VELKOMMEN I CITY KIRKEN

City Kirken er et åbent, varmt og levende fællesskab af kristne! Vi holder til på Københavns Vestegn, og mødes normalt ugentligt til forskellige anledninger i (primært) Taastrup.

I denne Corona-ramte tid mødes vi dog IKKE som normalt.

Du kan i stedet find en “Gør-det-selv” gudstjeneste her i menuen oppe til højre; klik påOnline Søndagefor at se en oversigt.

(Normalt mødes vi til gudstjeneste hver Søndag, kl. 11.00 i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup, og samtidig med gudstjenesten er der børnekirke (3-10 år) og M.O.G. (11-14 år). Der kan være enkelte søndage, hvor gudtjenesten ikke afholdes som normalt. Typisk hjælper vi for eksempel altid med at samle ind til Dansk Flygtningehjælp den første søndag i november.)

City Kirken er en anerkendt frikirke og arbejder sammen med mange andre kristne, blandt andet igennem Frikirkenet og Baptistkirken.

Her på disse sider kan du læse mere om os, og om at være kristen i det hele taget. Kik under Aktiviteter for at finde vores kalender, eller læs om hvad der er aktuelt på vores Blog.

Du er også altid velkommen til at kontakte os. Kik under Kontakt i menuen ovenfor.

I går og i dag …

“Jesus Kristus er den samme i går og i dag, ja til evig tid. “ Hebræerbrevet 13:8.

Han er uforanderlig. Tider skifter, økonomiske situationer kan ændres, pandemier kommer og går og verdensfreden kan trues, men Jesus Kristus er den samme i alle situationer, passer til alle kulturer og under alle forhold.

I v. 8-9 advares vi :” Lad jer ikke rive med af forskellige lærdomme. Det er godt for det indre menneske at hente styrke i Guds nåde og IKKE i religiøse spiseregler, som alligevel ikke hjælper dem, der prøver at overholde dem.”

På en køretur i flere små, smukke Sydsjællandske byer så vi det ene spirituelle center efter det andet. Et tegn på den åndelige søgen og den hunger mange har i sit indre. En søgen efter det udenfor en selv, der kan give indre styrke. Mange bliver bundet i regler, skifter navne, kommer ind i systemer, som giver håb og ro for en tid, men alligevel ikke frigør.

“Det er godt for det indre menneske at hente styrke i Guds nåde!”
På Pinsedag råbte apostelen Peter ud: ”Der findes IKKE frelse andre steder end hos JESUS, for der er INGEN andre i hele verden, som kan frelse os mennesker.” Ap.G. 4:12.

Helligånden gir os kærlighed, mod og kraft til at bringe budskabet, som kan frigøre og frelse, og give indre styrke i Guds nåde.

God Pinse!

P.S. Også pinsegudstjenesten er online, gå ind på “Online Søndage” og følg dagens link.

Overvind det onde med …

Jeg rystes af mange opslag på de sociale medier, specielt når kristne, også ledere, laver nedværdigende opslag i form af billeder i forhold til andre kulturer og nationaliteter.

Ja, vi kan være uenige. Der er ting vi tager afstand fra, og frygten for forfølgelse er ikke ubegrundet. Det sker i mange lande, at både kristne og mennesker fra andre trosretninger og minoriteter forfølges. Vi har også lov til at sætte grænser, men ikke til at behandle Guds skabning med foragt!

Der er en anden vej end spot og foragt. I Romerbrevet 12:14 -21 får vi en opskrift:

“Velsign dem, der forfølger jer. Forband dem ikke, men bed for dem. Glæd jer med de glade, og græd med de grædende. Lad ikke menneskers sociale status bestemme, hvordan I tænker om dem. Hav ikke for høje tanker om jer selv, men vær villige til at have fællesskab selv med de mennesker, som ikke regnes for noget.

Gengæld ikke ondt med ondt, men stræb efter at gøre det, som alle mennesker kan se er godt. Lev i fred med alle mennesker-så vidt I kan. Kære venner, tag ikke hævn, men lad Gud tage sig af at straffe. Der står jo skrevet:” Hævnen og gengældelsen er min, siger Herren”. Der står også skrevet: “ Er din fjende sulten, så giv ham noget at spise. Er han tørstig, så giv ham noget at drikke. På den måde gør du ham skamfuld. LAD DIG IKKE RIVE MED AF DET ONDE, MEN OVERVIND DET ONDE MED DET GODE.“

 

Kristi Himmelfartsdag mindes vi at Jesus for op til Himmelen og nu sidder ved Faderens højre hånd. En dag så kommer Han igen på samme måde som Han for op, men inden det sker, så måtte disciplene tilbage til deres hverdag og den opgave, de havde fået, nemlig at forkynde evangeliet til alle folkeslag på jorden, og det er også det kald vi har fået.

Velsign og forband ikke. Jesus er en levende realitet som forvandler liv i dag!

 

Også på søndag er gudstjenesten online, gå ind på “Online Søndage” og følg dagens link.

Som nævnt i sidste uge vil vi meget gerne have korte videoindslag/hilsener til brug i online-gudstjenesterne! Ring eller skriv til Arne C., så vi kan aftale nærmere.

Liv!

“Jeg er kommet, for at de skal have liv, ja overflod af liv“ .
Jesus, Johannesevangeliet 10:10.

Du, som gir os liv og gør os glade
Tekst og melodi: Hans Anker Jørgensen 1982

Du, som gir os liv og gør os glade,
du, som holder af os, som vi er,
du, som åbner bøgehækkens blade,
du, som skaber blomst og bi og bær,
uden dig var alle marker golde,
uden dig var alle hjerter kolde.

Uden dig har kolde spekulanter
skabt en hverdag uden lys og luft,
uden tid til børn og gamle tanter,
uden fuglesang og blomsterduft.
Uden dig må glæden gå på krykker,
uden dig må livet gå i stykker.

Uden dig forråder vi hinanden,
uden dig går vores sind i chok.
Uden dig går folket fra forstanden,
hele verden går mod ragnarok.
Derfor råber vi i angst og smerte:
Lær os én gang til, hvad Jesus lærte:

»I kan ikke tjene Gud og Fanden,
I må vælge mellem liv og død.
I skal ikke tjene på hinanden,
I skal dele glæde, sorg og brød.
Tjen hinanden, I er alle lige,
der er ingen rige i mit rige!

I skal se med kærlighedens øjne,
alt det skabte skal I passe på.
I skal ikke tro på gyldne løgne,
i mit rige er de store små.
I skal ikke frygte nogen fjende,
kærlighedens liv har ingen ende!«

Du, som åbner døren gennem døden,
når vi drikker af dit hjerteblod,
vis os midt i mørket morgenrøden,
giv os hvedekornets kraft og mod.
Du, som åbner bøgehækkens blade,
giv os liv og lys, og gør os glade!

Også på søndag er gudstjenesten online, gå ind på “Online Søndage” og følg dagens link. Gudstjenesterne vil være online, indtil vi får klare retningslinier for, hvordan vi kan mødes, og indtil Kulturcenteret igen åbner – forhåbentlig på et tidspunkt i juni.

Vi vil meget gerne have korte videoindslag/hilsener til brug i online-gudstjenesterne! Ring eller skriv til Arne C., så vi kan aftale nærmere.

Fred og frihed

Vi har lige mindet Danmarks befrielse for 75 år siden ved at tænde lys i vinduerne .
Vi takker Gud for frihed og fred og beder om beskyttelse for vort land. Vi har haft fred i 75 år, men i vores land bor der flygtninge som er flygtet fra andre kriges rædsler. Det må vi ikke glemme. De har behov for at møde kærlighed og omsorg der hvor de er i livet.
Og så takker vi Gud for den fred han giver til trods for vore omstændigheder.
Joh. Ev. 14:27 ”Jeg giver jer min fred, og det er en bedre fred, end den mennesker kan tilbyde.” (Bibelen på hverdagsdansk)
Så lad os i dag på Store Bededag bede specielt for vort land og for dem der kæmper med traumer fra krigens rædsler, og takke for fortsat fred i vores land.

Danmark frit: En lærke letted’
Af Mads Nielsen (1945)

En lærke letted´, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred´ i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!

Det var en morgen som tusind andre
og ingen morgen i tusind år,
da Danmark vågned med klare øjne
til glædestimer og frimandskår,
og landet lyste fra sund til klit,
for det var forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!

Vi mindes stille de tapre døde,
hvis navne lever i Danmarks navn,
og takken søger til dem, der segned´,
og dem, der sidder med tunge savn.
Gud trøste dem, der har lidt og stridt,
til det blev forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!

Men du, som styrter de stoltes riger
og løser fangne af bolt og bånd,
dig flyver hjertens tak i møde,
vor skæbne er i din stærke hånd.
Nu er det forår og Danmark frit,
velsign det, herre, fra sund til klit.
Fra sund til klit!

Lidt om fakta

Så kom regnen! Marken og de tørre enge suger vandet til sig og vi andre fryser og synes, at det er råkoldt! Interessekonflikt! Vi kan ikke alle altid få det som vi vil!
Det er dog forår! Det er fakta og den sande virkelighed, selv om det ikke føles sådan.

Det er ikke altid, at vi ser og forstår hvad der er til det bedste for os. Jesus sagde en gang til Peter: ”Du forstår ikke, hvad der er Guds vilje, men ser det kun fra et menneskeligt synspunkt.” Matt. 16:23 (Bibelen på hverdagsdansk = BPH)

“Ja, Herre, lær mig at forstå dine veje, vis mig den sti, jeg skal følge. Lær mig at leve i din sandhed, for du er min Gud og min frelser. Det er dig, jeg sætter min lid til. Du har altid været en kærlig Gud, din barmhjertighed varer til evig tid.” Salme 25 (BPH) Det er fakta, også når vi ikke ser og forstår!

… en levende frikirke på Københavns vestegn