Kategoriarkiv: Nyheder

Nyt og generel information

Jesus lever!

Lukas Ev. 24 v5–6
»Hvorfor leder I efter den levende blandt de døde? Han er ikke her, han er opstået«.

Jeg kender ikke et menneske, som ikke hilser foråret i møde med glæde. Efter en lang og kold vinter begynder alting at spire af liv rundt omkring os.

Midt i foråret møder vi påsken. Vi bliver mindet om, hvor let det er at blive revet med af en folkestemnings begejstring palmesøndag, for straks at glemme det hele igen et par dage senere. Nogle lader sig endda rive med igen af en ny stemning langfredag, men nu råber de ikke ”Hosianna” men ”korsfæst ham!” Nogle få hører det glade budskab søndag morgen: ”Han er opstået”. Jeg vil ønske for dig, at du må erfare påsken i år som mere end et par fridage og et godt chokoladeæg. Sæt dig godt tilrette, så skal jeg prøve at beskrive den for dig.

Palmesøndag red Jesus ind i Jerusalem. Dette var forudsagt af profeten Zakarias, som levede ca. 500 år før Kristi fødsel, han skriver i Zak. 9 v9: Bryd ud i jubel, Zions datter, råb af fryd, Jerusalems datter! Se, din konge kommer til dig, retfærdig og sejrrig, sagtmodig, ridende på et æsel, på en æselhoppes føl. Det at Jesus kom ridende på et æsel udtrykte både ydmyghed og fred, ellers havde han redet på en hest. Men Jesus kom med fred, hans mission var forsoning imellem Gud og mennesker.

Derfor siger han Skærtorsdag aften, at han har længtes meget efter at spise dette påskemåltid sammen med disciplene, før han skal lide. Det kan undre en, at han har længtes efter dette måltid, for han vidste, hvad der kom bagefter. Men deri forstår vi dybden af Guds kærlighed til os. I denne aftentime, hvor jøderne fejrede, at Gud havde udfriet dem fra 400 års slaveri i Ægypten, huskede man på hvordan et lam var blevet slagtet og dets blod var smurt på dørstolpen som et tegn for dødsenglen på, at alle som havde gjort dette, skulle skånes. Jesus vidste, at han var som dette lam, der skulle give sit liv som et offer i stedet for os mennesker. Kun på denne måde ville Guds dom gå forbi os. Hans stedfortrædende død på korset ville nu frelse ethvert menneske, som tror på det. Dette offer var ikke let, filmen ”The passion of the Christ” har i rigelige mængder beskrevet, hvilke lidelser, Jesus måtte gå igennem for at mennesket kunne blive frelst. Men Han gjorde det fordi han elsker dig. Bibelen siger i Rom. 5 v8 Gud viser sin kærlighed til os, ved at Kristus døde for os, mens vi endnu var syndere. Så meget er du værd i Guds øjne.

Langfredag hang Jesus alene og forpint på korset. Han kunne havde opgivet det hele i Gethsemane have, men han sagde ”ikke min, men din vilje ske” til sin fader i himlen. Han kunne havde beordret millioner af engle til at hjælpe sig og taget hævn over dem, som havde forrådt og pint ham, men før han døde, sagde han: ”Fader tilgiv dem thi de ved ikke hvad de gør.” Så døde han med ordene det er fuldbragt.

Søndag morgen vendes sorgen og mismodet til glæde og håb. Hverken døden, romerske soldater eller den tonstunge gravsten kunne holde på Jesus. Graven var tom, fordi Jesus lever. Opstandelsen er en historisk virkelighed og alle kan få del i det nye opstandelsesliv ved at tro på Jesus Kristus som deres personlige Herre og frelser.

Glædelig påske!
Michael Jensen

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.
På søndag får vi besøg af Jette og Lyle Hall, som har været missionærpar i Afrika i over 20 år og som vil medvirke ved gudstjenesten.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Skærtorsdag d. 14. april kl. 12:00: Agape-måltid i Huset, Ahornvej 3, Taastrup.

Lørdag d. 23. april kl. 15:30: Mini-konference sammen med Familiekirken og David Hudson.

Fejl er en del af livet

1 Kor. 10 v12: Derfor skal den, som tror, at han står, se til, at han ikke falder.

Uanset hvem du er, eller hvad din historie er, kommer du til at opleve, at de ting man gør eller planlægger ikke altid lykkes lige godt. Det er en naturlig del af at leve som en uperfekt person i en uperfekt verden.

Den nat, Jesus blev arresteret, svigtede Jesu ven Peter ham på en betydelig måde. Peter fornægtede Jesus – ikke bare én gang, men tre gange.

Under den sidste nadver fortalte Jesus sine disciple, at han ville blive arresteret og dø men også at han tre dage senere ville komme tilbage til livet. Jesus sagde til disciplene: “I aften vil I alle forlade mig”. Alligevel blev Peter ved med at insistere på, at han aldrig ville fornægte Jesus. Peter overvurderede sin styrke og det førte til sidst til hans nedtur.

At overvurdere ens styrke er stadig en almindelig årsag til fald i dag. Du tror, du er stærkere, end du er; du tror, du kan klare mere, end du er i stand til.

Når man overvurderer ens styrke, kan det få alvorlige konsekvenser.

Du tænker måske: “Det kunne aldrig ske for mig”. Derfor minder verset i 1 Kor. 10 v12 om at “Hvis du tror, du står stærkt, så pas på ikke at falde”.

Ingen er fritaget. I situation, hvor vi er udsat for pres, er vi også i stand til at handle ukonstruktivt.

Når man ikke er opmærksom på ens begrænsninger, så kan ens styrker blive til svagheder.

Peters fejl i at fornægte Kristus skete lige efter den sidste nadver, en meget intim og stærk oplevelse. Netop på det tidspunkt eller i det område, hvor du lige har haft en stor sejr eller en stærk oplevelse, kan være der, hvor du snubler næste gang.

Modstå fristelsen i at overvurdere dine styrker. Hold i stedet dine styrker i perspektiv, så de ikke bliver din kilde til fiasko men en kilde til frugtbarhed og velsignelse.

REFLEKSION

  • Hvornår har du været fristet til at overvurdere en af dine styrker?
  • Hvad er en styrke, du ved du skal være mere opmærksom på, så den ikke bliver en svaghed?
  • Hvordan hjælper Guds ord dig med at holde dine styrker i perspektiv?

BØN

Tak Gud, at du ikke kræver det umulige af mig og tak at du er kilden til min styrke her i livet. Jeg beder dig om at få større indsigt i mit eget liv og min verden. Så jeg beder i dit navn: Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre, mod til at ændre de ting jeg kan, og visdom til at se forskellen. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00.
Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: HUSK årsmøde i City Kirken onsdag d. 6. april 2022 kl. 19.00 i Huset, Ahornvej 3, Taastrup.

Se også denne invitation til mini-konference sammen med Familiekirken.

Aldrig alene

Salme 139 v4-10 Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre; bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det, det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stiger jeg op til himlen, er du dér, lægger jeg mig i dødsriget, er du dér. Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender, så leder din hånd mig også dér, din højre hånd holder mig fast.

Gud er i fortiden, han er i nuet, han er i fremtiden. Han er i himlen, og han er på jorden. Han er i åndeverdenen, han er i vores verden, han er i dig, han er over dig, han er omkring dig – fordi han er flerdimensionel.

Der er ikke en flok guder, der skal dække alle dimensioner, der er én Gud i Faderens, Sønnens og Helligåndens person. Fordi han er flerdimensionel, er du aldrig alene.

Du kan ikke lege gemmeleg med Gud, Guds er allestedsnærværende, han er overalt! Han er begyndelsen og slutningen på den verden, vi lever i. Der er intet sted, du har været, intet sted, du er, og intet sted, du vil være, hvor Gud ikke er tilstede. Dette kan opmuntre dig eller virke lidt skræmmende på dig, men anset hvor du vælger at gå hen, vil Gud gå med dig, og han vil allerede være der for at møde dig.

Fordi Gud er i alle dimensioner af verden, kan du tale med ham om alle dimensioner i dit liv, på alle tidspunkter og alle steder, lige meget hvor du er. Der er intet, du kunne bringe til ham fra din fortid, nutid eller fremtid, som han ikke allerede forstår eller har fuldstændig styr på. Dine bønner vil derfor aldrig komme bag på Gud. Du kan bringe dem alle til ham, i tro og forventning til, at han hører dig og forstår dig.

Det store spørgsmål er måske snarere, om vi som mennesker forstår den hånd, som ønsker at lede os, så vore liv får en fast retning?

Refleksion

  • Når Gud er allestedsnærværende, gør det dig så tryg eller bekymret?
  • Hvorfor kan det være svært at tale med Gud om de ting, han allerede er klar over?
  • Hvad kunne du så tænke dig at sige til Gud, her og nu?

Bøn
Tak Gud, at jeg aldrig er helt alene. Tak at jeg kan tale med dig, på alle tidspunkter og om alle ting. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe mig til at forstå, at du aldrig på noget tidspunkt har eller vil forlade mig og hvor tilgængelig du er. Nu beder jeg om, at jeg må opleve den fred som kommer, når du lægger din hånd på mig. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til fællesgudstjeneste sammen med Familiekirken på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12. David Hudson fra Salt and Light (også kendt som Buck) er gæstetaler og vi ser frem til en stærk gudstjeneste, med et profetisk aftryk.

Vi glæder os til at se dig.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Sommer i City Kirken

Vi er glade for, at vi endelig kan mødes igen. Vi ser frem til en spændende sommer med fokus på fællesskab med Gud og hinanden.

De søndage, hvor der i planen nedenfor står “gudstjeneste / klynger”, vil der være flere muligheder: Man kan komme til gudstjeneste i Kulturcenteret kl. 11:00, som vil være lidt mere enkel end sædvanligt for at spare på de frivillige kræfter. Eller også kan man mødes i en klynge, hvor der vil være mere vægt på fællesskabet og det frie initiativ.

Juni

  6. Gudstjeneste
13. Gudstjeneste / klynger
20. Gudstjeneste / klynger
27. Dåb, Ishøj

Juli

  4. Gudstjeneste
11. Gudstjeneste / klynger
18. Skovtur til Glumsø ( Nærmere adresse følger)
25. Gudstjeneste / klynger

August

  1. Gudstjeneste
  8. Gudstjeneste / klynger
15. Gudstjeneste / klynger
22. Fælles gudstjeneste med Familiekirken / Salt & Light