Lad ingen tage håbet fra dig

Enhver større udfordring i ens liv har potentialet til at ryste ens tro. Men det modsatte kan også være tilfældet. Hvis du lader det, som udfordrer dig, føre dig tættere på Gud.
Kong David led store tab, inklusive tab af et barn. Efter disse kriser i hans liv skrev han i Salme 27 v13: Men jeg stoler på, at jeg skal se Herrens godhed i de levendes land.

I Davids svære tider holdt hans tro på Guds godhed ham i gang. Han kunne have gået ned mange gange pga. modgang på alle mulige måder. Men han kom altid tilbage til Guds godhed. Uanset om han blev forfulgt eller selv havde rodet sig ud i problemer.
Derfor er det skrevet som en opmuntring til os i dag. For det samme er gældende for os og kan blive din og min erfaring. Når livet føles uudholdeligt, og det gør det jo engang imellem, især i disse tider, så hold fast i din tro på, at Gud er god. Selv når alt går galt, så tro på at Guds godhed kan føre dig igennem. Tro, at Guds plan på den lange bane for dit liv, er større end det eller de problemer, du kæmper med nu, at hans navn er større end det, som du gennemgår her og nu. Gud har ikke forandret sig fra dengang, da du var glad og havde det godt. Dengang, da livet var en leg eller ihvertfald ikke så svært.

Når Bibelen siger i Rom 10 v8, at Ordet er dig nær, i din mund og i dit hjerte, så vil det  sige, at Guds ord er den kilde, resurse eller sandhed som du kan vender dig til for at få visdom, ledelse, trøst eller et løft ind i den situation som du er i. I Bibelen er der mange tusinder løfter fra Gud til dig. Det er ligesom et overflødighedshorn, du kan tage til dig og støtte dig til, når det er svært.  At leve med at ordet er nær i vores mund og hjerte, betyder så, at vi taler det, som vi er overbevist om og tror på ind i de tider og omstændigheder som vi personligt lever i. Fordi ingen omstændighed kan lave om på det.

Refleksion
Hvordan har Gud vist dig sin godhed igennem dit liv?
Er der noget, som hindrer dig i at stole på Guds løfter og godhed?
Prøv at skriv et løfte fra Guds ord ned og tage det til dig med ind i din storm.

Bøn
Tak Gud, at du siger til mig i dag, ”Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb.” Jeg beder om, at jeg må have tillid til, at din godhed også gælder for mig, mit liv og min fremtid. Tak at jeg kan lægge alting i dine hænder og stole på den plan, som du har lagt for mig. Amen

De næste tre onsdage d. 3/3 – 10/3 – 17/3 fra 19:30 – 21:30 vil vi igen have online-undervisning. Over tre aftener vil vi gå igennem Johannes’ Åbenbaring. Ligesom sidst foregår det over Zoom, og du kan få linket ved at skrive til kirken på https://www.citykirken.dk/kontakt/kontaktformular

Må Gud rigt velsigne dig og give dig en rigtig god weekend. Vi ses online på søndag til gudstjeneste, se https://www.citykirken.dk/online-soendage

Kærlig hilsen
Michael Jensen