Sårbarhed

2 Kor. 6 v11 Det hedder jo: I nådens tid bønhører jeg dig; på frelsens dag hjælper jeg dig.

Vær stærk – tag dig sammen – kom nu i gang. Disse er ord, man ofte har hørt i sit liv, i tider hvor man måske var lidt træt, mismodig eller bare havde brug for et klap på skulderen.

Paulus, der skrev omkring halvdelen af Det Nye Testamente, var en af de største ledere, der nogensinde har levet. Han er også et godt eksempel på et menneske, som turde at vise sin sårbarhed. Måske var det en af hans største styrker og gjorde, at han kunne møde livet med alle dets udfordringer uden at give op.
At have et ”åbent hjerte” betyder at være sårbar, at ærligt kunne dele med andre, hvordan man har det. Men hvad vil de tænke om mig? Vil jeg skuffe deres eller mine egne forventninger? Osv. Sandheden er for alle mennesker, at vi som en samlet flok er sårbare. Vi kan alle blive trætte, kede af det eller have brug for hjælp; også han eller hende, du ved nok typen, som man aldrig ville have troet og som altid virkede så ”stærk”. Spørgsmålet er bare, om du og jeg tør erkende det.
Fordi sårbarhed ikke er populært og derfor oftest skal læres og forstås, før det praktiseres.
Gennemsigtigheden og ærligheden om een selv er en forudsætning for at være sårbar og autentisk.

Som menneske kan du erkende dine frustrationer.
Når Paulus var i svære tider, så tog han sig ikke sammen. I stedet for talte han om den hårde tid, han havde, og lagde sine tanker over til Gud.
Paulus kom fra en tradition, hvor det handlede om at kunne klare en masse krav. Men i mødet med Jesus Kristus lærte han om nåde, barmhjertighed og ægte kærlighed. Han lærte, at Gud er en, som bønhører, frelser og hjælper os mennesker, når vi kommer til ham. Derfor kunne han sige i 1.Kor. 2 v3 – 5 Jeg optrådte hos jer i svaghed og med megen frygt og bæven og min tale og min prædiken blev ikke fremført med overtalende visdomsord, men med Ånd og kraft som bevis, for at jeres tro ikke skulle afhænge af menneskers visdom, men af Guds kraft.
At leve i afhængighed til Gud og ikke sætte sin lid til egne evner, det er en konstant udfordring for os alle, ofte fordi vi skjuler os bagved en facade.
Men vil du vælge at være et menneske, som åbner sit hjerte og bliver mere ærligt og sårbart ind for Gud? Så vil du også opleve en helt ny frihed og styrke, fordi du vil få en håndsrækning af en hel anden karakter.
Esajas 40 v28 – 29 Ved du det ikke, har du ikke hørt det: Herren er en evig Gud, skaberen af den vide jord. Han bliver ikke træt og udmattet, hans indsigt kan ingen udforske. Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke.

Refleksion:
Hvad udfordrer dig mest i dit liv her og nu?
Hvad kunne være hindringer for at vise sårbarhed i disse områder?
Hvis du kunne sige det til Gud, hvad ville du så fortælle ham?

Bøn
Tak Gud, at jeg kan komme til dig med al det, jeg skjuler. Herre, jeg ønsker at lære dig at kende og have tillid til dig, så jeg også beder dig om hjælp og lægger alt det over til dig, som er svært at klare. Så jeg også kan erfare, at I nådens tid bønhører du mig og på frelsens dag hjælper du mig. Amen

Rigtig god weekend og Gud velsigne dig! Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen