VELKOMMEN I CITY KIRKEN

City Kirken er et åbent, varmt og levende fællesskab af kristne! Vi holder til på Københavns Vestegn, og mødes ugentligt til forskellige anledninger i (primært) Taastrup.

Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00
i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup
men på Ahornvej 3, 2630 Taastrup over sommeren (fra 7. juli til og med 11. august)
Alle er velkommen!

Samtidig med gudstjenesten er der børnekirke (3-10 år).

City Kirken er en anerkendt frikirke og arbejder sammen med mange andre kristne, blandt andet igennem Frikirkenet og Baptistkirken.

Her på disse sider kan du læse mere om os, og om at være kristen i det hele taget. Kik under Aktiviteter for at finde vores kalender, eller læs om hvad der er aktuelt på vores Blog.

Du er også altid velkommen til at kontakte os. Kik under Kontakt i menuen ovenfor.

For sit navns skyld

Salme 23:1-4 ”Herren er min hyrde, han sørger altid for mig. Han leder mig til grønne enge og fører mig til stille vandløb. Han giver mig ny styrke, og leder mig på den rette vej, for sit navns skyld.”

Kong David var ofte i modvind i sit liv. På et tidspunkt gjorde endda hans ældste søn oprør imod ham og jog ham ud af Jerusalem. Men Gud greb ind igen og igen, og David kunne igen og igen synge: ”Han giver mig ny styrke, og leder mig på den rette vej, for sit navns skyld.” Og netop her ligger der en sandhed gemt i detaljen. Gud er den trofaste hyrde og han svigter ikke. Det er imod hele hans natur. Uanset hvad vi møder som kirke, som menighed og hver især, så vil han holde fast i os.

Men for at opnå den velsignelse, det er at opleve Guds hånd i vores liv, så må vi give afkald på vores egen stolthed. Hvad jeg mener er ikke så vigtigt – men til gengæld; hvad Gud mener! Som Paulus skriver i brevet til Romerne, som havde mange diskussioner om, hvad man skulle og ikke skulle: ”Der er jo ingen af os, der lever eller dør for selv at få ære. Nej, vi ønsker at leve til Guds ære og dø til Guds ære. Hvad enten vi lever eller dør, så tilhører vi ham.”

På søndag klokken 11 er der igen gudstjeneste i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12. Det er Betina Anker Wiik fra Københavns Familiekirke, som taler. Kom gerne lidt før og giv en hånd med. Vi er der allerede fra klokken 10.

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen

 

PRAKTISKE BESKEDER:

Skt. Hans

Du opfordres til at gå med til vores fælles hus på Ahornvej i Taastrup til Skt. Hans-hygge efter gudstjenesten søndag den 23. juni. Tak en madpakke med, så bliver der sørget for kaffe og te. Ved samme lejlighed kan vi måske også i fællesskab få rykket lidt ukrudt og pynte lidt på haven.

Sommergudstjenester

I juli måned, det vil sige de seks søndage fra 7. juli til og med 11. august, mødes vi i huset på Ahornvej 3 i Taastrup. Da mange skiftevis vil være på ferie, bliver det enkle gudstjenester med en andagt og lovsange.

Michael Jensen

Vores præst, Michael Jensen, har det bedre og bedre hver dag. Han er ikke oppe på fuld styrke endnu, men han savner os. Michael planlægger at kigge forbi til gudstjenesten den 30. juni, hvor David ”Buck” Hudson taler, og Lissette oversætter og regner med at tage et par gudstjenester i løbet af juli måned.

Det er ikke for sjov, det her!

Apostlenes gerninger 8:24: ”Åh nej!” udbrød Simon. ”Bed for mig til Herren, så det, I har sagt, ikke skal ske med mig.”

I Apostlenes Gerninger kan vi læse om, hvordan der udbrød vækkelse i Samaria, og mange samaritanere kom til tro på Jesus. En af dem var en troldmand ved navn Simon. Da Peter beder for, at de samaritanske troende må modtage Helligånden – og det sker – så tilbyder Simon apostlene penge og siger, ”Giv også mig en sådan magt, så dem jeg lægger mine hænder på, får Helligåndens kraft.” og Peter svarede ”Gid dine penge må gå til grunde – og du selv med – siden du kunne få den tanke, at Guds gave kan købes for penge! Du har ingen andel i det her, for du står ikke i et ret forhold til Gud. Du skal vende om fra dine onde tanker og bede Herren om at tilgive din selviskhed. Jeg kan se, at du er fuld af magtbegær og bundet af synd.” (Apostlenes Gerninger 8:20-23) og da udbryder Simon ”Bed for mig til Herren, så det, I har sagt, ikke skal ske med mig.”

Simon var troende, men med de forkerte motiver. Guds Ånd – Helligånden – har ét formål, og det er at herliggøre Gud og gøre Guds vilje – hverken din eller min vilje (eller samaritaneren Simons). I Fadervor beder vi, ”Ske din vilje, som i Himlen således også på jorden”. Må vores Far i Himlen helbrede os og opfylde alle vores andre bønner, men lad det ske, så han bliver æret og ophøjet!

På søndag er der gudstjeneste klokken 11:00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup, hvor jeg har forberedt en prædiken!

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen

Han oprejser os, så vi kan leve for Guds ansigt!

Hoseas’ bog 6: 1-2: ”Kom!” siger de. ”Vi må hellere vende os til Herren! Når han har sønderrevet os, kan han vel også helbrede os. Når han har slået os, må det være ham, der skal forbinde vores sår. Han giver os nyt liv om to dage, oprejser os på den tredje dag, så vi kan leve for Guds ansigt.”

I onsdags havde vi et rigtigt godt bedemøde i kirkens hus på Ahornvej i Taastrup. Et af de emner, der blev taget op, var situationen omkring abort i Danmark. Vores folkevalgte har netop vedtaget en lov, som yderligere liberaliserer adgangen til fri abort. Vi bad for de ufødte liv og for at Gud måtte sende sin Ånd over landet, så det ikke længere bliver anset som en acceptabel udvej at foretage en abort. Der blev bedt for, at vi måtte blive et samfund, hvor vi reelt tog os af hinanden – også dem, som var blevet gravide og dermed stod i en vanskelig situation socialt. Som, der var en, der bad: Der var jo også engang, at det var socialt acceptabelt at ryge allevegne.

Hoseas profeterede på et tidspunkt hvor både Israel og Judæa var i moralsk forfald. Hoseas profeterer om, hvordan Gud vil straffe landet – men også om, hvordan Gud ønsker at tilgive og genoprette, når folket omvender sig og igen begynder at følge Guds love. Det er også i dette afsnit, at Gud siger: ”Jeg ønsker barmhjertighed frem for slagtofre.” I skriftstedet i indledningen profeteres, at hvis vi omvender os, vil han forbinde vores sår, give os nyt liv om to dage og rejse os på den tredje dag, så vi kan leve for Guds ansigt. Min bøn er, at vi som kirke fortsat må turde forsvare det ufødte liv, fordi ethvert menneskeliv er værdifuldt i Guds øjne – og at vi som land må forstå, hvad der er det rigtige at gøre!

På søndag er der gudstjeneste klokken 11:00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup, hvor Per Eivind Stig har forberedt en prædiken!

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen

I dag skal du komme med mig til Paradiset

Lukasevangeliet 23:42-43: Så sagde han: ”Jesus, husk på mig, når du kommer til dit rige.” Jesus svarede: ”Det siger jeg dig: I dag skal du komme med mig til Paradiset.”

Så var det dagen, hvor der blev afsagt endelig dom i en af de mest omtalte drabssager i Danmark. Forbryderen blev idømt forvaring – det vil sige at han kommer til at være spærret inde på ubestemt tid. Det er en alvorlig straf, men også en alvorlig forbrydelse.

Og så er det, at man måske – jeg gør i hvert fald – igen kommer til at tænke på: Kan Gud også tilgive sådant et menneske? Der var engang en, der sagde til mig, at selv Hitler – hvis han havde omvendt sig nede i førerbunkeren i Berlin – kunne være blevet tilgivet af Gud. Jeg som menneske har svært ved at fatte det, men jeg er jo heller ikke Gud.

Da Jesus hang på korset, bad han for dem, der var i gang med at slå ham ihjel. Der står at de to forbrydere, der blev korsfæstet med ham, også hånede ham. Men – i Lukasevangeliet er der en lille detalje. Den ene forbryder håner Jesus, mens den andet tager ham i forsvar. Og, han beder Jesus huske på ham, når han kommer til sit rige. Og Jesus svarer, at de sammen skal til paradiset samme dag.

Normalt blev man ikke korsfæstet for småting i Romerriget. Straffen var så modbydelig, at Romerrigets egne statsborgere ikke kunne idømmes den (læs om Paulus i Apostlenes Gerninger). Og, alligevel er Jesus parat til at tilgive en mand, som omvender sig på kanten af dødsriget, uanset hvilke forbrydelser han har begået.

Bare en tanke…

På søndag er der gudstjeneste klokken 11:00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup. Der er nadver og Rajesh David har forberedt en prædiken!

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen

Åh, mægtige Gud, om du dog ville forbarme dig

1. Samuels bog 1:11
”Åh, mægtige Gud, om du dog ville forbarme dig og se min elendighed,” bad hun.

Hanna, hed en kvinde, som levede i Efraims højland for mange år siden. Hun var en af to koner til en mand, der hed Elkana, og hun var barnløs. På den tid var det at være barnløs en meget pinlig affære. Der måtte jo være en årsag til at Gud ikke velsignede hende med børn lige som han havde gjort med Elkanas anden kone, Peninna.

Hannas barnløshed var en stor sorg for hende, og det blev ikke bedre af, at hendes omgivelser mildt sagt ikke havde den store forståelse for hende. Konen ovre i det andet soveværelse gjorde nar ad hende, og hendes mand spurgte ”Betyder jeg ikke mere for dig end ti sønner?” Jeg ved ikke, hvad der har gjort mest ondt; den skadefro Peninna eller den noget klodsede mand. For, Elkana elskede jo Hanna og sørgede for at hun fik en dobbelt portion mad, når der skulle spises.

Hanna bad en inderlig bøn til Gud. Under heftig gråd bad hun til Gud, og hun var endda så bevæget, at præsten Eli, som så hende bede, troede at hun var fuld. Men da det går op for Eli, at Hanna blot har udgydt sit hjerte for Gud i en inderlig bøn, så velsigner han hende med ”Må Israels Gud bønhøre dig hvad du end har bedt ham om.”

Som mennesker vil livet byde os på situationer, hvor vi ikke har den ringeste anelse om, hvad vi skal stille op. Og, det er i sådanne situationer, at Gud venter på, at vi tør overgive det hele til ham og stole på, at Guds løsning er den rigtige. Det er ikke altid lige nemt, og nogle gange ender vi i desperation. Hanna havde måttet høre for sin barnløshed i årevis, og til sidst var hun desperat. Hun gav også Gud et meget vidtrækkende løfte – og vigtigst af alt – hun holdt det! Og, Gud hørte hendes bøn.

Det kommer vi til at kigge nærmere på på søndag 🙂

For, på søndag er der igen gudstjeneste klokken 11:00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup. Hvis du kan være der en times tid forinden og hjælpe med at stille op, så er du meget velkommen til det!

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen

… en levende frikirke på Københavns vestegn