VELKOMMEN I CITY KIRKEN

City Kirken er et åbent, varmt og levende fællesskab af kristne! Vi holder til på Københavns Vestegn, og mødes ugentligt til forskellige anledninger i (primært) Taastrup.

Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00
i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup
men på Ahornvej 3, 2630 Taastrup over sommeren (fra 7. juli til og med 11. august)
Alle er velkommen!

Samtidig med gudstjenesten er der børnekirke (3-10 år).

City Kirken er en anerkendt frikirke og arbejder sammen med mange andre kristne, blandt andet igennem Frikirkenet og Baptistkirken.

Her på disse sider kan du læse mere om os, og om at være kristen i det hele taget. Kik under Aktiviteter for at finde vores kalender, eller læs om hvad der er aktuelt på vores Blog.

Du er også altid velkommen til at kontakte os. Kik under Kontakt i menuen ovenfor.

Et glædeligt budskab

I sit brev til galaterne kap. 1 v6-7 skriver Paulus nogle hårde ord til dem:

Jeg er chokeret over, at I så hurtigt har vendt jer fra Gud, som kaldte jer til at leve i Kristi nåde. Vi bragte jer det glædelige budskab om Jesus, men I har nu taget imod et andet budskab, som bestemt ikke er glædeligt. Der er nogen, der skaber forvirring iblandt jer ved at fordreje glædesbudskabet fra Kristus.

Hvad sker der dog her, hvorfor er Paulus så chokeret? Fordi der var kommet nogen ind i menighederne i Galatien, der modsagde det glædelige budskab, som Paulus var kommet med. Det store spørgsmål var: Er Gud god mod os på grund af noget, som vi tror eller gør; eller er vi kommet til tro på ham på grund af hans godhed imod os? Hvad kom først? Hvilken vej rundt er det?

Der var altså kommet nogen ind, som sagde, at først skal vi tro rigtigt og gøre nogle særlige “religiøse” ting, og så vil Gud se på os med milde øjne og være god ved os. Det hører man også i vore dage – nu er det bare nogle andre religiøse ting, der bliver fremhævet, end det var dengang; ellers er der ingen forskel.

Det kristne svar er omvendt. Det finder vi f.eks. klart formuleret i brevet til Efeserne 2 v8: Ved Guds nåde er I frelst i kraft af jeres tro på Kristus. Det er ikke jeres egen fortjeneste, men en gave fra Gud. Og hvor kommer den tro mon fra? Se i brevet til Romerne 2 v4: … Forstår du ikke, at Guds godhed leder dig til at bede ham om tilgivelse? I en anden oversættelse står der “… at Guds godhed vil føre dig til omvendelse“, det er det samme.

Så Guds gave, Guds godhed kommer før vores tro på ham. De leder os til at tro og omvende os; og i kraft af den tro bliver vi frelst. Fordi det er Gud, der tager initiativet, er det ikke vores fortjeneste, men er altsammen en gave fra Gud; det er Guds nåde imod os. Det er virkelig et glædesbudskab, for det tager præstationspresset af os. Vi skal bare tage imod troen fra ham (og lade være med at stritte imod og nægte at omvende os!), så bliver vi frelst.

At troen så helt naturligt vil smitte af på, hvad vi gør, det er bare godt og viser et glimt mere af Guds godhed mod os. Men det handler ikke om særlige “religiøse” handlinger, det handler om at vise godhed og kærlighed mod andre, ligesom Gud har gjort mod os fra starten af.

 

Lad os tale mere om det på søndag kl. 11, hvor vi mødes igen til sommergudstjeneste på Ahornvej 3 i Taastrup.

Kærlig hilsen
Arne Christensen

Hvem kan mon det?

Apostlenes Gerninger 4 v12:
Der findes ikke frelse andre steder end hos Jesus, for der er ingen andre i hele verden, som kan frelse os mennesker.

Peter og de andre apostle blev afhørt af ypperstepræsten og de andre religiøse ledere, fordi de skabte røre i Jerusalem ved at helbrede i lam mand i Jesu navn. De blev spurgt, hvem der havde givet dem ret til at gøre den slags ting? Og Peters svar var klart: Det har Jesus, og der er for øvrigt ingen andre end ham, der har kraften til at hjælpe os mennesker!

Der er ellers masser af meninger om, hvem der har svaret på alting: Der nævnes navne på guder og religiøse ledere, og der peges på politiske ledere i fortiden og i nutiden. Men tit og ofte bliver folk skuffede, for det “virker ikke” i længden. Menneskers grundlæggende problem, relationen til Gud og andre mennesker, bliver ikke forbedret af religiøse eller politiske systemer. Vi har brug for een, der har kraften til hjælpe os indefra, ikke bare udefra. Det kan Jesus, når vi lader ham gøre det. Han satte som pejlemærke for os at

Du skal elske Herren, din Gud, at hele dit hjerte, med liv og sjæl, med alle dine tanker og al din styrke!  Og:
Du skal elske din næste som dig selv!
(Markus-evangeliet 12 v30-31)

Det er et liv, der fungerer! Det afgørende her er, at han også hjælper os med at komme derhen, når bare vi vil lukke op for ham og tage imod det fra ham. Og der er ingen andre i hele verden, som kan det! Guds Søn kan mere, end noget menneske kan.

 

På søndag kl. 11 mødes vi igen til sommergudstjeneste på Ahornvej 3 i Taastrup. Tag gerne en madpakke med, så vi kan hygge os lidt sammen bagefter, ligesom vi gjorde for nogle uger siden.

Kærlig hilsen
Arne Christensen

7 eller 77 gange?

I Lukas-evangeliet 17 v3-4 læser vi om konflikter med medkristne:

„Hvis din ven forsynder sig imod dig, så konfronter ham med det. Hvis han hører på dig og beder om tilgivelse, så tilgiv ham. Selv hvis han forsynder sig syv gange om dagen, skal du tilgive ham, for så vidt han angrer og beder om tilgivelse.”

Wow! Det kræver sit at tage en konflikt op på den måde. Og så flere gange på samme dag! Men der er mere. Der, hvor Mattæus fortæller om den samme ting, virker det som om Peter tager Jesu ord til sig som en firkantet regel, men dog lige stiller et checkspørgsmål. Se i Mattæus-evangeliet 18 v21-22:

„Herre, hvor mange gange skal jeg tilgive en, der forsynder sig imod mig?” spurgte Peter. „Er syv gange nok?” Nej,” svarede Jesus, „lad det være 77 gange!

Lige så snart Jesus hører, at Peter har taget antallet helt bogstaveligt, laver han det om til noget større. Det er vist de færreste, der er i stand til at holde så nøje regnskab med hvor mange gange, de har måttet tilgive den samme person. Nogle Bibel-oversættelser siger endda “70 gange 7 gange”, og det bliver det bestemt ikke lettere af. At tælle altså.

Mon ikke Jesus i virkeligheden vil sige, at vi skal holde op med at tælle? Altså tilgive uden at holde regnskab? Guds tilgivelse er jo dog en grundsten i vores forhold til ham; og på samme måde skal det være mellem os, der tror på ham.

Men hvis der er et problem med, at din ven ikke angrer og beder om tilgivelse, så er der brug for andres hjælp til konfliktløsning. Når der er tale om medkristne, giver Jesus nogle anvisninger i Mattæus-evangeliet 18 v15-18. Med ikke-kristne kan det være vanskeligere – men tilgivelse vil under alle omstændigheder hjælpe dig med at få dine tanker væk fra sagen. Selv om nogen har forsyndet sig imod dig, skal du ikke gå og tænke på det og bære nag; det går kun ud over dig selv.

 

Husk, at her i sommerferieperioden, altså fra nu på søndag, holder vi vores gudstjenester i kirkens hus på Ahornvej 3. Det er klokken 11 som sædvanligt, men det bliver på en lidt anden måde.

Kærlig hilsen
Arne Christensen

Hurtig levering

Vi er blevet vant til, at tingene går hurtigt. I mandags aftes gik vores opvaskemaskine, og onsdag morgen kom fragtmanden med en ny. Det er nemt og praktisk, og butikkerne anstrenger sig virkelig for at få varerne leveret i en fart.

Men er alt i livet sådan? I Lukas-evangeliet kap. 18 v1 står der om Jesus at: Han fortalte dem en lignelse om, at de altid skulle bede og ikke blive trætte. Slå evt. selv op og læs hele historien – den understreger, at det at bede ikke er ligesom at bestille noget i en netbutik. Gud er ikke en leverandør – han er vores far og vil gerne hjælpe os, men han gør det tit på en anderledes måde. Det har han sine grunde til. Nogle gange lærer han os mere tålmodighed undervejs, og vi skal altid være vedholdende og udholdende i bøn til ham. Det giver os et dybere forhold til ham – Gud er god!

Lige nu, hvor både Michael præst og Michael formand er ramt af sygdom, er det særlig aktuelt for os som menighed. Lad os bede for dem uden at blive trætte!

 

Lidt om programmet den næste tid:

På søndag klokken 11 har vi gudstjeneste i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12. David Hudson kommer på besøg og vil tale. Kom gerne lidt før og giv en hånd med. Vi er der allerede fra klokken 10.

På onsdag den 3/7 holder vi bedemøde kl. 19:30 på Ahornvej 3, Taastrup.

I sommerferieperioden, dvs. fra søndag den 7/7, holder vi gudstjenestene på Ahornvej 3 og på en lidt enklere måde.

Kærlig hilsen
Arne Christensen

For sit navns skyld

Salme 23:1-4 ”Herren er min hyrde, han sørger altid for mig. Han leder mig til grønne enge og fører mig til stille vandløb. Han giver mig ny styrke, og leder mig på den rette vej, for sit navns skyld.”

Kong David var ofte i modvind i sit liv. På et tidspunkt gjorde endda hans ældste søn oprør imod ham og jog ham ud af Jerusalem. Men Gud greb ind igen og igen, og David kunne igen og igen synge: ”Han giver mig ny styrke, og leder mig på den rette vej, for sit navns skyld.” Og netop her ligger der en sandhed gemt i detaljen. Gud er den trofaste hyrde og han svigter ikke. Det er imod hele hans natur. Uanset hvad vi møder som kirke, som menighed og hver især, så vil han holde fast i os.

Men for at opnå den velsignelse, det er at opleve Guds hånd i vores liv, så må vi give afkald på vores egen stolthed. Hvad jeg mener er ikke så vigtigt – men til gengæld; hvad Gud mener! Som Paulus skriver i brevet til Romerne, som havde mange diskussioner om, hvad man skulle og ikke skulle: ”Der er jo ingen af os, der lever eller dør for selv at få ære. Nej, vi ønsker at leve til Guds ære og dø til Guds ære. Hvad enten vi lever eller dør, så tilhører vi ham.”

På søndag klokken 11 er der igen gudstjeneste i Taastrup Kulturcenter, Poppel Allé 12. Det er Betina Anker Wiik fra Københavns Familiekirke, som taler. Kom gerne lidt før og giv en hånd med. Vi er der allerede fra klokken 10.

Kærlig hilsen
Michael Rask Christensen

 

PRAKTISKE BESKEDER:

Skt. Hans

Du opfordres til at gå med til vores fælles hus på Ahornvej i Taastrup til Skt. Hans-hygge efter gudstjenesten søndag den 23. juni. Tak en madpakke med, så bliver der sørget for kaffe og te. Ved samme lejlighed kan vi måske også i fællesskab få rykket lidt ukrudt og pynte lidt på haven.

Sommergudstjenester

I juli måned, det vil sige de seks søndage fra 7. juli til og med 11. august, mødes vi i huset på Ahornvej 3 i Taastrup. Da mange skiftevis vil være på ferie, bliver det enkle gudstjenester med en andagt og lovsange.

Michael Jensen

Vores præst, Michael Jensen, har det bedre og bedre hver dag. Han er ikke oppe på fuld styrke endnu, men han savner os. Michael planlægger at kigge forbi til gudstjenesten den 30. juni, hvor David ”Buck” Hudson taler, og Lissette oversætter og regner med at tage et par gudstjenester i løbet af juli måned.

… en levende frikirke på Københavns vestegn