Fra menighedsledelsen, august

August-mødet i menighedsledelsen blev i høj grad et forretningsmøde med opsamling efter sommerferien og omkring nogle praktiske ting, bl.a. bemanding af arbejdsopgaver. Der var flere afbud, så den mere dybtgående samtale om arbejdet blandt de unge, som var planlagt, blev udsat til et senere møde; men vi kan allerede nu godt arbejde videre på de mest oplagte ting fra det oplæg, som vi vendte på juni-mødet.

Vi har som bekendt to ledige værelser på Ahornvej, og der er mange gode forslag til hvem, der skal bo i dem, eller hvad de ellers kan bruges til. Det ser ud, som om vores sal og kontoret stadig er nok til de forskellige aktiviteter, som er i Huset, selv om der f.eks. om mandagen er lidt pres på. Vi ønsker fortsat, at værelserne bruges på en måde, der styrker kirkens arbejde, og ikke bare til almindelig udlejning, men vi er åbne overfor midlertidige lejemål – det er bedre at få en husleje ind end at lade lokalerne stå tomme.

Ansættelsesudvalget har kun haft mulighed for at mødes en enkelt gang siden slutningen af juni. Der er hele tiden nogle kandidatforslag i spil, og der kommer stadig forslag ind fra menigheden – tak for det!

Vi har jo relationer til forskellige kirker i “Salt and Light”-familien, f.eks. Malmö International Church, som Ingmar og Tina Aronson står i spidsen for – dem, der var talere på vores sidste menighedslejr. Nu er der en anden kirke i “familien”, der har spurgt, om vi vil være venskabsmenighed med dem, og det vil vi da gerne! Det drejer sig om en lille kirke i Carcassonne i Sydfrankrig, der hedder Le Sarment, det betyder “grenen på vinstokken” (udtrykket kommer fra Johannesevangeliet 15:4). Det er Helle og Arne Christensen, der har lært denne kirke at kende på en sommerferie for et par år siden, og som vil stå for kontakten; det mest oplagte at starte med er at dele bedeemner med hinanden. Man kan se mere om kirken på http://egliselesarment.fr (altsammen på fransk, men prøv Google Translate).