Jordens SALT og verdens LYS

Matthæus-evangeliet 5 v13-16
I er jordens salt. Men hvis saltet mister sin kraft, hvad skal det så saltes med? Det duer ikke til andet end at smides ud og trampes ned af mennesker. I er verdens lys. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules. Man tænder heller ikke et lys og sætter det under en skæppe, men i en stage, så det lyser for alle i huset. Således skal jeres lys skinne for mennesker, så de ser jeres gode gerninger og priser jeres fader, som er i himlene.

Et af de mest kraftfulde aspekter af denne passage er, hvordan Jesus begynder med at tale identitet over det at være en kristen. Gud fortæller os ikke, at vi skal hente noget salt og dele ud af det. Han siger, at vi er salt. Han fortæller os ikke, at vi skal hente et lys og så lade det skinne. Han siger, at vi som kristne er lys. At dele Guds hjerte er derfor at dele hvem du er, ved at leve i overensstemmelse med vores nye identitet.

Jesu undervisning om salt og lys i Bjergprædikenen relaterer til at dele Guds hjerte med verden omkring os, igennem vores liv.

I er jordens salt, men hvis salt har mistet sin kraft, så er det er ikke længere brugbart til noget og må derfor blive smidt ud. Saltets kraft bliver altid målt på, om det er funktionelt, om det gør, hvad det er bestemt til at gøre. Hvis ikke, så bliver det trampet ned af mennesker. Du er verdens lys. En by på en bakke kan ikke skjules, pga. lys. Altså: Vis, hvem Kristus er igennem dit liv, så mennesker kan se dine gode gerninger og prise din Fader, som er i Himlen. Ham, som de som følge af det, de ser og oplever  nu er kommet til tro på. Verden er et mørkt sted, uden håb. Den er fyldt med blinde mennesker, der forsøger at lede andre blinde mennesker. Vores eneste håb er Jesus Kristus. Han er verdens LYS, som mørket ikke kan få bugt med.

Vi er kaldet til en livsstil, som reflekterer Kristus i denne verden. Vi behøver ikke at undskylde for det håb, vi har, eller at frygte menneskers mening. Vi skammer os ikke over evangeliet, for det har kraft til at forvandle liv. Derfor kan vi elske uophørligt, tilbyde en hjælpende hånd og tjene, så mennesker kan få et glimt af Guds hjerte og mærke, at Guds Rige er kommet nær. Det er kraftfuld salt og lys, som skinner for mennesker i dag. Dæk ikke over, hvem du er i Kristus, lad lyset skinne. Vis, hvem Gud er, og del hans hjerte i det, du gør, og måden, som du gør det på. Og se, hvordan verden omkring dig bliver forandret af Guds ubetingede kærlighed åbenbaret gennem dit liv.

REFLEKSION

  • Reflektere dit liv Jesu Kristi salt og lys?
  • Hvor og hvordan kan du, som salt og lys, gøre en forskel?
  • Hvad er dit næste skridt?

BØN

Kære Gud, tak at du har gjort mit liv dueligt til at gøre en forskel i denne verden. Nu beder jeg om, at du vil give mig visdom og kraft til at være den, som du har skabt mig til at være. Hjælp mig til at reflektere dig igennem mit liv, så mine ord og gerninger må blive konkrete, til de mennesker, jeg møder i dag. AMEN

 

Må Gud rigt velsigne dig, og velkommen til gudstjeneste på søndag kl. 11:00 i Kulturcentret i Taastrup, Poppel Allé nr. 12.

På søndag fejrer vi første søndag i ADVENT under temaet: Kan man starte på en frisk?

Kærlig hilsen
Michael Jensen