Fra menighedsledelsens møder i april og maj

De sidste par møder har været præget af overdragelse af opgaver fra Claus Mester-Christensen, så nu er der ikke meget mere at snakke om der – til efteråret finder vi nok ud af, hvad vi har glemt! Vi har også talt om, hvordan vi i ledelsen sørger for ikke at komme til at hænge for meget fast i praktiske opgaver. Vi vil gerne sikre os, at vi kommer forbi alle de vigtige emner mindst en gang om året. Sidste weekend, hvor David Hudson var i City Kirken, havde vi også et møde med ham efter gudstjenesten for at drøfte et par af disse emner med ham: Gudstjenesten og den yngre del af menigheden.

Der er flere små og større nyheder at skrive om:

Det blev nævnt sidst, at næste års menighedslejr bliver på Birkedal den 5-7/5-2017. Nu har vi også en navn på taleren, det bliver Thomas Baldur fra Vadum Kirkecenter, en virkelig god underviser! Det glæder vi os til. Det er stadigvæk lidt for tidligt at melde sig til lejren, men det er lige det rigtige tidspunkt at skrive det i din kalender.

Og nu vi er ved det med datoer, så er Frivillighedsdagen i Taastrup flyttet til den 10. september. City Kirken vil selvfølgelig deltage som vi plejer – men ikke under Claus’s ledelse, for hans ansættelse slutter med udgangen af august. Hans afslutningsgudstjeneste som forstander bliver den 28. august, hvor vi vil markere det på en passende “City Kirke-agtig” måde.

En nyhed i en helt anden retning: På gudstjenesten den 1. maj samlede vi jo ind til missionsarbejdet på Papua New Guinea, som Lone og Winterford Barua står for. Deres konkrete behov for penge til flybilletter blev nævnt, nu hvor deres ældste datter skal på efterskole i Danmark. Det var der et par givere, der reagerede på, og sendte ialt 81.000 kr til City Kirken til videresendelse! Der var nok nogen på den anden side af Jorden, der blev glade! Det dækker rigeligt flybilletterne og er en god hjælp til de andre udgifter, de har i deres arbejde.

Til sidst et par helt jordnære og praktiske ting: Vi har fået ny kopimaskine i stedet for den gamle, som blev købt brugt for 5 år siden og som var blevet dyr at vedligeholde, fordi det er svært at skaffe reservedele. Vedrørende renoveringen af taget på vores hus på Ahornvej har det jo været på tale, at vi selv skulle tage stenene væk. Det viste sig imidlertid, at vi ikke kunne spare ret meget ved det, så nu kommer håndværkerne til at klare den del også – vi venter stadig på at få en dato, hvor arbejdet vil gå igang.