Gudstjenesten 26/4-2020

Velkommen “i” City Kirken den 26. april 2020!

Vi er stadig i en situation hvor vi ikke kan mødes om søndagen, fordi vi gerne vil passe på hinanden! Men det betyder ikke at du er nødt til at springe gudstjenesten over.

Vi har igen sammensat en “gør-det-selv” gudstjeneste du kan bruge til at reflektere over livet og særligt vores situation i samfundet, og til at være med i forbøn for landet.

Sæt dig til rette og klik på playlisten eller de enkelte indslag, vær med i sangene og bønnen, og vid at du sammen med andre kan være med til at tjene Gud også på denne måde.

Velkommen indenfor!


Se gudstjenesten som én playliste

Du kan se alle elementer enkeltvis længere nedenfor, men hvis du klikker på playlisten her umiddelbart nedenfor spilles alle videoer i rækkefølge helt automatisk.

 

Hvis du gerne vil afspille listen i youtube playeren på din telefon kan du også klikke på dette link til playlisten.


Følg de enkelte elementer ét ad gangen

Indledning og sang

 

The dawn is breaking and I can hear Your whisper in the breeze
The world is waking and I am here to meet You on my knees
When I’m with You my soul finds rest
Cause I can leave it in Your hands

The day keeps coming pulling me a different million ways
I’m always running but never seem to catch the things I chase
When I’m with You my soul finds rest
Cause I can leave it in Your hands

Every sorrow, I leave it in Your hands
Every sickness, I leave it in Your hands
All my failures, I leave them in Your hands
Amen, I leave it in Your hands

So I am laying the weight of all these burdens at Your feet
No more waiting, cause You’ve already won my victories
In Jesus my soul finds rest
Cause I can leave it in Your hands

Every promise, I leave it in Your hands
Every healing, I leave it in Your hands
And my future, I leave it in Your hands
Amen, I can leave it in Your hands

It’s Your hands that form the mountains
Your hands set boundaries for the seas
And in Your hands You hold tomorrow
The same hands that took the nails for me

Every sorrow, I leave it in Your hands
Every sickness, I leave it in Your hands
All my failures, I leave them in Your hands
Amen, I can leave it in Your hands

Every promise, I leave it in Your hands
Every healing, I leave it in Your hands
And my future, I leave it in Your hands
Amen, I can leave it in Your hands
I can leave it in Your hands

Unspoken: James Tealy / Chad Mattson / Jonathan Lowry

Tale og bøn

 

 

Reflektion og Lovsang

 

I din hånd vil du bære os hjem,
i din hånd er vor tilflugt og vort skjold.
I din favn finder sjælen sin ro,
i din favn har vi nåde uden skam,
i din favn.

I navnet Jesus,
i navnet Jesus
har vi liv,
har vi liv.
I navnet Jesus,
i navnet Jesus
har vi alt hvad vi behøver.

I dit navn må al ondskab fly,
i dit navn vil en ny dag bryde frem,
i dit navn

Tekst: David André Østby, Ida Möller, Christian Engmark
Musik: David André Østby, Ida Möller

 

En nat uden stjerner
Guds lidende tjener
bærer al sygdom og død
syndebuk, forladt af Gud

Hans kors blev min redning
Hans sår blev min heling
Tvunget af kærlighed
Tog min straf, jeg fik fred

Den sårede læge helbreder mig
Den ydmyge konge hengiver sig
Jeg er elsket
Han lyser i mørket, viser mig vej
Sejrer i døden, livet for mig
Jeg er reddet

Tak for det hellige bytte
Tak for det hellige bytte
Du bærer mit kors og min byrde
Jeg bærer din krone

Tekst og musik: Arvid Asmussen
(Esajas 53,1-6; 2. Kor 5,21)

Mit lys og mit håb

Salme 18:29-34
”Herre, du er mit lys og mit håb, du tænder dit lys i mørket. Ved din hjælp kan jeg springe over mure og forcere enhver forhindring.
Guds veje er fuldkomne, hans løfter er sande. Han er et skjold for dem, der søger ly hos ham. Hvor findes en gud som Herren? Hvor findes en klippe som ham? Han giver mig styrke, han jævner vejen foran mig. Han gør mine skridt sikre som hjortens, han giver mig fodfæste på bjergene.”

Må dette ord synke ind i vores hjerte og blive til liv midt i den tid vi lever i nu.

Gudstjenesten 19/4-2020

Velkommen til “Gør-det-selv” gudstjeneste i City Kirken den 19. april 2020!

Ved hjælp af både lokale kræfter og resourcer fra andre steder rundt om i Danmark vil vi gerne byde dig indenfor til gudstjeneste i City Kirken.

Vi længes efter at kunne mødes ansigt til ansigt igen, men indtil da fortsætter vi med at have fællesskab på nettet.

Velkommen indenfor!


Se gudstjenesten som én playliste

Du kan se alle elementer enkeltvis længere nedenfor, men hvis du klikker på playlisten her umiddelbart nedenfor spilles alle videoer i rækkefølge helt automatisk.

Hvis du gerne vil afspille listen i youtube playeren på din telefon kan du også klikke på dette link til playlisten.


Følg de enkelte elementer ét ad gangen

Indledning, sang og læsning

Herre, gør mig til redskab
for din fred.
Lad mig bringe kærlighed,
hvor hadet råder.
Lad mig bringe tilgivelse,
hvor uret er begået.
Lad mig skabe enighed,
hvor uenighed råder.
Lad mig bringe tro,
hvor tvivlen råder.
Lad mig bringe glæde,
hvor sorg og bedrøvelse råder.

Lad mig ikke så meget søge
at blive trøstet
som at trøste.
Ikke så meget at blive forstået
som at forstå.
Ikke så meget at blive elsket
som at elske.
For det er ved at give,
at man får.
Det er ved at glemme sig selv,
at man finder sig selv.
Det er ved at tilgive andre,
at man får tilgivelse.
Det er ved at dø,
at man opstår til evigt liv.

Se, nu stiger solen af havets skød,
luft og bølge blusser i brand, i glød;
hvilken salig jubel, skønt alt er tyst,
medens lyset lander på verdens kyst!

Jeg vil ånde luften i fulde drag,
synge Gud en sang for den lyse dag,
akke ham, at morgnen mig end er sød,
at mig dagen fryder, trods synd og død.

Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav,
lad mig ikkun stævne imod min grav:
Livets Gud mig skærmer, jeg er hans barn,
ud hans hånd mig river af dødens garn.

Se, da stiger solen af hav på ny,
alle dødens skygger for evig fly;
o for sejersjubel, for salig lyst:
Lyset stander stille på livets kyst!

Tale

Reflektion og Lovsang

Kun en dag, et øjeblik ad gangen!
Hvilken trøst hvordan det end mig går.
Skulle angsten nær mig holde fangen,
alting i min faders hånd jo står.
Han som har for mig et faderhjerte,
hver en dag i nåde sende vil
denne lille del af fryd og smerte,
om han ser jeg netop trænger til.

Selv han alle dage nær vil være,
han vil stå mig bi med råd og dåd.
Hver en dags bekymring vil han bære,
han som ved for alle sorger råd!
Han bevarer alle sine kære,
denne omsorg tog han selv på sig.
Som din dag, så skal din styrke være,
dette løfte har han givet mig

 

”Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke”

Vi har i denne uge fejret Dronningens fødselsdag med flag, fællessang og musik.

Dronning Margrethe blev udråbt som dronning den 15. januar 1972, og valgte da at hendes valgsprog skulle være: ”Guds hjælp, Folkets kærlighed, Danmarks styrke”.

Vi kender Dronning Margrethe som en dronning der regner med Guds hjælp i det livskald der blev hendes. Hun elsker folket og folket elsker hende.

Det er dette vi har behov for som nation, at også vi hver enkelt igen begynder at regne med Guds hjælp og elske vor næste. Da vil det blive til Danmarks styrke, og vi vil som nation og enkeltmennesker i en endnu større grad rejse os, udfolde os, slippe kreativiteten løs.
“Gudsfrygt fører til visdom. Kun en tåbe foragter visdom og vejledning.” Ordsprogenes bog 1:7

Løsningen for vort land og i vort liv er ikke at vælge Gud fra, men at vælge Gud til og regne med Hans hjælp og vejledning.

 

Kirken har fået en påskehilsen fra Jette og Lyle Hall, som er de missionærer, kirken støtter i Afrika. Ud over hilsenen står der blandt andet:

“Kære venner og familie,

Der sker meget rundt omkring i verden med Coronavirus, og tingene ændrer sig næsten hver time. Dette er udfordrende tider. Lad dette være en tid med vækst i Herren, med vores familie og også med at ransage vores eget liv og besvare nogle af livets dybere spørgsmål.

Det officielle antal Covid-19 smittede her i Tanzania er 25 med et enkelt rapporteret dødsfald. Der er endnu ingen rapporter om virussen i vores område. Vi beder for at det ikke spreder sig i Afrika, som det har andre steder, især fordi de medicinske ressourcer her er så begrænsede. Sociale sammenkomster er suspenderet, og alle skoler har været lukket siden midten af ​​marts. Alle butikker i byen har sat spande og sæbe frem så man kan vaske hænder, som et forsøg på at stoppe spredningen af ​​virussen. Vi får dagligt sms’er fra sundhedsministeriet med forskellige opslysninger om forebyggelse af smittespredning.

Der har været en masseudvandring af udlændinge fra Tanzania i den sidste måneds tid på grund af Coronavirus-udbruddet, dog har en hel del missionærer besluttet at blive. Vi har det godt her indtil videre med de nødvendige forholdsregler, og jeg (Lyle) har nu tid til at arbejde på et par ting i huset, som jeg går ud fra, at mange andre også har gjort. Jeg har måttet aflyse og udsætte de rejser der var planlagt her i foråret.”

Læs det hele på https://mailchi.mp/918e610470dc/fanbelts-touch-rugby-and-a-summer-abroad-2718844 hvor det også er muligt at tilmelde sig deres nyhedsmails (klik på “Subscribe” i øverste venstre hjørne).

Påskesøndag gudstjeneste

Velkommen til påskens “Gør-det-selv” gudstjeneste i City Kirken! Også denne søndag kan du finde elementer til en gudstjeneste, som du kan holde hjemme — alene eller sammen med familien.

Han er opstanden!

Ja, Han er sandelig opstanden!

Sådan har det lydt i kirken hver påskedag igennem 2000 år.

I år lyder det måske ikke sådan i alle kirkebygninger i Danmark, fordi de er lukkede, men det samme råb og den samme hilsen kan stadig lyde blandt Guds folk over hele jorden, også selvom vi ikke fysisk er samlet.


Se gudstjenesten som én playliste

Du kan se alle elementer enkeltvis længere nedenfor, men hvis du klikker på playlisten her umiddelbart nedenfor spilles alle videoer i rækkefølge (hvis du har aktiveret autoplay). Bemærk dog at tekstlæsning nedenfor kun er her på siden.


Følg de enkelte elementer ét ad gangen

Indledning

Lad os glæde os over Guds sejr over døden denne dag, over opstandelseskraften og det evige liv, og lad os gøre det ved at lytte til og synge med på “Hil dig, Frelser og forsoner” (her i Skywalks tolkning):

Læsning (Joh 20:1-10)

Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og til den anden discipel, ham, som Jesus elskede, og siger til dem: »De har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham.« Så kom Peter og den anden discipel og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden discipel løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven; han bøjede sig ind og så linnedklæderne ligge der, men han gik ikke ind. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem; han går lige ind i graven og ser linnedklæderne ligge der og klædet, som Jesus havde haft over hovedet; det lå ikke sammen med linnedklæderne, men rullet sammen på et sted for sig selv. Da gik også den anden discipel derind, han, som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået Skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplene gik så hjem igen.

Lovsang

Allan har udvalgt en række lovsange til dagen. Lyt og syng med på videoen herunder:

Tale og bøn

Lyt til Per Eivinds tale og vær med i bønnen.

Afslutning

Syng med på denne bekendelse:

Lyt til og tag imod disse ord om fred til slut:

O salige stund …

Jeg vil gerne dele med jer min favorit påskesalme. Som barn og ung elskede jeg triumfen og det sus der gik igennem forsamlingen påskemorgen da vi sang denne salmen, og jeg har det stadigvæk på samme måde i dag. Håber at du vil tage dig tid til at lytte til linket her: https://youtu.be/wfl6raAX_XU . Teksten af Johan Halmrast er:

Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du?
Han er ikke lenger i graven, Hvor bleknet i døden han lå,
Jeg levende så ham i haven, Og aldri så skjønn jeg ham så.

Han lever, og jeg skal få bringe Hans venner det salige ord –
Tenk, jeg som er ringest blant ringe, Den minste han kjenner på jord.
Tenk, jeg skal hans hilsen frembære, Å, kunne jeg synge det ut!
Å, kunne ei engler begjære Å gå med så salig et bud!

Å, salige stund uten like, Han lever, han lever ennu!
Han vandrer i seierens rike, Min sjel, hvorfor sørger da du?
Du søkte din trøst i den døde, Og dvelte ved gravnatten kun,
Så fikk du ham levende møte, Å, salige, salige stund!

Og så kan du om du vil, bede denne bøn sammen med mig:
“Tak Jesus, at du tog min synd, skyld og skam og naglet det til korset! Du gav dig selv for mig så jeg kunne blive fri og leve i mit rette element, som er dig, du almægtige Fader og Gud. For evigt er jeg din! Du giver håb, tro og kærlighed ! Du giver mig virkeligt liv!”

Jesus lever og er opstanden fra de døde!
God påske!

Med hilsen Ellinor Stig

 

Påskedag den 12. april: Online-gudstjeneste. Du vil kunne finde elementerne til påskegudstjenesten ved at gå ind på https://www.citykirken.dk/online-soendage og følge dagens link.

Palmesøndag gudstjeneste

Velkommen til endnu en “Gør-det-selv” gudstjeneste i City Kirken!

Nedenfor kan du finde elementer du kan bruge til at stykke din egen gudstjeneste sammen med.

Det er naturligvis ikke helt det samme som når vi mødes fysisk — men i dag har du trods alt mulighed for både at se og “møde” både familen Gertsen og Michael Jensen (som ellers var på talerlisten i dag også).

Indledning

Først et par ord til indledning:

Lars og Marlene har sammen med Rebekka og Samuel lavet et videoklip hvor de synger to sange, “Pris Herren, for han er god” og “Strømme af nåde”, og beder Fader Vor.

Syng med på klippet herunder og vær med i bønnen også:

Klaus Laursen (som vi tidligere har haft besøg af i City Kirken) har indtalt de læsninger, der denne palmesøndag normalt ville blive brugt i mange folkekirker. Det er tre korte klip (ca 3 min i alt).

Brug gerne lidt tid på ikke bare at lytte til teksten, men sid også et øjeblik i stilhed og reflekter over indholdet og budskabet:

(Klaus har iøvrigt en YouTube kanal, “Bibelen Live”, hvor han for tiden dagligt reciterer et kapitel af Markus evangeliet hver dag )

Tale, bøn og velsignelse

Lyt til Michael Jensens tale, og vær med i bønnen til slut:

Afslutning

Slut med at lytte til denne “gamle” sang med Kirk Franklin (fra 2011), som faktisk er super aktuel, og minder os om Guds godhed, og at en dag vil alt blive godt fordi Gud arbejder i vores verden:

Teksten er kan du se under videoen hvis du ser den i YouTube, og her er en oversættelse, linie for linie, til dansk:

Jeg dedikerer denne sang til recession,
depression og arbejdsløshed.
Denne sang er til dig.

Idag er en ny dag, men der er intet solskin.
Intet andet end skyer, og der er mørkt i mit hjerte
og det føles som en kold nat.
Idag er en ny dag, men hvor er den blå himmel,
hvor er den kærlighed og glæde du lovede mig
du fortæller mig at alt er godt.

(Lad mig være ærlig)
Jeg gav næsten op, men en kraft, jeg ikke kan forklare,
faldt fra himlet ligesom en regnbyge nu.

(Når jeg tænker på hvor meget bedre det bliver, når det hele er overstået)
Jeg smiler, selvom jeg er såret, så se mig smile
Jeg ved Gud arbejder, så jeg smiler,
Selvom jeg har været her et stykke tid
så smiler jeg, smiler jeg…
det er så svært at kikke op når man er nede
men jeg ville hade hvis du opgav mig nu
Du ser så meget bedre (ud) når du smiler, så smil.

Hvis alt var som vanlig….

DR 1 sender hver morgen morgensang og her hjemme nyder vi at synge med på kendte og også, for os nogen ukendte salmer og sange! Der er en sang skat i Danmark med flotte tekster. Sangen gir fællesskabsfølelse. Måske lærer vi i denne tid mere om hvor vigtigt fællesskab er.

I den Norske Sømannskirkes blad på Gran Canaria kunne man læse dette digt:

“Hvis alt hadde vært som vanlig,
da kunne jeg åpnet mitt hjem
og budt på en vanlig kopp kaffe
og gitt deg en helt vanlig klem.
Hvis alt hadde vært som vanlig,
da kunne vi møttes et sted,
og vi kunne gjerne vært mange,
og vanlige ting kunne skje.

Og kanskje vi ville tenke:
Så ble det en helt vanlig dag.
Kan hende vi helt enkelt glemte
hvor endeløst rike vi var
– mens alt ennå var som vanlig.
For ingenting er slik som før.
Vi samler oss ikke rundt bordet
slik mennesker vanligvis gjør.

Ja, alt er så rart og stille.
Men ingen vet hva det betyr
for spurven som kvitrer på tunet
og insekter, planter og dyr.
Jeg ser kanskje verden bedre
når samfunnet stopper opp slik
– alt livet som myldrer omkring oss,
og alt som gjør jorden så rik.

Når ingenting er som vanlig,
da burde vi skrive en sang
om hvordan vi vil det skal være
når dette er over en gang.
Og kanskje det første verset
vil bli at jeg åpner mitt hjem
og byr på en vanlig kopp kaffe
og gir deg en helt vanlig klem.”

– Sindre Skeie –

“Herren velsigne dig og bevare dig.
Herren våge over dig og være dig nådig.
Herren være dig nær og give dig fred.”
4. Mos. 6:24-26