VELKOMMEN I CITY KIRKEN

City Kirken er et åbent, varmt og levende fællesskab af kristne! Vi holder til på Københavns Vestegn, og mødes ugentligt til forskellige anledninger i (primært) Taastrup.

Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00
i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup
Alle er velkommen!

Samtidig med gudstjenesten er der børnekirke (3-10 år).

City Kirken er en anerkendt frikirke og arbejder sammen med mange andre kristne, blandt andet igennem Frikirkenet og Baptistkirken.

Her på disse sider kan du læse mere om os, og om at være kristen i det hele taget. Kik under Aktiviteter for at finde vores kalender, eller læs om hvad der er aktuelt på vores Blog.

Du er også altid velkommen til at kontakte os. Kik under Kontakt i menuen ovenfor.

Det er ikke for sjov, det her!

Apostlenes gerninger 8:24: ”Åh nej!” udbrød Simon. ”Bed for mig til Herren, så det, I har sagt, ikke skal ske med mig.”

I Apostlenes Gerninger kan vi læse om, hvordan der udbrød vækkelse i Samaria, og mange samaritanere kom til tro på Jesus. En af dem var en troldmand ved navn Simon. Da Peter beder for, at de samaritanske troende må modtage Helligånden – og det sker – så tilbyder Simon apostlene penge og siger, ”Giv også mig en sådan magt, så dem jeg lægger mine hænder på, får Helligåndens kraft.” og Peter svarede ”Gid dine penge må gå til grunde – og du selv med – siden du kunne få den tanke, at Guds gave kan købes for penge! Du har ingen andel i det her, for du står ikke i et ret forhold til Gud. Du skal vende om fra dine onde tanker og bede Herren om at tilgive din selviskhed. Jeg kan se, at du er fuld af magtbegær og bundet af synd.” (Apostlenes Gerninger 8:20-23) og da udbryder Simon ”Bed for mig til Herren, så det, I har sagt, ikke skal ske med mig.”

Simon var troende, men med de forkerte motiver. Guds Ånd – Helligånden – har ét formål, og det er at herliggøre Gud og gøre Guds vilje – hverken din eller min vilje (eller samaritaneren Simons). I Fadervor beder vi, ”Ske din vilje, som i Himlen således også på jorden”. Må vores Far i Himlen helbrede os og opfylde alle vores andre bønner, men lad det ske, så han bliver æret og ophøjet!

På søndag er der gudstjeneste klokken 11:00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup, hvor jeg har forberedt en prædiken!

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen

Han oprejser os, så vi kan leve for Guds ansigt!

Hoseas’ bog 6: 1-2: ”Kom!” siger de. ”Vi må hellere vende os til Herren! Når han har sønderrevet os, kan han vel også helbrede os. Når han har slået os, må det være ham, der skal forbinde vores sår. Han giver os nyt liv om to dage, oprejser os på den tredje dag, så vi kan leve for Guds ansigt.”

I onsdags havde vi et rigtigt godt bedemøde i kirkens hus på Ahornvej i Taastrup. Et af de emner, der blev taget op, var situationen omkring abort i Danmark. Vores folkevalgte har netop vedtaget en lov, som yderligere liberaliserer adgangen til fri abort. Vi bad for de ufødte liv og for at Gud måtte sende sin Ånd over landet, så det ikke længere bliver anset som en acceptabel udvej at foretage en abort. Der blev bedt for, at vi måtte blive et samfund, hvor vi reelt tog os af hinanden – også dem, som var blevet gravide og dermed stod i en vanskelig situation socialt. Som, der var en, der bad: Der var jo også engang, at det var socialt acceptabelt at ryge allevegne.

Hoseas profeterede på et tidspunkt hvor både Israel og Judæa var i moralsk forfald. Hoseas profeterer om, hvordan Gud vil straffe landet – men også om, hvordan Gud ønsker at tilgive og genoprette, når folket omvender sig og igen begynder at følge Guds love. Det er også i dette afsnit, at Gud siger: ”Jeg ønsker barmhjertighed frem for slagtofre.” I skriftstedet i indledningen profeteres, at hvis vi omvender os, vil han forbinde vores sår, give os nyt liv om to dage og rejse os på den tredje dag, så vi kan leve for Guds ansigt. Min bøn er, at vi som kirke fortsat må turde forsvare det ufødte liv, fordi ethvert menneskeliv er værdifuldt i Guds øjne – og at vi som land må forstå, hvad der er det rigtige at gøre!

På søndag er der gudstjeneste klokken 11:00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup, hvor Per Eivind Stig har forberedt en prædiken!

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen

I dag skal du komme med mig til Paradiset

Lukasevangeliet 23:42-43: Så sagde han: ”Jesus, husk på mig, når du kommer til dit rige.” Jesus svarede: ”Det siger jeg dig: I dag skal du komme med mig til Paradiset.”

Så var det dagen, hvor der blev afsagt endelig dom i en af de mest omtalte drabssager i Danmark. Forbryderen blev idømt forvaring – det vil sige at han kommer til at være spærret inde på ubestemt tid. Det er en alvorlig straf, men også en alvorlig forbrydelse.

Og så er det, at man måske – jeg gør i hvert fald – igen kommer til at tænke på: Kan Gud også tilgive sådant et menneske? Der var engang en, der sagde til mig, at selv Hitler – hvis han havde omvendt sig nede i førerbunkeren i Berlin – kunne være blevet tilgivet af Gud. Jeg som menneske har svært ved at fatte det, men jeg er jo heller ikke Gud.

Da Jesus hang på korset, bad han for dem, der var i gang med at slå ham ihjel. Der står at de to forbrydere, der blev korsfæstet med ham, også hånede ham. Men – i Lukasevangeliet er der en lille detalje. Den ene forbryder håner Jesus, mens den andet tager ham i forsvar. Og, han beder Jesus huske på ham, når han kommer til sit rige. Og Jesus svarer, at de sammen skal til paradiset samme dag.

Normalt blev man ikke korsfæstet for småting i Romerriget. Straffen var så modbydelig, at Romerrigets egne statsborgere ikke kunne idømmes den (læs om Paulus i Apostlenes Gerninger). Og, alligevel er Jesus parat til at tilgive en mand, som omvender sig på kanten af dødsriget, uanset hvilke forbrydelser han har begået.

Bare en tanke…

På søndag er der gudstjeneste klokken 11:00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup. Der er nadver og Rajesh David har forberedt en prædiken!

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen

Åh, mægtige Gud, om du dog ville forbarme dig

1. Samuels bog 1:11
”Åh, mægtige Gud, om du dog ville forbarme dig og se min elendighed,” bad hun.

Hanna, hed en kvinde, som levede i Efraims højland for mange år siden. Hun var en af to koner til en mand, der hed Elkana, og hun var barnløs. På den tid var det at være barnløs en meget pinlig affære. Der måtte jo være en årsag til at Gud ikke velsignede hende med børn lige som han havde gjort med Elkanas anden kone, Peninna.

Hannas barnløshed var en stor sorg for hende, og det blev ikke bedre af, at hendes omgivelser mildt sagt ikke havde den store forståelse for hende. Konen ovre i det andet soveværelse gjorde nar ad hende, og hendes mand spurgte ”Betyder jeg ikke mere for dig end ti sønner?” Jeg ved ikke, hvad der har gjort mest ondt; den skadefro Peninna eller den noget klodsede mand. For, Elkana elskede jo Hanna og sørgede for at hun fik en dobbelt portion mad, når der skulle spises.

Hanna bad en inderlig bøn til Gud. Under heftig gråd bad hun til Gud, og hun var endda så bevæget, at præsten Eli, som så hende bede, troede at hun var fuld. Men da det går op for Eli, at Hanna blot har udgydt sit hjerte for Gud i en inderlig bøn, så velsigner han hende med ”Må Israels Gud bønhøre dig hvad du end har bedt ham om.”

Som mennesker vil livet byde os på situationer, hvor vi ikke har den ringeste anelse om, hvad vi skal stille op. Og, det er i sådanne situationer, at Gud venter på, at vi tør overgive det hele til ham og stole på, at Guds løsning er den rigtige. Det er ikke altid lige nemt, og nogle gange ender vi i desperation. Hanna havde måttet høre for sin barnløshed i årevis, og til sidst var hun desperat. Hun gav også Gud et meget vidtrækkende løfte – og vigtigst af alt – hun holdt det! Og, Gud hørte hendes bøn.

Det kommer vi til at kigge nærmere på på søndag 🙂

For, på søndag er der igen gudstjeneste klokken 11:00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12 i Taastrup. Hvis du kan være der en times tid forinden og hjælpe med at stille op, så er du meget velkommen til det!

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen

Tilbedelse

Johannes Åbenbaring 7:9-10: ”Derefter lagde jeg mærke til en stor flok mennesker, som stod foran Lammet og Guds trone i Himlen, klædt i lange, hvide dragter og med palmegrene i hænderne. Der var mennesker fra alle folkeslag og sprog, og der var så mange, at ingen kunne tælle dem. De råbte: ’Frelsen kom fra vores Gud, som sidder på tronen, og fra Lammet!’”

Jeg elsker, når Guds Ånd er til stede i gudstjenesten. Når lovsangen rører mit hjerte, der bliver bedt inderlige bønner og forskellige får profetiske ord. Indrømmet – det er ikke hver søndag, at jeg har den oplevelse. Og misforstå mig ikke, for lovsang, der rører mit hjerte, behøver bestemt ikke komme fra et professionelt band med røgmaskine – som oftest tværtimod. Lovsang, der rører hjertet, kommer netop fra hjertet. Og bønner, der bevæger os i ånden, er netop åndelige og ikke hverken en remse, der lires af eller at opremse en lang liste af ønsker. Bønner, der bevæger os i ånden, er bønner, der kommer ud af et tæt åndeligt samvær med Gud. Og profetiske ord er også ord, som kommer ud af et tæt åndeligt samvær med Gud. ”Gud ønsker at der skal ske en vækkelse i Danmark!” – Nogle gange har jeg undret mig, om Gud kunne finde på at sige det modsatte?

Når Guds Ånd er til stede i gudstjenesten, er det typisk, når vi alle har været indstillet på at lægge alt vores eget ned og erkende, at det bedste, vi kan gøre, er at bøje nakken og lytte til Gud. Når vi lægger alt vores eget til side og lytter efter, hvad der er hans vilje. Så sker miraklet, og Gud møder os ikke bare for at svare på vores ”ønskeseddel” men ofte også det, som vi ikke turde sige højt, selv til vores Far i Himlen.

Sådan en gudstjeneste ønsker jeg mig hver søndag. Måske sker det på søndag. Der mødes vi klokken 11 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12.

Efter mødet i forbindelse med kaffen er der et kort orienteringsmøde for menighedens medlemmer. Hvis du er med til gudstjenesten og ikke er medlem, så bliv bare siddende – vi har ikke så mange hemmeligheder 🙂

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen

 

PS:
Karin og jeg er jo lige kommet tilbage fra ”mit andet hjemland”, Færøerne, hvor der var lovsangsfestival hele weekenden. Af forskellige årsager nåede vi ikke at være med, men vores rigtigt gode venner Krista og Sámal spillede: https://www.facebook.com/vasvikmedia/videos/414429514741875

… en levende frikirke på Københavns vestegn