Ægteskabskursus

City Kirken afholder kursus for ægtepar i perioden 3. marts til 26. maj 2011.

Ægteskabskurset er tilrettelagt over syv aftener, hvor  øvelser og samtaler det enkelte par imellem giver redskaber til at skabe et sundt og stærkt ægteskab, der varer hele livet.

Der vil være tid til at tale om de ting som man ofte ikke når at tale om i hverdagen, som f.eks.:

  • at lære hinandens behov bedre at kende
  • at blive bedre til at kommunikere
  • konfliktløsning
  • helbrede de sår, man har fået gennem livet – også af hinanden
  • finde ud af, hvad der får ægtefællen til at opleve sig elsket
  • et godt sexliv
  • at sætte tid af til hinanden – og have det sjovt

Parrenes privatliv respekteres, naturligvis. Der er ingen gruppediskussioner eller forventninger om, at man fortæller noget som helst om sit indbyrdes forhold til nogen andre.

Du kan læse mere om kurset og melde dig til online via City Kirkens hjemmeside under Tilmeldinger.

Om tjenersind

Temaet for gudstjenesten i dag, d. 6. februar 2011 var tjenersind.

Jesus lagde stor vægt på det at tjene hinanden og på at tjene andre. Når vi gør som Jesus også selv gjorde, så bringer vi Guds Rige nær i hverdagen. Det kan være helt konkrete handlinger, som på den måde kan tænde Guds Lys i verden omkring os.

Tænk over, hver dag i denne uge, hvordan du kan vise tjenersind og kan gøre måske bare en lille ting for en anden person.

Her er en række skriftsteder, som du måske kan læse og tænke over i denne uge, ét for hver dag. Du kan evt. slå dem op på www.bibelen.dk:

Mandag: Filipperbrevet 2:1-18 “Lydighed og ydmyghed efter Kristi sind”.

Tirsdag: Matt 10:24 “En discipel står ikke over sin mester”.

Onsdag: Luk 22:24-27 “Striden om at være den største”.

Torsdag: Mat 12:15-21 “Guds udvalgte tjener”.

Fredag: Joh 12:26 “At følge Jesus”.

Lørdag: 1. Pet 4:8-11 “Kærligheden skjuler mange synder”.

Søndag: Joh 15:9-17 “Kærlighedsbudet”.