Mørket greb det ikke

Johannes-evangeliet 1 v4-5
I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.

Johannes giver os en vidunderlig kortfattet forklaring på, hvad julens budskab handler om. Lyset bringer liv og giver klarhed ind i mørket. Verden, vi lever i, er præget af frygt og usikkerhed samt spekulationer om fremtiden og om en selv. En mørk og forvirret verden kender ikke Gud og hans vej. MEN lyset skinner i mørket og mørket kan intet stille op imod det. Lyset åbner vores øjne for Gud og giver os dermed mulighed for at forstå mere af, hvem Gud er, og af hans måde at handle på.

Lyset møder også os selv og hjælper os til at træde ud af mørket. For i lyset har vi fællesskab med Gud og fællesskab med hinanden. Lyset refererer til Jesus Kristus, han er verdens lys. Jesus er fuldt ud Gud og fuldt ud menneske. Han er vores kilde til nyt liv og det lys, som leder os.

Gud reagerer på mennesket synd og det mørke, som fulgte med det, ved at sende sin søn for at overvinde mørket og bryde dets magt. Jesu fødsel betyder, at en ny start for os mennesker er mulig i fællesskabet med Gud. Gud er med os, ikke imod os.

Det er her, det kristne liv begynder; ikke med flotte gerninger og store præstationer, men med en enkel handling: At tage imod gaven, det lille Jesus-barn, og lade ham tænde sit lys i dig. 1. Johannes’ brev 1 v5: Gud er lys og der er intet mørke i ham.

REFLEKSION

 • Er der mørke i dit liv, som har brug for Guds lys?
 • Hvilken forskel er der på Guds lys og mørket i dit liv?
 • Hvordan kan du selv bringe lyset ind i en mørk verden?

BØN

Kære Gud, tak, at det er muligt at bryde med mørket og opleve dit lys. Tak, at jeg må tro på lyset og opleve den forvandling, som det gIver. Nu beder jeg om, at jeg må tage imod dit ord, når du siger: Som lys er jeg kommet til verden, for at enhver, som tror på mig, ikke skal blive i mørket. Hjælp mig til at tro og leve i den sandhed. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til juleaftensgudstjeneste på søndag kl. 12:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

Søndag den 31/12 er der ikke gudstjeneste i City Kirken.

Evangelisk Alliances bedeuge 2024 i Taastrup:

Onsdag den 17. januar kl. 19:30 giver Arne Christensen en introduktion til Gammel Testamente. Ahornvej 3 i Taastrup.

Fred til mennesker

Lukas evangeliet 2 v14
Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag!

Hvilket storslået syn, hyrderne må have set den nat, da Herrens engel pludselig viste sig for dem og Herrens herlighed skinnede omkring dem, mens de passede deres fåreflokke på de mørke bakker, der omkranser den lille by Betlehem.

Vi forstår dog også godt, at de blev bange ved synet. Men så hørte de budskabet. Englens trøstende ord, at han var kommet for at bringe et godt budskab om en stor glæde for hele folket. Ære være Gud i det højeste og på jorden! Fred til mennesker med Guds velbehag! ”FRED TIL MENNESKER”

Måske har du hørt om eller selv bedt sindsrobønnen af Reinhold Niebuhr:

Gud giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre; mod til at ændre de ting, jeg kan; og visdom til at kende forskel.

Vejen til ”SINDSRO” kommer igennem personlig tro på Jesus Kristus som sin Herre og frelser, og herefter at leve én dag ad gangen i overgivelse til hans vilje og ledelse.

At acceptere de ting, som jeg ikke selv er i stand til at ændre, i stedet for at bekymre mig om det og kæmpe en desperat kamp – at vælge at overgive det til Gud og stole på hans almagt, kærlige omsorg og visdom i stedet. Gud har en vej, han greb suverænt ind i en mørk verden og kom selv med løsningen. Bibelen siger i Johannesevangeliet 1 v5 at lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Har du brug for lys i dit liv, i dit sind og i dine valg?

Jesus Kristus har magt til at forvandle dit og mit liv. Julens budskab, om fred på jorden til mennesker med Guds velbehag, sætter evangeliet i centrum. Hvem har Guds velbehag? Jeg kender kun een om hvem Gud siger »Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag!« Matthæus evangeliet 3 v17. Derfor er det KUN i troen på Jesus Kristus at vi kan opleve varig fred. Det er Jesus, som beskrives som en fredsfyrste i Esajas’ bog 9 v5. Må han bringe fred til dig, fred med Gud og fred med din fortid, nutid og fremtid.

REFLEKSION

 • Er du træt af selv at forsøge på at opleve fred?
 • Hvor og hvordan oplever du afmagt og har brug for Guds indgriben?
 • Hvad er dit næste skridt?

BØN

Kære Gud, tak fordi fred er muligt. Jeg beder om, at du vil hjælpe mig til at tage imod din fred. Hjælp mig til at leve i den fred og led mig igennem livet, i mine omstændigheder og relationer til at bevare den fred. Så jeg beder om: Gud, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg ikke kan ændre; mod til at ændre de ting, jeg kan; og visdom til at kende forskel. AMEN

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: Juleaftensgudstjeneste fejrer vi i år kl. 12:00 i Kulturcentret i Taastrup.

Søndag d. 31/12 er der ikke gudstjeneste i City Kirken.

En vigtig detalje

Lukas-evangeliet 2 v35
Ja, også din egen sjæl skal et sværd gennemtrænge – for at mange hjerters tanker kan komme for en dag.

Efter at have lovprist Gud for Jesu komme, henvender Simeon sig til Maria. Han så, at Jesus en dag ville skabe splittelse blandt det jødiske folk. Mange ville afvise ham, mens andre ville tage imod ham. Folks modstand mod Jesus ville bringe smerte og sorg i hans mors hjerte. Dette oplevede hun specielt, da hun så sin elskede søn blive korsfæstet.

Simeon fortæller Maria, at det vil være som et sværd der vil gennembore hendes sjæl. Mens vi fokuserer på julens fred, glæde og lys, kan vi glemme denne lille detalje. Sværdet er vigtigt at huske, for det er et billede på Guds ord. Jesu fødsel, liv og lære skaber fred for dem som tager imod det, men ikke for alle. Evangeliet vil også dele mennesker i et ”for” eller ”imod”.

Nogle mennesker vil gerne komme frem i lyset; for andre er det ikke så nemt. Selv kristne kan opleves som intolerante og konfliktskabende mennesker, når man glemmer kærligheden, og det selv om Jesus giver os fred og gør os til fredsstiftere.

Om konflikten i een selv siger Paulus i Romerbrevet 7 v19: For det gode, som jeg vil, det gør jeg ikke, men det onde, som jeg ikke vil, det gør jeg.

Derfor har vi brug for sværdets gennemtrængende kraft i vores liv, for om det står der i Hebræerbrevet 4 v12: For Guds ord er levende og virksomt og skarpere end noget tveægget sværd; det trænger igennem, så det skiller sjæl fra ånd og marv fra ben og er dommer over hjertets tanker og meninger.

REFLEKSION

 • Har du en fornemmelse for konflikten i dig selv?
 • I hvor høj grad lader du ”sværdet”, Guds ord, være dommer over dine tanker og meninger?
 • Hvad er dit næste skridt?

BØN

Kære Gud, tak for, at du kom til os mennesker. Jeg beder om, at du vil hjælpe mig til at modtage dit ord, med en forståelse for, hvad det betyder, og viljen til at omsætte det i praksis. Så jeg beder om din visdom og vejledning, så mit liv må blive forvandlet og formet af dit ord. I Jesu Kristi navn, AMEN.

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

På søndag fejrer vi anden søndag i ADVENT under temaet: Hvor kan man finde kongen?

Kærlig hilsen
Michael Jensen

PS: Juleaftensgudstjeneste fejrer vi i år kl. 12:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.


Jordens SALT og verdens LYS

Matthæus-evangeliet 5 v13-16
I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.

Et af de mest kraftfulde aspekter af denne passage er, hvordan Jesus begynder med at tale identitet over det at være en kristen. Gud fortæller os ikke, at vi skal hente noget salt og dele ud af det. Han siger, at vi er salt. Han fortæller os ikke, at vi skal hente et lys og så lade det skinne. Han siger, at vi som kristne er lys. At dele Guds hjerte er derfor at dele hvem du er, ved at leve i overensstemmelse med vores nye identitet.

Jesu undervisning om salt og lys i Bjergprædikenen relaterer til at dele Guds hjerte med verden omkring os, igennem vores liv.

I er jordens salt, men hvis salt har mistet sin kraft, så er det er ikke længere brugbart til noget og må derfor blive smidt ud. Saltets kraft bliver altid målt på, om det er funktionelt, om det gør, hvad det er bestemt til at gøre. Hvis ikke, så bliver det trampet ned af mennesker. Du er verdens lys. En by på en bakke kan ikke skjules, pga. lys. Altså: Vis, hvem Kristus er igennem dit liv, så mennesker kan se dine gode gerninger og prise din Fader, som er i Himlen. Ham, som de som følge af det, de ser og oplever  nu er kommet til tro på. Verden er et mørkt sted, uden håb. Den er fyldt med blinde mennesker, der forsøger at lede andre blinde mennesker. Vores eneste håb er Jesus Kristus. Han er verdens LYS, som mørket ikke kan få bugt med.

Vi er kaldet til en livsstil, som reflekterer Kristus i denne verden. Vi behøver ikke at undskylde for det håb, vi har, eller at frygte menneskers mening. Vi skammer os ikke over evangeliet, for det har kraft til at forvandle liv. Derfor kan vi elske uophørligt, tilbyde en hjælpende hånd og tjene, så mennesker kan få et glimt af Guds hjerte og mærke, at Guds Rige er kommet nær. Det er kraftfuld salt og lys, som skinner for mennesker i dag. Dæk ikke over, hvem du er i Kristus, lad lyset skinne. Vis, hvem Gud er, og del hans hjerte i det, du gør, og måden, som du gør det på. Og se, hvordan verden omkring dig bliver forandret af Guds ubetingede kærlighed åbenbaret gennem dit liv.

REFLEKSION

 • Reflektere dit liv Jesu Kristi salt og lys?
 • Hvor og hvordan kan du, som salt og lys, gøre en forskel?
 • Hvad er dit næste skridt?

BØN

Kære Gud, tak at du har gjort mit liv dueligt til at gøre en forskel i denne verden. Nu beder jeg om, at du vil give mig visdom og kraft til at være den, som du har skabt mig til at være. Hjælp mig til at reflektere dig igennem mit liv, så mine ord og gerninger må blive konkrete, til de mennesker, jeg møder i dag. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

På søndag fejrer vi første søndag i ADVENT under temaet: Kan man starte på en frisk?

Kærlig hilsen
Michael Jensen