Vær tro mod dig selv

Jeremias’ bog 1 v9
Før jeg dannede dig i moders liv, kendte jeg dig, før du kom ud af moders skød, helligede jeg dig; jeg gjorde dig til profet for folkene.

Det er nedslående at prøve at være noget, som du ikke er. Hvis du opretholder en facade, fordi du er bange for, at andre mennesker kan finde ud af, hvem du er, eller at du gør eller ikke gør noget med forkerte motiver, så er der en stor chance for, at du vil gå glip af det bedste, som Gud havde tænkt for dit liv.

Hvis du vil have Guds velsignelse over dit liv, så stop med at leve for andre menneskers godkendelse og begynd at være den, Gud har skabt dig til at være. Gud skabte dig ikke til at være en anden. Når du kommer til Himlen, vil han ikke spørge: “Hvorfor var du ikke mere som din søster eller det populære barn eller din succesrige ven?” Han vil holde dig ansvarlig for, hvordan du opfyldte hans formål med dit liv.

Verden har brug for dig, til at være dig og udføre det formål, som Gud har for dig på jorden. Han formede dig og begavede dig på en unik måde og vi går alle glip af det, hvis du er besluttet på at være en anden end dig selv.

Med andre ord tager vi ikke en forklædning eller en falsk maske på. Vi lader ikke som om, vi er noget, vi ikke er.

I stedet for så viser vi alle, hvem vi virkelig er og gør tingene på den måde, som vi er skabt til. Du skal ikke forsøge at behage andre mennesker. Gud behager ikke alle. Når nogen beder om regnvejr, så beder en anden om en varm solskinsdag.

Gud har skabt dig til at være dig med alt, hvad det betyder og hvad du har brug for.

Du behøver ikke at sammenligne dig med andre – bare vær autentisk, for Gud har skabt dig i sit billede.

REFLEKSION

 • Lever du efter andres godkendelse?
 • Har du taget dig tid til at se de gode ting, som Gud har skabt dig med?
 • Når du mærker din indre længsel, hvilken frihed kunne du så leve i?

BØN
Tak Gud, at jeg må være en del af dit legeme her på jord. Så jeg beder om, at du vil vise mig, hvor jeg kan være dine hænder, fødder her på jorden. Tak at dine øjne ser med medfølelse på denne verden. Dine fødder går til den, som er i nød, og med dine hænder omfavner og velsigner du den, som vil tage imod. Hjælp mig til at gøre ligeså. AMEN.

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: 3 X T

På søndag sælger vi også bogen ”Du havde mig for øje”, baseret på nogle refleksioner over, hvordan vi ser på os selv og vores liv, hvor vi alt for nemt kan ende i selvbebrejdelse og skam. Bogen inviterer derfor læserne til at se på sig selv og sit liv med Guds øjne, og til at undersøge de blikke, vi kaster på os selv og hinanden. Hvad betyder det, hvilke øjne vi ser hinanden med, og hvilket blik Gud kaster på os? Bogen kan både bruges til personligt brug og til cellegrupper. Bogen koster 40 kr. og kan købes efter gudstjenesten.

 

Onsdag d. 1 marts mødes vi til frokostmøde, kl. 12:00 på Ahornvej 3 i Tåstrup

Tirsdag d. 7 marts mødes vi til bedemøde kl.19:00 på Ahornvej 3 i Tåstrup

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Et brev til dig, fra din far i himlen

Jeg kender dig, kender du mig? (Salme 139 v1)

Jeg ved, hvornår du sætter dig ned, og hvornår du rejser dig. (Salme 139 v2)

Selv hårene på dit hoved har jeg styr på. (Matthæusevangeliet 10 v29-31)

Fordi du blev skabt i mit billede. (1. Mosebog 1 v27)

Du var aldrig en tilfældighed. (Salme 139 v16)

Det er mit ønske at give dig min kærlighed. Simpelthen fordi du er mit barn, og jeg er din far. (1. Johannes brev 3 v1)

Jeg ønsker at møde dine dybe behov og at du har tillid til mig. (Matthæusevangeliet 7 v11)

Fordi jeg er ubegrænset. (Matthæusevangeliet 5 v48)

Kun gode gaver kommer fra min hånd. (Jakobs brev 1 v17)

Så du behøver ikke at bekymre dig om i dag eller i morgen. (Matthæusevangeliet 6 v31-33)

Selv når livet er svært, kan du regne med mig. (Salme 23 v5)

Mine bedste venner vil altid gå med dig. (Salme 23 v6)

Jeg vil altid være hos dig. (Matthæusevangeliet 28 v20)

Og en ting skal du vide og aldrig glemme, at intet kan skille dig fra min kærlighed. (Romerbrevet 8 v38-39)

Må du altid opleve og erfare min nåde – kærlighed – fællesskab. (2. Korintherbrev 13 v13)

Må du aldrig nogensinde komme i tvivl om din frelse, men holde fast ved mit ord. (Johannesevangeliet 5 v24)

Dig og mig, vi er venner, for det handler om relation. (Johannesevangeliet 15 v15)

Min plan for din fremtid er altid fuld af håb. (Jeremias 29 v11)

Fordi jeg elsker dig med evig kærlighed. (Jeremias 31 v3)

Glæder mig over dig. (Zefanias 3 v17)

Jeg vil aldrig stoppe med at gøre dig godt. (Jeremias 32 v40)

Fordi du er min mest værdsatte ejendom. (2. Mosebog 19 v5)

Jeg er Faderen, som trøster dig i alle dine trængsler. (2. Korintherbrev 1 v3-4)

Når du er knust, er jeg tæt på dig. (Salme 34 v18)

Som en hyrde holder et lam, har Jeg holdt dig tæt på mit hjerte. (Esajas 40 v11)

Jeg er din Fader, og jeg elsker dig, som jeg elsker min søn Jesus. (Johannesevangeliet 17 v23)

 

Hoseas’ bog 6 v3: Lad os kende Herren, lad os stræbe efter at kende ham.

REFLEKSION

 • Hvor godt tror du egentlig, at Gud kender dig?
 • Hvor godt kender du Gud?
 • Kunne du bruge lidt tid til at reflektere på det?

BØN

Kære Gud, tak at du ønsker mit venskab. Jeg beder om, at jeg i dag må have øjne til at se, hvordan du er med mig i alle mine omstændigheder. Herre, hjælp mig til at vokse i min forståelse af dig og til at læse i dit ord og søge dig mere hver dag. Så hjælp mig til at stole på, at du også i dag vil være med i mit liv. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: ”Hvem lytter du til?”

På søndag sælger vi også bogen ”Du havde mig for øje”, baseret på nogle refleksioner over, hvordan vi ser på os selv og vores liv, hvor vi alt for nemt kan ende i selvbebrejdelse og skam. Bogen inviterer derfor læserne til at se på sig selv og sit liv med Guds øjne, og til at undersøge de blikke, vi kaster på os selv og hinanden. Hvad betyder det, hvilke øjne vi ser hinanden med, og hvilket blik Gud kaster på os? Bogen kan både bruges til personligt brug og til cellegrupper. Bogen koster 40 kr. og kan købes efter gudstjenesten.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Tak for dig

Salmernes bog 139 v14: Jeg takker dig, fordi jeg er underfuldt skabt.

Gud skabte dig til at være dig og han vil ikke have dig til at være nogen anden end dig!

Gud har aldrig lavet en klon. Gud laver kun originaler. Selv enæggede tvillinger er forskellige på tusindvis af måder. Sammenligning har derfor aldrig været Guds idé.

På grund af sociale medier er det nemmere end nogensinde før at sammenligne dig selv med andre. Når du ser opslag, der råber: “Se på mig! Se hvad jeg kan! Se hvad jeg har! Se hvad jeg mener.” Så er det nemt at komme i tvivl om sig selv.

Nøglen til at leve et liv fyldt med glæde er derfor at opdage og turde være sig selv og fokusere på, hvem Gud har skabt dig til at være.

Tilfredsheden kommer, når du kan begynde at glæde dig over det, du er, i stedet for at prøve at være noget andet eller at vente på andres accept. Stop med at sammenligne dig selv med andre mennesker, og begynd at være taknemlig for det, som Gud har givet dig. Alt for mange mennesker glemmer at lægge mærke til den vidunderlige måde, som Gud har skabt dem på.

Jeg har bemærket, at når nogen for første gang får deres nyfødte barn i hænderne, så er der en følelse af ærefrygt, ”WOW”, fordi de pludselig bliver klar over, hvor værdifuldt og fantastisk dette barn er, som ligger i deres arme.

Det ændrer sig faktisk ikke, når vi vokser op, da er du stadig et ekstraordinært kunstværk, skabt af hele universets skaber.

Det er værd at lægge mærke til Guds unikke og kreative evner i, hvordan hver af os er blevet skabt som et mesterværk. Vi skal ikke tage vores eksistens for givet. Vi skal ikke tage hinandens eksistens for givet. Vi, du og jeg, er et mesterværk, unikt skabt. Uanset hvordan vi selv eller andre kan blive fristet til at se negativt på os selv, så ser Gud os faktisk på en helt anden måde.

At være underfuldt skabt taler om den omsorg og opmærksomhed, som Gud har til den enkelte. Gud har skabt milliarder af mennesker, men vi er ikke masseproducerede. Vi er ikke slynget ud på en mekanistisk måde. Enhver af os er underfuldt skabt, for du og jeg er skabt i Guds billede. Hvis du kan tage den sandhed til dig, så har du fundet dit grundlag og formål med livet. For Gud vil noget med sit skaberværk.

REFLEKSION

 • Gud skabte dig til at være dig. Er der områder i dit liv, hvor du ikke er dig?
 • Hvorfor tror du, at du tillader det at ske?
 • Har du nogensinde takket Gud for at have skabt dig på en vidunderlig måde?

BØN
Tak Gud, at du tillader mig at være mig. Giv mig i dag modet til at leve det liv, du har kaldt mig til at leve. Hjælp mig med at gå væk fra idealer, roller og forventninger, som andre mennesker har til mig, så jeg kan leve i fred og forståelse for den unikke måde, som du skabte mig på. Efter din vilje og med et formål. I Jesu navn, amen.

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

TEMA: ”Skamløst”

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Den gode del

Lukas-evangeliet 10 v42: »Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«

Fortællingen i Lukas 10 om de to søstre Martha og Maria er en fortælling om to mennesker, som begge ville gøre noget godt. Begge udtrykte deres kærlighed og omsorg for Jesus gennem deres handlinger, men på vidt forskellige måder. Maria valgte den bedre vej, siger Jesus. Hvorfor nu det, var det ikke hende, som bare satte sig ned og lyttede til Jesus? Det var vel ikke særligt imponerende.

Hvad med ansvar og tjenersind?  Ansvar og tjenersind kommer, når man tager sig tid til at lytte til Gud, ellers bliver kristenlivet hurtigt til pligter og tunge byrder.

Vores fællesskab med Gud må aldrig erstattes med opgaver og tjeneste, hvor gode de end er. Over alt andet i livet, så har vores sind og ånd dagligt brug for fornyelse i fællesskabet med Gud og hans ord.

Her bliver vores tanker, holdninger, sindelag og handlinger styrket og ledt af Gud og vil derfor fungere ud fra anvendelsen af åndelige sandheder. Men som vi alle sikkert har opdaget, er dette ikke let.

Derfor sagde Jesus om Maria, at hun havde valgt den gode del. Hun gav sig tid til at lytte og lære af Jesus.

Martha havde travlt, det kan også ske for os. I livets travlhed risikerer vi at miste perspektivet af Guds vejledning og glemmer, hvor vigtigt det er at genopfriske vores ånd i Guds nærvær. Resultatet kan ofte være, at man mister retning og fokus.

Selvom Herren ikke ønsker, at vi forsømmer vores ansvar, er det vigtigste altid, at vi bruger en del af hver dag på at søge Gud, bede, læse og meditere over Skriften og give Gud tid til at tale ind i vores liv. Det må nogen eller noget aldrig tage fra dig.

Salmernes bog 46 v11: Stands, og forstå, at jeg er Gud.

REFLEKSION

 • Hvilken søster i dagens historie beskriver dig bedst?
 • Er du distraheret og stresset, eller ivrig efter at lære af Herren?
 • Hvad tror du er årsagen til, at det gode valg ofte kommer i anden række?

BØN
Kære Gud, tak at du tillader mig at sætte mig ned i dit nærvær. Mit liv er ofte fyldt med støj, aktivitet og en tætpakket tidsplan. Så jeg beder om, at du vil hjælpe mig til at finde fred og ro i mit liv, så jeg kan høre din stemme i mit liv. Hjælp mig til at standse og forstå dig midt i det hele. Tak, at du stadig er der og venter på, at jeg sætter mig ned. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen