VELKOMMEN I CITY KIRKEN

City Kirken er et åbent, varmt og levende fællesskab af kristne! Vi holder til på Københavns Vestegn, og mødes ugentligt til forskellige anledninger i (primært) Taastrup.

Gudstjeneste hver Søndag, kl. 11.00
i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup –
Alle er velkommen!

Samtidig med gudstjenesten er der børnekirke (3-10 år), dog ikke i sommerferieperioden.

Der kan være enkelte søndage, hvor gudstjenesten ikke afholdes som normalt.

City Kirken er en anerkendt frikirke og arbejder sammen med mange andre kristne, blandt andet igennem Frikirkenet og Baptistkirken.

Her på disse sider kan du læse mere om os, og om at være kristen i det hele taget. Kik under Aktiviteter for at finde vores kalender, eller læs om hvad der er aktuelt på vores Blog.

Du er også altid velkommen til at kontakte os. Kik under Kontakt i menuen ovenfor.

Gennembrud = afmagt

2. Krønikebog 20 v12: Vor Gud, fæld dom over dem, for vi står afmægtige over for denne store hær, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig.«

I bønnen siger du: ”Gud, jeg kan umuligt gøre dette. Det ligger udenfor min evne. Jeg har brug for dig til at kunne gøre dette eller se et eller andet ske.” Det er den bøn, vi beder, når vi føler os magtesløse overfor en eller anden situation.

I bønnen indser jeg, at jeg ikke er Gud; jeg erkender, at jeg er magtesløs til at kontrollere mine omstændigheder og indrømmer, at mit liv er uoverskueligt.

I bønnen har du tillid til at fortælle Gud præcis, hvordan du har det. Hvad du oplever dig magtesløs overfor og det, som om du konstant har kæmpet med uden at se nogen form for ændringer. Fortæl Gud om det!

Nogle gange betyder tro ikke at gøre noget. Du står bare stille, du venter, og du stoler på. Hvis du prøver at gøre noget ved det, sætter det kontrollen tilbage i din domstol.

Sådan så troen ud i 2. Krønikebog 20 v13: Alle Judæerne stod for Herrens ansigt, også deres kvinder og børn, store og små. Ved ganske enkelt at stå, sagde de til Gud, at det, de stod overfor, var for stort for dem, men de stolede på, at Gud var større end det, som de stod overfor.

Når du har brug for et gennembrud, skal du følge deres eksempel. Vent i tillid.

Refleksion

 • Hvorfor tror du, at du kan have en tendens til at forsøge at holde på kontrollen, selvom du ved, at du ikke kan ændre noget alligevel?
 • Hvad er blevet uoverskueligt i dit liv og gør det svært for dig at vente på, at Gud udfører det arbejde, som du ikke selv kan udføre?
 • Kan du italesætte dit forhold til Gud, sidste gang hvor du så et gennembrud i dit liv?

Bøn
Tak Gud, at du er Gud og jeg er ikke. Jeg beder om, at du vil bevare mig i troen og tilliden til dig og din indgriben. Tak at du kender mig og hvordan jeg har det, i den situation som jeg er i lige nu. Nu beder jeg om, at du vil hjælpe mig til at bede om, at din og ikke min vilje må ske. Amen

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: Gud helbreder også i dag.

Vi glæder os til at se dig, og rigtig god weekend.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

TAKNEMMELIGHED

1. Thess. 5 v18 Sig tak under alle forhold; for dette er Guds vilje med jer i Kristus Jesus.

Mange mennesker vil gerne vide, hvad Guds vilje er for deres liv. Men at være taknemmelig under alle forhold er som regel ikke det første, som man tænker på. Gud vil gerne vise os det næste skridt, men ønsker, at vi lærer det første, før han viser os det næste. Her er trin eet: Vær taknemmelig, det er Guds vilje.

Vær først taknemmelig for det, Gud allerede har givet dig – dit liv, frihed, mad, et fællesskab, evner osv. Alt hvad vi har er en gave fra Gud og vi kan være taknemmelige for det hele.

Når Bibelen så siger, at vi kan sige tak under alle omstændigheder, så bemærk, at det ikke er det samme, som at sige tak for alle omstændigheder. Der er en stor forskel. Der er da mange ting i livet, som du ikke skal være taknemmelig for. Der er da rigtig mange ting, som der sker i denne verden og i ens tilværelse, som aldrig har været Guds vilje.

Der er meget ondt i verden, og i disse tider kan du se eller opleve mere af det, end du har lyst til. Men Gud er større end alle disse ting tilsammen, han kan løfte os ud af smerte eller igennem den. Gud kan forvandle omstændigheder og bringe velsignelser ud af lidelse. Han forvandlede korsfæstelsen til opstandelse.

Svære tider vil ikke vare evigt. Paulus siger i Rom. 8 v18 Jeg mener nemlig, at lidelserne i den tid, der nu er inde, er for intet at regne mod den herlighed, som skal åbenbares på os.

Taknemmelighed er at vide, at i troen på Jesus Kristus som din personlige Herre og frelser, så er Gud med dig i og under alle dine forhold her og nu.
Du kan bede til Gud med taknemmelighed, for han vil aldrig slippe eller forlade dig. Den tid, som er her og nu, er ikke konstant, men det er evigheden.

Refleksion

 • Midt i dine omstændigheder lige nu, hvad kunne du takke Gud for?
 • Har du før set, at Gud har vendt dårligt i dit liv til det gode?
 • Hvordan former taknemmelighed den måde, du ser dit liv på?

Bøn
Kære Gud, tak at jeg, her og nu, kan tale med dig. Tak, at jeg kan være ærlig med dig og at jeg aldrig behøver at være alene i mine omstændigheder. Tak for alt det, som du allerede har gjort og for alt det som du kommer til at gøre. Så jeg beder om, at du vil hjælpe mig til at få øje på de ting, som jeg kan være taknemmelig for. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: FANGET AF FORTIDEN

Vi glæder os til at se dig og rigtig god weekend.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Ud af blindgyden

Ordspr. Bog 2 v5 – 6
Stol på Herren af hele dit hjerte, og støt dig ikke til din egen indsigt. Hav ham i tankerne på alle dine veje, så vil han jævne dine stier.

Selv med en GPS kan jeg i nogle områder af Danmark køre forkert. Det samme kan også ske i mit liv, og lige pludselig havner jeg i en blindgyde og har svært ved at finde den rigtige vej igen. Måske står du over for en blindgyde lige nu – åndeligt, økonomisk, følelsesmæssigt, relationelt eller noget helt andet.
At stole på Guds ledelse i disse situationer kan være en svær udfordring, ofte forsøger man selv at finde løsninger. Men det, som Gud inviterer os til, er at tage ham med på råd. At tage Gud med i sine tanker betyder måske, at du bliver stille et øjeblik og får renset ud i dine egne tanker. Jeg ved, at mine tanker kan være fyldt med frygt og uro, og derfor er det at stole på Gud og blive ved med at gå fremad i tro, selvom man ikke ser en vej, ikke så enkelt. Men Guds løfte til os er, at han vil jævne vores stier. Det betyder, at Guds plan vil blive mere og mere tydeligt og forståelig, når du går ned ad den vej/sti, som han lægger for dig.

Ordspr. Bog 4 v18
Retfærdiges sti er som lysskæret, der bliver lysere, til dagen er på sit højeste.

En dag vil du se det store billede og du vil opdage Guds hensigt bag den vej, som han specifikt lagde for dig. Vær tålmodig, Gud ved, hvad han gør. Han ved, hvad der er bedst for os mennesker, og du kan stole på ham, fordi han er god.
Du kan ikke se slutresultatet her og nu, men det kan Gud. Alle problemer og vanskeligheder og forsinkelser – alle de ting, der får dig til at spørge “hvorfor” – vil en dag være klare i lyset af Guds visdom og ledelse og vi vil se hans kærlighed i det.
Men lige nu, så lærer du og jeg at stole på Gud og finde ind i hans veje for os.

Refleksion

 • Har du tidligere oplevet, at har Gud ”skabt en vej” for dig, da du troede, at der ikke var nogen vej?
 • Hvilke udfordringer kan der være i at stole på Herren “af hele dit hjerte”?
 • Hvad kunne du begynde med i dag, selvom destinationen ikke er helt klar?

Bøn
Tak Gud, at jeg ikke behøver at stå alene med mine udfordringer her i livet. Tak, at jeg kan finde visdom hos dig. Nu beder jeg om, at du vil hjælpe med til at være tålmodig, så lyset fra dig kan nå min sti. Tak at du er den vej/sti som jeg sikkert kan følge. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
Tema: Jesus, et opgør med religiøsitet

Vi glæder os til at se dig og rigtig god weekend.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

“Sådan er Gud”

Salme 8 v2: Herre, vor Herre! Hvor herligt er dit navn over hele jorden, du, som har bredt din pragt ud på himlen!

Hvis det at vide, hvem Gud er, former den måde, vi relaterer og beder på, hvordan er Gud så?

Gud har mange egenskaber. Han er alvidende, han er almægtig, han kan være overalt på samme tid (allestedsnærværende). Bibelen fortæller os også, at Gud er hellig, retfærdig, kærlig, nådefuld, trofast osv. Der er mange, mange egenskaber ved Gud, som vi kunne studere. Men en ting er sikkert og som du aldrig skal være i tvivl om, Gud er god og Gud er ikke defineret af omstændighederne i en brudt verden. Faktisk, så er det den eneste grund til, at der er noget godt i verden, fordi Gud er verdens skaber, og han er en god Gud. Hans godhed ses og mærkes i det skabte.

Folk spørger så ofte: “Hvis Gud er god, hvorfor er der så så meget ondskab i verden?” Svaret er enkelt: Gud tvinger os ikke til at gøre hans vilje, det er altid et personligt valg, også hvordan vi administrerer den verden og de ressourcer, som er i den. Ondt eksisterer, når egoismen råder og man vælger kærligheden fra. Det onde er virkelig let at forklare. Den svære ting at forklare er, hvorfor der er noget godt i verden. Men Guds udgangspunkt for al eksistens var, at alt hvad han skabte var godt. Det fortæller os meget om Guds karakter og på hvilken måde, vi kan relatere til ham. Når vi også læser om den evighed, som Gud forbereder til os, JA så bliver det bare endnu mere fantastisk.

FOR SÅDAN ER GUD. I en sang står der: Se, hvor han gør sig til brød og til vin. Mærk, hvor han nu gør din byrde til sin. Mod til de modløse deler han ud. Sådan er Skaberen. Sådan er Gud!

Reflektion

 • Hvordan er Guds godhed en faktor for den måde, du kan relatere til ham på?
 • Er troen en åndelig abstrakt pligt eller en god relation for dig?
 • Hvordan har Guds godhed påvirket den måde, du beder til ham på?

Bøn
Tak Gud, at jeg kan lære dig at kende som du er, og ikke som min forestilling beskriver dig. Tak, at du ønsker en relation og at du tilbyder at gå sammen med mig, livet igennem. Jeg beder nu om, at jeg må lære at stole på og få tillid til, at du er den du er og at du aldrig forandrer dig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste sammen på søndag kl. 11:00. Her får vi besøg af Tove Kirkebye Poulsen fra UMO, som før har besøgt City Kirken. Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Hvor langt er der fra øst til vest?

BEMÆRK
På søndag holder vi gudstjeneste kl. 11:00 i Huset på AHORNVEJ 3 i Taastrup, ikke i Kulturcenteret.  Tema: ”Livgivende ord”

Salme 103 v11-13 Så høj som himlen er over jorden, så stor er hans nåde mod dem, der frygter ham; så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham.

Gud giver dig, hvad du har brug for, ikke hvad du fortjener, derfor kan du bede med tillid. Fordi Guds svar og handlemåde er baseret på, hvem Gud er, ikke hvem du er eller hvad du har gjort.

Gud tilgiver dig, ikke fordi du er god, men fordi han er god. Du behøver ikke at prøve at være god nok og prøve at gøre dig fortjent til Guds godhed. Det er det, der er så fantastisk ved Guds nåde, den er baseret på hans hjerte for dig.

Når du beder om Guds tilgivelse, tilgiver han dig straks og fuldstændigt; uanset hvad du har gjort, afviser Gud dig ikke, når du kommer til ham. Han tager imod dig med åbne kærlige arme, fordi han glæder sig altid over, når vi vender om til hans fællesskab.

Dette er fantastisk for os, fordi det er det stik modsatte af, hvad folk gør. Når du sårer eller handler dumt mod andre, vil de så gerne være sammen med dig igen? Det kan være meget svært. Du har jo svigtet deres tillid og derfor vil de være på afstand og skubbe dig væk. De vil ikke tage imod dig – fordi du har skadet dem.

Men Gud er kærlighed og fuld af godhed. Han elsker dig, fordi kærligheden er hans natur. Hans godhed og hans kærlighed er grunden til, at vi får, hvad vi har brug for, ikke hvad vi fortjener. Der er ingen ende fra øst mod vest. Sådan er det også med Guds tilgivelse.

Reflektion

 • Hvorfor vil Gud have, at du kommer til ham og beder om tilgivelse, når du allerede ved, at han tilgiver dig?
 • Hvad tror du, at betyder det for Gud at du kommer til ham, når du har været væk fra ham, i handling eller i troen?
 • Eftersom Gud har vist dig barmhjertighed, hvordan ændrer det dit forhold til andre?

Bøn
Tak Gud, at din handlemåde er så anderledes end min. Hjælp mig til at forstå, at du ikke er som mine erfaringer her i livet. Hjælp mig til at tage imod alt det, som er så naturstridigt for mig. Så jeg selv må få evne til at give den barmhjertighed videre, som du har givet mig. AMEN

BEMÆRK
På søndag holder vi gudstjeneste kl. 11:00 i Huset på AHORNVEJ 3 i Taastrup, ikke i Kulturcenteret.  Tema: ”Livgivende ord”

Må Gud rigt velsigne dig, vi ses på søndag, kærlig hilsen
Michael Jensen

… en levende frikirke på Københavns vestegn