VELKOMMEN I CITY KIRKEN

City Kirken er et åbent, varmt og levende fællesskab af kristne! Vi holder til på Københavns Vestegn, og mødes ugentligt til forskellige anledninger i (primært) Taastrup.

Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00
i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup
Alle er velkommen!

Samtidig med gudstjenesten er der børnekirke (3-10 år).

City Kirken er en anerkendt frikirke og arbejder sammen med mange andre kristne, blandt andet igennem Frikirkenet og Baptistkirken.

Her på disse sider kan du læse mere om os, og om at være kristen i det hele taget. Kik under Aktiviteter for at finde vores kalender, eller læs om hvad der er aktuelt på vores Blog.

Du er også altid velkommen til at kontakte os. Kik under Kontakt i menuen ovenfor.

MULIGT eller UMULIGT?

Lukasevangeliet kapitel 1 v37: Intet er umuligt for Gud

Du kan nemt opleve at være er i en umulig situation: I dit ægteskab, økonomisk, eller helbredsmæssigt mm. Situationer kan komme ud af ens kontrol, men de er ikke uden for Guds kontrol.

Det er en lektie, vi kan lære af Abrahams liv. Gud bad den 75-årige Abraham om at forlade alt, hvad han kendte, og gå til et land, som han ikke kendte. Første Mosebog kapitel 12 v4. Gud fortalte også Abraham, at han en dag ville fader til en hel nation, selvom han og hans kone, Sara, ikke havde nogen børn og var ret gamle på det tidspunkt.

Men Abraham troede på Gud. I Romerbrevet kapitel 4 v17 siger Gud om Abraham »Jeg gør dig til fader til mange folkeslag,« fader over for Gud, som han troede på, Gud, som gør de døde levende og kalder på det, der ikke er til, så det bliver til.

Dette vers giver definitionen af et mirakel: når Gud skaber noget ud af ingenting.

Gud kan give liv til en død karriere, et dødt ægteskab, døde drømme eller en død økonomi. Og han kan lave noget ud af ingenting. Men det er vigtigt at forstå, hvem Abraham troede på. Han troede ikke på sig selv, Abraham troede på Gud. Genstanden for hans tro var Gud – intet andet. Tro er en gave, som erhverves ved at høre eller læse Guds ord. Det må aldrig blive et menneskeligt projekt. Troen har med Gud at gøre, troen åbner op for Guds Rige og dermed også Guds muligheder. Derfor siger Jesus: “Alt er muligt for den, der tror”, Markus-evangeliet kapitel 9 v23. Fordi det handler om Gud og ikke mig selv.

Positiv tænkning handler om en selv og virker kun, når du har kontrol over situationen. Det er værdiløst, hvis situationen er uden for din kontrol. Men når du er i en blindgyde, så har du brug for noget mere end bare en glad tanke.

Troen på Gud, gør det umulige muligt, fordi “det, der er umuligt for mennesker, er muligt for Gud”, Lukas-evangeliet kapitel 18 v27.

REFLEKSION

 • Hvorfor er det svært at stole på Gud, når du føler, at du er i en umulig situation?
 • Hvordan kan du adskille dig selv fra troens mirakel?
 • Hvad læser du i Guds ord, som ikke er muligt for Gud i dag?

BØN

Kære Gud, hvis alt er muligt for dig, Herre, så løfter jeg mine bekymringer op til dig. Jeg tror på, at du er større end min tvivl og frygt, så jeg ved, at det er dig, der vil vende min situation til glæde. Jeg beder om, at jeg aldrig må glemme, at alt godt kan ske – også det umulige – så længe jeg tror på dig. AMEN.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: Velsignet til at være en velsignelse

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: På søndag samler vi ind til vores nye fliser på Ahornvej, og vi holder informationsmøde efter gudstjenesten.

Dit næste skridt

Markus-evangeliet 10 v52
Jesus sagde til ham: »Gå bort, din tro har frelst dig.« Og straks kunne han se, og han fulgte med ham på vejen.

Jeg ved ikke, hvilket skridt du skal tage næste gang, men jeg ved, at du skal tage det.

Dit næste skridt kan være at handle på noget, som du længe har tænkt over, være mere generøs, tage kontakt til et menneske eller noget helt andet.

Som sagt, så ved jeg ikke, hvad dit næste skridt er, men jeg ved, at der altid er et næste skridt.

Hvis du ikke tager det næste skridt, kommer du til at sidde fast, men hvis du bevæger dig fremad i tro, så vil Gud altid hjælpe dig med dit næste skridt.

Bartimæus var en blind mand, der kaldte på Jesus i tro og troede, at Jesus kunne helbrede ham. Før Bartimæus mødte Jesus, sad han ved siden af vejen. Efter at han havde fået sit syn fra Herren, “begyndte han at følge Jesus på vejen”.

Hvilken af disse to sætninger beskriver dit liv? Sidder du ved siden af vejen, eller du følger Jesus på vejen? Der er kun én måde at følge Jesus på vejen: Tag det næste skridt.

MEN tro er mere end at tro. Tro er mere end at tænke, tale eller have overbevisninger om Jesus. Tro er handling. Det er bevægelse; det er aktivt. Tro er noget, som man handler på. Faktisk siger Bibelen i Jakobs Brev 2 v14 “Hvis folk siger, at de har tro, men ingen gerninger, så er deres tro intet værd”.

Bartimæus havde ingen anelse om, at Jesus Kristus ville gå hans vej den dag. For ham var det bare endnu en dag i vejkanten. Men Gud gav ham en uventet mulighed, der gav ham en ny start på livet.

Gud giver dig den samme mulighed, tag imod den og tag dit næste skridt i tro, før muligheden går forbi dig. Johannes-evangeliet 9 v25 »MEN én ting ved jeg: Jeg var blind, og nu kan jeg se.«

REFLEKSION

 • Sidder du ved siden af vejen, eller følger du Jesus på vejen?
 • Hvad udfordrer dig mest i at tage dit næste skridt?
 • Hvilket “næste skridt” vil du tage i dag for at komme videre i din tro og følge Jesus på vejen?

BØN

Kære Gud, tak fordi du også møder mig; hjælp mig til at følge dig af hele mit hjerte. Hjælp mig med at have tillid til at se, at du også går sammen med mig på vejen, så jeg kan overgive mine planer til din vilje og gå på den vej, som du har lagt foran mig. Herre, det er ikke altid let at følge dig, men tak at du har lovet at være med mig hele vejen. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: ÅBEN OG ÆRLIG?

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: Søndag den 24 september holder vi informationsmøde efter gudstjenesten.

En drøm om vækkelse (Amy Lee Kemp)

Apostlenes Gerninger kapitel 2 v2 – 4
Og med ét kom der fra himlen en lyd som af et kraftigt vindstød, og den fyldte hele huset, hvor de sad. Og tunger som af ild viste sig for dem, fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt af Helligånden.

“Tidligt i morges besøgte Herren mig med en drøm og et budskab til Kristi legeme i Danmark. Jeg drømte, at vi samledes for at bede og tilbede for vækkelse i Danmark. Vi var i et meget stort rum, ligesom en konferencesal. Folkene sad bagerst i lokalet og observerede, da gudstjenesten begyndte. En mand og hans hustru ledte gudstjenesten. Jeg løb bagerst i lokalet og inviterede folk til at komme frem og lade os samles som én og tilbede Jesus. Folk gik langsomt frem til fronten. Men lidt efter lidt vendte de tilbage til deres pladser. Jeg så, at folk var uengagerede, ligesom at se en koncert. Jeg løb til siden af platformen og gjorde tegn til manden, der ledte. Jeg sagde, tag hurtigt din akustiske guitar! Syng Jesus elsker mig! Da han gik over for at skifte fra den elektriske guitar til den akustiske guitar, kiggede jeg ud på folkene og så, at rummet var fyldt. Der var hundreder og hundreder af mennesker. Denne drøm har virkelig rørt mit hjerte. Kristi legeme i Danmark hungrer efter vækkelse, og har bare brug for en påmindelse om Jesu kærlighed. Jeg beder: Far sender vækkelse i Jesu navn. Væk folket til Jesu evangelium. Jesus har betalt den fulde pris for menneskehedens forløsning. Vis dit folk, at du ikke giver dom, men nåde. Udgyd din ånd som i Apostlenes Gerninger, som du har lovet, og send vækkelse nu for Jesu skyld.

Af Amy Lee Kemp, som besøger City Kirken søndag d. 12 november.

REFLEKSION

 • Har du brug for en påmindelse om Jesu kærlighed?
 • Har du grebet Guds nåde?
 • Er du åben for Helligåndens virke i dit liv?

BØN

Kære Gud, tak fordi, du igen minder mig om det, som evangeliet handler om. Tak, at dit ord siger, at du ikke kom for at dømme, men for at frelse. Så jeg beder om, at du vil forny min tro, så jeg kan leve i den virkelighed som dit offer på korset har givet mig. Så kære Gud, udgyd din Ånd som i Apostlenes Gerninger og send vækkelse. FORNY DIN KIRKE i Jesu navn, AMEN.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: HVORFOR KORSET?

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Jeg vil nævne Jesu navn

Paulus’ brev til Fillipperne 2 v9
Derfor har Gud højt ophøjet ham og skænket ham navnet over alle navne

I en lovsang lyder det: Jeg vil bare tale Jesu navn, over hvert et hjerte og hvert sind. For jeg ved, at der er fred i hans nærvær, så jeg vil bare sige Jesu navn. Til enhver mørk afhængighed vil jeg erklære, at der er håb, og at der er frihed, når jeg taler Jesus. Fordi dit navn er magt, dit navn er helbredende, dit navn er livet, som kan bryde enhver fæstning, som er lys gennem skyggerne og brænder som en ild, derfor vil jeg bare tale Jesu navn.
Over frygt og al angst, til enhver sjæl som er holdt fanget af depression og angst, taler jeg Jesus. Råber Jesus fra bjergene, Jesus i gaden, Jesus i mørket over enhver fjende, Jesus for min familie, taler jeg dit hellige navn.

Jesu Kristi navn er et magtfuldt navn, der er over ethvert andet navn. Navnet har styrken til at give en kristen alt, hvad man har brug for.

Jesu navn bærer kræfter, der udfører tegn og undere og sætter fangerne fri.

Hvorfor er dette navn så stærkt? Det er på grund af det offer, han gjorde – ved at leve et perfekt liv, dø en synders død og så genopstå, brød han ondskabens magt her på Jorden. Jesus skabte en vej for hele menneskeheden til at blive frelst og stå ret med Gud: “Enhver, der påkalder Herrens navn, vil blive frelst.” Det er kraftfuldt, fordi Gud inkarnerede sig selv i ham som menneske.

Jesu navn er KRAFTFULDT til frelse, STÆRKT i bøn, MÆGTIGT til helbredelse og fuld af AUTORITET i åndelig krig. MEN Jesu navn er et kraftfuldt våben, der skal bruges i ydmyghed og i fuldstændig afhængighed af Helligåndens ledelse og aldrig som en trylleformular. For i Jesu navn har vi først og fremmest fællesskab med Gud.

REFLEKSION

 • Er du bevidst om betydningen af Jesu navn?
 • Har du lagt mærke til den forskel, som Jesus gjorde her på jorden?
 • Kunne kraften og myndigheden i Jesu navn også gøre en forskel i din situation?

BØN

Kære Gud, tak for Jesus Kristus, som bærer navnet over alle navne, og for kraften i hans navn. Tak fordi du sendte Jesus for at give sit liv, så jeg kan leve et helt nyt liv. Jeg beder om, at du vil vise og lære mig mere om, hvad hans navn betyder for mig i mit liv her og nu. Hjælp mig til at gribe dit navn og bære det over hele mit liv. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: ELSK DIN FJENDE

Kærlig hilsen
Michael Jensen

I Jesu navn

Paulus’ brev til Kolossenserne 3 vers 17
Hvad I end gør i ord eller gerning, gør det alt sammen i Herren Jesu navn, og sig Gud Fader tak ved ham!

Paulus siger “hvad du end gør,” det dækker alle tænkelige scenarier. Uanset om du går i skole, på arbejde, til tandlæge, er forælder, laver mad, træner i fitnesscentret, sidder foran en skærm, er sammen med nogen eller noget som helst andet. “Uanset hvad du gør” i ord eller handling, så gør det i Herren Jesu navn.

Hvad mener han med det? Det betyder, at det vi gør og måden, som vi gør det på, er som om vi gjorde det for Jesus. For det vi gør, det gør vi til hans ære og på hans vegne. Hvis han er Herre i vores liv, så lever vi ikke bare for os selv, men for at ære hans navn. Med andre ord, så lever vi for hans vilje og ikke vores egen.

Hvorfor er det vigtigt? Fordi ud over at ære Jesus, så kommer der en styrke og en fred og harmoni i dit liv. Når alt, hvad du gør, er gjort i Kristi navn og er motiveret af dit forhold til ham så er han med dig, i alle sammenhæng. Hvordan kan det lade sig gøre?

Begynd med ham, og slut med ham; påkald hans navn og bed om hans vejledning og støtte i alt, hvad du gør. Jesus har lovet at være med os alle dage, og det er i det fællesskab med Gud, du lever med ham i din hverdag. Du kan følge Jesu eksempel, som du læser i hans ord, og lade Helligånden vejlede dig. Tag med på denne rejse og gør temaet fra Kolossenserne til temaet for dit liv: Den gamle hemmelighed er, at dit liv er skjult i Jesus Kristus og livet, som du lever, gør du i troen på ham. “Det handler om Jesus” og det kommer der taknemlighed ud af.

REFLEKSION

 • Hvordan kan du omsætte al dette i praksis?
 • Hvorfor kæmper vi ofte for at leve på denne måde?
 • Hvad har du brug for?

BØN

Jesus, jeg tror på, at du er Guds søn, at du døde på korset for at frelse mig fra synd og død og for at genoprette min relation til Faderen. Jeg vælger i dag at vende mig fra mig selv og lade dig være min Herre og guide. Tak, at du så har lovet, at du også vil være sammen med mig. I JESU NAVN, AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

På søndag holder vi fællesgudstjeneste med Familiekirken, og Pauli Høj fra Salt and Light prædiker.

På søndag samler vi også ind til Salt and Light tjeneste.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

… en levende frikirke på Københavns vestegn