Lad ingen tage håbet fra dig

Enhver større udfordring i ens liv har potentialet til at ryste ens tro. Men det modsatte kan også være tilfældet. Hvis du lader det, som udfordrer dig, føre dig tættere på Gud.
Kong David led store tab, inklusive tab af et barn. Efter disse kriser i hans liv skrev han i Salme 27 v13: Men jeg stoler på, at jeg skal se Herrens godhed i de levendes land.

I Davids svære tider holdt hans tro på Guds godhed ham i gang. Han kunne have gået ned mange gange pga. modgang på alle mulige måder. Men han kom altid tilbage til Guds godhed. Uanset om han blev forfulgt eller selv havde rodet sig ud i problemer.
Derfor er det skrevet som en opmuntring til os i dag. For det samme er gældende for os og kan blive din og min erfaring. Når livet føles uudholdeligt, og det gør det jo engang imellem, især i disse tider, så hold fast i din tro på, at Gud er god. Selv når alt går galt, så tro på at Guds godhed kan føre dig igennem. Tro, at Guds plan på den lange bane for dit liv, er større end det eller de problemer, du kæmper med nu, at hans navn er større end det, som du gennemgår her og nu. Gud har ikke forandret sig fra dengang, da du var glad og havde det godt. Dengang, da livet var en leg eller ihvertfald ikke så svært.

Når Bibelen siger i Rom 10 v8, at Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte, så vil det  sige, at Guds ord er den kilde, resurse eller sandhed som du kan vender dig til for at få visdom, ledelse, trøst eller et løft ind i den situation som du er i. I Bibelen er der mange tusinder løfter fra Gud til dig. Det er ligesom et overflødighedshorn, du kan tage til dig og støtte dig til, når det er svært.  At leve med at ordet er nær i vores mund og hjerte, betyder så, at vi taler det, som vi er overbevist om og tror på ind i de tider og omstændigheder som vi personligt lever i. Fordi ingen omstændighed kan lave om på det.

Refleksion
Hvordan har Gud vist dig sin godhed igennem dit liv?
Er der noget, som hindrer dig i at stole på Guds løfter og godhed?
Prøv at skriv et løfte fra Guds ord ned og tage det til dig med ind i din storm.

Bøn
Tak Gud, at du siger til mig i dag, ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.” Jeg beder om, at jeg må have tillid til, at din godhed også gælder for mig, mit liv og min fremtid. Tak at jeg kan lægge alting i dine hænder og stole på den plan, som du har lagt for mig. Amen

De næste tre onsdage d. 3/3 – 10/3 – 17/3 fra 19:30 – 21:30 vil vi igen have online-undervisning. Over tre aftener vil vi gå igennem Johannes’ Åbenbaring. Ligesom sidst foregår det over Zoom, og du kan få linket ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Må Gud rigt velsigne dig og give dig en rigtig god weekend. Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Søndag d. 21. februar 2021

Velkommen til online gudstjeneste 21. februar 2021 i City Kirken Taastrup!

Klik på playlisten nedenfor for at se gudstjenesten, eller på dette link for at se gudstjenesten i YouTube app’en.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se hele gudstjenesten

Klik på videoen ovenfor for at se hele linket som en playliste, eller klik på dette link for at åbne playlisten i YouTube app’en.

Du kan også se de enkelte elementer separat ved at klikke nedenfor på det, du gerne vil se med det samme.

Introduktion (hvorfor ser det så mørkt ud)

Lovsang

Prædiken

Afsluttende sang

Midt i stormen

Matt. Ev. 14 v25 Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen.

Har du nogensinde stået i en storm, der bragte dit liv ud af kurs?
I Markus 6 sendte Jesus disciplene foran sig til Betsaida, mens han gik alene for at bede. Det var ikke en lang tur med båd, men de blev blæst ud af kurs af en storm. Da Jesus så dem kæmpe mod vinden midt i søen, kom han ud til dem, for at de må få en større oplevelse og forståelse af, hvem han er.

Føles dit liv som disciplenes i dag?
Måske havde du ikke til hensigt at være der, hvor du er i dit job, dit ægteskab eller din økonomi. Du er blæst ud af kurs af situationer, som du ikke kan kontrollere. Du har sikkert lyst til at være ved din oprindelige destination nu, men lige nu har du måske næsten opgivet håbet om at komme derhen.
Læg mærke til, at Jesus ikke bad disciplene om at komme ud til ham. Han vidste, at de ikke kunne komme til ham. Så han gik hen til dem i stedet. Det samme gælder for dig. Når du har nået din grænse, så kommer Jesus til dig!

Jeg elsker det faktum, at Jesus ikke stod på kysten og råbte instruktioner. Når man er i storm, har man ikke brug for rådgivning. Man har brug for et mirakel! Man har brug for nogen til at dukke op, og det er hvad Jesus gjorde. Han greb ind i disciplenes storm.

Dette er evangeliet: Gud står ikke på kystbred og fortæller dig, hvad du skal gøre; i stedet kommer han ud og møder dig i din egen storm – i din smerte, frygt, depression eller modløshed. Han kommer til dig. Hvilken Gud!
Men disciplene genkendte ikke Jesus, Ja de troede han var et spøgelse. Men selv der møder Jesus dem med orderne »Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!«. Ordet om at være frimodig betyder at være tillidsfuld eller være tryg. Det er Guds ønske for dig midt i stormen, fordi han kommer til dig og du er derfor ikke alene.

Refleksion
Kan du genkende Jesus midt i stormen?
Er der noget som kan hindre dig i at tage imod hans ord om at være frimodig?
Hvordan påvirker denne historie om, hvordan Jesus kom til disciplene i stormen, dit syn på evangeliet?

Bøn
Kære Gud, tak at du kom til disciplene, midt i stormen.
Jeg beder dig om, at jeg må kunne genkende dig, når du møder mig i min storm. Jeg har brug for, at du griber ind i min desperate situation, og om hjælp til at høre og tage imod dit ord om at være frimodig. Amen

Må Gud rigt velsigne dig og rigtig god weekend. Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Søndag d. 14. februar 2021

Velkommen til online gudstjeneste d. 14. februar 2021 i City Kirken Taastrup!

Klik på videoen nedenfor for at se hele gudstjenesten, eller her for at se den i YouTube app’en.

Du kan også følge City Kirken Taastrup på YouTube for at se, og automatisk få underretninger om, nye videoer og playlister vi lægger op.


Se hele gudstjenesten

Sangtekster

Åben mit hjerte for dig, Gud

Åben mit hjerte for dig, Gud
Kom fyld mit indre med lys
Så jeg kan se dig
Gud, jeg vil se dig

Se dig ophøjet over alt
Strålende i magt og i ære
Send os din kærligheds kraft
Vi synger hellig, hellig, hellig
(Gud jeg vil se dig)

Hellig, hellig, hellig
Hellig, hellig, hellig
Hellig, hellig, hellig
Gud, jeg vil se dig

Jeg vil ophøje dit navn

Jeg vil ophøje dit navn
Det er godt at prise dig
Du er glæden i mit liv
Tænk at jeg må kaldes din

Du kom fra himlen herned
Du gav dig selv
På et kors i vores sted
Du tog min gæld
Ned i graven blev du lagt
Men du brød den ondes magt
Jeg vil prise dig, min Gud

Sårbarhed

2 Kor. 6 v11 Det hedder jo: I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig.

Vær stærk – tag dig sammen – kom nu i gang. Disse er ord, man ofte har hørt i sit liv, i tider hvor man måske var lidt træt, mismodig eller bare havde brug for et klap på skulderen.

Paulus, der skrev omkring halvdelen af Det Nye Testamente, var en af de største ledere, der nogensinde har levet. Han er også et godt eksempel på et menneske, som turde at vise sin sårbarhed. Måske var det en af hans største styrker og gjorde, at han kunne møde livet med alle dets udfordringer uden at give op.
At have et ”åbent hjerte” betyder at være sårbar, at ærligt kunne dele med andre, hvordan man har det. Men hvad vil de tænke om mig? Vil jeg skuffe deres eller mine egne forventninger? Osv. Sandheden er for alle mennesker, at vi som en samlet flok er sårbare. Vi kan alle blive trætte, kede af det eller have brug for hjælp; også han eller hende, du ved nok typen, som man aldrig ville have troet og som altid virkede så ”stærk”. Spørgsmålet er bare, om du og jeg tør erkende det.
Fordi sårbarhed ikke er populært og derfor oftest skal læres og forstås, før det praktiseres.
Gennemsigtigheden og ærligheden om een selv er en forudsætning for at være sårbar og autentisk.

Som menneske kan du erkende dine frustrationer.
Når Paulus var i svære tider, så tog han sig ikke sammen. I stedet for talte han om den hårde tid, han havde, og lagde sine tanker over til Gud.
Paulus kom fra en tradition, hvor det handlede om at kunne klare en masse krav. Men i mødet med Jesus Kristus lærte han om nåde, barmhjertighed og ægte kærlighed. Han lærte, at Gud er en, som bønhører, frelser og hjælper os mennesker, når vi kommer til ham. Derfor kunne han sige i 1.Kor. 2 v3 – 5 Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.
At leve i afhængighed til Gud og ikke sætte sin lid til egne evner, det er en konstant udfordring for os alle, ofte fordi vi skjuler os bagved en facade.
Men vil du vælge at være et menneske, som åbner sit hjerte og bliver mere ærligt og sårbart ind for Gud? Så vil du også opleve en helt ny frihed og styrke, fordi du vil få en håndsrækning af en hel anden karakter.
Esajas 40 v28 – 29 Ved du det ikke, har du ikke hørt det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke.

Refleksion:
Hvad udfordrer dig mest i dit liv her og nu?
Hvad kunne være hindringer for at vise sårbarhed i disse områder?
Hvis du kunne sige det til Gud, hvad ville du så fortælle ham?

Bøn
Tak Gud, at jeg kan komme til dig med al det, jeg skjuler. Herre, jeg ønsker at lære dig at kende og have tillid til dig, så jeg også beder dig om hjælp og lægger alt det over til dig, som er svært at klare. Så jeg også kan erfare, at I nådens tid bønhører du mig og på frelsens dag hjælper du mig. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig! Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Hold fast i det, som holder fast i dig!

Du vil stå over for mange faldgruber i livets maraton. Ting, der let kan få én til at tage fejl. Men uanset hvad du går igennem, kan du stole på Guds opretholdende nåde.

1 Pet. 5 v12
Med bistand fra Silvanus, som jeg regner for en pålidelig broder, har jeg nu i korthed skrevet for at opmuntre jer og bevidne, at dette er Guds sande nåde; den skal I holde fast ved.

Gud vil altid give dig et alternativ, han vil give dig en måde at ændre din tilgang. Dette kan betyde, at du skifter tv-kanal. Det kan betyde, at du løber ud af døren. Det kan betyde, at du ændrer den måde, du udtrykker dig på.
Guds opretholdende nåde hjælper os med at blive stående, selv når vi er trætte. Nogle gange er man bare træt! Livet er ofte udmattende, det kræver en masse energi, især når du prøver at gøre det rigtige i stedet for at gøre det lette. Det er her, at vi har brug for Guds opretholdende nåde, som giver dig styrken til at fortsætte. Nogle ting i livet er ikke planlagte, det kan være ubarmhjertige og ufortjente ting, som er vanskelige at overskue. Når du står i disse situationer, så husk på, hvad Gud lover dig: Es. 41 v10 Frygt ikke, for jeg er med dig, fortvivl ikke, for jeg er din Gud. Jeg styrker dig og hjælper dig, min sejrrige hånd holder dig fast.

Husk, at du aldrig er alene i livet og aldrig uden håb. Uanset om du er fristet, træt eller urolig, så kan du stole på, at Guds opretholdende nåde vil opretholde dig. Så før du reagerer næste gang, så STOP op og tag Gud med på råd, overgiv det, du står med eller overfor, til Herren. Bibelens råd er, at vi igennem hele livet lærer, at vi kan gøre sådan her: Find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind; han lader din ret bryde frem som lyset og din retfærdighed som den klare dag. Vær stille over for Herren, vent på ham. Salme 37 v4 – 7

Refleksion
Hvordan har Guds opretholdende nåde ført dig gennem en vanskelig tid?
Hvad er en praktisk måde, hvorpå du kan udvide Guds nåde til andre?
Hvad tror du, det betyder at vente på Herren, i din situation i dag?

Bøn
Tak Gud, at du altid holder fast i mig, jeg beder om, at jeg må vokse i den erkendelse, at jeg kan stole på dig i alle situationer, og at du virkelig vil gribe ind på din måde. Jeg beder derfor om hjælp til at holde fast ved din nåde over mit liv. Tak, at du så vil du vil lade min ret bryde frem i lyset, når jeg venter på dig. Amen

Vi ses til Zoom-gudstjeneste på søndag kl. 11:00, kom gerne lidt før. Her vil vi også fejre nadver sammen, så husk lidt brød og vin.

Du kan få at vide, hvordan du kan komme med, ved at ringe til Arne på 2093 7410 eller ved at skrive til os på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Kærlig hilsen
Michael Jensen