION

 • Sidder du ved siden af vejen eller følger du Jesus på vejen?
 • Hvad udfordrer dig i at tage det næste skridt i tro i dit liv?
 • Hvilket “næste skridt” kalder Gud dig til?

BØN

Tak Gud, at du har skabt mig med et formål, tak for de evner, som du har lagt ned i mig og at jeg er med i dine planer. Hjælp mig til at tro dine ressourcer i mit liv og at jeg er god nok til, at du vil bruge mig. Nu beder jeg om, at du vil åbne mine øjne, så jeg kan se og forstå mit næste skridt. Tak, at du er med mig hele vejen. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig god weekend. Velkommen til gudstjeneste på søndag
kl. 11:00. Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: ”SUK”

Kærlig hilsen
Michael Jensen

”TOTAL KONTROL”

Har du oplevet, at der er noget eller nogen, som påvirker dig i en sådan grad, så du reagerer på en måde, som du på et andet tidspunkt ikke selv ville vælge?

Har du nogensinde sagt: “Du gør mig så sur”? Det er en indrømmelse af, at den anden person har en indflydelse, som kan komme til at styre din adfærd. Den eneste måde at få denne person ud af dit sind og dit hjerte er at få gjort op med det, før hændelsen sætter sig fast i dig og begynder at styre din adfærd.

Hebræerbrevet 12 v15 siger: Se til, at ingen går glip af Guds nåde, at ingen bitter, skadelig rod får lov at sætte skud, så mange forgiftes af den.

Du kender måske til familier eller andre fællesskaber, hvor en bitter person forgiftede hele atmosfæren? Bitterhed smitter, og nogen må bryde med det, hvis bitterhed har fået lov at slå rod i din familie, i relationer eller i kirken.

Kære ven, hvis du ikke får Guds nåde i dit liv, vil livet gøre dig bitter. Hvorfor? For der er synd i verden. Vi lever på en ødelagt planet. Dette er ikke himlen. Onde mennesker slipper af sted med onde ting hele tiden. Livet er ikke fair og det påvirker os alle.

Hvad er midlet, så du og jeg kan leve som frie mennesker, i kontrol af omstændighederne og ikke omvendt? TILGIVELSE

Tilgivelse handler ikke om fairness eller retfærdighed. Det handler ikke om at blive lige, det handler om nåde.

Du tilgiver ikke en person, fordi det er retfærdigt at gøre eller at det betyder, at nu vi slår en streg over det som hændte og bare glemmer det, som om det aldrig var sket. Du tilgiver en person, fordi du vil ikke have, at dit eget hjerte bliver fyldt med bitterhed. Du ønsker ikke at holde fast i såret og hadet. Men i stedet overgiver din sag til Gud. Rom. 12 v17 – 19: Gengæld ingen ondt med ondt; tænk på, hvad der er rigtigt over for alle mennesker. Hold fred med alle mennesker, om det er muligt, så vidt det står til jer. Tag ikke retten i egen hånd, mine kære, men giv plads for Guds vrede, for som der står skrevet: »Hævnen tilhører mig, jeg vil gengælde,« siger Herren.

Tilgivelse er gratis, men den er ikke billig og aldrig nem. Det kostede Jesus livet. Det kostede Gud hans Søn.

Da Jesus døde på korset, med sine arme udstrakt, sagde han: “Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør Luk 23:34. Faktisk sagde han med andre ord: “De fortjener det ikke. De ved ikke engang, hvad de laver. Men far, tilgiv dem alligevel, for jeg elsker dem.” Jesus var i fuld kontrol af situationen hele tiden.

At følge Jesu eksempel og leve i tilgivelse i dag, er selv at opleve hans nåde, kærlighed og tilgivelse. Dette er midlet til at helbrede bitterheden, så den ikke får lov at slå rod i os.

REFLEKSION

 • Har du oplevet bitterhed over for nogen, som var svært at tilgive?
 • Hvad har været resultatet af det?
 • Hvad har du brug for, for at overgive din sag til Gud i dag?

BØN

Kære Gud, tak fordi du ikke handler retfærdigt, når du tilgiver mig, men i nåde og kærlighed. Nu beder jeg om, at jeg må kunne tage din lægedom til mig og fuldt ud leve i den tilgivelse, som du viser mig. Tak at du så vil hjælpe mig til at overgive mine sager til dig og gøre mig fri for det, som kan forgifte mine relationer. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: ”Var der noget du glemte?”

Vi glæder os til at se dig og rigtig god weekend.

Kærlig hilsen
Michael Jensen