Godt nytår og velkommen Herrens år

FOR DIG

Ordsprogenes bog 3 v5-10
Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Vær ikke vís i egne øjne!
Frygt Herren, og hold dig fra det onde; det skal være lægedom for dit legeme, en styrkende drik for din krop. Du skal ære Herren med din rigdom, med det første af al din afgrøde; så fyldes dine forrådskamre til overflod, dine persekar løber over med vin.

 
Hvad gør Gud i dit liv og hvad vil du gøre ved det i 2023?

Mikas bog 6 v8
Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.

 
Hvad betyder det for dig? Tag nogle gode valg, skriv dem ned.

 • Hvad vil jeg blive ved med at gøre?
 • Hvad vil jeg stoppe med at gøre?
 • Hvad vil jeg begynde at gøre?


FOR KIRKEN

1. Krønikebog 4 v10
»Gid du vil velsigne mig og gøre mit område stort, gid din hånd må være med mig, og du vil fri mig fra ulykke, så jeg ikke lider smerte.«
Og Gud gav ham, hvad han bad om.


FOR OS ALLE

4. Mosebog 6 v24-26
Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

 

GODT NYTÅR 2023

Symboler

Romerbrevet 15 v13
Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft!

Julen kaldes den mest vidunderlige tid på året, og det er den også. Julen minder os om al den rigdom og velsignelse, som vi finder i troen på Jesus Kristus. Julen må derfor aldrig drukne i symboler, men i stedet fylde dig med al det, som symbolerne peger på:
HÅB – GLÆDE – FRED.

Uanset hvor du befinder dig I denne jul, så gælder dette løfte fra Jesus Kristus til dig:
Matthæus evangeliet 11 v28:
Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile.

Jeg elsker det vers, fordi det siger det stik modsatte af, hvad de fleste mennesker tror om ​​Gud. Gud er ikke streng, hård eller vred, Gud er kærlighed og ønsker, at vi alle må komme hjem til ham i denne jul. Uden krav eller pligter, bare komme til ham, som vi er.

Gud siger: “Kom til mig, og jeg vil give dig hvile.”

Læs det igen. Gud tilbyder dig sand hvile fra dine tunge byrder.

Tilværelsen giver rigeligt med udfordringer og stress. Det er hårdt nok at skulle klare alle ting selv, og det var for øvrigt heller ikke meningen, at du skulle gøre det.

Gud ønsker, at du stoler på ham og hviler i hans nærvær. Gud vil være med dig, alle dage.

Kom hjem til Gud. Han er den, der har skabt dig. Han har set hvert øjeblik af dit liv og han elsker dig. Han er håbets Gud og inviterer dig til at komme hjem og opleve hans fred og glæde. Det er julens budskab og indhold og du finder det i troen på Jesus Kristus. Større gave findes ikke.

REFLEKSION

 • Er julen druknet i stress og symboler?
 • Har du nogensinde oplevet julens symboler virke i længden?
 • Hvordan kan julens symboler blive til virkelighed for dig i år?

BØN
Kære Jesus, jeg ønsker ikke længere at være adskilt fra dig og leve på symboler om fred og glæde. Jesus, jeg ønsker ikke længere, at min synd skal adskille mig fra dig. Tak, at du elsker mig og accepterer mig. Tak for dit løfte om, at når jeg tror på dig, vil alt, hvad jeg nogensinde har gjort forkert, blive tilgivet, så jeg også kan opleve håb, fred og glæde. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til juleaftensgudstjeneste kl. 12:00 på Ahornvej 3 i Taastrup.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Hyrdernes tro

Lukas-evangeliet 2 v15: Da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden: »Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket, og som Herren har forkyndt os.«

Ligesom Maria, modtog hyrderne også et budskab fra en engel. De reagerede ved at lytte efter og overvinde deres frygt og undren for det overnaturlige ved at undersøge sagen selv. Dette er en måde at reagere på julens budskab. Julens “gode nyhed” er enden på vores frygt, Gud er med os. Når vi møder Gud, behøver vi ikke at frygte afvisning, fordi Gud tager imod os ligesom vi er.

Hyrderne hørte budskabet og gik så hen for at se Jesusbarnet selv. Herved fik de et personligt møde med historiens hovedperson, og ikke blot et kendskab til en historie.

Det er nemt at blive “distraheret” af budbringernes fremtoning. Hyrderne blev i første omgang forskrækkede, da de fik et møde med det overnaturlige, og det kan man vel godt forstå. Mange mennesker er stadig noget tvivlende, ja ligefremme forskrækkede, ved tanken om, at der skulle findes noget overnaturligt, som vi mennesker ikke sådan lige kan forklare eller forstå.

Forskrækkelsen blev dog vendt til fred og glæde. For der står i vers 20 i samme kapitel om hyrderne, at efter mødet med Jesus, så priste og lovede de Gud for alt, hvad de havde hørt og set, sådan som det var blevet sagt til dem.

Julens budskab er ægte nok, det handler om fred og glæde, som Gud giver. Dette er ikke fred og glæde som i en problemfri verden, men fred og glæde til den, som tager imod budskabet og får et personligt møde med Jesus Kristus. Han er vores fred og glæde.

Hyrdernes tro blev til handling, da de sagde: Lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket. Lige om lidt fejrer vi juleaften, hvad er din tro?

REFLEKSION

 • Hvad giver tanken om Gud og det overnaturlige dig?
 • Hvad er din reaktion på, at Gud lod sig føde som et lille barn?
 • Er hyrdernes oplevelse også din?

BØN
Kære Gud, Hvis du er kilden til sand fred og glæde, så beder jeg om, at du vil hjælpe mig med mig med, at overvinde min frygt og tvivl, så jeg også kan gå ind og møde dig og opleve den fred og glæde, som kun du kan give. Derfor beder jeg om, at du vil hjælpe mig til at tro, at midt i denne verden, så er der en god, kærlig og almægtig Gud. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Marias tro

Lukas evangeliet 1 v30–31
»Frygt ikke, Maria! For du har fundet nåde for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus.«

Maria reagerer eftertænksomt på nyheden. Maria troede ikke “bare” på nyheden, men svarede ved at stille spørgsmål og være eftertænksom. Hun spurgte og hun brugte sin fornuft.

Så hun stillede spørgsmålet… “Hvordan skal det gå til?”

“Der er en slags undren, som er tegnet på et lukket sind, og der er en form for undren, der er tegnet på et åbent sind.
Nogen tvivl søger svar, og nogen tvivl er et forsvar imod muligheden for at finde svar.”
Maria var åben for at finde svar.

Maria reagerede gradvist på nyheden, hun sagde ikke bare “det var da fantastisk” eller “det er da fuldstændigt umuligt”. Der er ingen bestemt måde eller tid for, hvordan man tror på eller kommer til tro på Jesus. For nogle er det umiddelbart og tydeligt, for andre kræver det lang tid. Maria svarede først undrende og spurgte “hvordan?”. Dernæst kom der en simpel accept, da hun sagde “lad det ske mig efter dit ord”, og så accepterede hun budskabet, selvom hun ikke kendte alle detaljerne.

Hendes tro var ikke blind, men funderet. Hvis Gud er den han er, kan vi også stole på, at Gud er i stand til at holde det, han lover.

Til os alle gælder det samme budskab: INTET ER UMULIGT FOR GUD.

REFLEKSION

 • Hvilken slags undren undrer du dig med?
 • Hvad undrer du dig over?
 • Har din undren givet dig afklaring?

BØN

Salmernes Bog 40 v6: Store ting har du gjort; Herre min Gud, dine underfulde handlinger og planer er til gavn for os; ingen står mål med dig! Jeg vil fortælle og berette om dem, men de er for mange, de kan ikke opregnes. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Julens lys

Johannes-evangeliet 1 v9
Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden.

Julen er tiden, hvor vi elsker at tænde lys, men julens lys er ikke kun dekorative og hyggelige, de er også symbolske. De viser sandheder og belyser den verden vi lever i, samt menneskers tilstand med og uden lys.

En første sandhed er, at den verden, som vi lever i, er mørk, og vi kan ikke finde vej i den, medmindre Jesus bliver vores lys. Dette medfører forskellige former for lidelse i forsøget på selv at finde en kur mod det onde og skabe det gode liv.
Esajas’ bog 8 v21-22: Han skal vandre omkring i landet, plaget og sulten, og når han sulter, bliver han rasende og forbander sin konge og sin Gud. Ser han mod det høje, eller stirrer han ud over landet, er der nød og mørke, trængsels mørke, i mulmet er han stødt ud.

Den anden sandhed, som julen kaster lys over, er at vi ikke kan redde os selv. Det eneste håb er, at der kommer lys udefra. Julen lærer os, at Jesus er lyset, der er kommet.
Johannes-evangeliet 8 v12: Atter talte Jesus til dem og sagde: »Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys.«.
Så de gode nyheder er at:
Det folk, der vandrer i mørket, skal se et stort lys, lyset skinner for dem, der bor i mørkets land. Esajas’ bog 9 v1.

Jesus er det lys, som bringer løsningen til mennesker, som vil tage imod det. Jesus er kilden til livet. Hans lys bringer sandhed, for det åbenbarer virkeligheden, som den er.
1. Johannes’ brev 1 v5-7: Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu, hans søns, blod renser os for al synd.

Den sidste sandhed er: Er det dit ståsted, er det din sandhed? JA eller NEJ? Midt i en stadig mørk verden og i en tid hvor det er dyrt, at tænde for lyset, så bringer julen et vidunderligt budskab til os alle.
Johannes-evangeliet 1 v4-5: I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.
Vil du tro på det?

REFLEKSION

 • Har du set lyset?
 • Hvad fortæller lyset om dit liv?
 • Hvordan kan lyset gøre en forskel for dig?

BØN

Tak Gud, at du har tændt et lys i denne verden. Nu beder jeg om, at det lys må genoprette dit nærvær til de mørke steder i mit liv. Og til en verden med så meget mørke og smerte i sig. Bring dit håb til hjerter, der føler sig besejret, til vores samfund og vores hjem. Hjælp mig til at tro, at det lys som skinner i mørket, aldrig kan besejres. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12

TEMA: De tre vise kvinder

Kærlig hilsen
Michael Jensen