Kategoriarkiv: Nyheder

Nyt og generel information

Fra menighedsledelsen, december

Med ansættelsen af Simone Kramer har vi fået styrket arbejdet blandt tweens og teenagere, og på decembermødet i menighedens ledelse diskuterede vi behovet for (også) at tilknytte en mere erfaren ungdomsleder. Vi mener, der stadig er behov for en person, der kan tage denne rolle, og vil frem til januarmødet arbejde med at formulere behovet mere præcist.

Det er i foråret 2017, der igen er valg til menighedsledelsen (mere præcist sker det på årsmødet den 29/3). Forud for det skal vi have et forberedende menighedsmøde. Det møde vil blive holdt søndag den 15/1 efter gudstjenesten, og derefter vil valgbestyrelsen gå i gang med arbejdet, som skal udmunde i et forslag til årsmødet. Valgbestyrelsen består af Simon Svarre og Helle Christensen (der blev valgt til det på visions- og budgetmødet i november), Marlene Gertsen og Michael Rask Christensen (fra menighedsledelsen) og Lisbeth Lund-Hansen, der er forhandlingsleder.

Vi har jo haft et par værelser stående ledige i nogen tid – siden 1. november faktisk dem alle tre. Lige inden nytår fik vi en ny lejer, Janni, som har lejet det store værelse på midlertidig basis, sommeren over. Vi arbejder videre med at få lejere ind, som har en relation til kirken og dens arbejde.

Ny ungdomsmedarbejder

IMG_1601Siden februar har vi jo søgt efter en ungdomsleder til kirken. Både MOG og SMOG (altså arbejdet blandt de 10-20-årige) fungerer godt, men har lidt under mangel på medarbejdere. Nu, hvor vi også har startet ungdoms-Alpha, er behovet endnu større.

I menighedsledelsen blev vi derfor meget glade, da vi på denne baggrund fik en henvendelse i november fra Simone Kramer. Simone har allerede været med i både MOG, SMOG og ungdoms-Alpha og gør et godt stykke arbejde. Hun har hele hjertet med i at give dét videre, som Jesus har givet hende, og hun er vældig god til at skabe kontakt. Hun blev præsenteret på gudstjenesten den 11/12.

Simone er en lidt yngre profil, end vi oprindeligt havde forestillet os, da vi startede søgningen efter en ungdomsleder. Hun er derfor ikke ansat som ungdomsleder som sådan, men som ungdomsmedarbejder, og nu går vi i tænkeboks omkring hvad der skal gøres med ungdomslederstillingen. Vi har ansat Simone 7½ t/uge frem til sommer (pga. ungdoms-Alpha), og 6 t/uge derefter.

Både menighedsledelsen og børne- og ungdomsmedarbejderne er meget glade for at kunne byde Simone velkommen!

Fra menighedsledelsen, november

November var måneden, hvor der skete noget mht. ungdomsmedarbejder, for vi har kunnet ansætte Simone! Det er der et separat indlæg om. Det er virkelig et godt skridt fremad og letter noget af presset på dem, der arbejder med MOG/SMOG og ungdoms-Alpha.

Indtil vi finder en ny præst til kirken, er det menighedsledelsen og et par andre, der løser de forskellige opgaver. Det har givet menighedsledelsens møder et lidt mere “praktisk” præg. Jeg vil ikke skrive her om alle de små ting, men vil bare nævne følgende:

Kollekten den 13/11 til flygtningene fra Mosul var på knapt 2000 kr. Hertil blev der lagt de 4000 kr, der var afsat i budgettet til “nødhjælpsindsamling”, så vi kunne sende knapt 6000 kr til Mission Øst til formålet.

Der er bestilt (og skulle snart komme!) 150 styk af Udfordringens juleavis, som vil blive delt ud af på gaden. Et godt initiativ fra Healing Rooms!

Teen Challenge Taastrup er ved at blive rigtig kendt kommunen, både blandt de hjemløse og på rådhuset. De er jo hver torsdag aften i Huset på Ahornvej. De får støtte til arbejdet fra forskellige fonde, foreninger, firmaer og private. Vi har lovet at hjælpe med 6.000 kr til at betale for ekstern revision af et af de regnskaber, de skal aflægge overfor en fond, der støtter arbejdet.

Vi har også besluttet at “slanke” opstillingen i salen i Huset på Ahornvej og fjerne nogle af de faste borde. Vi vil hellere bruge klapsammen-bordene, da det er mere fleksibelt. Som det er nu, kan det være svært at komme rundt på grund af de faste borde – klapsammen-bordene kan man dog tage væk, når de ikke er nødvendige. Det bliver snart effektueret – der har været lidt travlt siden mødet pga. ansættelsen af Simone. Der vil også blive gjort rent og vasket gulv lidt oftere her i vinterhalvåret. Selv om vi ikke har haft meget sne og sjap, kan det godt ses på gulvet, at det er vådt udenfor.

Visions- og budgetmøde november 2016

Den 8. november holdt vi visions- og budgetmøde, som vi jo gør hvert år. Dette er ikke et referat (det er der en anden, der skriver), men man har spurgt efter oplægget til punktet “Visioner for 2017: City Kirkens DNA”. Her er opsummeringen (taget fra den sidste slide, Per viste):City Kirkens DNA 2016 oversigt

 • Lokalt forankret
  • tjene samfundet omkring os
  • ringe som spreder sig
  • kirkeplantning
 • Udrustende
  • den enkelte til tjeneste i hverdagen
  • som kirke en apostolsk tjeneste
  • arbejde gennem særlige/specifikke kald og tjenester
 • Relationel
  • indadtil i familien og til de vi er i berøring med
  • udad til “ligesindede”
 • Mangfoldig
  • plads til forskellighed
  • for alle aldre
  • på tværs af etnicitet og oprindelse
 • Relevant
  • nutidig udtryksform
  • tilgængelighed
 • Team-baseret
  • En bred og flad ledelsesstruktur
  • Ansvarlighedsrelationer

Fra menighedsledelsen, oktober

Oktober har været en mindre travl måned i menighedsledelsen end de foregående par måneder – på den måde, at vi nu er ved at have fundet rytmen, efter at Claus Mester-Christensen stoppede helt som ansat præst. Men det har også været en travl måned – blandt andet på grund af forberedelser til visions- og budgetmødet den 8. november.

Samtidig har der været arbejdet med planlægning af ungdoms-Alpha, som starter i november og som (bl.a.) skal være optakten til næste gang, vi har ungdomsvelsignelse. Imens ungdoms-Alpha kører, bliver SMOG (hvor vores unge ellers kommer) ændret til at være lidt mere hygge og lidt mindre undervisning. Det er også godt for vores lederkræfter, der ellers ville få alt for travlt!

Vi leder stadig efter en ungdomsleder. Foreløbig har annoncerne ikke givet noget; vi taler også med andre kirker, om de har nogen kandidater til jobbet gående.

I det hele taget prøver vi at holde kontakterne til andre kirker ved lige. Blandt andet har Michael Rask været til præstemøde (!) i Eckernförde med en del præster fra andre Salt & Light-kirker, bl.a. John Herd fra Rødekro, som vi jo kender fra gammel tid i City Kirken.

Der går en del tid med “småting” – administration, økonomi, sørge for, at “nogen” klarer de små praktiske ting i vores hus på Ahornvej, osv. Vi har lært en del om, hvad der (også) skal til, for at alting fungerer.

Fra den 1. december har for øvrigt ingen lejere i Huset. Vi er blevet enige om at at bløde lidt op på retningslinjerne for udlejning og fokusere mindre på at opbygge et ungdomsmiljø. Vi holder dog fast ved kun at leje ud til folk, der har en relation til menigheden.

Fra menighedsledelsen, september

Det største emne på menighedsledelsens møde i september var arbejdet blandt vores unge. Vi har en mindre flok af teenagere, men alt for få medarbejdere til at gøre noget sammen med dem. Vi har i et halvt år haft en annonce efter en ungdomsleder liggende på vores hjemmeside og har forsøgt via forskellige kontakter at finde frem til vores nye ungdomsleder. Nu er annoncen blevet bragt højere på på hjemmesiden og vi har sat annoncer i aviser og blade. Hvis du kender vores nye ungdomsleder, så bed vedkommende om at kikke på kirkens hjemmeside!

Vi har også sat en dato på næste gang, vi skal have ungdomsvelsignelse i kirken: Det bliver pinsedag, den 4. juni 2017.

Men det er ikke alene en ungdomsleder, vi søger efter. Ansættelsesudvalget er stadig i gang med at lede efter en ny præst til kirken – vær med til at bære begge del frem for Gud i bøn! Vi har bl.a.  arbejdet på at formulere en profil for stillingen, herunder også en profil for kirken, som vi bruger når vi taler med kandidater. Der bliver mulighed for at tale om disse ting når vi holder visions- og budgetmøde for kirkens medlemmer tirsdag den 8. november.

Så længe vi ikke har en ansat præst, klarer menighedsledelsens medlemmer de forskellige løbende opgaver – og sender opgaver videre så meget vi kan. Vær ikke overrasket, hvis du bliver bedt om at hjælpe med det ene eller det andet.

Fra menighedsledelsen, august

August-mødet i menighedsledelsen blev i høj grad et forretningsmøde med opsamling efter sommerferien og omkring nogle praktiske ting, bl.a. bemanding af arbejdsopgaver. Der var flere afbud, så den mere dybtgående samtale om arbejdet blandt de unge, som var planlagt, blev udsat til et senere møde; men vi kan allerede nu godt arbejde videre på de mest oplagte ting fra det oplæg, som vi vendte på juni-mødet.

Vi har som bekendt to ledige værelser på Ahornvej, og der er mange gode forslag til hvem, der skal bo i dem, eller hvad de ellers kan bruges til. Det ser ud, som om vores sal og kontoret stadig er nok til de forskellige aktiviteter, som er i Huset, selv om der f.eks. om mandagen er lidt pres på. Vi ønsker fortsat, at værelserne bruges på en måde, der styrker kirkens arbejde, og ikke bare til almindelig udlejning, men vi er åbne overfor midlertidige lejemål – det er bedre at få en husleje ind end at lade lokalerne stå tomme.

Ansættelsesudvalget har kun haft mulighed for at mødes en enkelt gang siden slutningen af juni. Der er hele tiden nogle kandidatforslag i spil, og der kommer stadig forslag ind fra menigheden – tak for det!

Vi har jo relationer til forskellige kirker i “Salt and Light”-familien, f.eks. Malmö International Church, som Ingmar og Tina Aronson står i spidsen for – dem, der var talere på vores sidste menighedslejr. Nu er der en anden kirke i “familien”, der har spurgt, om vi vil være venskabsmenighed med dem, og det vil vi da gerne! Det drejer sig om en lille kirke i Carcassonne i Sydfrankrig, der hedder Le Sarment, det betyder “grenen på vinstokken” (udtrykket kommer fra Johannesevangeliet 15:4). Det er Helle og Arne Christensen, der har lært denne kirke at kende på en sommerferie for et par år siden, og som vil stå for kontakten; det mest oplagte at starte med er at dele bedeemner med hinanden. Man kan se mere om kirken på http://egliselesarment.fr (altsammen på fransk, men prøv Google Translate).

Fra menighedsledelsen, juni

En af de vigtigste opgaver for menighedsledelsen for tiden er naturligvis at arbejde med vores ansættelser. Det handler ikke kun om at finde en efterfølger til Claus Mester-Christensen, når han stopper som forstander med udgangen af august. Vi har også længe søgt efter en ungdomsmedarbejder, men vi har ikke fundet nogen endnu, hverken til den ene eller den anden stilling.

Ansættelsesudvalget har talt med en del kontakter uden at nå frem til et konkret navneforslag, men har også brugt tiden på at diskutere profil for den nye forstander. Det skal være en person, der kan bringe City Kirken videre i det mandat eller den opgave, vi har som kirke her på Vestegnen, og menighedsledelsen har fået det råd at gøre mandatet mere synligt overfor hele kirken. Af begge disse grunde arbejder vi derfor med at formulere dette mandat mere præcist. Vi er efterhånden blevet klar over, at det måske kan tage nogen tid at finde den rette person til af være forstander, og det er også muligt, at vi skal se de to åbne stillinger under eet og “blande kortene anderledes”. Måske vil der undervejs blive tale om at ansætte nogle personer i midlertidige roller.

På ledelsens sidste møde havde vi et kort oplæg og diskussion af arbejdet blandt de unge, og det er meningen at fortsætte mere dybtgående med dette emne på det første møde efter sommerferien, når der har været lidt mere tid til at arbejde med det i tankerne og i bøn.

Et par repræsentanter fra ledelsen har også i den forgange uge haft et møde med ledelsen for Baptistkirken i Danmark. De er på tur rundt for at tale med alle menighederne. Vi fortalte grundigt om de ting, der sker i vores kirke, både af konkrete aktiviteter og om f.eks. overvejelserne omkring ny forstander. Vi hørte også tilsvarende om, hvad der sker i kirkesamfundet, særligt om de interessante initiativer omkring lederudvikling og uddannelse til menighedsplantning, der er igang, og som er på dagsordenen til Landskonferencen her om nogle få uger.

Hvad de konkrete og praktiske ting angår, skal det nævnes, at renoveringen af taget nu er færdig. Det har taget lidt tid, men nu er det gjort! Desuden er der blevet sat i stand og malet (loftet på kontoret, diverse døre samt gangen i lejerafdelingen), og der har været en murer for at reparere betonen omkring kældernedgangen.

Fra menighedsledelsens møder i april og maj

De sidste par møder har været præget af overdragelse af opgaver fra Claus Mester-Christensen, så nu er der ikke meget mere at snakke om der – til efteråret finder vi nok ud af, hvad vi har glemt! Vi har også talt om, hvordan vi i ledelsen sørger for ikke at komme til at hænge for meget fast i praktiske opgaver. Vi vil gerne sikre os, at vi kommer forbi alle de vigtige emner mindst en gang om året. Sidste weekend, hvor David Hudson var i City Kirken, havde vi også et møde med ham efter gudstjenesten for at drøfte et par af disse emner med ham: Gudstjenesten og den yngre del af menigheden.

Der er flere små og større nyheder at skrive om:

Det blev nævnt sidst, at næste års menighedslejr bliver på Birkedal den 5-7/5-2017. Nu har vi også en navn på taleren, det bliver Thomas Baldur fra Vadum Kirkecenter, en virkelig god underviser! Det glæder vi os til. Det er stadigvæk lidt for tidligt at melde sig til lejren, men det er lige det rigtige tidspunkt at skrive det i din kalender.

Og nu vi er ved det med datoer, så er Frivillighedsdagen i Taastrup flyttet til den 10. september. City Kirken vil selvfølgelig deltage som vi plejer – men ikke under Claus’s ledelse, for hans ansættelse slutter med udgangen af august. Hans afslutningsgudstjeneste som forstander bliver den 28. august, hvor vi vil markere det på en passende “City Kirke-agtig” måde.

En nyhed i en helt anden retning: På gudstjenesten den 1. maj samlede vi jo ind til missionsarbejdet på Papua New Guinea, som Lone og Winterford Barua står for. Deres konkrete behov for penge til flybilletter blev nævnt, nu hvor deres ældste datter skal på efterskole i Danmark. Det var der et par givere, der reagerede på, og sendte ialt 81.000 kr til City Kirken til videresendelse! Der var nok nogen på den anden side af Jorden, der blev glade! Det dækker rigeligt flybilletterne og er en god hjælp til de andre udgifter, de har i deres arbejde.

Til sidst et par helt jordnære og praktiske ting: Vi har fået ny kopimaskine i stedet for den gamle, som blev købt brugt for 5 år siden og som var blevet dyr at vedligeholde, fordi det er svært at skaffe reservedele. Vedrørende renoveringen af taget på vores hus på Ahornvej har det jo været på tale, at vi selv skulle tage stenene væk. Det viste sig imidlertid, at vi ikke kunne spare ret meget ved det, så nu kommer håndværkerne til at klare den del også – vi venter stadig på at få en dato, hvor arbejdet vil gå igang.