OVERBEVISNING

Hebr. 11 v1
Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses.

De fleste vil definere ordet “overbevisning” som noget urokkeligt, en sandhed som ikke er til diskussion. En overbevisning fortæller en historie, om ens holdninger, værdier, forpligtelser og motivationer. Det kalder på nogle stærke følelser og reaktioner i os, hvad enten det er positivt eller negativt.

En har beskrevet det på følgende måde: ”Tro er noget, du kan diskutere, en overbevisning er noget, du vil dø for.” Måske er det ikke så voldsomt for dig, men hvis du ligger mærke til det, så vil dine overbevisninger ofte bestemmer din adfærd fordi de motiverer dig til at tage stilling og handle efter hvad det er, som du er blevet overbevist om at gøre eller mene.

Der er mange mennesker, som har mange stærke overbevisninger om fodbold, politik, eller hinanden og sig selv. Dette er ofte styret af oplevelser, som vi har haft i livet eller stærke autoriteter som stadig dominerer ens tankegang. Noget af det sværeste at bryde med er derfor, når man har oplevet skuffelser over at blive svigtet. Nogen, som man troede på, viste sig ikke at holde, og det kan gøre det rigtigt svært at blive tillidsfuld igen. Dette gælder også i troen på Gud. MEN, i Hebr. 13 v8 står der: Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Midt i en verden, som konstant forandrer sig, og blandt mennesker, som siger et og så gør noget andet, kan du have fast tillid til ham (Jesus Kristus) og til at det ord, han har talt, aldrig forandres. 2 Tim. 2 v13 Er vi utro, forbliver han dog tro, thi fornægte sig selv kan han ikke. Guds natur og handlemåde ændrer sig aldrig.

Bibelen taler derfor om, at når du bygger sit liv på den overbevisning, at Jesus Kristus og hans ord er sandt, så er det som om du bygger dit liv på noget solidt, noget som ikke forandres uanset omstændighederne. Matt. 7 v24 – 25 Enhver, som hører disse ord og handler efter dem, skal ligne en klog mand, der har bygget sit hus på klippen. Og skybruddet kom, og floderne steg, og stormene suste og ramte det hus. Men det faldt ikke, for dets grund var lagt på klippen.

REFLEKTION

  • Hvordan har dine overbevisning påvirket de beslutninger, du har truffet?
  • Har du truffet en beslutning, der var baseret på din ”TRO”?
  • Hvad var resultaterne af det?

 

BØN

Tak Gud, fordi din kærlighed overbeviste dig om at blive menneske og om at give dit liv for os mennesker. Nu beder jeg om at få en tillid til, at dette også gælder for mig og til at stole på din sandhed. Jeg beder om at dit lys må afsløre, hvad der har været løgn i mine overbevisninger, så kan stole på dig, også selv om du ikke kan ses. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen