VELKOMMEN I CITY KIRKEN

City Kirken er et åbent, varmt og levende fællesskab af kristne! Vi holder til på Københavns Vestegn, og mødes normalt ugentligt til forskellige anledninger i (primært) Taastrup. Vi holder f.eks. gudstjeneste om søndagen kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup. Samtidig med gudstjenesten er der børnekirke (3-10 år).

Pga. corona-restriktioner mødes vi dog IKKE som normalt for tiden, heller ikke til gudstjeneste. Juleaften den  24/12 kan du finde en online-gudstjeneste her i menuen oppe til højre; klik på “Online Søndage” for at finde den. Den 26/12 og 2/1 er gudstjenesten aflyst.

City Kirken er en anerkendt frikirke og arbejder sammen med mange andre kristne, blandt andet igennem Frikirkenet og Baptistkirken.

Her på disse sider kan du læse mere om os, og om at være kristen i det hele taget. Kik under Aktiviteter for at finde vores kalender, eller læs om hvad der er aktuelt på vores Blog.

Du er også altid velkommen til at kontakte os. Kik under Kontakt i menuen ovenfor.

Det ”U”perfekte liv

I Salme 139 v14 siger David: “Tak, fordi du gjorde mig så vidunderligt underfuld”.

Intet her på jorden er perfekt, fordi alt i denne verden så som klimaet – økonomien – freden og relationer – kirken mm. er brudt og ikke helt som Gud havde tænkt sig det. Så derfor er der intet i vores liv som nogensinde vil være perfekt. ”Tak for den opmuntring.” Mange mennesker kæmper for at opnå det ”perfekte liv” og undrer sig over hvorfor det ikke lykkes, trods succes.

Når David så takker Gud for den måde, som Gud har skabt ham på, så betyder det at han forstår, at han er skabt at være unik og særskilt. Det er du også.

At være vidunderligt skabt omfatter enhver person fra undfangelsen til graven, eftersom som alle bærer Guds billede. Bibelen siger at, du er kendt af Gud og tilhører ham.

Når du forstår din unikke identitet, så kan du begynde at blive til alt, hvad Gud har skabt dig til at være, midt i en uperfekt verden.

Gud kalder nemlig på almindelige mennesker, ligesom mig og dig, til at følge ham. Lige meget hvor lille du kan føle dig og dine ressourcer kan synes at være. For du er skabt til at være hans barn, og så kan lidt blive til meget. Når du lægger det i mesterens kærlige hånd, ja så vil du forstå og opleve, hvordan dit liv kan få stor betydning og gøre en forskel. Det blev Davids erfaring. Måske er du faret vild eller blevet grebet af frygt i en uperfekt verden. Nogle gange krydses vejene og det er svært at vælge, så ender vi på en eller anden måde ingen steder. Men er det ikke der, vi lærer, at vi kun skal påkalde hans navn JESUS KRISTUS, for at komme tilbage til hans vej, hans sandhed, hans liv.

REFLEKSION

 • Hvad er nogle af de kvaliteter hos dig, der gør dig unik?
 • Hvordan kan du bruge dem til at bringe Gud ære?
 • På grund af synd er intet på Jorden perfekt – men Jesus kom for at frelse os fra synd. Hvordan ændrer den forståelse, hvordan du lever?

BØN

Kære Gud, tak for din grænseløse kærlighed til mig og for din nåde, som er ny hver morgen. Tak for livet, som du har skabt mig til at leve. Hjælp mig til at finde ind i dine planer og til at gøre din vilje i dag. Derfor beder jeg om et hjerte og en indstilling, som ønsker at følge og tjene dig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Tema: Jesus er VEJEN – SANDHEDEN OG LIVET (del 3)

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Søndag d. 29 maj er der informationsmøde umiddelbart efter gudstjenesten.

Himmelske Dage er den største økumeniske festival i Danmark med over 400 events om kirke, samfund og kultur. Det afholdes denne gang i Roskilde den 26.-29. maj.

Sommerstævne på Lindenborg: Man skal tilmelde sig inden 1. juni for at få den billige pris.

Plan A

Rom. 8 v28 Vi ved, at alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud,
og som efter hans beslutning er kaldet.

Gud har ikke en “Plan B” for dit liv.

Uanset hvor mange gange, vi som mennesker kan gå vores egne veje, så er vi stadig på Guds “Plan A” for vores liv. Han har ikke tilbagekaldt sin oprindelige drøm for dit liv. Det er lige meget, hvad andre mennesker gjorde mod dig, hvad du har gjort mod andre eller dig selv, eller hvilke fejl eller dårlige beslutninger, du har truffet. Du kan stadig komme tilbage til det, som du var skabt til.

Hvis man laver en fejl eller tager en dårlig beslutning, så er der mange som tænker “nå, så jeg er ikke god nok, jeg har lavet for meget rod i mit liv, jeg duer ikke til noget.” Du behøver ikke længere at tro på de løgne, for Gud er langt større end det.

Alt er i Guds hånd – de gode, de onde, de dårlige beslutninger, synderne. Han forårsagede ikke det hele, men han har stadig kontrol over det hele.

Og Gud får alt til at arbejde sammen til det gode. Bibelen siger ikke, at alt er godt – for det er det ikke. Der er meget synd og ondskab i verden.

Det hele er ikke godt. Men Gud får det hele til at arbejde sammen, så der kan komme noget godt ud af det.

Når du tror, at Gud ikke kan samle dele af dit liv igen, så husk, at Gud kan gøre alt. Han er stadig på arbejde – han udarbejder stadig sin plan for dit liv og venter stadig på, at du kommer tilbage til ham, så han kan give dig sin drøm for dit liv, hvis du ikke allerede lever i den.

Når du giver ham dit liv, vil Gud arbejde for at få alle brikkerne til at passe sammen, så hele dit liv kommer ind i den sammenhæng, som tjener sit formål her på jorden.

REFLEKSION

 • Er der nogen fejl eller synd i dit liv, som du tror, Gud aldrig kunne tilgive?
 • Er der noget tanke, som har afholdt dig fra at leve i Guds plan for dit liv?
 • Hvad tror du, Gud har skabt dig til?

BØN

Kære Gud, tak at du har en plan for hver enkelt en af os. Din hånd leder vores skridt og giver os alt, hvad vi har brug for. Hjælp mig til at have tillid til, at du kun vil det bedste for mit liv. Så jeg trygt kan bede om, at din vej vil blive åbenbar i mit liv. Hjælp mig med at gå på de stier, som du har lagt foran mig og gå ind af de døre, som du åbner for mig. Amen.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Tema: Jesus er VEJEN – SANDHEDEN OG LIVET (del 2)

Kærlig hilsen
Michael Jensen

På Store Bededag den 13. maj mødes forskellige kirkesamfund til bøn for Danmark. Alle er velkomne og det sker i Københavns Domkirke kl. 14 -15.30.

Himmelske Dage er den største økumeniske festival i Danmark med over 400 events om kirke, samfund og kultur. Det afholdes denne gang i Roskilde den 26.-29. maj.

Sommerstævne på Lindenborg: Man skal tilmelde sig inden 1. juni for at få den billige pris.

Dette gælder også dig

Joh. 3 v14: ”enhver, som tror, skal have evigt liv i ham.”

Enhver, det vil sige alle, ingen undtagelser. Lige meget hvem man er, hvor man kommer fra, eller hvordan ens baggrund har været, så gælder dette vers for dig og alle andre.

Verset i Johannes-evangeliet står i relation med beretningen om Israels ørkenvandring. En fortælling om et folks vandring fra en slavetilstand under en ond hersker til frihed i fællesskabet med Gud. Men i ørkenvandringen mister folk tålmodigheden og ønsker sig tilbage til Ægypten. De tabte besindelsen, dømmekraften og kunne ikke se klart. Følgerne blev skæbnesvangre. Utålmodighed er en gift; når vi vender os fra Gud, åbner vi os op for det onde. Folk blev nu ramt af dødbringende slangebid. I dette kaos skabtes der et middel mod denne ondskab. Gud er kærlighed og nådefuld, så han greb ind i situationen og viste jøderne en vej ud af den. Så man lavede en kobberslange og satte den på en stang; hvis nogen så blev bidt af en slange og rettede sit blik mod kobberslangen, beholdt man livet.

Historien kaster lys over Guds frelsesplan for os mennesker. Jesus blev hængt op på et kors, dødsmærket af syndens gift og døde for hele menneskeheden, men i denne død knuste han slangens hoved (1. Mosebog 3 v15: Hendes afkom skal knuse dit hoved) så du og jeg kunne få livet igen. At se og tro på den korsfæstede er at gå fra døden til livet. Kun ved at fastholde blikket (TROEN) på ham finder vi freden, for i det fællesskab finder jeg en at elske og en at blive elsket af for evigt. Jesus siger i Joh. Ev. 14 v6: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig.

REFLEKSION

 • Hvordan opfatter du ordet “enhver” for dig selv?
 • Hvordan påvirker ordet “enhver” dit menneskesyn?
 • Tror du, “enhver” også betyder til enhver tid?

BØN

Kære Gud, tak for din nåde, tak at den også gælder for mig i dag. Jeg ved, at jeg en dag skal dø og se evigheden i øjnene. Mit liv her på jorden har til tider været noget rodet, hvor jeg har levet efter min egen plan og ikke din. Jeg beder dig derfor om din tilgivelse. Jeg vil leve efter din plan, fra nu af. Jeg ønsker at få ryddet op i rodet og rette mit blik på dig, Jesus Kristus. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

Tema: Jesus er VEJEN – SANDHEDEN OG LIVET (del 1)

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: Se også disse Tips til Himmelske Dage i Roskilde den 26.-29. maj.

Aldrig alene

Matt. 28 v20: »… jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.«

For mange år siden var jeg i verdens sydligste by, som hedder Ushuaia og ligger i Argentina. Det var meget langt væk fra lille Danmark og det føltes virkelig som verdens ende. Men lige meget hvor du er, så gælder Jesus løfte til dig: Jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Gud våger over dig hvert øjeblik af dagen, ligesom en livvagt ville. Det betyder, at Guds nærvær altid er med dig. Når du befinder dig i en situation, som du synes er svær eller hvor du føler dig magtesløs og alene, så det er alt sammen en sandhed med modifikationer. Din oplevelse er reel nok, men er ikke nødvendigvis endelig, når du har Gud med i dit liv.

I 1 Peter 1 v5 skriver apostlen Peter om Guds magt, at den bevarer vores tro. Det er et militært udtryk, der refererer til at sende soldater til en by for at beskytte den. Verset taler om, at det er vores tro, som bliver beskyttet. Det har ofte været en stor misforståelse, at man som kristen ikke vil møde modgang. Igennem hele kristendommens historie er kristne blevet syge, har lidt nød og mødt en masse modgang. I en verden hvor over 95% af det, der sker, intet har med Guds vilje at gøre, er jeg derfor glad og taknemlig for ikke at stå alene. Mange mennesker bukker under både åndeligt, psykisk eller fysisk under det pres, som møder en i tilværelsen, fordi de står alene. Kriser i tilværelsen og i vores verden kan hurtigt skabe en masse bekymringer og give søvnløse nætter. Det er netop det, verset taler ind i, Gud er på din side og kæmper for din tro. Simon Peter kom selv i en troskrise og han endte med at fornægte sin tro på Jesus Kristus, MEN hvad var Jesus respons til Peter? Luk. 22 v31 Simon, Simon! Satan gjorde krav på jer for at sigte jer som hvede; men jeg bad for dig, for at din tro ikke skal svigte. Gud kender til dine kampe, han ved hvor du har det svært, og han stiller sig på din side. Igen og igen igennem hele Bibelen lover Gud sin trofasthed til os. Til alle tider og i alle situationer. 5 Mosebog 31 v8 »Herren selv går foran dig, han vil være med dig, han vil ikke lade dig i stikken og ikke svigte dig; vær ikke bange, og lad dig ikke skræmme!«

REFLEKSION

 • Hvordan påvirker billedet af Gud, som en der beskytter din tro, dig?
 • Hvilke udfordringer ser du i at holde sig tæt på Gud i svære tider?
 • Hvordan har du set Guds beskyttelse udspille sig i dit liv?

BØN

Kære Gud, jeg beder om din beskyttelse, når jeg begynder denne nye dag. Du er mit gemmested, hvor kan jeg altid finde tilflugt. Beskyt mig fra trængsler, hvor jeg end går og tak at du kæmper for mig også i dag. Din kærlighed og trofasthed er altid den samme. Så jeg beder om, at min tillid er til dig må blive bevaret igennem hele dagen. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. Vi glæder os til at se dig.

På søndag får vi besøg af Dave Richards fra Salt and Light i England.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Guds plan – min plan???

Ef. 2 v10: For hans værk er vi, skabt i Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i.

Gud har en plan og et ønske for dit og mit liv, en plan som passer ind i en større plan, han har for denne verden. Som menneske kan vi ikke vide alt, og har ikke det større perspektiv hele tiden – men det har Gud. Guds drøm for vores liv består af, at vi må opleve at være elskede og leve med et formål. Derfor har han skabt os til at kunne gå ind i meningsfyldte mål og planer, som vi har evner til at opfylde.

Du er nu begyndt på en åndelig rejse, der vil gøre dig i stand til at opdage svaret på livets vigtigste spørgsmål: Hvad i alverden er jeg her for? Ved slutningen af denne rejse vil du kende Guds hensigt med dit liv og vil forstå det store billede – hvordan alle dele af dit liv passer sammen.

Du har måske haft nogle drømme, som ikke rigtig blev til noget. Måske var du nødt til at give slip på en drøm, og du troede, at det ville være enden på dig.

De gode nyheder er, at det aldrig er for sent at komme tilbage til Guds plan.

Guds plan for dit liv er altid god. Det vil aldrig skade dig. Det vil give dig et stort håb og en vidunderlig fremtid!

Jer. 29 v11: Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.

REFLEKSION

 • Hvilke drømme tror du, at Gud har for dit liv?
 • Hvad vil det sige at overgive sine drømme til Gud?
 • Hvad har Gud givet dig hjerte og evne til?

BØN

Måtte fredens Gud, der førte fårenes store hyrde, vor Herre Jesus, op fra de døde med en evig pagts blod, sætte jer i stand til alt godt, så I gør hans vilje, idet han selv udvirker i os, hvad der er ham velbehageligt ved Jesus Kristus.
Ham tilhører æren i evighedernes evigheder! Amen.  Hebr. 13 v20 – 21

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til fællesgudstjeneste med Familiekirken på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Taler: David Hudson

Kærlig hilsen
Michael Jensen

HUSK på lørdag d. 23. april kl. 15:30: Mini-konference sammen med Familiekirken og David Hudson. Se denne indbydelse.

Velkommen til ny menighedsledelse: (Formand) Michael Rask Christensen – (Næstformand) Anita Pedersen – Per Bækgaard – (Præst) Michael Jensen

… en levende frikirke på Københavns vestegn