Godt nytår og velkommen Herrens år

FOR DIG

Ordsprogenes bog 3 v5-10
Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier. Vær ikke vís i egne øjne!
Frygt Herren, og hold dig fra det onde; det skal være lægedom for dit legeme, en styrkende drik for din krop. Du skal ære Herren med din rigdom, med det første af al din afgrøde; så fyldes dine forrådskamre til overflod, dine persekar løber over med vin.

 
Hvad gør Gud i dit liv og hvad vil du gøre ved det i 2023?

Mikas bog 6 v8
Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud.

 
Hvad betyder det for dig? Tag nogle gode valg, skriv dem ned.

  • Hvad vil jeg blive ved med at gøre?
  • Hvad vil jeg stoppe med at gøre?
  • Hvad vil jeg begynde at gøre?


FOR KIRKEN

1. Krønikebog 4 v10
»Gid du vil velsigne mig og gøre mit område stort, gid din hånd må være med mig, og du vil fri mig fra ulykke, så jeg ikke lider smerte.«
Og Gud gav ham, hvad han bad om.


FOR OS ALLE

4. Mosebog 6 v24-26
Herren velsigne dig og bevare dig,
Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig,
Herren løfte sit ansigt mod dig og give dig fred.

 

GODT NYTÅR 2023