Lidt fra menighedsledelsesmødet i maj 2008

Her er, lidt forsinket, nogle nyheder fra menighedsledelsen. Nogle af dem er allerede meldt ud på anden vis.

Vi byder velkommen til nye medlemmer, eller rettere: Nogle stykker, som tidligere har været medlemmer af City Kirken og gerne vil være det igen, nemlig Pernille, Janni og Rene.

Dele af programmet for efteråret blev vendt; men der er lidt arbejde tilbage inden det er færdigt.

De retningslinier for adresselisten og medlemsprotokollen, som blev nævnt af Per i april, er nu færdige. De træder i kraft med det samme. Det gælder dog ikke de procedurer, der skal sættes i værk hvis folk i menighedens periferi flytter væk fra området eller hvis vi mister kontakten til nogen. Den del vil vi gerne have op på et menighedsmøde, så vi alle er enige om dem først.

Forandringsprocessen i Baptistkirken har jeg allerede skrevet om i slutningen af maj. Vi har besluttet os for at lade dette spørgsmål indgå i en større visionsproces, som vil løbe af stabelen i vores menighed i efteråret og starten af vinteren. Det vil sige, at vi – som menighed – vil tage både “forandringsprocessen” og mange andre emner op, som vi ellers ikke så tit har diskuteret. Det vil være en måde for os at afstemme vores ønsker, drømme og forventninger med hinanden, så vi kan gå fremad i enighed og klarhed. Men ikke mindst skal det være en anledning til, at vi hver især og sammen søger Gud for, hvad han vil med os, enkeltvis og som menighed!

Der er stadig ingen afklaring mht. den ledige grund på den anden side af Ahornvej, og vi har nu fået at vide, at det ikke bliver før sommerferien er overstået. Vi har fået forskellige indikationer på, at vi skal overveje at købe en temmelig stor del af grunden, men prisen betyder jo også noget! Vi må se, hvad der kan lade sig gøre.

Og så er Per Eivind blevet spurgt om han kan deltage som seniorrådgiver i den bestyrelse, der skal  (gen)starte UMOs arbejde på Island. Det betyder, at han skal en kort tur til Island et par gange om året, og det har vi som menighedsledelse givet ham “fri” til. Vi forventer sådan set, at inspirationen kommer til at gå begge veje.