Den gode del

Lukas-evangeliet 10 v42: »Maria har valgt den gode del, og den skal ikke tages fra hende.«

Fortællingen i Lukas 10 om de to søstre Martha og Maria er en fortælling om to mennesker, som begge ville gøre noget godt. Begge udtrykte deres kærlighed og omsorg for Jesus gennem deres handlinger, men på vidt forskellige måder. Maria valgte den bedre vej, siger Jesus. Hvorfor nu det, var det ikke hende, som bare satte sig ned og lyttede til Jesus? Det var vel ikke særligt imponerende.

Hvad med ansvar og tjenersind?  Ansvar og tjenersind kommer, når man tager sig tid til at lytte til Gud, ellers bliver kristenlivet hurtigt til pligter og tunge byrder.

Vores fællesskab med Gud må aldrig erstattes med opgaver og tjeneste, hvor gode de end er. Over alt andet i livet, så har vores sind og ånd dagligt brug for fornyelse i fællesskabet med Gud og hans ord.

Her bliver vores tanker, holdninger, sindelag og handlinger styrket og ledt af Gud og vil derfor fungere ud fra anvendelsen af åndelige sandheder. Men som vi alle sikkert har opdaget, er dette ikke let.

Derfor sagde Jesus om Maria, at hun havde valgt den gode del. Hun gav sig tid til at lytte og lære af Jesus.

Martha havde travlt, det kan også ske for os. I livets travlhed risikerer vi at miste perspektivet af Guds vejledning og glemmer, hvor vigtigt det er at genopfriske vores ånd i Guds nærvær. Resultatet kan ofte være, at man mister retning og fokus.

Selvom Herren ikke ønsker, at vi forsømmer vores ansvar, er det vigtigste altid, at vi bruger en del af hver dag på at søge Gud, bede, læse og meditere over Skriften og give Gud tid til at tale ind i vores liv. Det må nogen eller noget aldrig tage fra dig.

Salmernes bog 46 v11: Stands, og forstå, at jeg er Gud.

REFLEKSION

  • Hvilken søster i dagens historie beskriver dig bedst?
  • Er du distraheret og stresset, eller ivrig efter at lære af Herren?
  • Hvad tror du er årsagen til, at det gode valg ofte kommer i anden række?

BØN
Kære Gud, tak at du tillader mig at sætte mig ned i dit nærvær. Mit liv er ofte fyldt med støj, aktivitet og en tætpakket tidsplan. Så jeg beder om, at du vil hjælpe mig til at finde fred og ro i mit liv, så jeg kan høre din stemme i mit liv. Hjælp mig til at standse og forstå dig midt i det hele. Tak, at du stadig er der og venter på, at jeg sætter mig ned. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen